De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee – UGent © 2011

2 Opdeling Basiscursus (excl. grijze achtergrond)
Richt zich tot diegenen die zich een algemene kennis willen verschaffen omtrent de manier waarop de algemene boekhouding van de lokale en provinciale besturen werd geconcipieerd en de inhoud van de eruit voortvloeiende eindrapporten (bv. secretarissen, budgethouders, …). Vooral het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering staat hier centraal. Verdiepingscursus (incl. grijze achtergrond) Is bedoeld voor een publiek dat nauwer betrokken is bij het voeren van de boekhouding en het opstellen van de beleidsrapporten (bv. personeelleden financiële dienst). Naast het kunnen lezen en interpreteren van de rapportering, wordt hier deels ook aandacht besteed aan het opstellen van de rapporten. Christophe Vanhee – UGent © 2011

3 Indicatieve uurregeling
Timing Basiscursus (2 halve dagen of 6 uur) DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 1ste halve dag 9u00 – 10u30 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen 11u00 – 12u30 Deel 4 De waarderingsregels en –grondslagen 2de halve dag Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

4 Indicatieve uurregeling
Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 1ste halve dag 9u00 – 10u30 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 11u00 – 12u30 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen 2de halve dag Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Deel 4 De waarderingsregels en –grondslagen Christophe Vanhee – UGent © 2011

5 Indicatieve uurregeling
Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 3de halve dag 9u00 – 10u30 Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (vlottende activa) 11u00 – 12u30 Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (vaste activa) 4de halve dag Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans (passiva) Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

6 Indicatieve uurregeling
Timing Verdiepingscursus (5 halve dagen of 15 uur) DAG Indicatieve uurregeling Cursusinhoud 5de halve dag 9u00 – 10u30 Bespreking tests 11u00 – 12u30 Bespreking vooraf doorgestuurde vragen Christophe Vanhee – UGent © 2011

7 Begincompetenties Van deelnemers van zowel de basis- als de verdiepingscursus wordt verwacht dat zij reeds een vooropleiding algemeen boekhouden hebben genoten of over voldoende praktijk ervaring beschikken, waardoor zij minstens een passieve kennis hebben van de basisbegrippen en -beginselen van de boekhoudtechniek. Christophe Vanhee – UGent © 2011

8 Leermateriaal Syllabus: Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus – Editie 2011 Afzonderlijke bundel met het schema van de balans (J6), de staat van opbrengsten en kosten (J7), de toelichting bij de balans (TJ7) en het genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen Hand-outs slides Oplossingenbundel tests Christophe Vanhee – UGent © 2011

9 Aanbevolen additionele informatie
Lokaal Financieel Management “Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus”, Politeia Website ABB Website CBN Website IPSASB ESR95: Christophe Vanhee – UGent © 2011

10 Inleiding Relevante wetgeving
Gemeentedecreet 15 juli 2005 (art. 164 & 179) OCMW-decreet 19 december 2008 (art. 166 & 180) Provinciedecreet 9 december 2005 (art. 160 & 175) Besluit Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s (incl. verslag aan de Vlaamse Regering) Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en hun toelichting en van de rekeningenstelsels Christophe Vanhee – UGent © 2011

11 Inleiding Overzicht syllabus
Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen Deel 3 Praktische werking van de boekhouding Deel 4 De waarderingsregels en –grondslagen Deel 5 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

12 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Doelstelling Deelnemers vertrouwd te maken met de basisuitgangspunten, -begrippen en –principes die verband houden met de nieuwe algemene boekhouding voor de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) Christophe Vanhee – UGent © 2011

13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: kennis hebben van het verschil tussen een boekhouding op transactiebasis en een boekhouding op kasbasis; het belang van een conceptueel kader inzien; de doelstellingen van de algemene boekhouding kunnen definiëren; de hoofdgebruikers en andere gebruikers van de beleids- en beheersrapporten van elkaar kunnen onderscheiden; de gevolgen de verschillende boekhoudprincipes op de boekhouding kunnen verduidelijken; kunnen aangeven op welke manier de internationale standaarden en verplichtingen de regelgeving hebben beïnvloed Christophe Vanhee – UGent © 2011

14 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Hfdst 1: Wat is (algemeen) boekhouden Christophe Vanhee – UGent © 2011

15 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Hfdst 2: Het conceptueel kader Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011

16 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Hfdst 2: Het conceptueel kader Doelstelling van de boekhouding Christophe Vanhee – UGent © 2011

