De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Impuls brede scholen, sport en cultuur 2500 combinatiefuncties v.a. 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Impuls brede scholen, sport en cultuur 2500 combinatiefuncties v.a. 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Impuls brede scholen, sport en cultuur 2500 combinatiefuncties v.a. 2012

2 www.combinatiefuncties.nl

3 2.500 fte Combinatiefuncties uitbreiding aantal brede scholen primair en voortgezet onderwijs, met sport- en cultuuraanboduitbreiding aantal brede scholen primair en voortgezet onderwijs, met sport- en cultuuraanbod versterking sportverenigingenversterking sportverenigingen stimuleren dagelijks sport- en beweegaanbodstimuleren dagelijks sport- en beweegaanbod bevorderen kennismaking en actieve beoefening kunst en cultuurbevorderen kennismaking en actieve beoefening kunst en cultuur verdeeld over deze sectoren:verdeeld over deze sectoren: -34% primair onderwijs = 850 fte -10% voortgezet onderwijs = 250 fte -50% sportsector = 1250 fte -6% cultuursector = 150 fte www.combinatiefuncties.nl

4 Combinatiefuncties: Werknemer in dienst bij één werkgeverWerknemer in dienst bij één werkgever Twee werkvelden/sectorenTwee werkvelden/sectoren Nieuw en structureelNieuw en structureel Zoveel mogelijk uitvoerendZoveel mogelijk uitvoerend Aanstelling zoveel mogelijk bij onderwijs, sport- of cultuurinstellingAanstelling zoveel mogelijk bij onderwijs, sport- of cultuurinstelling www.combinatiefuncties.nl

5 Taskforce AdviesAdvies Breed samengesteldBreed samengesteld Kort lopendKort lopend ProcesProces Werkgeverschap/financieringWerkgeverschap/financiering ProfielenProfielen OpleidingOpleiding Aanstelling, cao vraagstukken c.a.Aanstelling, cao vraagstukken c.a. Follow upFollow up www.combinatiefuncties.nl

6 Proces 1.Intentieverklaring gemeente 2.Samenwerkingsovereenkomst, gemeente-organisaties onderwijs, sport, cultuur, opvang/welzijn 3.Overeenkomst combinatieorganisaties 4.Arbeidsovereenkomst 5.Aan de slag www.combinatiefuncties.nl

7 BSO in rijksfinanciering aan gemeenten niet meegenomenBSO in rijksfinanciering aan gemeenten niet meegenomen Geen gemeentelijke bijdrage in regeling opgenomenGeen gemeentelijke bijdrage in regeling opgenomen Combinatiefunctie met BSO telt niet mee bij de 2500 fte’sCombinatiefunctie met BSO telt niet mee bij de 2500 fte’s Wat wel kan; school ontvangt subsidie van gemeente en opvang bekostigt combinatiefunctie uit ouderbijdrageWat wel kan; school ontvangt subsidie van gemeente en opvang bekostigt combinatiefunctie uit ouderbijdrage Welke sectorcombinaties; school/BSO,sport/BSO, cultuur/BSOWelke sectorcombinaties; school/BSO,sport/BSO, cultuur/BSO Werkgeverschap bij de school, sport, culturele instelling of gemeente, let op BTWWerkgeverschap bij de school, sport, culturele instelling of gemeente, let op BTW De relatie met BSO, een apart geval! www.combinatiefuncties.nl

8 Taskforce combinatiefuncties: Werkgeverschap Impuls: Werkgeverschap bij voorkeur bij onderwijs, sport- of cultuurinstellingImpuls: Werkgeverschap bij voorkeur bij onderwijs, sport- of cultuurinstelling Inlenen / uitlenen: vrijwel altijd BTWInlenen / uitlenen: vrijwel altijd BTW Werkgeverschap = verantwoordelijkheid in aansturing, risico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, bovenwettelijke regelingen etc.Werkgeverschap = verantwoordelijkheid in aansturing, risico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, bovenwettelijke regelingen etc. www.combinatiefuncties.nl

