De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011 Slideshow.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011 Slideshow."— Transcript van de presentatie:

1 Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011 Slideshow pag. 1Christophe Vanhee – UGent © 2011

2 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Opdeling Basiscursus (excl. grijze achtergrond) Richt zich tot diegenen die zich een algemene kennis willen verschaffen omtrent de manier waarop de algemene boekhouding van de lokale en provinciale besturen werd geconcipieerd en de inhoud van de eruit voortvloeiende eindrapporten (bv. secretarissen, budgethouders, …). Vooral het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering staat hier centraal. Verdiepingscursus (incl. grijze achtergrond) Is bedoeld voor een publiek dat nauwer betrokken is bij het voeren van de boekhouding en het opstellen van de beleidsrapporten (bv. personeelleden financiële dienst). Naast het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering, wordt hier deels ook aandacht besteed aan het opstellen van de rapporten. Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 2

3 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Timing Basiscursus (2 halve dagen of 6 uur) Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 3 DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 1 ste halve dag 9u00 – 10u30 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen 11u00 – 12u30Deel 4 De waarderingsregels en –grondslagen 2 de halve dag 9u00 – 10u30 Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans 11u00 – 12u30 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

4 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 4 DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 1 ste halve dag 9u00 – 10u30 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 11u00 – 12u30 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen 2 de halve dag 9u00 – 10u30Deel 3 Praktische werking van de boekhouding 11u00 – 12u30Deel 4 De waarderingsregels en –grondslagen

5 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 5 DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 3de halve dag 9u00 – 10u30 Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (vlottende activa) 11u00 – 12u30 Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (vaste activa) 4 de halve dag 9u00 – 10u30 Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (passiva) 11u00 – 12u30 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

6 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 6 DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 5 de halve dag 9u00 – 10u30Bespreking tests 11u00 – 12u30Bespreking vooraf doorgestuurde vragen

7 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Begincompetenties Van deelnemers van zowel de basis- als de verdiepingscursus wordt verwacht dat zij reeds een vooropleiding algemeen boekhouden hebben genoten of over voldoende praktijk ervaring beschikken, waardoor zij minstens een passieve kennis hebben van de basisbegrippen en -beginselen van de boekhoudtechniek. Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 7

8 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Leermateriaal Syllabus: Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus – Editie 2011 Afzonderlijke bundel met het schema van de balans (J6), de staat van opbrengsten en kosten (J7), de toelichting bij de balans (TJ7) en het genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen Hand-outs slides Oplossingenbundel tests Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 8

9 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Aanbevolen additionele informatie Lokaal Financieel Management “Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus”, Politeia Website ABB http://binnenland.vlaanderen.be/bbchttp://binnenland.vlaanderen.be/bbc Website CBN http://www.cnc-cbn.be/nlhttp://www.cnc-cbn.be/nl Website IPSASB http://www.cnc-cbn.be/nlhttp://www.cnc-cbn.be/nl ESR95: http://www.nbb.be/doc/dq/N_method/M_NNDC98.pdfhttp://www.nbb.be/doc/dq/N_method/M_NNDC98.pdf Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 9

10 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Inleiding Relevante wetgeving  Gemeentedecreet 15 juli 2005 (art. 164 & 179)  OCMW-decreet 19 december 2008 (art. 166 & 180)  Provinciedecreet 9 december 2005 (art. 160 & 175)  Besluit Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s (incl. verslag aan de Vlaamse Regering)  Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en hun toelichting en van de rekeningenstelsels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 10

11 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Inleiding Overzicht syllabus  Deel 1Basisbegrippen en boekhoudprincipes  Deel 2De samenvatting van de algemene rekeningen  Deel 3Praktische werking van de boekhouding  Deel 4De waarderingsregels en –grondslagen  Deel 5Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans  Deel 6Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten  Deel 7Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 11

12 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Doelstelling Deelnemers vertrouwd te maken met de basisuitgangspunten, - begrippen en –principes die verband houden met de nieuwe algemene boekhouding voor de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 12