17 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Hfdst 2: Het conceptueel kader Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes Definitie Boekhoudprincipes Christophe Vanhee – UGent © 2011

18 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen ESR95 Christophe Vanhee – UGent © 2011

19 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen COFOG Christophe Vanhee – UGent © 2011

20 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes
Hfdst 3: Internationale standaarden en verplichtingen IPSAS Definitie Totstandkoming Toepassingsgebied en rechtskracht IPSAS-overeenstemming Overzicht standaarden Christophe Vanhee – UGent © 2011

21 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Doelstelling De cursisten kennis te laten maken met de beleids- en beheersrapporten die uit registratiesystemen moeten kunnen voortvloeien en meer specifiek met de algemene inhoud en structuur van de samenvatting van de algemene rekeningen die worden gegenereerd door de algemene boekhouding. Christophe Vanhee – UGent © 2011

22 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: zich een weg kunnen vinden in de verschillende beleids- en beheerrapporten die, al dan niet opgelegd door de wetgever, worden opgesteld en de samenvatting van de algemene rekeningen hierin kunnen situeren; het verschil kunnen aangeven tussen een beleidsrapport en een beheersrapport en voorbeelden van beiden kunnen geven; de algemene inhoud en structuur van de balans, de staat van opbrengsten en kosten en de toelichting erbij begrijpen; vaste en vlottende activa van elkaar kunnen onderscheiden; de diverse financieringsbronnen kunnen onderscheiden van elkaar zich bewust zijn van het belang van een goede toelichting en de informatie die erin kan worden teruggevonden Christophe Vanhee – UGent © 2011

23 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 1 Situering Christophe Vanhee – UGent © 2011

24 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 2 De balans Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011

25 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 2 De balans De activa Definitie Vlottende activa Vaste activa Christophe Vanhee – UGent © 2011

26 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 2 De balans De passiva Definitie Schulden Nettoactief Christophe Vanhee – UGent © 2011

27 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011

28 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten De opbrengsten Christophe Vanhee – UGent © 2011

29 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten De kosten Christophe Vanhee – UGent © 2011

30 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 3 De staat van opbrengsten en kosten Het overschot of tekort van het financiële boekjaar Christophe Vanhee – UGent © 2011

31 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 4 De toelichting Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011

32 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 4 De toelichting De toelichting bij de balans Christophe Vanhee – UGent © 2011

33 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 4 De toelichting De waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

34 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 4 De toelichting De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

35 Deel 2 De samenvatting van de algemene rekeningen
Hfdst 4 De toelichting Andere aanvullende informatie Christophe Vanhee – UGent © 2011

36 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding
Doelstelling Dit deel heeft tot doel enkele basisbegrippen die verband houden met de praktische werking van een boekhouding opnieuw op te frissen en een aantal aspecten toe te lichten zodat de cursisten voldoende kennis hebben omtrent de manier waarop de boekhouding in de praktijk wordt gevoerd. Christophe Vanhee – UGent © 2011

37 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding
Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: opnieuw een actieve kennis hebben van aantal basisbegrippen zoals rekeningen, het grootboek, de proef- en saldibalans, dagboeken, inventaris, …; inzicht hebben in het volledige boekhoudproces (opdeling in boekhoudperiodes en boekjaren; inschrijving transacties in (hulp)dagboeken en op de rekeningen; kennis hebben van een aantal praktische formaliteiten een lijst kunnen opstellen van opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen die dienen te gebeuren naar aanleiding van de opmaak van de inventaris; inzien waarom bepaalde functies zijn ingebouwd in de boekhoudsoftware Christophe Vanhee – UGent © 2011

38 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding
Hfdst 1 Opdeling in boekhoudperiodes Christophe Vanhee – UGent © 2011

39 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding
Hfdst 2 Werken met dagboeken Boekingsdocumenten Christophe Vanhee – UGent © 2011

40 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding
Hfdst 2 Werken met dagboeken Wijze van inschrijving in boeken Christophe Vanhee – UGent © 2011

41 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding
Hfdst 3 Werken met rekeningen – grootboek – proef- en saldibalans Christophe Vanhee – UGent © 2011

42 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding
Hfdst 4 Inventaris Christophe Vanhee – UGent © 2011

43 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding
Hfdst 5 Vereisten aan de boekhoudsoftware Christophe Vanhee – UGent © 2011

