De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ECK 2.0 Referentie architectuur v 035

Verwante presentaties


Presentatie over: "ECK 2.0 Referentie architectuur v 035"— Transcript van de presentatie:

1 ECK 2.0 Referentie architectuur v 035
Arjan

2 Educatieve contentketen 2
Aanbod leermateriaal Digitaal leermateriaal Gebruik digitale leermiddelen in leersituatie Vindbaar Toegankelijk Transparantie aanbod, vocabulaires Distributie, authenticatie &autorisatie Educatieve contentketen 2 Landelijke visie/beleid op onderwijs Sectorspecifieke vertaling beleid en visie Beleid school/instelling Faciliteiten, kennis en kunde Bruikbaar Arrangeerbaar Toets- en leerresultaten Scope ECK 2 Arjan

3 Aanpak ook voor de referentie architectuur
Arjan

4 Hoofdprocessen educatieve contentketen
Onderwijsinstelling Aanbieder Schoolbeleid leermiddelen Ontwikkelen van leermiddelen A Leermiddelen selecteren Vindbaar maken Nico  toelichting A: Nico Efficiënt inzetten van leermiddelen vraagt een samenspel van Onderwijsinstelling met Aanbieder Scholen hebben impliciet of expliciet een beleid bij het kiezen van leermiddelen Aanbieders ontwikkelen de leermiddelenpakketten die de scholen nodig hebben. (Ligt iets ingewikkelder natuurlijk) Aanbieder moeten hun pakketten wel vindbaar maken en Leveren dus informatie aan de scholen t.b.v. Het selectieproces in de scholen Als er geselecteerd is moeten de scholen zorgen dat de leermiddelen beschikbaar komen voor de leerlingen/docenten De aanbieder moet ze dus distribueren en zorgen dat de docenten / leerling de fysieke exemplaren hebben. Voor digitaal leermateriaal moet de toegang geregeld worden. Tijdens het gebruik en de voorbereiding van het onderwijs is er een behoefte aan variëren en dus moeten alle beschikbare (ook open) leermaterialen (nu gaat het om leereenheden) vindbaar zijn. De leermiddelenmix wordt gebruikt om te leren, te toetsen en het leren te volgen. Bij gebruik van leermateriaal en toetsen die draaien bij de aanbieder moet deze De uitwisseling van leerresultaten organiseren en gaat er dus Informatie heen en weer tussen het systeem om de leerling te volgen en de gebruikte leereenheden en toetsen.

5 Hoofdprocessen educatieve contentketen
Onderwijsinstelling Aanbieder Schoolbeleid leermiddelen Ontwikkelen van leermiddelen Leermiddelen selecteren Vindbaar maken B Leermiddelen beschikbaar stellen Distribueren Toegang geven Nico  Toelichting B: Arjan

6 Hoofdprocessen educatieve contentketen
Onderwijsinstelling Aanbieder Schoolbeleid leermiddelen Ontwikkelen van leermiddelen Leermiddelen selecteren Vindbaar maken A Leermiddelen beschikbaar stellen Distribueren Toegang geven Nico  Toelichting Nico Variëren

7 Hoofdprocessen educatieve contentketen
Onderwijsinstelling Aanbieder Schoolbeleid leermiddelen Ontwikkelen van leermiddelen Leermiddelen selecteren Vindbaar maken Leermiddelen beschikbaar stellen Distribueren Toegang geven Nico  Toelichting D: Arjan Variëren C Leren, toetsen en volgen Uitwisseling organiseren

8 Hoofdprocessen educatieve contentketen
Onderwijsinstelling Aanbieder Schoolbeleid leermiddelen Ontwikkelen van leermiddelen Leermiddelen selecteren Vindbaar maken Leermiddelen beschikbaar stellen A Distribueren Toegang geven Nico Variëren Leren, toetsen en volgen Uitwisseling organiseren

9 Hoofdprocessen educatieve contentketen
Onderwijsinstelling Aanbieder Schoolbeleid leermiddelen Ontwikkelen van leermiddelen Leermiddelen selecteren Vindbaar maken A B Leermiddelen beschikbaar stellen Distribueren Toegang geven Nico Variëren C Leren, toetsen en volgen Uitwisseling organiseren

