De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Enquête : gsm-gebruik op school 4 HW1 & 4 HW2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Enquête : gsm-gebruik op school 4 HW1 & 4 HW2"— Transcript van de presentatie:

1 Enquête 2010-2011: gsm-gebruik op school 4 HW1 & 4 HW2

2

3 Hoe gingen we te werk? Lessen: - wat? hoe opstellen? 2. Opdracht: - er werd klassikaal een onderwerp gekozen verschillende groepen formuleerden elk vragen de beste vragen werden geselecteerd de enquête werd opgesteld de enquête werd afgenomen de resultaten werden verwerkt en besproken alles werd in een presentatie gegoten

4 1. Algemene bedenkingen

5 Wanneer stoort gsm-gebruik?
als ze sms'en omdat anderen het niet mogen weten (1 = nooit, 5 = altijd)

6 Wanneer stoort gsm gebruik?
als het gesprek daardoor onderbroken wordt (1 = nooit; 5 = altijd)

7 Wanneer stoort gsm gebruik?
als ze spieken (1 = nooit; 5 = altijd)

8 Als iemand 50 sms'jes per dag krijgt, is hij/zij:

9 Enkele conclusies: -30% stoort zich aan heimelijk sms’en - 36% stoort zich nooit als het gebruikt wordt om te spieken - 44% vindt meer dan 50 sms’jes per dag normaal

10 2. Geen gsm

11 Op 911 enquêtes die verwerkt werden hadden slechts 11 leerlingen geen gsm: 5 meisjes 6 jongens

12 Geen gsm: 1es : 1 ll. 2des : 2 lln. 3des : 1 ll. 4des : 3 lln. 5des : 4 lln.

13 Vind je het erg geen gsm te hebben?
9lln. hebben er geen probleem mee 1 ll. wilde graag een toestel 1 ll. beweert niet te weten wat hij/zij mist

14 Waarom heb je geen gsm? 7 x : het interesseert me niet
6 x: mag niet van ouders 5 x: bang van misbruik 3 x: te duur 2 x: asociaal

15 Wat vind je positief in het niet hebben van een gsm?
ik word nooit gestraft 5 ik heb tijd voor andere dingen 8 ik word niet gestoord 9 ik heb geld voor andere dingen 6 ik heb tenminste 'echte' contacten mijn ouders kunnen mij niet controleren

16 Hoe voel je je zonder gsm?
9x goed 5x trots 2x onbereikbaar 1x eenzaam

17 Hoe reageren je medeleerlingen?
9 lln.: goed 2 lln.: medeleerlingen weten het niet

18 Wat vinden leerlingen zonder gsm van leerlingen met een gsm?

19 Wat vinden leerlingen met een gsm van leerlingen zonder gsm?

20 Enkele conclusies: Slechts 11 lln. hebben geen gsm
Reactie van medelln. is goed De lln. zelf hebben er geen probleem mee

21 3. Het financiële luik

22 Hoeveel bedraagt je gsm-rekening gemiddeld per maand?

23 Gemiddeld verbruik per leerjaar (L: 1,3,5 R:2,4,6)

24 Wie betaalt de rekening?

25 Hoeveel kost je huidige toestel?

26 Hoeveel kost je huidige toestel?

27 Enkele conclusies: Gemiddeld verbruik: 67% tussen 10 – 20 euro
1% (9 lln.) > 50 euro Laagste bedrag (10 – 20): zesdes verbruiken minst (59% 1es, 71% 6des) Ouders betalen, zelfs 64% in 6des 191 lln. hebben toestel > 150 euro Oplopend (21% 1es – 34% 6des)

28 4. Het toestel

29 Hoe belangrijk vind je de uitvinding van de gsm?

30 Belangrijke functie bij aankoop: bluetooth

31 Belangrijke functie bij aankoop: spelletjes

32 Belangrijke functie bij aankoop: agenda

33 Belangrijke functie bij aankoop: internet

34 Belangrijke functie bij aankoop: fototoestel/camera

35 Belangrijke functie bij aankoop: klok

36 Belangrijke functie bij aankoop: mp3

37 88 lln. hebben meer dan 1 toestel 41 meisjes 47 jongens

38 Waarom heb je meer dan 1 gsm? Meisjes / jongens

39 Enkele conclusies: Functie in volgorde van belangrijkheid: klok, foto/camera, mp3, bluetooth 88 lln. hebben meer dan 1 toestel: - 65% als reserve - 44% als reserve indien toestel afgenomen wordt (29% meisjes, 15% jongens) - 27% gebruikt de 2de gsm voor een ander doel