44 Deel 3 Praktische werking van de boekhouding
Hfdst 5 Bewaartermijnen Christophe Vanhee – UGent © 2011

45 Deel 4 Waarderingsregels en -grondslagen
Doelstelling Hoofddoelstelling in dit deel is de cursisten vertrouwd te maken met de algemene waarderingsregels en –grondslagen die bepalen: of een transacties al dan niet moet worden opgenomen in de boekhouding; op welk tijdstip; voor welke waarde; en hoe de initiële waarde eventueel kan evolueren in de tijd; en Christophe Vanhee – UGent © 2011

46 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: zich bewust zijn van het belang van de vaststelling van de waarderingsregels door het bestuur; weten waarvoor waarderingsregels moeten worden vastgelegd en hoe men hierbij het best te werk gaat; notie hebben van enkelen algemene principes in kader van de waardering; kunnen aangeven wat het transactiemoment is van verschillende type transacties aan het begrip aanschaffingswaarde invulling kunnen geven in diverse situaties; Christophe Vanhee – UGent © 2011

47 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: het kostprijsmodel en het herwaarderingsmodel voor de waardering in de latere boekjaren van vaste activa van elkaar kunnen onderscheiden (incl. het toepassingsgebied van beide modellen) de begrippen afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen kunnen definiëren en deze correct kunnen berekenen; transacties in vreemde valuta kunnen verwerken in de boekhouding; verstaan wat wordt bedoeld met schattingswijzigingen en gebeurtenissen na balansdatum (incl. hun boekhoudkundige repercussies). Christophe Vanhee – UGent © 2011

48 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 1 Vaststelling van de waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

49 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 2 Algemene principes Christophe Vanhee – UGent © 2011

50 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 3 Bepaling van het transactiemoment Christophe Vanhee – UGent © 2011

51 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Algemene regel Christophe Vanhee – UGent © 2011

52 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Aanschaffingsprijs Christophe Vanhee – UGent © 2011

53 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Ruilwaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011

54 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Vervaardigingswaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011

55 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Schenkingswaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011

56 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 4 Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Inbrengwaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011

57 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Twee modellen Christophe Vanhee – UGent © 2011

58 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Afschrijvingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

59 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Waardeverminderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

60 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 5 Waardering in latere boekjaren Herwaarderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

61 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 6 Omrekening van vreemde valuta’s Waardering bij ontstaan Christophe Vanhee – UGent © 2011

62 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 6 Omrekening van vreemde valuta’s Wisselresultaten bij afwikkeling Christophe Vanhee – UGent © 2011

63 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 6 Omrekening van vreemde valuta’s Omrekening op inventarisdatum Christophe Vanhee – UGent © 2011

64 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 7 Schattingswijzigingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

65 Deel 4 De waarderingsregels en -grondslagen
Hfdst 8 Gebeurtenissen na balansdatum Christophe Vanhee – UGent © 2011

66 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Doelstelling Dit onderdeel van de syllabus geeft de cursisten meer uitleg bij de concrete inhoud van de verschillende (sub)rubrieken van de balans, de manier waarop ze gewaardeerd worden en welke informatie er omtrent dient openbaar gemaakt te worden, zodat zij een balans van een lokaal of provinciaal bestuur meer in detail kunnen lezen, analyseren en interpreteren. Christophe Vanhee – UGent © 2011

67 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de inhoud en de algemene waarderingsregels van de belangrijkste (sub)rubriek van de balans kort kunnen beschrijven en toelichten; het onderscheid kunnen maken tussen een geldbelegging en een financieel vast actief en kennis hebben van het belang van dit onderscheid op boekhoudkundig vlak; schulden en vorderingen kunnen opsplitsen in deze die ontstaan uit ruiltransacties en deze uit niet-ruiltransacties in het kader van een goed debiteurenbeheer kunnen oordelen of vorderingen twijfelachtig of al dan niet invorderbaar zijn en de spelregels hieromtrent te bepalen; Christophe Vanhee – UGent © 2011

68 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: een notie hebben van de inhoud van de rubriek ‘Voorraden en bestellingen in uitvoering’ en de waardering ervan; inzien in welke gevallen gebruikt moet worden gemaakt van de overlopende rekeningen; weten wanneer belangen en vorderingen moeten worden opgenomen onder de financiële vaste activa; een materieel vast actief kunnen onderbrengen bij ofwel de gemeenschapsgoederen, de bedrijfsmatige vaste activa of de overige materiële vaste activa; de verschillende types van leasings van elkaar kunnen onderscheiden en inzicht hebben in hun rapportering; Christophe Vanhee – UGent © 2011