13 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  kennis hebben van het verschil tussen een boekhouding op transactiebasis en een boekhouding op kasbasis;  het belangvan een conceptueel kader inzien;  de doelstellingen van de algemene boekhouding kunnen definiëren;  de hoofdgebruikers en andere gebruikers van de beleids- en beheersrapporten van elkaar kunnen onderscheiden;  de gevolgen de verschillende boekhoudprincipes op de boekhouding kunnen verduidelijken;  kunnen aangeven op welke manier de internationale standaarden en verplichtingen de regelgeving hebben beïnvloed Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 13

14 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 1: Wat is (algemeen) boekhouden Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 14

15 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 2: Het conceptueel kader  Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 15

16 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 2: Het conceptueel kader  Doelstelling van de boekhouding Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 16

17 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 2: Het conceptueel kader  Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes Definitie Boekhoudprincipes Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 17

18 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen  ESR95 Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 18

19 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen  COFOG Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 19

20 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen  IPSAS Definitie Totstandkoming Toepassingsgebied en rechtskracht IPSAS-overeenstemming Overzicht standaarden Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 20

21 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 21 Doelstelling De cursisten kennis te laten maken met de beleids- en beheersrapporten die uit registratiesystemen moeten kunnen voortvloeien en meer specifiek met de algemene inhoud en structuur van de samenvatting van de algemene rekeningen die worden gegenereerd door de algemene boekhouding.

22 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 22 Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  zich een weg kunnen vinden in de verschillende beleids- en beheerrapporten die, al dan niet opgelegd door de wetgever, worden opgesteld en de samenvatting van de algemene rekeningen hierin kunnen situeren;  het verschil kunnen aangeven tussen een beleidsrapport en een beheersrapport en voorbeelden van beiden kunnen geven;  de algemene inhoud en structuur van de balans, de staat van opbrengsten en kosten en de toelichting erbij begrijpen;  vaste en vlottende activa van elkaar kunnen onderscheiden;  de diverse financieringsbronnen kunnen onderscheiden van elkaar  zich bewust zijn van het belang van een goede toelichting en de informatie die erin kan worden teruggevonden

23 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 1 Situering Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 23

24 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans  Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 24

25 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans  De activa Definitie Vlottende activa Vaste activa Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 25

26 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 2 De balans  De passiva Definitie Schulden Nettoactief Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 26

27 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten  Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 27

28 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten  De opbrengsten Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 28

29 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten  De kosten Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 29

30 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten  Het overschot of tekort van het financiële boekjaar Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 30

31 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting  Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 31

32 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting  De toelichting bij de balans Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 32

33 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting  De waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 33

34 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting  De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 34

35 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Hfdst 4 De toelichting  Andere aanvullende informatie Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 35

36 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 36 Doelstelling Dit deel heeft tot doel enkele basisbegrippen die verband houden met de praktische werking van een boekhouding opnieuw op te frissen en een aantal aspecten toe te lichten zodat de cursisten voldoende kennis hebben omtrent de manier waarop de boekhouding in de praktijk wordt gevoerd.

37 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 37 Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  opnieuw een actieve kennis hebben van aantal basisbegrippen zoals rekeningen, het grootboek, de proef- en saldibalans, dagboeken, inventaris, …;  inzicht hebben in het volledige boekhoudproces (opdeling in boekhoudperiodes en boekjaren; inschrijving transacties in (hulp)dagboeken en op de rekeningen;  kennis hebben van een aantal praktische formaliteiten  een lijst kunnen opstellen van opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen die dienen te gebeuren naar aanleiding van de opmaak van de inventaris;  inzien waarom bepaalde functies zijn ingebouwd in de boekhoudsoftware

38 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 1 Opdeling in boekhoudperiodes Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 38

39 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 2 Werken met dagboeken  Boekingsdocumenten Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 39

40 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 2 Werken met dagboeken  Wijze van inschrijving in boeken Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 40

41 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 3 Werken met rekeningen – grootboek – proef- en saldibalans Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 41

