De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitdagingen bij Sociale Woningbouw Stichting “Caneye” 22 mei 2008. Drs A.G. Romero.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitdagingen bij Sociale Woningbouw Stichting “Caneye” 22 mei 2008. Drs A.G. Romero."— Transcript van de presentatie:

1 Uitdagingen bij Sociale Woningbouw Stichting “Caneye” 22 mei 2008. Drs A.G. Romero

2 Structuur presentatie  1.Inleiding  2.Sociale volkshuisvesting in internationaal perspectief  3.Sociale woningbouw op onze eilanden  4.Financieringsvormen voor Sociale woningbouw  5.Conclusie

3 1.Inleiding  Opvallend weinig aandacht in de staatkundige discussies over sociale woningbouw in de “West”.  Vragen: –Is de financiering van Sociale Woningbouw alleen een verantwoordelijkheid van de overheid? –Kunnen andere alternatieve financieringsbronnen voor Sociale woningbouw worden bedacht? –Welke rol kunnen financiële instellingen hierin hebben?  Invloed van “Subprime markt” crisis op sociale woningbouw?

4 2.Sociale Volkshuisvesting in internationaal perspectief (1)  Zeer grote rol en belangrijke invloed van Overheid in de Sociale Woningbouw (historisch gezien)  De geschiedenis in de V.S. –Rond 1930 bouw van flattorens voor Sociale Woningbouw –Gevolg is dat concentratie van veel arme gezinnen in bepaalde buurten en wijken → meer armoede en stijging van de criminaliteit (Getto vorming!!) –In 1993 start “HOPE” programma

5 2.Sociale Volkshuisvesting in internationaal perspectief (2)  Geschiedenis in Frankrijk: –“Habitation à Loyer Modère” (HLM) (Corruptie en politieke schandalen) (Corruptie en politieke schandalen) - Sociale onrust en criminaliteit in en rond Sociale Woningbouw projecten rond Parijs  Geschiedenis in Duitsland: –Sociale woningbouw rond Berlijn, Keulen en Frankfurt Am Main. –Laagbouw (low rise) rond grote steden –Opkomst van de Nazi (1933) en het teloorgang van “brain” en kennis van Sociale Woningbouw. –Na de oorlog overheid als subsidie-verschaffer  Vóór 1980 aan ontwikkelingsprojecten  Ná 1980 huursubsubsidies aan individuele gezinnen.

6 2.Sociale Volkshuisvesting in internationaal perspectief (3)  Geschiedenis in Spanje. –“Vivienda de Protección Pública” en de rol van Dictator Generaal Francisco Franco (tot 1975) –Na de val van de dictatuur nemen investeringen in sociale woningbouw af –Afkeer van het volk voor Sociale woningbouw? –Belangstelling neemt sinds begin jaren 90 weer toe omdat de huizenprijzen en de huren flink zijn gestegen.

7 3.Social Woningbouw op onze eilanden (1)  St.Maarten Housing and Development Foundation –1996 opgericht met als doel: het bouwen en renoveren van Sociale Woningbouw ( “public housing”)  Drie “public housing” projecten –Belvedere project 474 woningen –“Emergency homes” 200 huizen –“Senior homes” 24 huizen.

8 3.Social Woningbouw op onze eilanden (2)  Fundashon Kas Popular opgericht in 1978 –Doelstelling: te werken in het belang van de verbetering van de volkshuisvesting op Curacao.  Eerste woningbouwprojecten –Tera Kòra fase I (157 woningen) –Volkswoningen Soto (35 woningen) –Volkswoningen Barber (39 woningen) –Volkswoning Wèstpunt ( 25 woningen)  Nog steeds grote behoefte aan Sociale woningen  Circa 6000 personen staan geregistreerd als “woningzoekenden”  Mismatch vraag en aanbod sociale volkshuisvesting.

9 4.Financieringsvormen voor Sociale Woningbouw (1)  Alternatieve financieringsvormen –Doeluitkeringen overheid geen optie.  Dit is niet in lijn met “Good Governance”. –“Bonos hipotecarios”. –“Kruiselingse subsidiering” van sociale woningbouw door middel van commerciële woningbouw. –Afsrpaken Land Curacao en Land St.Maarten m.b.t. financiële huishouding.  Uitdagingen in competitieve markt voor hypotheken op de eilanden. –Nieuwe spelers in de markt en onderlinge concurrentie met banken, verzekeraars en pensioenfondsen –Toename liquiditeiten in de markt (wereldwijd) resulteert in lagere rente in de toekomst –Inflatie en stijging van kosten van bouwmaterialen

10

11

12 4.Financieringsvormen voor Sociale Woningbouw (2)  Ontwikkelen nieuwe producten! –Verlenen van taxatiediensten voor derden –Begeleiden en adviseren woningbouw –Bouw voor tergukerende afgesturdeerden –Adviseren in bouw schoolonderhoud werkzaamheden  Status BES eilanden? –Openbare Lichamen en sociale woningbouw? –Nederlandse Garantiefonds? –Samenwerken Sociale Woningbouw en financiële instellingen.

13 5. Conclusie en aanbevelingen (1)  Na de Wereldoorlogen ziet men ineens een sterke groei in de sociale woningbouw  Politiek favoristisme en oneigenlijke gebruik van publieke middelen.  Criminaliteit en gettovorming  Sinds 1990 ziet men overal in de wereld een wijziging in de strategie: –Mensen uit verschillende inkomensgroepen worden bij elkaar gehuistvest. –Men kijkt scherp naar goedkope ‘funding’ voor hypotheken

14 5. Conclusie en aanbevelingen (2)  Uitgifte “Bonos hipotecarios”→ verlaging rente op hypotheken  Nieuwe producten in de markt brengen om geld binnen te halen. (“Out of the box solutions’)  SAMENWERKING tussen lokale en Nederlandse corporaties heeft belangrijke voordelen.

15 Vragen?


Download ppt "Uitdagingen bij Sociale Woningbouw Stichting “Caneye” 22 mei 2008. Drs A.G. Romero."

Verwante presentaties


Ads door Google