De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persconferentie Balans 2009 - Vooruitblik 2010 Johnny Thijs CEO van De Post 09 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persconferentie Balans 2009 - Vooruitblik 2010 Johnny Thijs CEO van De Post 09 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Persconferentie Balans 2009 - Vooruitblik 2010 Johnny Thijs CEO van De Post 09 februari 2010

2 1 2009  Voorlopige resultaten  Voornaamste verwezenlijkingen en markante evoluties 2010  Vraagtekens  Ambities  Zijn we klaar voor 2011? Een uitsmijter… Welkom

3 2 resultaten, ondanks de crisis in moeilijke sociale dossiers : maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieu 2009 Goede Tevreden “Green Post” Doorbraak

4 3 Voorlopige resultaten 2009 (**) (*) niet-geauditeerde, voorlopige, genormaliseerde geconsolideerde cijfers voor de groep De Post (**) in Mio € De niet-genormaliseerde nettowinst voor 2009 zal hoger zijn dan in 2008, deels dankzij positieve niet-recurrente factoren Definitieve resultaten worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgelegd op 21 april 2010 200720082009 (*) Vergelijkbaar Verschil 2008-2009 Inkomsten2.2762.2622.244- 0,8% EBITDA278313342+9,3% EBIT183222240+ 8,2%

5 4 Gevoelige volumedaling ook bij De Post voelbaar Volumedaling = Vergelijking met vorige jaren 2005: -1% 2006: - 1% 2007: - 0,1% 2008: - 2% Crisis-effect en ook versnelde e-substitutie Volumedalingen toch lager dan voor meeste andere buitenlandse operatoren Crisis > 4 %

6 5 Rigoureuze kostenreductie Volledige en tijdige uitvoering van de - Netto vermindering FTE: >1.000 in 2009 - Verdere stijging van de productiviteit Bovendien: zeer snel (bij eerste crisiseffecten) besparingen doorgevoerd, ten belope van 35 Mio €: Bijsturing projecten Publiciteit Consulting Leveranciers Kostenevolutie (in Mio €) 2006200720082009 Aantal FTE (Groep) (einde van jaar) 34 74232 57130 66029 574 Omzet per FTE € 64K€ 69K€ 72K€ 75K veranderingsprojecten bijkomende 2006200720082009 Genormaliseerde kosten 2.0712.0932.0412.003

7 6 Operationele performantie 200720082009 Kwaliteit D + 1 D + 2 Pakjes D+2 Aangetekende zendingen Internationaal Globaal 92,6% 97,2% 94,3% 92,8% 94,4% 93,7% 97,8% 99,4% 95,8% 93,4% 95,3% 93,2% 97,3% 97,4% 94,9% 93,2% 94,8% Klantentevredenheid 5-6-7 6-7 79% 60% 82% 64% 82% 65% Motivatie van medewerkers (interne tevredenheidsenquête) Response rate Motivatie (5-6-7) 66% < 70% 68% 74% 81% 75% Absenteïsme9,56%8,13%8,19%

8 7 Operationele performantie Kwaliteit: Globaal kwaliteitsresultaat bijna conform aan objectief van het beheerscontract (95%) Wachttijden: Voortdurende verbetering: Semester 2 2009: meer dan 80% van klanten bediend binnen 5 minuten Verder werk maken van wachttijden in grote centra, op spitsuren Interne tevredenheid: Ondanks de vele veranderingen en de sociale spanningen stijgt de interne tevredenheid Absenteïsme: Lichte verhoging: + 0,06% 7% blijft doelstelling 200720082009 Gemiddelde wachttijd (minuten)7,105,825,47 % klanten bediend binnen 5 min.75,875,977,3 Postpunten: % klanten bediend binnen 5 min. --95

9 8 Feiten en verwezenlijkingen in 2009 (1) Verdere uitvoering van de veranderingsprojecten  Reorganisatie Verkoopsnetwerk  31/01/2010: 684 PostPunten en 713 postkantoren  Eind 2010: resp. +/- 730 PostPunten en +/- 675 postkantoren=+/- 1400 servicepunten + 100 boven het beheerscontract  Groeiend succes van de e-shop Jaarlijks 30% stijging van het aantal bezoekers (sinds mei 2005: meer dan 1,5mio bezoekers) 5% van alle verkochte postzegels  Mail and Parcels Operations Hergroepering van 27 lokale mailkantoren met andere kantoren Voorbereiding sequencing “Star Plus-project”: proces van continue verbetering waarbij medewerkers actief meedenken voor betere kwaliteit, efficiëntie en veiligheid van processen Project ‘Correct Boxes’ (verdergezet in 2010): reeds  60.000 bussen gecorrigeerd Goedkeuring nieuwe CAO (2009-2010)  Verhoging van koopkracht  Werkzekerheid (geen naakte ontslagen)

10 9 Feiten en verwezenlijkingen in 2009 (2) Belgian Post International  Opening (april) van het nieuwe sorteercentrum, op Brucargo (Zaventem)  Meerderheidsparticipatie in MSI Worldwide Mail (januari 2010), USA Basis voor versterking van internationale activiteiten door expansie op de US-markt Pakjes en Express  Overname (juni) van Corpco en MG Road Express Versterking van expressaanbod (Eurosprinters) in België

11 10 Feiten en verwezenlijkingen in 2009 (3) Nieuwe activiteiten doen het goed: Pakjes en express, na vernieuwd aanbod en reorganisatie Certipost Distripost (ZZA): verkoop plus bijna 25% New Network Structure (NNS), voor de reorganisatie van het distributienetwerk  Absoluut noodzakelijk voor de afronding van onze voorbereiding op de totale liberalisering Van oorspronkelijk 500 naar 120 à 130 distributieplatformen Door technologische evolutie, meer fijnmazige sortering in 5 sorteercentra; minder op lokaal vlak  Win-win akkoord bereikt op het Paritair Comité van 21/01/10: Overleg en geduld lonen Invoering van “Hulppostman” voor taken in collect, sortering, distributie 2/3 van de FTE hulppostmannen : voltijds Lagere verloning dan postbode maar eventueel mogelijkheid tot doorgroei Potentieel (tegen 2015) van +/- 4.000 FTE hulppostmannen Noodzakelijke besparingen worden gerealiseerd, volgens plan.