42 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 4 Inventaris Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 42

43 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 5 Vereisten aan de boekhoudsoftware Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 43

44 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Hfdst 5 Bewaartermijnen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 44

45 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 Waarderingsregels en -grondslagen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 45 Doelstelling Hoofddoelstelling in dit deel is de cursisten vertrouwd te maken met de algemene waarderingsregels en –grondslagen die bepalen: (1)of een transacties al dan niet moet worden opgenomen in de boekhouding; (2)op welk tijdstip; (3)voor welke waarde; en (4)hoe de initiële waarde eventueel kan evolueren in de tijd; en

46 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 46 Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  zich bewust zijn van het belang van de vaststelling van de waarderingsregels door het bestuur;  weten waarvoor waarderingsregels moeten worden vastgelegd en hoe men hierbij het best te werk gaat;  notie hebben van enkelen algemene principes in kader van de waardering;  kunnen aangeven wat het transactiemoment is van verschillende type transacties  aan het begrip aanschaffingswaarde invulling kunnen geven in diverse situaties;

47 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 47 Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  het kostprijsmodel en het herwaarderingsmodel voor de waardering in de latere boekjaren van vaste activa van elkaar kunnen onderscheiden (incl. het toepassingsgebied van beide modellen)  de begrippen afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen kunnen definiëren en deze correct kunnen berekenen;  transacties in vreemde valuta kunnen verwerken in de boekhouding;  verstaan wat wordt bedoeld met schattingswijzigingen en gebeurtenissen na balansdatum (incl. hun boekhoudkundige repercussies).

48 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 1 Vaststelling van de waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 48

49 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 2 Algemene principes Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 49

50 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 3 Bepaling van het transactiemoment Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 50

51 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde  Algemene regel Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 51

52 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde  Aanschaffingsprijs Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 52

53 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde  Ruilwaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 53

54 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde  Vervaardigingswaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 54

55 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde  Schenkingswaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 55

56 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde  Inbrengwaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 56

57 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren  Twee modellen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 57

58 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren  Afschrijvingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 58

59 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren  Waardeverminderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 59

60 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren  Herwaarderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 60

61 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 6 Omrekening van vreemde valuta’s  Waardering bij ontstaan Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 61

62 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 6 Omrekening van vreemde valuta’s  Wisselresultaten bij afwikkeling Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 62

63 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 6 Omrekening van vreemde valuta’s  Omrekening op inventarisdatum Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 63

64 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 7 Schattingswijzigingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 64

65 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen Hfdst 8 Gebeurtenissen na balansdatum Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 65

66 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 66 Doelstelling Dit onderdeel van de syllabus geeft de cursisten meer uitleg bij de concrete inhoud van de verschillende (sub)rubrieken van de balans, de manier waarop ze gewaardeerd worden en welke informatie er omtrent dient openbaar gemaakt te worden, zodat zij een balans van een lokaal of provinciaal bestuur meer in detail kunnen lezen, analyseren en interpreteren.

67 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 67 Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  de inhoud en de algemene waarderingsregels van de belangrijkste (sub)rubriek van de balans kort kunnen beschrijven en toelichten;  het onderscheid kunnen maken tussen een geldbelegging en een financieel vast actief en kennis hebben van het belang van dit onderscheid op boekhoudkundig vlak;  schulden en vorderingen kunnen opsplitsen in deze die ontstaan uit ruiltransacties en deze uit niet-ruiltransacties  in het kader van een goed debiteurenbeheer kunnen oordelen of vorderingen twijfelachtig of al dan niet invorderbaar zijn en de spelregels hieromtrent te bepalen;

68 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 68 Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  een notie hebben van de inhoud van de rubriek ‘Voorraden en bestellingen in uitvoering’ en de waardering ervan;  inzien in welke gevallen gebruikt moet worden gemaakt van de overlopende rekeningen;  weten wanneer belangen en vorderingen moeten worden opgenomen onder de financiële vaste activa;  een materieel vast actief kunnen onderbrengen bij ofwel de gemeenschapsgoederen, de bedrijfsmatige vaste activa of de overige materiële vaste activa;  de verschillende types van leasings van elkaar kunnen onderscheiden en inzicht hebben in hun rapportering;

