De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Enquête 2010-2011: gsm-gebruik op school 4 HW 1 & 4 HW 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Enquête 2010-2011: gsm-gebruik op school 4 HW 1 & 4 HW 2."— Transcript van de presentatie:

1 Enquête 2010-2011: gsm-gebruik op school 4 HW 1 & 4 HW 2

2

3 Hoe gingen we te werk? 1. Lessen: - wat? - hoe opstellen? 2. Opdracht: - er werd klassikaal een onderwerp gekozen - verschillende groepen formuleerden elk 20 vragen - de beste vragen werden geselecteerd - de enquête werd opgesteld - de enquête werd afgenomen - de resultaten werden verwerkt en besproken - alles werd in een presentatie gegoten

4 1. Algemene bedenkingen

5 Wanneer stoort gsm-gebruik? als ze sms'en omdat anderen het niet mogen weten (1 = nooit, 5 = altijd)

6 Wanneer stoort gsm gebruik? als het gesprek daardoor onderbroken wordt (1 = nooit; 5 = altijd)

7 Wanneer stoort gsm gebruik? als ze spieken (1 = nooit; 5 = altijd)

8 Als iemand 50 sms'jes per dag krijgt, is hij/zij:

9 Enkele conclusies: -30% stoort zich aan heimelijk sms’en - 36% stoort zich nooit als het gebruikt wordt om te spieken - 44% vindt meer dan 50 sms’jes per dag normaal

10 2. Geen gsm

11 Op 911 enquêtes die verwerkt werden hadden slechts 11 leerlingen geen gsm: 5 meisjes 6 jongens

12 Geen gsm: 1es: 1 ll. 2des: 2 lln. 3des: 1 ll. 4des: 3 lln. 5des: 4 lln.

13 Vind je het erg geen gsm te hebben? 9lln. hebben er geen probleem mee 1 ll. wilde graag een toestel 1 ll. beweert niet te weten wat hij/zij mist

14 Waarom heb je geen gsm? 7 x : het interesseert me niet 6 x: mag niet van ouders 5 x: bang van misbruik 3 x: te duur 2 x: asociaal

15 Wat vind je positief in het niet hebben van een gsm ? ik word nooit gestraft 5 ik heb tijd voor andere dingen 8 ik word niet gestoord 9 ik heb geld voor andere dingen 6 ik heb tenminste 'echte' contacten 6 mijn ouders kunnen mij niet controleren 6

16 Hoe voel je je zonder gsm? 9x goed 5x trots 2x onbereikbaar 1x eenzaam

17 Hoe reageren je medeleerlingen? 9 lln.: goed 2 lln.: medeleerlingen weten het niet

18 Wat vinden leerlingen zonder gsm van leerlingen met een gsm?

19 Wat vinden leerlingen met een gsm van leerlingen zonder gsm?

20 Enkele conclusies: Slechts 11 lln. hebben geen gsm Reactie van medelln. is goed De lln. zelf hebben er geen probleem mee

21 3. Het financiële luik

22 Hoeveel bedraagt je gsm- rekening gemiddeld per maand?

23 Gemiddeld verbruik per leerjaar (L: 1,3,5 R:2,4,6)

24 Wie betaalt de rekening?

25 Hoeveel kost je huidige toestel?

26

27 Enkele conclusies: Gemiddeld verbruik: 67% tussen 10 – 20 euro 1% (9 lln.) > 50 euro Laagste bedrag (10 – 20): zesdes verbruiken minst (59% 1es, 71% 6des) Ouders betalen, zelfs 64% in 6des 191 lln. hebben toestel > 150 euro Oplopend (21% 1es – 34% 6des)