40 5. Het schoolreglement

41 Wat vinden leerlingen van het schoolreglement

42 Hoe goed kennen de leerlingen het schoolreglement?
Wanneer mag je de gsm gebruiken

43 Hoe goed kennen de leerlingen het schoolreglement?
Waar mag je de gsm gebruiken?

44 Wat zou je aan het schoolreglement veranderen?
niets (1) 445 48.85% Anders 466 51.15%

45 Wat zouden we aan het schoolreglement veranderen?
Gebruik gsm toelaten in de gebouwen: 68 lln. Gebruik gsm toelaten tijdens de leswisselingen: 70 lln. Gebruik gsm toelaten in de gebouwen en tijdens de leswisselingen: 34 lln. Gebruik gsm toelaten als klok: 26 lln. De strafmaat voor overtredingen veranderen: 43 lln.

46 Wat was de sanctie die je hebt opgelopen? Meisjes /jongens
niet van toepassing 163 44.90% opmerking 39 10.74% strafstudie 119 32.78% gsm afgenomen 89 24.52% telefoon naar ouder(s) 12 3.31% nota 59 16.25% strafwerk maken 30 8.26% Anders 20 5.51% niet van toepassing 289 52.74% opmerking 77 14.05% strafstudie 143 26.09% gsm afgenomen 136 24.82% telefoon naar ouder(s) 12 2.19% nota 85 15.51% strafwerk maken 20 3.65% Anders 11 2.01%

47 gsm afgenomen of defect: meisjes jongens

48 Enkele conclusies: Het schoolreglement is goed gekend: - 70% weet wanneer het toegelaten is - 92% weet waar het toegelaten is De helft zou het reglement behouden Wat veranderen? - 68 lln.: toelaten in gebouwen - 70 lln.: toelaten tijdens leswisselingen - 34 lln.: in gebouwen tijdens leswisselingen - 26 lln.: als klok - 43 lln.: andere strafmaat

49 Enkele conclusies: Sanctie voor meisjes lichter
Gevoel zonder gsm: meisjes meer afhankelijk - gek worden zonder gsm: 12% meisjes – 7 % jongens - het zeer moeilijk hebben: 27% meisjes – 16% jongens

50 6. Gebruik op school

51 Wanneer gebruik je je gsm op school?
tijdens de ochtend pauze en speeltijd 721 79.14% voor en na de lesdag 558 61.25% tijdens de leswisselingen 288 31.61% tijdens de les 291 31.94%

52 Ben je behendig in het verbergen van je gsm-gebruik?
ja, meestal merkt niemand iets 294 32.27% ik ben super: nog nooit gesnapt! 159 17.45% ik hoef het niet te verbergen, want ik doe het niet als ik kan gesnapt worden. 298 32.71% neen 56 6.15% bij sommige leerkrachten lukt het me aardig 149 16.36%

53 Ben je behendig in het verbergen van je gsm-gebruik? jongens
ja, meestal merkt niemand iets 129 35.54% ik ben super: nog nooit gesnapt! 89 24.52% ik hoef het niet te verbergen, want ik doe het niet als ik kan gesnapt worden. 108 29.75% neen 17 4.68% bij sommige leerkrachten lukt het me aardig 40 11.02%

54 Ben je behendig in het verbergen van je gsm-gebruik? meisjes
ja, meestal merkt niemand iets 165 30.11% ik ben super: nog nooit gesnapt! 70 12.77% ik hoef het niet te verbergen, want ik doe het niet als ik kan gesnapt worden. 190 34.67% neen 39 7.12% bij sommige leerkrachten lukt het me aardig 109 19.89%

55 Wanneer gebruik je je gsm op school: eerste jaar
tijdens de ochtend pauze en speeltijd 164 89.13% voor en na de lesdag 85 46.20% tijdens de leswisselingen 39 21.20% tijdens de les 33 17.93%