69 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 69 Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  de diverse schulden van een bestuur kunnen onderbrengen onder de juiste rubriek van het passief;  kunnen beoordelen in welke situaties voorzieningen mogen/moeten worden aangelegd;  meer informatie kunnen terugvinden omtrent de samenstelling van het nettoactief;  investeringssubsidies en werkingssubsidies van elkaar kunnen onderscheiden en weten waar men ze kan terugvinden in de samenvatting van de algemene rekening;

70 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Algemeen -Liquide middelen -Geldbeleggingen -Onderscheid geldbeleggingen – financiële vaste activa Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 70

71 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 71

72 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Waarderingsregels -Initiële waardering Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 72

73 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Waarderingsregels -Wijziging van de waarde doorheen de jaren o (Aanvullende) waardeverminderingen o Omrekening vreemde valuta o Meerwaarde o Herwaardering Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 73

74 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 74

75 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Algemeen -Definitie -Onderscheid vorderingen uit ruiltransacties/niet- ruiltransacties Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 75

76 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 76

77 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Waarderingsregels -Initiële waardering -Wijziging van de waarde doorheen de jaren o Dubieuze debiteuren o Waardeverminderingen o Minderwaarde/meerwaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 77

78 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 78

79 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 79

80 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 80

81 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Waarderingsregels -Voorraden verworven via ruiltransacties -Voorraden verworven via niet-ruiltransacties -Bestellingen in uitvoering -Aanvullende waardeverminderingen -Waardeverminderingen op de goederen in bewerking en de bestellingen in uitvoering Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 81

82 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 82

83 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 83

84 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Inhoud rubrieken MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 84

85 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 85

86 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 86

87 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 87

88 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 88

89 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Waarderingsregels -Ontstaan -Wijziging doorheen het jaar -Minderwaarde/meerwaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 89

90 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 1 Activa - Vlottende activa  Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 90

91 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 91

92 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 92

93 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Waarderingsregels -Initiële waardering -Wijzigingen van de waarde doorheen de jaren o Overboeking lange termijn  korte termijn o Dubieuze debiteuren o Waardeverminderingen o Minderwaarde/meerwaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 93

94 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 94

95 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 95

96 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 96

97 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Waarderingsregels -Initiële waardering o Belangen of aandelen o Vastrentende effecten o Vorderingen o Borgtochten betaald in contanten o Vreemde valuta Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 97

98 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Waarderingsregels -Wijziging van de waarde doorheen de jaren o Herwaardering o Waardeverminderingen o Minderwaarde/meerwaarde o Omrekening vreemde valuta Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 98

99 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 99

100 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 100

101 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 101

102 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Waarderingsregels -Initiële waardering o Algemene principes o Bijzondere regels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 102

103 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Waarderingsregels -Waardering door de jaren heen van de gemeenschaps- en bedrijfsmatige vaste activa o Afschrijvingen o Waardeverminderingen o Meer- of minderwaarde o Herwaarderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 103

104 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Waarderingsregels -Waardering door de jaren heen van de overige materiële vaste activa o Herwaarderingen o Afschrijvingen o Waardeverminderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 104

105 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 105

106 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 106

107 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 107

108 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Waarderingsregels -Initiële waardering -Wijziging van de waarde doorheen de jaren o Afschrijvingen o Waardeverminderingen o Herwaarderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 108

109 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 2 Activa - Vaste activa  Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 109

110 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 110

111 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 111

112 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Waarderingsregels -Initiële waardering -Wijziging van de waarde doorheen de jaren o Overboeking lange termijn naar korte termijn o Omrekening vreemde valuta Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 112

113 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 113

114 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 114

115 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 115

116 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Waarderingsregels -Initiële waardering -Wijziging van de waarde doorheen de jaren Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 116