28 4. Het toestel

29 Hoe belangrijk vind je de uitvinding van de gsm?

30 Belangrijke functie bij aankoop: bluetooth

31 Belangrijke functie bij aankoop: spelletjes

32 Belangrijke functie bij aankoop: agenda

33 Belangrijke functie bij aankoop: internet

34 Belangrijke functie bij aankoop: fototoestel/camera

35 Belangrijke functie bij aankoop: klok

36 Belangrijke functie bij aankoop: mp3

37 88 lln. hebben meer dan 1 toestel 41 meisjes 47 jongens

38 Waarom heb je meer dan 1 gsm? Meisjes / jongens

39 Enkele conclusies: Functie in volgorde van belangrijkheid: klok, foto/camera, mp3, bluetooth 88 lln. hebben meer dan 1 toestel: - 65% als reserve - 44% als reserve indien toestel afgenomen wordt (29% meisjes, 15% jongens) - 27% gebruikt de 2 de gsm voor een ander doel

40 5. Het schoolreglement

41 Wat vinden leerlingen van het schoolreglement

42 Hoe goed kennen de leerlingen het schoolreglement ? Wanneer mag je de gsm gebruiken

43 Hoe goed kennen de leerlingen het schoolreglement? Waar mag je de gsm gebruiken?

44 Wat zou je aan het schoolreglement veranderen? niets (1)44548.85% Anders46651.15%

45 Wat zouden we aan het schoolreglement veranderen? Gebruik gsm toelaten in de gebouwen: 68 lln. Gebruik gsm toelaten tijdens de leswisselingen: 70 lln. Gebruik gsm toelaten in de gebouwen en tijdens de leswisselingen: 34 lln. Gebruik gsm toelaten als klok: 26 lln. De strafmaat voor overtredingen veranderen: 43 lln.

46 Wat was de sanctie die je hebt opgelopen? Meisjes /jongens niet van toepassing16344.90% opmerking3910.74% strafstudie11932.78% gsm afgenomen8924.52% telefoon naar ouder(s)123.31% nota5916.25% strafwerk maken308.26% Anders205.51% niet van toepassing28952.74% opmerking7714.05% strafstudie14326.09% gsm afgenomen13624.82% telefoon naar ouder(s)122.19% nota8515.51% strafwerk maken203.65% Anders112.01%

47 gsm afgenomen of defect: meisjes jongens

48 Enkele conclusies: Het schoolreglement is goed gekend: - 70% weet wanneer het toegelaten is - 92% weet waar het toegelaten is De helft zou het reglement behouden Wat veranderen? - 68 lln.: toelaten in gebouwen - 70 lln.: toelaten tijdens leswisselingen - 34 lln.: in gebouwen tijdens leswisselingen - 26 lln.: als klok - 43 lln.: andere strafmaat

49 Enkele conclusies: Sanctie voor meisjes lichter Gevoel zonder gsm: meisjes meer afhankelijk - gek worden zonder gsm: 12% meisjes – 7 % jongens - het zeer moeilijk hebben: 27% meisjes – 16% jongens

50 6. Gebruik op school

51 Wanneer gebruik je je gsm op school? tijdens de ochtend pauze en speeltijd 72179.14% voor en na de lesdag55861.25% tijdens de leswisselingen28831.61% tijdens de les29131.94%

52 Ben je behendig in het verbergen van je gsm-gebruik? ja, meestal merkt niemand iets29432.27% ik ben super: nog nooit gesnapt!15917.45% ik hoef het niet te verbergen, want ik doe het niet als ik kan gesnapt worden. 29832.71% neen566.15% bij sommige leerkrachten lukt het me aardig 14916.36%

53 Ben je behendig in het verbergen van je gsm-gebruik? jongens ja, meestal merkt niemand iets12935.54% ik ben super: nog nooit gesnapt!8924.52% ik hoef het niet te verbergen, want ik doe het niet als ik kan gesnapt worden. 10829.75% neen174.68% bij sommige leerkrachten lukt het me aardig 4011.02%

54 Ben je behendig in het verbergen van je gsm-gebruik? meisjes ja, meestal merkt niemand iets16530.11% ik ben super: nog nooit gesnapt!7012.77% ik hoef het niet te verbergen, want ik doe het niet als ik kan gesnapt worden. 19034.67% neen397.12% bij sommige leerkrachten lukt het me aardig 10919.89%

55 Wanneer gebruik je je gsm op school: eerste jaar tijdens de ochtend pauze en speeltijd 16489.13% voor en na de lesdag8546.20% tijdens de leswisselingen3921.20% tijdens de les3317.93%