56 Wanneer gebruik je je gsm op school: tweedejaar
tijdens de ochtend pauze en speeltijd 143 78.57% voor en na de lesdag 98 53.85% tijdens de leswisselingen 35 19.23% tijdens de les 30 16.48%

57 Wanneer gebruik je je gsm op school: derde jaar
tijdens de ochtend pauze en speeltijd 110 75.34% voor en na de lesdag 87 59.59% tijdens de leswisselingen 40 27.40% tijdens de les 42 28.77%

58 Wanneer gebruik je je gsm op school: vierde jaar
tijdens de ochtend pauze en speeltijd 117 74.05% voor en na de lesdag 120 75.95% tijdens de leswisselingen 68 43.04% tijdens de les 67 42.41%

59 Wanneer gebruik je je gsm op school: vijfde jaar
tijdens de ochtend pauze en speeltijd 102 74.45% voor en na de lesdag 93 67.88% tijdens de leswisselingen 50 36.50% tijdens de les 59 43.07%

60 Wanneer gebruik je je gsm op school: zesde jaar
tijdens de ochtend pauze en speeltijd 85 81.73% voor en na de lesdag 75 72.12% tijdens de leswisselingen 56 53.85% tijdens de les 60 57.69%

61 Wanneer gebruik je je gsm op school: meisjes
tijdens de ochtend pauze en speeltijd 448 81.75% voor en na de lesdag 331 60.40% tijdens de leswisselingen 174 31.75% tijdens de les 162 29.56%

62 Wanneer gebruik je je gsm op school: jongens
tijdens de ochtend pauze en speeltijd 273 75.21% voor en na de lesdag 227 62.53% tijdens de leswisselingen 114 31.40% tijdens de les 129 35.54%

63 Frequentie: sms (1 = niet; 5 = meestal)

64 Frequentie: bellen (1 = niet; 5 = meestal)

65 Frequentie: muziek (1 = niet; 5 = meestal)

66 Frequentie: bluetooth (1 = niet; 5 = meestal)

67 Frequentie: klok (1 = niet; 5 = meestal)

68 Enkele conclusies: 32% maakt gebruik van gsm tijdens de les (30% meisjes, 36% jongens) Niet gebruiken tijdens de les: 34% meisjes, 29% jongens Gebruiken bij sommige leerkrachten: 20% meisjes, 11% jongens Super in het verbergen: 12% meisjes, 24% jongens

69 Enkele conclusies: Evolutie percentage gebruik tijdens de les: groeit gestadig (1es 18% - 6des 58%) Meest gebruikte functie: klok (59%) sms (49%) muziek & bluetooth (15%) bellen (7%)

70 7. Pestgedrag via gsm

71 Heb je al last gehad van pestgedrag op school?

72 Hoe vaak heb je al last gehad van pestgedrag op school?

73 Pestgedrag = ongewenste sms’en (1 = gebeurt niet; 5 = gebeurt vaak)

74 Pestgedrag = berichtjes lezen (1 = gebeurt niet; 5 = gebeurt vaak)

75 Pestgedrag = filmen en fotograferen (1 = gebeurt niet; 5 = gebeurt vaak)

76 Enkele conclusies: 91 lln. Hebben al last van pestgedrag via gsm gehad
15% (14 lln.) wordt geregeld gepest via gsm Wat heel vaak gebeurt volgens de lln.: - berichtjes lezen (20%) - ongewenste sms’en krijgen (16%) - filmen en fotograferen (11%)

77 8. Evaluatie

78 Wat vind je van deze enquête?
ik haat enquêtes, maar vond deze superinteressant 36 3.95% ik vind enquêtes niet leuk, maar deze was ok 201 22.06% ik hou ervan als men mijn mening vraagt 133 14.60% knapwerk 134 14.71% niet leuk 40 4.39% tijdverlies 77 8.45% aangename afwisseling/lesonderbreking 399 43.80% te persoonlijk 15 1.65% Anders 104 11.42%

79 Fijn dat jullie er waren.
Dank voor jullie aandacht!

80

81

82


Download ppt "Enquête : gsm-gebruik op school 4 HW1 & 4 HW2"

Verwante presentaties


Ads door Google