12 11 Feiten en verwezenlijkingen in 2009 (4) “Green Post”: sterke milieu-engagementen  CO 2 - uitstoot: - 35% (2007-2012)  Energieverbruik: - 10% (2005-2012) Zonnepanelen op Gent X (12% van elektriciteitsnoden) 100% groene elektriciteit sinds 2008 200 elektrische fietsen in test (Indien positieve resultaten: vervanging van +/- 2.000 bromfietsen)  Papierverbruik: Sinds eind 2009 enkel nog gerecycleerd of FSC-papier  ISO14001 certificatie van de 5 sorteercentra  December 2009: samenwerking met WWF-België Wijziging in aandeelhoudersstructuur (juni)  CVC Capital Partners neemt aandelen van Post Danmark over  CVC werd aldus de enige minderheidsaandeelhouder  Strategisch Plan bevestigd

13 12 Enkele spanningen in 2009 (in maart en oktober) rond:  Nieuwe CAO  NNS (“Wijkpostbodes”) Opgelost door geduldig overleg Na vermindering in voorbije jaren is het opnieuw (zeer) licht gestegen Felle betwisting in Franstalig landsgedeelte na sluiting van postkantoor  Uitgemond in discussie over de “publieke dienstverlening” van De Post  Bevredigende oplossing door de creatie van 2 bijkomende PostPunten, waarvan één in het vroegere postkantoor met enkele bijkomende diensten (o.m. Western Union) Stakingen Louvain-La-Neuve Absenteïsme

14 13 Vooruitblik 2010 Voorspellingen moeilijk wegens Toch felle vertaald in nieuwe Zijn we onzekerheden ambities mission statement klaar voor “2011”?

15 14 Onzekerheden Hoe evolueert de crisis?  Op dit ogenblik nog geen tekens van echte herneming  Hoe zullen de volumes evolueren? We hopen op “vermindering van de daling”, maar houden rekening met verdere e-substitutie “Topline” blijft derhalve onder druk en daarom zullen we ook in 2010 volop werk blijven maken van kostenbeheersing Ons streven in 2010 operationele resultaten: minstens gelijk of beter dan 2009

16 15 Felle ambities Nieuwe MISSION STATEMENT wordt vandaag voorgesteld op de “Kaderdag” (Heizel).  Wij willen de sterkste en de betrouwbaarste postoperator zijn  Wij steunen op onze kerncompetenties om nieuwe activiteiten te ontwikkelen die bijdragen tot onze duurzame en rendabele groei in een veranderende wereld  Wij willen het verschil maken voor onze klanten en de samenleving door de gedrevenheid van onze medewerkers

17 16 Sterk in resultaten  Omzet in stand houden, ondanks structurele volumedalingen  Operationele resultaten blijven verbeteren, om europese kopgroep te vervoegen  Elk jaar werk blijven maken van kostenbeheersing Ieder jaar moeten we een structurele kostenhandicap overbruggen Sterkte Volume MAIL - 2 %35 Mio € - 4 % 70 Mio € Looninflatie + 1 %13 Mio € + 3 % 40 Mio € Jaarlijks te vinden 48 Mio € x 110 Mio €

18 17 Voluit focussen op onze en We moeten ons blijven richten op onze “Core business” En groei opzoeken in specifieke segmenten: - Direct Mail - Pakjes - Document Management - International Mail - … kernvaardigheden nieuwe vaardigheden Focus

19 18 Onze moet totaal zijn blijven werk maken van Kwaliteitsbehoud in Mail en Parcels Continue verhoging van klantentevredenheid, onder meer door vlottere behandeling van klachten, versoepeling van processen, verdere vermindering van wachttijden in servicepunten Objectief: Klantentevredenheidsindex van 65%(2009) naar 70%(2010)(6+7=zeer tevreden). Ter info: in 2009 boekte De Post een score van 82,2% in de categorie 5+6+7(=tevreden+zeer tevreden). betrouwbaarheid Betrouwbaar

20 19 Een marktspeler, op een geliberaliseerde markt, met een sociale opdracht. Een partner voor klanten en investeerders. sterke aantrekkelijke Kortom

21 20 Zijn we klaar voor “2011”?, we zullen klaar zijn voor de concurrentie op een volledig opengemaakte postmarkt, we moeten het vele werk dat we hebben geleverd sinds 2002, verder zetten:  NNS, een geleidelijke hervorming gespreid over enkele jaren  Verkoopsnetwerk zal altijd moeten blijven getoetst worden aan de evoluerende noden van de klanten dat spelregels definitief duidelijk worden: Het nieuwe beheerscontract (2010 – normaal voor 5 jaar) Het nieuwe wetgevend en regelgevend kader van de vrijgemaakte markt Principes werden vastgelegd door regering Nog 325 dagen voor 1 januari 2011 Ja maar Uiterst belangrijk

22 21 Uitsmijter Weldra Valentijn…  Vanaf begin februari  Het beste uit twee werelden: de warmte van een papieren kaart en de snelheid van het net  Samenwerking Hallmark + De Post


Download ppt "Persconferentie Balans 2009 - Vooruitblik 2010 Johnny Thijs CEO van De Post 09 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google