56 Wanneer gebruik je je gsm op school: tweedejaar tijdens de ochtend pauze en speeltijd 14378.57% voor en na de lesdag9853.85% tijdens de leswisselingen3519.23% tijdens de les3016.48%

57 Wanneer gebruik je je gsm op school: derde jaar tijdens de ochtend pauze en speeltijd 11075.34% voor en na de lesdag8759.59% tijdens de leswisselingen4027.40% tijdens de les4228.77%

58 Wanneer gebruik je je gsm op school: vierde jaar tijdens de ochtend pauze en speeltijd 11774.05% voor en na de lesdag12075.95% tijdens de leswisselingen6843.04% tijdens de les6742.41%

59 Wanneer gebruik je je gsm op school: vijfde jaar tijdens de ochtend pauze en speeltijd 10274.45% voor en na de lesdag9367.88% tijdens de leswisselingen5036.50% tijdens de les5943.07%

60 Wanneer gebruik je je gsm op school: zesde jaar tijdens de ochtend pauze en speeltijd 8581.73% voor en na de lesdag7572.12% tijdens de leswisselingen5653.85% tijdens de les6057.69%

61 Wanneer gebruik je je gsm op school: meisjes tijdens de ochtend pauze en speeltijd 44881.75% voor en na de lesdag33160.40% tijdens de leswisselingen17431.75% tijdens de les16229.56%

62 Wanneer gebruik je je gsm op school: jongens tijdens de ochtend pauze en speeltijd 27375.21% voor en na de lesdag22762.53% tijdens de leswisselingen11431.40% tijdens de les12935.54%

63 Frequentie: sms (1 = niet; 5 = meestal)

64 Frequentie: bellen (1 = niet; 5 = meestal)

65 Frequentie: muziek (1 = niet; 5 = meestal)

66 Frequentie: bluetooth (1 = niet; 5 = meestal)

67 Frequentie: klok (1 = niet; 5 = meestal)

68 Enkele conclusies: 32% maakt gebruik van gsm tijdens de les (30% meisjes, 36% jongens) Niet gebruiken tijdens de les: 34% meisjes, 29% jongens Gebruiken bij sommige leerkrachten: 20% meisjes, 11% jongens Super in het verbergen: 12% meisjes, 24% jongens

69 Enkele conclusies: Evolutie percentage gebruik tijdens de les: groeit gestadig (1es 18% - 6des 58%) Meest gebruikte functie: klok (59%) sms (49%) muziek & bluetooth (15%) bellen (7%)

70 7. Pestgedrag via gsm

71 Heb je al last gehad van pestgedrag op school?

72 Hoe vaak heb je al last gehad van pestgedrag op school?

73 Pestgedrag = ongewenste sms’en (1 = gebeurt niet; 5 = gebeurt vaak)

74 Pestgedrag = berichtjes lezen (1 = gebeurt niet; 5 = gebeurt vaak)

75 Pestgedrag = filmen en fotograferen (1 = gebeurt niet; 5 = gebeurt vaak)

76 Enkele conclusies: 91 lln. Hebben al last van pestgedrag via gsm gehad 15% (14 lln.) wordt geregeld gepest via gsm Wat heel vaak gebeurt volgens de lln.: - berichtjes lezen (20%) - ongewenste sms’en krijgen (16%) - filmen en fotograferen (11%)

77 8. Evaluatie

78 Wat vind je van deze enquête? ik haat enquêtes, maar vond deze superinteressant363.95% ik vind enquêtes niet leuk, maar deze was ok20122.06% ik hou ervan als men mijn mening vraagt13314.60% knapwerk13414.71% niet leuk404.39% tijdverlies778.45% aangename afwisseling/lesonderbreking39943.80% te persoonlijk151.65% Anders10411.42%

79 Fijn dat jullie er waren. Dank voor jullie aandacht!

80

81

82


Download ppt "Enquête 2010-2011: gsm-gebruik op school 4 HW 1 & 4 HW 2."

Verwante presentaties


Ads door Google