10 Afsprakenset A Informatie t. b. v
Afsprakenset A Informatie t.b.v. vindbaarheid van leermiddelen(pakketten) Doel: Scholen beter actueel inzicht geven in de beschikbare leermiddelenpakketten t.b.v. Ondersteuning van het selectieproces door de scholen Optimaliseren informatie uitwisseling Aanbieders naar SLO- leermiddelenplein Afspraak: combinatie van NL-LOM Afspraak prijsinformatie (nieuw ECK-2) Unieke Identifier Catalogus informatie Catalogus informatie: Combinatie van twee afspraken: aantal velden vullen in NL-LOM + separate afspraak mbt prijsinformatie. Stand van zaken: helderheid over de velden en de in te vullen informatie Vraagstuk hoe deze informatie wordt uitgewisseld: Uploaden / overtypen Uitwisselen via Edurep Uitwisselen via een eigen aggregatie-voorziening: GEUrep Op laten halen door SLO (harvesting) Unieke Identifier: Afspraak ligt klaar en wordt nu gereviewd. Kennisnet bereid een dienst voor t.b.v. het uitreiken van de URI’s

11 Afsprakenset B Informatie t.b.v. distributie en toegang
Doel: Leerlingen en docenten eenvoudig toegang geven tot het digitale leermateriaal (vanuit de schoolomgeving) Generieke oplossingen op basis van standaarden die de aanbieders kunnen implementeren Afspraken: Afspraken distributie en toegang (nieuw ECK 2) Afspraken uitwisseling toetsmateriaal (nieuw ECK 2) Contentpackaging (Scorm) Arjan Distributie en toegang: Afsprakenarchitectuur in concept gereed - ….

12 Afsprakenset C Informatie t.b.v. uitwisseling van leerresultaten
Doel: Docenten in staat stellen het leren met digitaal leermateriaal te volgen Generieke oplossingen op basis van standaarden Afspraken: Uitwisseling leerresultaten (nieuw ECK 2) Afspelen educatieve content (Scorm-runtime) Arjan

13 Architectuur vindbaarheid leermiddelenaanbod
docenten Zoekportalen leermiddelenaanbod Metadata aggregator Metadata aggregator Metadata aggregator Architectuur vindbaarheid leermiddelenaanbod OAI-PMH Aanbieder A Leermiddelen- aanbod Metadata Aanbieder C Aanbieder B Leermiddelen- aanbod 13

14 Architectuur vindbaarheid leermiddelenaanbod
docenten Zoekportalen leermiddelenaanbod SRU-SRW Metadata aggregator Metadata aggregator Metadata aggregator Architectuur vindbaarheid leermiddelenaanbod Aanbieder A Leermiddelen- aanbod Metadata Aanbieder C Aanbieder B Leermiddelen- aanbod 14

15 Principes Principe Versiegegevens Relatie met processen Uitleg
Rationale + consequenties

16 Hoofdprocessen vindbaarheid
Onderwijsinstelling Aanbieder Schoolbeleid leermiddelen Ontwikkelen van leermiddelen Afspraken Leermiddelen selecteren Vindbaar maken Leermiddelen beschikbaar stellen Distribueren Toegang geven Nico Variëren Leren, toetsen en volgen Uitwisseling organiseren

17 Verbinden van leermateriaal
Collectie A Collectie B Collectie C Collectie D Basis- Collectie E ?

18 VO-content: Dalton Vbg Barlaeus Freudenthal Instituut
Proeftuin Wiskunde Portal/Intranet/ELO/Methodesite Les 2.0 Studio VO Noordhoff Digischool Wikiwijs Meta- Plus Edurep VO-content: Dalton Vbg Barlaeus Schooltv beeldbank Math United Studio VO Freudenthal Instituut Digi-school Wikiwijs Les 2.0 Leermaterialenbank 18 18

19 Portal/Intranet/ELO/Methodesite
Proeftuin Aardrijkskunde Portal/Intranet/ELO/Methodesite Malmberg Thieme Meulenhoff Codename Future Digischool Wikiwijs Meta- Plus Edurep VO-content - OVC Schooltv beeldbank Codename Future Les 2.0 Edu GIS Digi-school Wikiwijs Leermaterialenbank 19 19


Download ppt "ECK 2.0 Referentie architectuur v 035"

Verwante presentaties


Ads door Google