9 Modellen werkgeverschap Bij de keuze van de het werkgeverschap zijn de volgende modellen uitgewerkt:Bij de keuze van de het werkgeverschap zijn de volgende modellen uitgewerkt: –uitleen `om niet’ –regeling op basis van kosten van gemene rekening –Detachering –het coöperatieve samenwerkingsmodel Overige modellen*, waaronder:Overige modellen*, waaronder: –Werkgeversinstituut/gemeente –Sportservicebureaus –Payroll-constructies (vb. P/flex) * = niet uitgewerkt www.combinatiefuncties.nl

10 Financiering en BTW …”vrijstelling voor de uitwisseling van personeel werkzaam in een combinatiefunctie bij twee of meer instellingen uit de sectoren onderwijs, cultuur, sport, of welzijn en die samenwerken op lokaal niveau bijvoorbeeld in het kader van de bredeschool/-opvang”… www.combinatiefuncties.nl

11 Stappenplan (1+2) Stap 1: Kiezen voor combinatiefuncties: de intentieverklaring van de gemeente!Stap 1: Kiezen voor combinatiefuncties: de intentieverklaring van de gemeente! Stap 2: Komen tot een gemeentelijke samenwerkingsovereenkomst met brede scholen, sport- en cultuurorganisaties en evt. aangevuld met kinderopvang en welzijn:Stap 2: Komen tot een gemeentelijke samenwerkingsovereenkomst met brede scholen, sport- en cultuurorganisaties en evt. aangevuld met kinderopvang en welzijn: - veelal aansluiten bij bestaand jeugdbeleid (creëren van een sociale samenhang en een rijke leeromgeving (impuls) - welke sectoren, welke wijken, welke organisatie(s)? www.combinatiefuncties.nl

12 Stappenplan (3) Stap 3: Komen tot een samenwerkingsovereenkomst tussen twee combiorganisaties:Stap 3: Komen tot een samenwerkingsovereenkomst tussen twee combiorganisaties: –Visie en doel –Wie neemt het werkgeverschap –Gezagsverhouding –Arbeidsvoorwaarden –Functieprofiel –Etc. Opstellen van:Opstellen van: –regeling tussen beide organisaties –arbeidscontract met combinatiefunctionaris www.combinatiefuncties.nl

13 Inzoomen voor gemeenten Fase 1Startnotitie College van B&W Fase 2Opstellen projectplan Fase 3 Besluitvorming college van B&W en gemeenteraad Fase 4 Uitvoering projectplan www.combinatiefuncties.nl

14 Relatie met gemeentelijk beleid (bestaand/nieuw)Relatie met gemeentelijk beleid (bestaand/nieuw) Visie op combinatiefuncties Visie op combinatiefuncties Kansrijke omgevingen Kansrijke omgevingen Financiële onderbouwing Financiële onderbouwing Ondertekening landelijk convenantOndertekening landelijk convenant Fase 1 www.combinatiefuncties.nl

15 Samen met diverse sectoren en lokale partijen: Relatie met gemeentelijk beleid en beleid van lokale partijen Relatie met gemeentelijk beleid en beleid van lokale partijen Kansrijke omgevingen Kansrijke omgevingen Doel van de combinatiefunctie in specifieke setting Doel van de combinatiefunctie in specifieke setting Functie- en taakprofielen Functie- en taakprofielen Organisatievorm en werkgeverschap Organisatievorm en werkgeverschap Financiële onderbouwing Financiële onderbouwing Landelijke monitoring Landelijke monitoring Fase 2 www.combinatiefuncties.nl

16 Besluit college van B&W en gemeenteraad Besluit college van B&W en gemeenteraad Ondertekening lokale samenwerkingsconvenanten Ondertekening lokale samenwerkingsconvenanten Fase 3 www.combinatiefuncties.nl

17 Samenstellen projectgroep (intern-extern) Samenstellen projectgroep (intern-extern) Opstellen stappenplan Opstellen stappenplan Werving en selectie combinatiefunctionarissen Werving en selectie combinatiefunctionarissen Opstellen werkprogramma’s Opstellen werkprogramma’s Start werkzaamheden Start werkzaamheden Evaluatie Evaluatie Fase 4 www.combinatiefuncties.nl

