De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezamenlijk inkopen 19-11-2003 Inkoopsamenwerking gemeenten in West Brabant / Hoekse Waard.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezamenlijk inkopen 19-11-2003 Inkoopsamenwerking gemeenten in West Brabant / Hoekse Waard."— Transcript van de presentatie:

1 Gezamenlijk inkopen 19-11-2003 Inkoopsamenwerking gemeenten in West Brabant / Hoekse Waard

2 Introductie Inkoopbureau West-Brabant M.W.P. Vromans Senior Concern inkoper Ir. H.A. Jongenelen Concern inkoper

3 Kenmerken Gestart 1-1-2002 voor 10 gemeentes 1-1-2003 voor 14 en per 1-1-2004 voor 17 12 medewerkers Projectmatige inzet op: –Aanbestedingstrajecten, –Stedebouwkundige bureaus, architectselectie –Accountantsdiensten, milieustraten, huisvuilinzameling –Brandweerauto´s, gladheidbestrijdingsmiddelen –Gemalen, rioleringspompen –centrale inkoop- en (europese)aanbestedingskennis

4 Organisatieschema

5 Waarom inkoopsamenwerking? Continuïteit van professionele Inkoop binnen de organisatie Inkoopexpertise bij enkele gemeente in huis Massa is kassa, door schaalvoordelen Enkele gemeente te klein voor eigen inkoper Veel startende inkopers “verdwalen” Verlaging van de inkoopkosten Verbetering van het inkoopproces, kenniscentrum Gebruik maken elkaars materiaal kennis

6 Waarom inkoopsamenwerking? Samenwerkingsverband moet zeer dicht tegen de afzonderlijke gemeente organisatie aanstaan. Voorstel om een Regionale Inkoop Regeling in het leven te roepen door en voor deelnemende gemeenten. Regionale Inkoop Regeling heeft een onafhankelijke status, ter waarborging van de integriteit.

7 Het inkoopproces in organisatieperspectief

8 Elementen uit de aanbestedingstrategie Strategische elementen –gewenste opdrachtrelatie –te onderscheiden percelen –partijen per perceel –timing in relatie tot marktcapaciteit –Design-build-maintain- finance-operate onderdelen of in combinatie aanbesteden Bepalend zijn: –inhoud pve –verwachte risico´s –marktsituatie –stimulering innovativiteit –toegankelijkheid –kennis leveranciers –onderlinge samenhang DOELSTELLING

9 Rol van inkoop bij specificeren Adviserend volgens het schema In de praktijk  Inkoop is het geweten …..is dat nodig…waarom…niet overdreven …..kan dat niet een beetje minder zijn er nog andere oplossingen mogelijk Functioneel,NIET geschreven naar merk type Koppeling met duurzaam inkopen

10 specificeren Bepalen wat de behoefte is gevolg in aanvragen naar de leverancier staat wat men wil niets meer en niets minder Specificatie verkeerd of niet goed  levering verkeerd produkt / dienst Goede specificatie dit kan leiden tot vele % besparing

11 Elementen offerteaanvraag 1.de opgestelde specificatie 2.overzicht van de selectiecriteria (minimale eisen aan product of leverancier) 3.een opgave van de gunningcriteria op hoofdlijnen met de onderlinge weegfactoren 4.een verwijzing naar het van toepassing zijn van de algemene inkoopvoorwaarden 5.een opgave van de te volgen inkoopprocedure, inclusief termijnen.

12 Elementen bij specificatie Milieu aspecten Wat wil je? Hoe ver wil je / wat mag het je kosten? Aspecten Uitsluitingsgrond / minimumeis Wijze van beoordelen Gunning

13 Een praktijkvoorbeeld

14 Aanbesteding Energie 2003 Samenwerking levert besparingen op Kwalitatief –Verschillende disciplines (inkoop/milieu) –Delen van kennis Kwantitatief –Inkoopeffectiviteit: Massa is kassa

15 Doorlooptijd 2-4Startbijeenkomst werkgroep 8 gemeentes 16-4 / 27-54 x bijeenkomst voor opstelling PVE –Vaststellen procedure onderhands / europees –Eisen opstellen voor leverancierselectie –Doen we nog zaken zelf of besteden we uit? –Eisen aan uitvoering, kwaliteit personeel etc. –Kortom: wat willen we eigenlijk? –Gunningcriteria (economisch aantrekkelijkste aanbieding) Kwaliteit van product Prijsbeoordeling (TCO) Betrouwbaarheid en continuïteit opdrachtnemer Ervaring en Kwaliteitssysteem

16 vervolg doorlooptijd 27-5Aanbesteding 26-6inleverdatum offerte 1-7offertevergelijking door inkoop + projectgroep 3-7presentatie aan volledige werkgroep 1-8contractbespreking beoogd 14-8afronding contractbespreking 1-9opstellen advies en contract 10-9tekenen contract door opdrachtnemer 12-9Kick off bijeenkomst in Moerdijk.

17 Gezamenlijke inkooptrajecten

18 Inkoopresultaat gezamenlijke trajecten 2002 - 2003 Reïntegratie tr. 231.961 Welstandsbel. - 35.941 Kantoorartik. 229.461 Energie 146.974 WOZ 969.046 Abonnementen 7.056 Advertentie 42.901 Opleidingen 11.761 Totaal: GIT quote 16 % Arbo diensten WVG hulpmiddelen Energie Telefonie Drukwerk Textiel Bomen en Planten Strooizout Speeltoestellen Voertuigen Werkkleding Straatmeubilair Reinig. kolken/riolen Accountantsdiensten I-bas

19 Conclusies Goed opgesteld programma van eisen Voordeel zowel kwantitatief als kwalitatief Korte doorlooptijd door strakke coördinatie Tijdig gestart met aanbesteding waardoor werkzaamheden goed gepland kunnen worden

20 Kritische Succesfactoren: Commitment van bestuur, secretaris en managementteam. Gezamenlijk de schouders eronder (drive). Multifunctionele teams (geen hokjesgeest),projectmatige inkoop, lead-buyers. Expertise en betrokkenheid en vertrouwen. Tijd en Geld. Coöperatief gedrag in plaats van competatief gedrag. Juiste besturing van de inkoopsamenwerking.


Download ppt "Gezamenlijk inkopen 19-11-2003 Inkoopsamenwerking gemeenten in West Brabant / Hoekse Waard."

Verwante presentaties


Ads door Google