117 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 117

118 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 118

119 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 119

120 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Waarderingsregels -Initiële waardering -Wijziging van de waarde doorheen de jaren Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 120

121 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 121

122 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.4 & I.B.4: Voorzieningen voor risico’s en kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 122

123 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.4 & I.B.4: Voorzieningen voor risico’s en kosten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 123

124 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.4 & I.B.4: Voorzieningen voor risico’s en kosten Waarderingsregels -Initiële waardering -Wijziging van de waarde op balansdatum -Besteding voorziening Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 124

125 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.4 & I.B.4: Voorzieningen voor risico’s en kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 125

126 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.5: Overlopende rekeningen van het passief Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 126

127 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.5: Overlopende rekeningen van het passief Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 127

128 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.5: Overlopende rekeningen van het passief Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 128

129 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.5: Overlopende rekeningen van het passief Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 129

130 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.6: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 130

131 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.6: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 131

132 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.6: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 132

133 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 3 Passiva - Schulden  Rubriek Pas. I.A.6: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 133

134 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Overig nettoactief Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 134

135 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Overig nettoactief Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 135

136 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Overig nettoactief Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 136

137 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Overig nettoactief Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 137

138 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Herwaarderingsreserves Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 138

139 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Herwaarderingsreserves Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 139

140 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Herwaarderingsreserves Waarderingsregels -Initiële waardering -Wijziging van de waarde doorheen de jaren Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 140

141 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Herwaarderingsreserves Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 141

142 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Overgedragen overschot – overgedragen tekort Algemeen Inhoud rekeningen MAR Waarderingsregels Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 142

143 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Investeringssubsidies en -schenkingen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 143

144 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Investeringssubsidies en -schenkingen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 144

145 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Investeringssubsidies en -schenkingen Waarderingsregels -Initiële waardering -Wijziging van de waarde doorheen de jaren o Overboeking lange termijn  korte termijn o Inresultaatname Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 145

146 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief  Investeringssubsidies en -schenkingen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 146

147 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 147 Doelstelling In tegenstelling tot in deel 5 waar het kunnen lezen, analyseren en interpreteren van de balans de centrale doelstellingen waren, worden in dit deel dezelfde doelstellingen nagestreefd voor wat betreft de staat van opbrengsten en kosten door de cursisten te voorzien met meer uitleg bij de concrete inhoud van de verschillende (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten, hun waardering en de informatieverschaffing er omtrent.

148 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 148 Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  de inhoud en de algemene waarderingsregels van de belangrijkste (sub)rubriek van de staat van opbrengsten en kosten kort kunnen beschrijven en toelichten;  de verschillende kosten en opbrengsten aan de juiste rekeningen kunnen toerekenen;  er zich van bewust zijn dat bepaalde (aanvullende) informatie omtrent bepaalde kosten en opbrengsten ook kan teruggevonden worden in andere beleidsrapporten

149 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 149 Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  in staat zijn om minderwaarden en meerwaarden bij de realisatie van vlottende en vaste activa correct te berekenen en classificeren;  retributies, belastingen en boetes van elkaar kunnen onderscheiden en correct classificeren;  kapitaalsubsidies correct in resultaat kunnen nemen;

150 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.1 Goederen en diensten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 150

151 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.1 Goederen en diensten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 151

152 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.1 Goederen en diensten Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 152

153 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.1 Goederen en diensten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 153

154 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 154

155 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 155

156 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 156

157 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 157

158 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 158

159 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 159

160 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Waarderingsregels -Algemeen -Afschrijvingen -Waardeverminderingen -Voorzieningen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 160

161 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 161

162 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 162

163 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 163

164 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 164

165 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 165

166 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.5 Toegestane werkingssubsidies Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 166

167 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.5 Toegestane werkingssubsidies Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 167

168 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.5 Toegestane werkingssubsidies Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 168

169 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.5 Toegestane werkingssubsidies Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 169

170 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.6 Andere operationele kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 170

171 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.6 Andere operationele kosten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 171

