De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Post – Mail – NNS – C&D De Post en WWF-België worden partners voor een ‘Groene Post’ Persconferentie 02/12/2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Post – Mail – NNS – C&D De Post en WWF-België worden partners voor een ‘Groene Post’ Persconferentie 02/12/2009."— Transcript van de presentatie:

1 De Post – Mail – NNS – C&D De Post en WWF-België worden partners voor een ‘Groene Post’ Persconferentie 02/12/2009

2 1 Uiteenzetting Johnny Thijs, CEO van De Post

3 2 - Welkom  Aan u allen  Mevrouw Inge Vervotte, Minister van Overheidsbedrijven  Dhr Damien Vincent, CEO van WWF-België - Schema 1. Johnny Thijs over “Groene Post” 2. Damien Vincent over partnerschap De Post – WWF-België 3. Q&A 4. Introductie tot het bezoek aan Brussel X en haar ISO 14001 certificatie 5. Bezoek Brussel X – sorteercentrum en demonstratie van de nieuwe “elektrische fiets”

4 3 Onze boodschap vandaag (1) CO 2 Energie - 35 %- 7,5 % Gebruik van enkel gerecycleerd papier of papier afkomstig van duurzaam bosbeheer (zoals het FSC-label) tegen eind 2009 + in de periode 2007- 2012 2005-2012 engagementen

5 4 Onze boodschap vandaag (2) Twee belangrijke nieuwe stappen  De Post en WWF sluiten partnershipakkoord om:  De Post te ondersteunen in de uitvoering van haar groene ambities  WWF te ondersteunen in zijn natuurbehoudsprojecten  De Post bekomt ISO-certificatie voor het milieuverantwoord beheer van haar activiteiten in de 5 sorteercenta

6 5 - De Post is een onderneming, aanwezig in het ganse land, met Meer dan 1.000 gebouwen in het ganse land 6.400 bestel- en vrachtwagens Meer dan 4.000 bromfietsen onze CO 2 -uitstoot is dus relevant (hoewel hij in 2007 toch slechts 0,08% van de totale CO 2 uitstoot in België bedroeg) - Onze “grondstof” is De Post behandelt jaarlijks meer dan 3,5 Mld brieven en pakjes De Post gebruikt zelf jaarlijks 2800 Ton papier Zonder papier, geen brieven Zonder brieven, geen post De Post wil een voorbeeld zijn inzake “eco-verantwoord papierverbruik” - Onze verwachten van ons een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap Het groene engagement van De Post Waarom? grote papier klanten, stakeholders en aandeelhouders

7 6 Het groene engagement : “Green Post” Green Post is het programma dat een "Groenere Post" wil realiseren. Voor en door onze werknemers, voor onze omgeving, voor onze toekomst en voor onze klanten.

8 7 - 35 % CO 2 :verder dan eerder aangegane engagementen -35 % -10 % 2007 baseline 2012 Post Europe doelstelling 2012 Doelstelling van De Post Ton In 2005 engageerde De Post zich t.a.v. Belgische regering tot 7,5% energiereductie (periode 2005-2012). Met haar - 35% CO 2 -reductie zal De Post de facto meer dan 10% energiereductie moeten realiseren.

9 8 Oorzaken CO 2 -uitstoot van De Post Verwarming Transport Elektriciteit

10 9 Hoe zullen we onze CO 2 -doelstelling tegen 2012 bereiken? (1) Gebouwen Sinds 01/08/2008 overgeschakeld op 100% groene elektriciteit (goed voor 60% van de CO 2 -reductie) ISO 14001 voor 5 sorteercentra: vandaag een feit! Energieaudit uitgevoerd in de 100 gebouwen met het grootste energieverbruik en de hoogste CO 2 -uitstoot (bijv. Gent X); dit moet leiden tot een vermindering van 15% van het energieverbruik in de sorteercentra Zonnepanelen op het Gent X sorteercentrum - operationeel voor eind 2009 - 2260 panelen - zullen instaan voor 12% van elektriciteitsbehoeften van sorteercentrum - equivalent van het verbruik van 120 gezinnen - ook op de daken van de kantoren “Gent Stapelplein” en “Sint-Niklaas”

11 10 Gent X

12 11 Hoe zullen we onze CO 2 -doelstelling tegen 2012 bereiken?(2) Wagenpark  Eco-driving: training voor eco-verantwoord rijden Sinds 2008 Voor alle chauffeurs van camionettes Nu reeds 2300 medewerkers opgeleid (= 40 % van totaal doelpubliek) Leidt ook tot zuiniger rijgedrag => -5 à 7% brandstofverbruik  Green fleet: analyse van milieuvriendelijke alternatieven in huidig voertuigpark begin 2010 worden 200 elektrische fietsen getest (geen CO 2 -uitstoot) indien positieve resultaten: vervanging van nog +/- 2.000 bromfietsen (2010-2011) In het kader van een Europees project, gefinancieerd door de Europese Unie, neemt De Post samen met drie andere operatoren deel aan een test van een hybrid voertuigje, voor de distributie van poststukken.

