De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A D V I S E R E N I N E E N P R O J E C T – C O N T E X T -Aanleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "A D V I S E R E N I N E E N P R O J E C T – C O N T E X T -Aanleiding"— Transcript van de presentatie:

1 A D V I S E R E N I N E E N P R O J E C T – C O N T E X T -Aanleiding Doelgroep Leerdoelen Leerprincipes Thema’s Werkvormen Overzicht Borging Informatie

2 Adviseren in een projectcontext Het vak van projectmanagement is breed, divers, dynamisch. Het ontwikkelt zich in een razendsnel tempo. Na aandacht voor methoden en technieken besteden projectmanagers momenteel aandacht aan de ontwikkeling van de interpersoonlijke vaardigheden. Beïnvloeden, overtuigen, leidinggeven aan een projectteam, onderhandelen etc. Opdrachtgevers zien hun projectmanagers steeds meer als partner, als klankbord, als persoonlijk adviseur. De tijd is rijp om projectmanagers te professionaliseren in hun persoonlijke kracht. Adviseren in een projectcontext is het ‘Management Development’ voor de projectmanager. Speciaal voor de projectmanager van de toekomst! A D V I S E R E N I N E E N P R O J E C T – C O N T E X T Aanleiding Eerst: methoden en technieken Onlangs: interpersoonlijke vaardigheden Nu: Adviseren in een projectcontext Pagina 2

3 Is het wat voor mij? Adviseren in een projectcontext is bestemd voor projectmanagers en projectleiders, relatie- en acquisitiemanagers. U heeft minimaal 5 jaar ervaring in uw functie en een projectcontext kent u goed. U bent bekend met methoden en technieken voor projectmanagement. U bent voldoende uitgerust met en heeft zich goed ontwikkeld in sociale en persoonlijke vaardigheden. U heeft een leergang projectmanagement (o.i.d.) succesvol afgerond. A D V I S E R E N I N E E N P R O J E C T – C O N T E X T Doelgroep Functie Ervaring Kennis Vaardigheden Pagina 3

4 Wat levert het me op? Met Adviseren in een projectcontext streven wij drie doelen na. Allereerst ontwikkelt u een eigen en expliciete visie op uw vak, de rol van adviseren daarin en uw eigen positie in dat vakgebied. Daarnaast ontwikkelt u zich tot een vaardig en zelfverzekerd adviseur op uw vakgebied. U ontwikkelt vaardigheden m.b.t. het adviesproces, de adviesrollen en de adviesrelatie met de klant. Tenslotte legt u een basis voor het verrijken van uw kennis op het gebied van adviseren, interpersoonlijke vaardigheden en projectmanagement. A D V I S E R E N I N E E N P R O J E C T – C O N T E X T Leerdoelen Visie Vaardigheden Kennis Pagina 4

5 Wat zijn de leerprincipes van dit programma
Wat zijn de leerprincipes van dit programma? Adviseren in een projectcontext is een divers en zeer uitgebreid programma op masterclassniveau. Rode draad in dit programma is het versterken van uw persoonlijke kracht, uw persoonlijke profilering en positionering als adviseur. Leerprincipes zijn dan ook: 1. Uw persoonlijke kracht staat centraal 2. We werken vanuit feedback, integriteit, eerlijkheid, professionaliteit 3. Uw eigen projecten vormt de inspiratiebron 4. Het echte leren gebeurt in de praktijk 5. U bent regisseur van uw eigen leerproces A D V I S E R E N I N E E N P R O J E C T – C O N T E X T Leerprincipes Kracht Waarden Inspiratie Experimenteren Regisseren Pagina 5

