De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2010 Europees Jaar van Strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting Vooruitgang boeken i.v.m. Armoede in 2010 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2010 Europees Jaar van Strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting Vooruitgang boeken i.v.m. Armoede in 2010 1."— Transcript van de presentatie:

1 2010 Europees Jaar van Strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting Vooruitgang boeken i.v.m. Armoede in 2010 1

2 2010 Belangrijkste Uitdagingen 2

3 2010 – Meer dan enkel maar een jaar…  2010 - EU jaar van strijd tegen armoede en sociale uitsluiting  Einde van de huidige “Lissabon Strategie” en start van een nieuwe 10 jarige strategie - EU 2020  Lissabon Verdrag goedgekeurd en van toepassing  Nieuw Europees Parlement nieuwe termijn voor Voorzitter van de Commissie nieuwe Commissarissen nieuwe Voorzitter van de Raad  Crisis en ehrstelprogramma’s domineren het debat. 3

4 De Lissabon strategie: wat is er gebeurd met de belofte i.v.m. armoede ?  Oorspronkelijk doel van de Lissabon strategie (2000): « de meest competitieve en kennis-gedreven economie worden van de wereld, in staat to duurzame economische groei, met meer en betere jobs en een grotere sociale cohesie »  Engagement om een beslissende impact te hebben op de uitroeiing van armoede tegen 2010.  Herziening in 2005 : focus op Groei en Jobs  Doorsijpelingstheorie voor impact op sociale cohesie - Werkt dit wel ? - Is dit de goede basis voor de toekomstige strategie ? 4

5 Impact op armoede  16% van de EU bevolking met risico voor armoede – 78 miljoen mensen  Geen betekenisvolle daling sinds 2000 (15% in 2001, oude LS), stijgingen in AUS, BE, NL, UK and PL.  Hoger armoede risico bij vrouwen (17%), kinderen(19%) en ouderen (19%)  Waarde van de armoededrempel varieert: 558 € for 1 persoon Roemenië tot 17, 087 € in Luxembourg.  Kloof arm rijk wordt groter : with SE, SL, CZ, DK, FI, AUS and LU met kleinste kloof en hoogste kloof in PL, LA, LI, PT.  In 2006, inkomen van de rijkste 20% bijna 5 keer hoger dan inkomen van de armste 20%.  Armoederisico is het hoogst in landen met de meeste ongelijkheid 5

6 Vooronderstellingen worden tegengesproken: 1. Groei boven alles of faire, duurzame groei?  “ De veronderstelling dat economische groei zal leiden tot toereikende levenstandaard voor allen growth will raise the adequacy of standards of living of all, zoals het getij alle boten hoger tilt, is niet te zien in de praktijk ” (Werkdocument van de EC : Monitoring progress towards the objectives of the European Strategy for Social Protection and Social Inclusion, 6.10.08)  Sterke economische groei is neit uitgemond in grote vermindering van armoede in LT, GR, PL, SK, MT, CY.(2004/5)  Armoede nam toe in CZ,, LU, HU,SE.  “Geen causale link tussen groei en de levensstandaard van verschillende groepen, indien er geen mechanismen in werking gezet worden om de situatie te verbeteren van wie aan de onderkant leeft van de inkomensverdeling. ” (Europese Commissie). 6

7 Vooronderstellingen worden tegengesproken: 2. Werk kost wat kost … of kwaliteitsvolle jobs?  Werkloosheid geeft een hoger armoederisico 41% van de werklozen leven onder de armoededrempel  Maar … 8% van de werkenden leven in armoede  20% van mensen in armoede werken / 12% van mensen in armoede zijn werkloos…..  Waarom ? –lage lonen, onzekere jobs, onvrijwillig part-time werk.  Een job is niet genoeg om te ontsnappen aan armoede.. Kwaliteitsvol werk + lonen om waardig te kunnen leven = essentiële voorwaarden voor een duurzame economie 7

8 Vooronderstellingen worden tegengesproken: 3. Sociale Bescherming: kost of investering ?  Gemiddelde besteding aan sociale bescherming varieert van 15% of BNP (in Balkan en RO) tot meer dan 28% (in BE, DE, DK, SE). In de meeste lidstaten is de besteding verminderd.  Sociale Bescherming vermindert het armoederisico: zonder komen we aan 26% (i.p.v. 16%)  Landen met de laagste armoede spenderen het meest aan sociale bescherming.  Hoge besteding aan sociale bescherming brengt hoge welvaart mee (gemeten als BNP per persoon)  Systemen voor effectieve social bescherming verminderen niet enkel armoede, en verhogen de zekerheid, maar bieden een noodzkelijke bodem zowel voor participatie en sociale cohesie als voor groei. 8