13 12 Elektrische fiets

14 13 Andere initiatieven voor energiereductie  Wake-on-lan: test om - meer dan 10.000 desktop Pc’s ‘s avonds uit te schakelen in 2010 - Elektriciteitsbesparing van meer dan 2.000.000 kWh/jaar (+/- 2% van ons totaal elektriciteitsverbruik)  Bandencontrole: test aan de gang Controle van correcte bandenspanning op functie – en dienstvoertuigen Maakt tot 7% brandstofbesparing mogelijk  Binnenkort test gepland met elektrische voertuigen (kleine bestelwagen) Projecten

15 14 Wij zijn op de goede weg : energie Energieverbruik in Mwh Doelstellingen 2005 - 2012 -4,2% 2005 Basis 2006 2007 2008 2012 Doel 2009 ~ -7,5 %

16 15 Wij zijn op de goede weg : CO 2 -uitstoot CO 2 -uitstoot (ton) Doelstellingen 2007 - 2012 2007 Basis 2012 Doel 2009 -16,4 % 2008 ~ -35 %

17 16 ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm, uitgebracht door de International Organisation for Standardisation, waaraan een doeltreffend milieumanagementsysteem moet voldoen. Indien gewenst kan een bedrijf zijn milieumanagementsysteem laten certicifiëren volgens deze norm, door een onafhankelijk certifiëringsorganisme ISO-certificatie om milieu-inspanningen te verankeren (1)

18 17 - Voor de vijf Sorteercentra (Brussel X, Gent X, Antwerpen X, Charleroi X, Luik X), voor een periode van 3 jaar - Milieuvriendelijke uitvoering van onze industriële activiteiten:  Conformiteit met de milieuwetgeving  Erkenning van onze processen met het oog op de voortdurend verbetering van energieverbruik en afvalbeheer  Beheersing van de milieu-risico’s  Continue sensibilisering en opleiding van de medewerkers  Jaarlijkse controle op de processen en op de realisatie van de objectieven - Certificatie door AIB-Vinçotte - Filatelie (Mechelen) Certificatie voorzien tegen half-2010 Productie van postzegels - Certificatieproces gepland voor andere locaties:  Belgian Post International (BPI) (Zaventem)  Muntcentrum ISO-certificatie om milieu-inspanningen te verankeren (2) Procedure nu afgerond

19 18 Verantwoord papiergebruik (1)  Ecologische impact van het papier: enkele vaststellingen  De Belg is de 2 de grootste papierverbruiker in de wereld (350 kg / persoon / jaar 200 kg / persoon / jaar voor de gemiddelde Europeaan)  De Post verbruikt en vervoert 6% van het totale volume van papier dat verbruikt wordt in België  90% van geadresseerde en niet-geadresseerde reclame wordt in België gerecycleerd  De globale ecologische impact van papieren zending en e-mail is grosso modo vergelijkbaar: beide moeten hun weerslag op het milieu beperken  Brieven zijn verantwoorde informatiedragers, als ze op milieubewuste en rationele manier gebruikt worden  Om haar papieren voetdruk te verlagen nam De Post een reeks maatregelen

20 19 Papierbeleid van De Post De Post zal tegen eind 2009 enkel (100%) papier aankopen dat ofwel gerecycleerd is ofwel afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen (zoals het FSC-label). In 2008 bedroeg het aandeel 68%. Zo worden nu reeds zowat 95% van de postzegels (onder meer de Kerstzegel) op FSC-papier gedrukt. In 2010 wordt dit 100%. De Post is hiermee koploper onder de postale operatoren in Europa Verantwoord papiergebruik (2)

21 20 Partnership De Post – WWF-België

22 21 Partnership De Post - WWF (1)  Een belangrijke stap in evolutie naar een Groene Post:  Test-samenwerking reeds gedurende het voorbije jaar om onze groene objectieven en strategie te bepalen, te verifiëren en uitvoering te begeleiden  Nu: ondertekening van een langetermijnsamenwerking, over drie jaar Damien Vincent, CEO van WWF-België, zal de samenwerking toelichten

23 22 Partnership De Post - WWF (2) Belang voor De Post  WWF beschikt over brede ervaring en know-how om ons te helpen in de realisatie van onze doelstellingen en in de uitwerking van nieuwe initiatieven  WWF kan ons ook “challengen” om de doelstellingen eventueel bij te sturen, in functie van nieuwe technologische of maatschappelijke evoluties  WWF geniet van grote geloofwaardigheid bij onze stakeholders (klanten, medewerkers, breed publiek,…). De steun van het WWF toont aan dat de projecten van De Post realistisch en ambitieus zijn  WWF zal ons helpen om de ecologische bewustwording van de postmedewerkers en van onze klanten te ondersteunen

24 23 Uiteenzetting van Damien Vincent, CEO van WWF-België Partnership De Post - WWF (3)


Download ppt "De Post – Mail – NNS – C&D De Post en WWF-België worden partners voor een ‘Groene Post’ Persconferentie 02/12/2009."

Verwante presentaties


Ads door Google