18 Fase / Maanden123456789101112 Fase 1 Startnotitie Fase 2 Projectplan Fase 3 Besluitvorming Fase 4 Uitvoering Start uitvoering Planning www.combinatiefuncties.nl

19 In het eerste jaar (2008): Algemeen: 1.Is er sprake van een nieuw school –en buurtsportinitiatief, wat ertoe leidt dat de sport teruggebracht wordt in de buurt? Is hierbij dan een erkende sportbond aangesloten? 2.Gaan we voor een minimaal aantal fte per aanstelling? 3.Moet de combinatiefunctionaris voldoen aan minimale functie eisen/ opleidingseisen? Fysiek: 4.Komt de combinatiefunctionaris te werken in een krachtwijk? Voorbeeld criteria bepalen inzet combinatiefuncties 1/5 www.combinatiefuncties.nl

20 In het eerste jaar (2008): Onderwijs: 5.Gaat het bij de aanvraag om een school die het certificaat ‘Sportactieve school’ heeft behaald of de ambities heeft die in de nabije toekomst te behalen? 6.Is er een vakleerkracht lichamelijke oefening aanwezig? Sport(vereniging): 7.Is er sprake van de inzet bij vitale (of potentieel vitale) verenigingen (= is het een sportvereniging die samenwerkt met DMO en stadsdelen) 8.Is er sprake van voldoende begeleiding vanuit de sportvereniging? 9.Heeft de sportvereniging aanbod voor jeugd? Voorbeeld criteria bepalen inzet combinatiefuncties 2/5 www.combinatiefuncties.nl

21 In de volgende jaren (2009-2012): Algemeen: 1.Is er sprake van een juiste verdeling over de sectoren (Sportverenigingen, VO, PO, Cultuureducatie) (50, 10, 34 en 6 %)? 2.Is er sprake van een nieuw school –en buurtsportinitiatief, wat ertoe leidt dat de sport teruggebracht wordt in de buurt? Is daarbij dan een erkende sportbond aangesloten? 3.Is er een Wijkactieplan? 4.Gaan we voor een minimaal aantal fte? 5.Minimale functie eisen/ opleidingseisen? Fysiek: 6.Komt de combinatiefunctionaris te werken in een krachtwijk? 7.Is er sprake van spreiding over de stadsdelen? Voorbeeld criteria bepalen inzet combinatiefuncties 3/5 www.combinatiefuncties.nl

22 In de volgende jaren (2009-2012): Onderwijs: 8.Gaat het bij de aanvraag om een school die het certificaat ‘Sportactieve school’ heeft behaald of de ambities heeft die in de nabije toekomst te behalen? 9.Is er een sport en/of beweegplan aanwezig? 10.Is er een vakleerkracht lichamelijke oefening aanwezig? Sport(vereniging): 11.Is er sprake van de inzet bij vitale (of potentieel vitale) verenigingen (= is het een sportvereniging die samenwerkt met DMO en stadsdelen) 12.Is er sprake van een goede verdeling over de verschillende focus sporten? 13.Is er sprake van voldoende begeleiding vanuit de sportvereniging? 14.Heeft de sportvereniging aanbod voor jeugd? Voorbeeld criteria bepalen inzet combinatiefuncties 4/5 www.combinatiefuncties.nl

23 In de volgende jaren (2009-2012): Kunst en Cultuur: 10.Is er een goede aansluiting op het programma cultuureducatie? Aantal criteria waaraan voldaan moet worden: (Afhankelijk van de projectfase wordt er aangegeven aan welke criteria er voldaan moet worden. Voor de eerst periode in 2008 dient een combinatiefunctie aan minstens 5 criteria van de 9 te voldoen (?). Voor de tweede periode van 2009-2012 moet een projectaanvraag in ieder geval voldoen aan de criteria: 1, 3,4,6,7,8,9,10,11,12,15. )(Afhankelijk van de projectfase wordt er aangegeven aan welke criteria er voldaan moet worden. Voor de eerst periode in 2008 dient een combinatiefunctie aan minstens 5 criteria van de 9 te voldoen (?). Voor de tweede periode van 2009-2012 moet een projectaanvraag in ieder geval voldoen aan de criteria: 1, 3,4,6,7,8,9,10,11,12,15. ) Voorbeeld criteria bepalen inzet combinatiefuncties 5/5 www.combinatiefuncties.nl

