De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbereidingscursus op Toelatingsexamen HSAO geschiedenis Marten Douma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbereidingscursus op Toelatingsexamen HSAO geschiedenis Marten Douma."— Transcript van de presentatie:

1

2 Voorbereidingscursus op Toelatingsexamen HSAO geschiedenis Marten Douma

3 2 Lesmateriaal Memo: handboek havo Module 2 t/m 10 opdrachtenboek Marten.Douma@INHOLLAND.nl

4 3 Opdrachten Oriëntatie op Module –voor de lesavond –doel: voorkennis activeren Verwerking van Module –na de lesavond –doel: nieuwe kennis integreren met voorkennis

5 4 Afbeeldingen: bronnen Welke afbeeldingen herken je op de kaft van het boek?

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9 Module 2 Gezin onder stoom Het gezin en de industriële revolutie in Engeland 1.Het gezin in de preïndustriële samenleving 2.In de grote stad: omsteeks 1850 3.1910: Op weg naar de ‘welfare state’

11 10 Oriëntatie op Module 2 Fielding 1749: armoedig boerderijtje Dickens 1850: stank, in elkaar vallende huizen D.H.Lawrence 1910: solide huizen met voortuintjes Hoofdvraag Hypothese

12 vraagstelling11 Wat veranderde er in het gezin door de industriële revolutie? 1.Hoe was het gezinsleven in de periode voorafgaand aan de industriële revolutie? 2.Welke invloed had de industriële revolutie omstreeks 1850 op de ontwikkeling van het gezin in Engeland? 3.Hoe paste de samenleving zich omstreeks 1900 aan aan de gevolgen van de industriële revolutie?

13 12 Plattelandseconomie 18de eeuw vanaf 16de eeuw: enclosures van gemeenschappelijk gronden: –rijke boeren: opbrengstverhogende vernieuwingen –arme boeren: trek naar stad of huisnijverheid

14 13 Economie in revolutie: 19de eeuw stoommachines –mijnbouw –textielindustrie urbanisatie –fabrieken bij energiebron –of bij transportpunt

15 14 Economische groei liberalisme –geen sociale wetgeving imperium –grondstoffen –afzetgebied –lagere prijzen

16 15 Standenmaatschappij ongezond leven sociale controle op huwelijksleven vrouwen rechteloos grammar schools voor elite kerkelijke scholen boerderij belangrijker dan school

17 16 In de grote stad goedkoop [eenzijdig] voedsel besmettingsziekten geen riool en waterleiding romantische liefde burgerij: Victoriaans kinderarbeid

18 17 Naar ‘welfare state’ vakbonden: hogere lonen –sociale wetgeving –riolering en waterleiding –gezonder wonen sterftedaling geboortedaling ‘traditionele arbeidersgezin’: huiselijk leerplicht

19 Module 3 Van turfgraven tot webdesign

20 titels19 Nederland in de 20ste eeuw 1.De opkomst van de industriële samenleving 2.Het interbellum: voorspoed en crisis 3.Na de oorlog: de komst van de welvaartsstaat

21 vraagstelling20 Hoofdvraag Welke sociaal-economische veranderingen vonden in de 20ste eeuw plaats en welke rol speelde de overheid daarbij?

22 vraagstelling21 Deelvragen 1.Wanneer brak de industrialisatie in Nederland door en wat veranderde er daardoor in de samenleving? 2.Welke gevolgen had de crisis van de jaren 30 voor de Nederlandse samenleving en het optreden van de overheid? 3.Hoe werd Nederland na WO2 een welvartsstaat en welke rol speelde de overheid daarbij?

23 Hoofdstuk 122 De opkomst van de industriële samenleving 1870: landbouw en dienstensector 1890: industrialisatie –textiel: afzet Ned.Indië –Twente, Brabant: lage lonen gevolgen: –stijging consumptie –armenzorg –arbeidersbeweging –Arbeidswet, Woningwet, Leerplichtwet

24 Hoofdstuk 223 Het interbellum: voorspoed en crisis groei arbeidsproductiviteit 1929: crisis Wall Street afhankelijk van internationale handel loonsverlaging, massa-ontslagen stakingen, oproer beperkte werklozensteun van regering SDAP/NVV: Plan van de Arbeid

25 Hoofdstuk 324 Na de oorlog: de komst van de welvaartsstaat Wederopbouw –industrialisatiepolitiek –geleide loonpolitiek –verzorgingsstaat: AOW, kinderbijslag –Marshallhulp na 1958: loonexplosie jeugdcultuur 1973: oliecrisis


Download ppt "Voorbereidingscursus op Toelatingsexamen HSAO geschiedenis Marten Douma."

Verwante presentaties


Ads door Google