69 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de diverse schulden van een bestuur kunnen onderbrengen onder de juiste rubriek van het passief; kunnen beoordelen in welke situaties voorzieningen mogen/moeten worden aangelegd; meer informatie kunnen terugvinden omtrent de samenstelling van het nettoactief; investeringssubsidies en werkingssubsidies van elkaar kunnen onderscheiden en weten waar men ze kan terugvinden in de samenvatting van de algemene rekening; Christophe Vanhee – UGent © 2011

70 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Algemeen Liquide middelen Geldbeleggingen Onderscheid geldbeleggingen – financiële vaste activa Christophe Vanhee – UGent © 2011

71 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

72 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Waarderingsregels Initiële waardering Christophe Vanhee – UGent © 2011

73 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Waarderingsregels Wijziging van de waarde doorheen de jaren (Aanvullende) waardeverminderingen Omrekening vreemde valuta Meerwaarde Herwaardering Christophe Vanhee – UGent © 2011

74 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.A.: Liquide middelen en geldbeleggingen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

75 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Algemeen Definitie Onderscheid vorderingen uit ruiltransacties/niet-ruiltransacties Christophe Vanhee – UGent © 2011

76 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

77 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Waarderingsregels Initiële waardering Wijziging van de waarde doorheen de jaren Dubieuze debiteuren Waardeverminderingen Minderwaarde/meerwaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011

78 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.B.: Vorderingen op korte termijn Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

79 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

80 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

81 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Waarderingsregels Voorraden verworven via ruiltransacties Voorraden verworven via niet-ruiltransacties Bestellingen in uitvoering Aanvullende waardeverminderingen Waardeverminderingen op de goederen in bewerking en de bestellingen in uitvoering Christophe Vanhee – UGent © 2011

82 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.C.: Voorraden en bestellingen in uitvoering Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

83 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

84 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Inhoud rubrieken MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

85 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

86 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.D.: Overlopende rekeningen van het actief Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

87 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

88 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

89 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Waarderingsregels Ontstaan Wijziging doorheen het jaar Minderwaarde/meerwaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011

90 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 1 Activa - Vlottende activa Rubriek Act. I.E.: Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

91 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

92 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

93 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Waarderingsregels Initiële waardering Wijzigingen van de waarde doorheen de jaren Overboeking lange termijn  korte termijn Dubieuze debiteuren Waardeverminderingen Minderwaarde/meerwaarde Christophe Vanhee – UGent © 2011

94 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.A.: Vorderingen op lange termijn Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

95 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

96 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

97 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Waarderingsregels Initiële waardering Belangen of aandelen Vastrentende effecten Vorderingen Borgtochten betaald in contanten Vreemde valuta Christophe Vanhee – UGent © 2011

98 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Waarderingsregels Wijziging van de waarde doorheen de jaren Herwaardering Waardeverminderingen Minderwaarde/meerwaarde Omrekening vreemde valuta Christophe Vanhee – UGent © 2011

99 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.B.: Financiële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

100 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

101 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

102 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Waarderingsregels Initiële waardering Algemene principes Bijzondere regels Christophe Vanhee – UGent © 2011

103 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Waarderingsregels Waardering door de jaren heen van de gemeenschaps- en bedrijfsmatige vaste activa Afschrijvingen Waardeverminderingen Meer- of minderwaarde Herwaarderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

104 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Waarderingsregels Waardering door de jaren heen van de overige materiële vaste activa Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

105 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.C.: Materiële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

106 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

107 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

108 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Waarderingsregels Initiële waardering Wijziging van de waarde doorheen de jaren Afschrijvingen Waardeverminderingen Herwaarderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

109 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 2 Activa - Vaste activa Rubriek Act. II.D.: Immateriële vaste activa Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

110 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

111 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

112 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Waarderingsregels Initiële waardering Wijziging van de waarde doorheen de jaren Overboeking lange termijn naar korte termijn Omrekening vreemde valuta Christophe Vanhee – UGent © 2011

113 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.1 & I.B.1: Financiële schulden Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

114 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

115 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

116 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Waarderingsregels Initiële waardering Wijziging van de waarde doorheen de jaren Christophe Vanhee – UGent © 2011

