De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportraad 8 maart. Agendapunten 1. Verslag vorige vergadering 2. Ledenlijst 3. Oprichting nieuwe sportraad 4. Kalenders en sluitingen accommodaties 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportraad 8 maart. Agendapunten 1. Verslag vorige vergadering 2. Ledenlijst 3. Oprichting nieuwe sportraad 4. Kalenders en sluitingen accommodaties 5."— Transcript van de presentatie:

1 Sportraad 8 maart

2 Agendapunten 1. Verslag vorige vergadering 2. Ledenlijst 3. Oprichting nieuwe sportraad 4. Kalenders en sluitingen accommodaties 5. Subsidiemogelijkheden 6. Aanvragen sportkaderopleidingen 7. Sport na school pas 8. Mededelingen

3 Ledenlijst n Watersportkring: Bernard Lataire nieuwe afgevaardigde.

4 Oprichting nieuwe sportraad n Elke club moet kandidatuur terug indienen: voor 18 april !! n warme oproep voor kandidaten (onder)voorzitter, secretaris en penningmeester: –komen 4 maal per jaar bij elkaar (+ 4 AV) –bepalen agenda algemene vergadering –opmaken van verslag n oproep voor vrouwelijke kandidaten: wettelijk mag 2/3 van hetzelfde geslacht zijn!

5 Voordelen sportraad n Subsidies (zullen aanzienlijk verhogen in 2008) n sportgids, sportkampenfolder n voorrang bij aanvragen sportaccommodaties en subsidies sportkaderopleidingen n op de hoogte blijven van laatste nieuwtjes sport

6 Kalender & sluiting accommodaties n Zie documenten

7 Subsidiemogelijkheden n Subsidiereglement sportclubs n sportkaderopleidingen n Projectsubsidie(intercultureel samenleven bevorderen) n huldiging clubs

8 sportkaderopleidingen n Sportkaderopleidingen, redder en scheidsrechter n max 300 euro/opleiding n opleidingscheques n enkel inschrijvingsgeld n men moet geslaagd zijn n 24 maand actief blijven als trainer/scheidsrechter/redders binnen sportclub n rekening van club n aanvraagformulier invullen

9 Aanvragen 2006 n Zwemclub Phoenix: 3 Hoger Redder: 450 euro n Acuatica: Hoger redder: 150 euro n VVDC: 3 duiker instructeur: 210 euro Totaal: 810 euro

10 Aanvragen 2007 n Strijd en vreugd: 3 Initiator gymnastiek: 150 euro n Fungy Skip: 4 initiator rope skipping: 420 euro Totaal: 570 euro Resterend: 230 euro

11 Projectsubsidies n Eénmalige activiteiten of acties n intercultureel samenleven bevorderen n ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen n verdraagzaamheid en wederzijds respect n éénmalige subsidie n dienst Maatschappelijke Integratie

12 Uitleendienst n Jeugd –audiovisueel:projectiemateriaal, lichtapparatuur, mediamateriaal, audiomateriaal –varia: EHBO koffer, fuifbox, megafoon, walkie talkie –educatief: speelkoffer, infospelen, mobiel verkeerspark n WEB –stoelen, tafels, schragen, podium, nadar, vlaggenmasten,...

13 Sport na school pas Wat? n De leerlingen (Middelbaar Onderwijs) krijgen de kans, tegen een zeer lage prijs, een SNS-pas te kopen waarmee ze tijdens de schoolperiode meteen na de schooluren (16 tot 18 uur) alle sportactiviteiten kunnen beoefenen die aangeduid zijn op de schema's.

14 doelstelling n De leerlingen die de weg naar de sportclub nog niet hebben gevonden aan te zetten tot bewegen en helpen de stap te zetten naar een mogelijk blijvend engagement in de sportvereniging. n De jongeren die reeds jaren een bepaalde sport beoefenen de kans te geven tegen een lage kostprijs het sportaanbod uit de gemeente te leren kennen. n De jongeren een aanbod geven van een aantal toffe sportactiviteiten die plaats vinden in de directe schoolomgeving en aansluitend aan de schooluren. Op die manier vergemakkelijk je de drempel om naar een sportclub te stappen. Bovendien kunnen ook de minder-sportieve jongeren een sport naar maat ontdekken.

15 Samenwerking n FOLLO-SVS :  SNS-coördinator  planning  communicatie met scholen  communicatie met sportvereniging en sportdienst  helpen bij zoektocht naar lesgevers  vergoeding van de lesgevers  opvolging  promotiemateriaal (affiches en pasjes) n SPORTCLUB :  lesgevers  indien nodig accommodatie  ter beschikking stellen van specifiek sportgebonden materialen.

16 n SCHOOL :  Promotie van het project  verspreiden van documenten  verkopen van pasjes  deelnemerslijsten doorgeven  opvolging en stimulering n GEMEENTE – SPORTDIENST :  ter beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur  promotie bij sportverenigingen


Download ppt "Sportraad 8 maart. Agendapunten 1. Verslag vorige vergadering 2. Ledenlijst 3. Oprichting nieuwe sportraad 4. Kalenders en sluitingen accommodaties 5."

Verwante presentaties


Ads door Google