9 Vooronderstellingen worden tegengesproken: 4. Vermindering van armoede of een beter leven?  Armoede bestrijding is meer dan enkel voldoen aan baisnoden; het gaat er om op gelijke voet te kunnen participeren aan de samenleving  De uitdaging: de stijgende kloof tussen arm en rijk in de EU  Stijging tussen hoogste en laagste 20% van 4.5 in 2000 tot 4.8 in 2007  Welke samenleving willen we ? Enkel sociale vangnetten? of een beter leven voor allen ? 9

10 Belangrijkste uitdagingen voor 2010:  2010 – Europees Jaar van Strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting – welke impact zal het hebben ?  Jobs en Groei Model heeft niet gelid tot minder armoede of tot een beter leven voor allen  Een crisis met de grootste gevolgen voor mensen in armoede en de kloof tussen arm en rijk vergroot  Niet gewoon “ business as usual”  We willen een EU die we kunnen vertrouwen ! 10

11 EAPN voorstellen voor 2020 11

12 EAPN Algemene Voorstellen Een EU die we kunnen vertrouwen  Een nieuwe visie  Mensen en planeet voor winst  Economie in dienst van sociale en duurzame ontwikkeling  Maak van de strijd tegen armoede, ongelijkheid en sociale uitsluiting een voorwaarde voor vooruitgang 12

13 Een EU die we kunnen vertrouwen: 3 eisen 1)Een nieuwe sociale en duurzame EU strategy voor 2020 2) Een Pact voor Sociale Vooruitgang : Resultaten op vlak van rechten en solidariteit 3) Een dynamisch partnershap voor verandering opbouwen 13

14 1. Een nieuwe sociale en duurzame EU strategy Vooruitgang i.v.m. armoede en ongelijkheid tot voorwaarden maken voor de nieuwe strategie  Nieuwe doelen en een evenwichtige structuur die de sociale Open Methode van Coördinatie versterkt  Nieuwe instrumenten voor de toepassing: preciese doelen voor armoedebestrijding en indicatoren die verder gaan dan enkel BNP. 14

15 2. Een Sociaal Pact: resultaten i.v.m. rechten en solidariteit.  Vooruitgang in het verminderen van ongelijkheid  Garantie voor een adequaat Inkomen en toegang tot diensten (EU kaderwet)  Toepassing van Actieve Inclusie  Kwalitatief werk verzekeren  Discriminatie aanpakken diversiteit promoten  Wereldwijde sociale rechtvaardigheid promoten 15

16 3. Een dynamisch partnershap voor verandering opbouwen  Betere participatie mogelijk maken: EU richtlijnen en bakens voor beter bestuurlijk beleid.  Financiële steun aan NGO’s: toeganga tot Structuurfondsen + een nieuw EU Armoede Programme. 16

17 2010 EU Jaar van Strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting Resultaten afleveren ! 17

18 2010: Europees Jaar Armoedebstrijding: prioritaire thema’s  Multidimensionale strategiën promoten  Strijd tegen kinderarmoede  Armoede bij vrouwen en ouderen bestrijden  Een inclusieve arbeidsmarkt promoten  Onderwijs, Vorming en Opleiding  Toegang tot basis diensten garanderen  Toegang tot cultuur en vrijetijd  Discrimination aanpakken en de integratie van migranten en ethnische minderheden bevorderen 18

19  Een debat op hoog niveau over de oorzaken van armoede  Dialoog aangaan met mensen in armoede en hun verenigingen  Een sterke politiek engagement  Fondsen om het EU engagement voor armoedebestrijding concreet in te vullen Een gezamenlijke boodschap van de NGO coalitie voor 2010 19

20 Voor meer informatie EAPN Memorandum voor 2010 / 2020 in Engels, Frans en Nederlands : www.eapn.euwww.eapn.eu Voor meer informatie contacteer: European Anti Poverty Network (EAPN) Tel: 02 226 5859 Website: www.eapn.euwww.eapn.eu 20


Download ppt "2010 Europees Jaar van Strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting Vooruitgang boeken i.v.m. Armoede in 2010 1."

Verwante presentaties


Ads door Google