117 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.2 & I.B.2: Schulden uit ruiltransacties Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

118 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

119 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

120 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Waarderingsregels Initiële waardering Wijziging van de waarde doorheen de jaren Christophe Vanhee – UGent © 2011

121 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.3 & I.B.3: Schulden uit niet-ruiltransacties Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

122 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.4 & I.B.4: Voorzieningen voor risico’s en kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

123 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.4 & I.B.4: Voorzieningen voor risico’s en kosten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

124 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.4 & I.B.4: Voorzieningen voor risico’s en kosten Waarderingsregels Initiële waardering Wijziging van de waarde op balansdatum Besteding voorziening Christophe Vanhee – UGent © 2011

125 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.4 & I.B.4: Voorzieningen voor risico’s en kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

126 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.5: Overlopende rekeningen van het passief Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

127 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.5: Overlopende rekeningen van het passief Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

128 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.5: Overlopende rekeningen van het passief Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

129 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.5: Overlopende rekeningen van het passief Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

130 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.6: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

131 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.6: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

132 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.6: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

133 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 3 Passiva - Schulden Rubriek Pas. I.A.6: Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

134 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Overig nettoactief Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

135 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Overig nettoactief Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

136 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Overig nettoactief Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

137 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Overig nettoactief Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

138 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Herwaarderingsreserves Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

139 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Herwaarderingsreserves Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

140 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Herwaarderingsreserves Waarderingsregels Initiële waardering Wijziging van de waarde doorheen de jaren Christophe Vanhee – UGent © 2011

141 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Herwaarderingsreserves Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

142 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Overgedragen overschot – overgedragen tekort Algemeen Inhoud rekeningen MAR Waarderingsregels Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

143 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Investeringssubsidies en -schenkingen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

144 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Investeringssubsidies en -schenkingen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

145 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Investeringssubsidies en -schenkingen Waarderingsregels Initiële waardering Wijziging van de waarde doorheen de jaren Overboeking lange termijn  korte termijn Inresultaatname Christophe Vanhee – UGent © 2011

146 Deel 5 Inhoud en waardering (sub)rubrieken van de balans
Hfdst 4 Passiva – Rubriek Pas. II: Nettoactief Investeringssubsidies en -schenkingen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

147 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Doelstelling In tegenstelling tot in deel 5 waar het kunnen lezen, analyseren en interpreteren van de balans de centrale doelstellingen waren, worden in dit deel dezelfde doelstellingen nagestreefd voor wat betreft de staat van opbrengsten en kosten door de cursisten te voorzien met meer uitleg bij de concrete inhoud van de verschillende (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten, hun waardering en de informatieverschaffing er omtrent. Christophe Vanhee – UGent © 2011

148 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de inhoud en de algemene waarderingsregels van de belangrijkste (sub)rubriek van de staat van opbrengsten en kosten kort kunnen beschrijven en toelichten; de verschillende kosten en opbrengsten aan de juiste rekeningen kunnen toerekenen; er zich van bewust zijn dat bepaalde (aanvullende) informatie omtrent bepaalde kosten en opbrengsten ook kan teruggevonden worden in andere beleidsrapporten Christophe Vanhee – UGent © 2011

149 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Eindcompetenties (vervolg) Na afloop van dit deel moeten de cursisten: in staat zijn om minderwaarden en meerwaarden bij de realisatie van vlottende en vaste activa correct te berekenen en classificeren; retributies, belastingen en boetes van elkaar kunnen onderscheiden en correct classificeren; kapitaalsubsidies correct in resultaat kunnen nemen; Christophe Vanhee – UGent © 2011

150 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.1 Goederen en diensten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

151 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.1 Goederen en diensten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

152 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.1 Goederen en diensten Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

153 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.1 Goederen en diensten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

154 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

155 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

156 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

157 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

158 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

159 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

160 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Waarderingsregels Algemeen Afschrijvingen Waardeverminderingen Voorzieningen Christophe Vanhee – UGent © 2011

161 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

162 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

163 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

164 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

165 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

166 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.5 Toegestane werkingssubsidies Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

167 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.5 Toegestane werkingssubsidies Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

168 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.5 Toegestane werkingssubsidies Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

169 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.5 Toegestane werkingssubsidies Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

170 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.6 Andere operationele kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

171 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.6 Andere operationele kosten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