24 Competenties

25 - pedagogisch medewerker - sportleider/trainer - sport- en bewegingsleider - sport- en bewegingsbegeleider - onderwijsassistent - lerarenondersteuner - activiteitencoördinator - medewerker amateurkunst - leraar lichamelijke opvoeding - leraar/docent (PO/ VO/ kunst- of cultuurdiscipline) - consulent/ stafmedewerker onderwijs/manager onderwijs- of sportinstelling - leraar mediawijsheid - leraar leesplezier Functieprofielen voor combinatiefuncties www.combinatiefuncties.nl

26 Overige profielen - coördinator/ regisseur brede school - coördinator buurt, onderwijs, sport - medewerker buurt, onderwijs, sport www.combinatiefuncties.nl

27 programma-uitvoerder: gericht op het samenstellen, organiseren en aanbieden van lessen, cursussen, programma’s e.d. op een gebied/discipline van kunst en/of cultuur programma-uitvoerder: gericht op het samenstellen, organiseren en aanbieden van lessen, cursussen, programma’s e.d. op een gebied/discipline van kunst en/of cultuur kaderfunctie vereniging of instelling: gericht op versterken van organisatie, bedrijfsvoering en/of professionaliteit van bijvoorbeeld sportverenigingen kaderfunctie vereniging of instelling: gericht op versterken van organisatie, bedrijfsvoering en/of professionaliteit van bijvoorbeeld sportverenigingen organisator samenwerking Onderwijs/opvang, Sport en Cultuur: de rol van ‘bruggenbouwer’, een katalysator/inspirator van samenwerking tussen instellingen en verenigingen van de verschillende sectoren. organisator samenwerking Onderwijs/opvang, Sport en Cultuur: de rol van ‘bruggenbouwer’, een katalysator/inspirator van samenwerking tussen instellingen en verenigingen van de verschillende sectoren. Generieke profielen www.combinatiefuncties.nl

28 Inventarisatie hulpdocument 1/3 Kadernota Gerealiseerdja/nee Vastgesteldja/nee UitvoeringsplanGerealiseerdja/nee Vastgesteldja/nee CofinancieringGerealiseerdja/nee Bron Intern Sportbeleid Cultuurbeleid Onderwijsbeleid (Brede scholenbeleid) www.combinatiefuncties.nl

29 Inventarisatie hulpdocument 2/3 Cofinanciering. Bron anders, nl.: –Extern –Provincie –Onderwijs –Sport –Cultuur Kansrijke omgevingen gedefinieerd: ja/nee Verdeling Fte’s: Cultuur/Sport/PO/VO Inzet: MBO/HBO www.combinatiefuncties.nl

30 Inventarisatie hulpdocument 3/3 Werkgeverschap –Bij gemeente –Bij welzijnsorganisatie –Bij sportstichting –In het onderwijs –In de sport –Bij cultuurinstellingen –Anders, nl: Aanstelling Fte’s –Alles aangesteld –Deels aangesteld –Nog geen aangesteld Lokale convenanten opgesteld –Ja –Nee www.combinatiefuncties.nl

31 September en oktoberSeptember en oktober INCLUSIEF LERENDE NETWERKEN!!! December gemeentelijke verklaringDecember gemeentelijke verklaring 10 december 2 e Nationale Kennisdag Combinatiefuncties Galgenwaard Utrecht10 december 2 e Nationale Kennisdag Combinatiefuncties Galgenwaard Utrecht Regionale bijeenkomsten www.combinatiefuncties.nl

32 Samenwerken aan een creatieve, sportieve én gezonde samenleving! www.combinatiefuncties.nl


Download ppt "Impuls brede scholen, sport en cultuur 2500 combinatiefuncties v.a. 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google