6 Welke thema’s komen aan de orde. 1
Welke thema’s komen aan de orde? 1. Visie op ‘adviseren en projectmanagement’ 2. Stijlen van adviseren en dynamiek in fasen van het adviesproces (we volgen het denkkader van Peter Block als houvast voor een theoretische basis) 3. Procesverantwoordelijkheid en groepsdynamiek (vaardigheid in adviesrelatie: interactie, overtuigen, omgaan met weerstand, beïnvloeden van stakeholders, machtgebruik en relatieopbouw met uw opdrachtgever) 4. Krachtenveld (analyseren van uw omgeving, erop in spelen en kracht- en machtsverschuivingen beïnvloeden) 5. Emotiemanagement (persoonlijke effectiviteit, reflectie, zelfbeeld, identiteit) 6. Profilering (regisseren van uw indruk als adviseur door aandacht voor de eerste indruk, stemgebruik, kleding, zakelijke etiquette, cv en presentatievaardigheden) A D V I S E R E N I N E E N P R O J E C T – C O N T E X T Thema’s Visie Stijlen en dynamiek Proces en groep Krachtenveld Emotie Profilering Pagina 6

7 Wat ga ik meemaken? Adviseren in een projectcontext heeft een doorlooptijd van ca. 10 maanden. U werkt voornamelijk in een kerngroep van maximaal 6 personen. Soms treft u (2 tot 5) andere kerngroepen. Enkele interventies zijn individueel gericht. U maakt diverse soorten interventies mee: actieve werkvormen begeleid door één of twee trainers, intensieve oefenvormen met een acteur, zelfstandige werkvormen zonder begeleiding, collegiaal leren, individuele coaching, workshops, meester-gezel constructie, masterclasses met ‘thought leaders’, boekbesprekingen etc. U werkt op diverse leerniveaus: cognitief, gedragsmatig, competentiegericht of op (onbewust) overtuigingsniveau. Tenslotte bieden wij u tal van hulpmiddelen die het programma ondersteunen: boeken, luistercd’s, readers, etc. A D V I S E R E N I N E E N P R O J E C T – C O N T E X T Werkvormen Kerngroep Actieve vormen Diverse leerniveaus Hulpmiddelen Pagina 7

8 Ind. coaching Ind. coaching Ind. coaching KERN GROEP KERN GROEP KERN
Hoe ziet het programma er in grote lijen uit? etc Het programma volgt de chronologie van een adviesproces: intake*kennismaking*visie*informatie*diagnose*presentatie*evaluatie*leren meerdere kern groepen meerdere kern groepen A D V I S E R E N I N E E N P R O J E C T – C O N T E X T Ind. coaching Ind. coaching Ind. coaching KERN GROEP KERN GROEP KERN GROEP Overzicht Intakegesprek Leertraject Examen Afrondingsgesprek Zelf studie met kern groep Zelf studie met kern groep Pagina 8

9 Hoe borg ik mijn ervaring in de organisatie
Hoe borg ik mijn ervaring in de organisatie? Uw kerngroep vormt een voortdurende informele sparringsgroep. Die binding houdt stand, ook na het programma. De kerngroep zet zich voort als intervisiegroep, waarmee tijdens het programma een start wordt gemaakt. In de werkvorm van rollenspelen werken we met professionele trainingsacteurs. Soms kiezen we echter bewust om te werken met mensen uit de deelnemers-organisatie zelf. Ervaren adviseurs of voormalig deelnemers. Op deze manier houden we ook ex-deelnemers betrokken bij het onderwerp. Leren van elkaar en zien wat het je kan brengen (‘ik ben ook onderaan dit programma begonnen en kijk waar ik nu sta!’) werkt heel motiverend op de deelnemers. Kennis van het adviseren blijft in de organisatie, actueel en geborgd. A D V I S E R E N I N E E N P R O J E C T – C O N T E X T Borging Ex-deelnemers als oefenmateriaal Uw eigen project als inspiratiebron Leren van elkaar Kennis borgen in de organisatie Pagina 9

10 Wat wil ik nog meer weten
Wat wil ik nog meer weten? Kosten Data Informatie Mulder Projectmanagement | Hertstraat 16 | 6531 KR Nijmegen tel | fax A D V I S E R E N I N E E N P R O J E C T – C O N T E X T Infomatie Belasting in tijd Kosten Data Contact Pagina 10


Download ppt "A D V I S E R E N I N E E N P R O J E C T – C O N T E X T -Aanleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google