172 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.6 Andere operationele kosten Waarderingsregels -Belastingen en diverse werkingskosten -Minderwaarden op courante realisatie vaste activa -Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 172

173 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.A.6 Andere operationele kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 173

174 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.B Financiële kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 174

175 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.B Financiële kosten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 175

176 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.B Financiële kosten Waarderingsregels -Algemeen principe -Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen -Minderwaarden -Intercalaire intresten -Omrekening vreemde valuta Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 176

177 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.B Financiële kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 177

178 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.C Uitzonderlijke kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 178

179 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.C Uitzonderlijke kosten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 179

180 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.C Uitzonderlijke kosten Waarderingsregels -Minderwaarden -Toegestane investeringssubsidies Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 180

181 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 1 Kosten  Rubriek I.C Uitzonderlijke kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 181

182 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.1 Opbrengsten uit de werking Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 182

183 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.1 Opbrengsten uit de werking Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 183

184 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.1 Opbrengsten uit de werking Waarderingsregels -Verkopen en dienstprestaties -Voorraadwijzigingen -Geproduceerde vaste activa Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 184

185 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.1 Opbrengsten uit de werking Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 185

186 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 186

187 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 187

188 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 188

189 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 189

190 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.3 Werkingssubsidies Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 190

191 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.3 Werkingssubsidies Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 191

192 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.3 Werkingssubsidies Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 192

193 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.3 Werkingssubsidies Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 193

194 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.4 Recuperatie specifieke kosten OCMW Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 194

195 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.4 Recuperatie specifieke kosten OCMW Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 195

196 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.4 Recuperatie specifieke kosten OCMW Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 196

197 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.4 Recuperatie specifieke kosten OCMW Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 197

198 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.5 Andere operationele opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 198

199 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.5 Andere operationele opbrengsten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 199

200 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.5 Andere operationele opbrengsten Waarderingsregels -Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa -Meerwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen -Terugneming waardeverminderingen -Inhouding pensioen en diverse operationele opbrengsten Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 200

201 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.A.5 Andere operationele opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 201

202 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.B Financiële opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 202

203 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.B Financiële opbrengsten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 203

204 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.B Financiële opbrengsten Waarderingsregels -Algemeen principe -Meerwaarden -Inresultaatname kapitaalsubsidies -Omrekening vreemde valuta Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 204

205 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.B Financiële opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 205

206 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.C. Uitzonderlijke opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 206

207 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.C. Uitzonderlijke opbrengsten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 207

208 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.C. Uitzonderlijke opbrengsten Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 208

209 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 2 Opbrengsten  Rubriek II.C. Uitzonderlijke opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 209

210 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 3 Overschot/tekort van het boekjaar  Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 210

211 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 3 Overschot/tekort van het boekjaar  Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 211

212 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 3 Overschot/tekort van het boekjaar  Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 212

213 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Hfdst 3 Overschot/tekort van het boekjaar  Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 213

214 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 214 Doelstelling De cursisten bewust maken van het belang en de inhoud van dit onderdeel van de toelichting zodat zij er de voor hen relevante informatie uit kunnen te destilleren.

215 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 215 Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten:  de inhoud en waardering van de belangrijkste onderdelen van deze toelichting kort kunnen beschrijven en toelichten;  kunnen bepalen of een transactie of feit moet worden opgenomen in de balans en de staat van opbrengsten en kosten of in de toelichting bij de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’;  de transacties en feiten die het vermogen van een bestuur niet onmiddellijk beïnvloeden correct kunnen classificeren;  de in deze toelichting opgenomen informatie naar waarde kunnen inschatten.

216 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 1 Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 216

217 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 217

218 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 218

219 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 219

220 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Ontvangen zekerheden Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 220

221 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 221

222 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 222

223 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Termijnovereenkomsten Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 223

224 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 224

225 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Aangegane, maar niet opgenomen kredieten Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 225

226 faculteit Economie en Bedrijfskunde Rubrieken en waarderingsregels Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen  Diverse rechten en verplichtingen Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011pag. 226


Download ppt "Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011 Slideshow."

Verwante presentaties


Ads door Google