172 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.6 Andere operationele kosten Waarderingsregels Belastingen en diverse werkingskosten Minderwaarden op courante realisatie vaste activa Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Christophe Vanhee – UGent © 2011

173 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.A.6 Andere operationele kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

174 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.B Financiële kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

175 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.B Financiële kosten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

176 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.B Financiële kosten Waarderingsregels Algemeen principe Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Minderwaarden Intercalaire intresten Omrekening vreemde valuta Christophe Vanhee – UGent © 2011

177 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.B Financiële kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

178 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.C Uitzonderlijke kosten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

179 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.C Uitzonderlijke kosten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

180 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.C Uitzonderlijke kosten Waarderingsregels Minderwaarden Toegestane investeringssubsidies Christophe Vanhee – UGent © 2011

181 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 1 Kosten Rubriek I.C Uitzonderlijke kosten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

182 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.1 Opbrengsten uit de werking Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

183 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.1 Opbrengsten uit de werking Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

184 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.1 Opbrengsten uit de werking Waarderingsregels Verkopen en dienstprestaties Voorraadwijzigingen Geproduceerde vaste activa Christophe Vanhee – UGent © 2011

185 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.1 Opbrengsten uit de werking Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

186 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

187 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

188 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

189 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.2 Fiscale opbrengsten en boetes Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

190 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.3 Werkingssubsidies Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

191 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.3 Werkingssubsidies Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

192 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.3 Werkingssubsidies Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

193 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.3 Werkingssubsidies Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

194 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.4 Recuperatie specifieke kosten OCMW Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

195 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.4 Recuperatie specifieke kosten OCMW Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

196 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.4 Recuperatie specifieke kosten OCMW Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

197 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.4 Recuperatie specifieke kosten OCMW Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

198 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.5 Andere operationele opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

199 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.5 Andere operationele opbrengsten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

200 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.5 Andere operationele opbrengsten Waarderingsregels Meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa Meerwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen Terugneming waardeverminderingen Inhouding pensioen en diverse operationele opbrengsten Christophe Vanhee – UGent © 2011

201 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.A.5 Andere operationele opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

202 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.B Financiële opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

203 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.B Financiële opbrengsten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

204 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.B Financiële opbrengsten Waarderingsregels Algemeen principe Meerwaarden Inresultaatname kapitaalsubsidies Omrekening vreemde valuta Christophe Vanhee – UGent © 2011

205 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.B Financiële opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

206 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.C. Uitzonderlijke opbrengsten Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

207 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.C. Uitzonderlijke opbrengsten Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

208 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.C. Uitzonderlijke opbrengsten Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

209 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 2 Opbrengsten Rubriek II.C. Uitzonderlijke opbrengsten Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

210 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 3 Overschot/tekort van het boekjaar Algemeen Christophe Vanhee – UGent © 2011

211 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 3 Overschot/tekort van het boekjaar Inhoud rekeningen MAR Christophe Vanhee – UGent © 2011

212 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 3 Overschot/tekort van het boekjaar Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

213 Deel 6 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de staat van opbrengsten en kosten
Hfdst 3 Overschot/tekort van het boekjaar Informatieverschaffing Christophe Vanhee – UGent © 2011

214 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Doelstelling De cursisten bewust maken van het belang en de inhoud van dit onderdeel van de toelichting zodat zij er de voor hen relevante informatie uit kunnen te destilleren. Christophe Vanhee – UGent © 2011

215 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Eindcompetenties Na afloop van dit deel moeten de cursisten: de inhoud en waardering van de belangrijkste onderdelen van deze toelichting kort kunnen beschrijven en toelichten; kunnen bepalen of een transactie of feit moet worden opgenomen in de balans en de staat van opbrengsten en kosten of in de toelichting bij de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’; de transacties en feiten die het vermogen van een bestuur niet onmiddellijk beïnvloeden correct kunnen classificeren; de in deze toelichting opgenomen informatie naar waarde kunnen inschatten. Christophe Vanhee – UGent © 2011

216 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 1 Definitie Christophe Vanhee – UGent © 2011

217 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

218 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

219 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

220 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Ontvangen zekerheden Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

221 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

222 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

223 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Termijnovereenkomsten Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

224 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

225 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Aangegane, maar niet opgenomen kredieten Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011

226 Deel 7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Hfdst 2 Bespreking verschillende rechten en verplichtingen Diverse rechten en verplichtingen Inhoud Waarderingsregels Christophe Vanhee – UGent © 2011


Download ppt "Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ Editie 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google