De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BSN & IdM Rijksplatform voor privacyfunctionarissen, 11 december 2008 Leon Kuunders – Trusted-ID leon.kuunders@minbzk.nl (+31 6411 64 995) Ministerie van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BSN & IdM Rijksplatform voor privacyfunctionarissen, 11 december 2008 Leon Kuunders – Trusted-ID leon.kuunders@minbzk.nl (+31 6411 64 995) Ministerie van."— Transcript van de presentatie:

1 BSN & IdM Rijksplatform voor privacyfunctionarissen, 11 december 2008 Leon Kuunders – Trusted-ID ( ) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van

2 inhoud Wat is identity management? Hoe werkt het? Gebruik BSN:
- wat is het belang van het BSN voor Identity Management? - hoe wordt het BSN gebruikt in IdM - mág het BSN worden gebruikt? Beveiliging ... maar eerst

3 nummers

4 nummers

5 burgernummer

6 internet nummer: IP adres

7 telefoonnummer = IP adres

8 Proposal for a directive – amending act
IP adres = persoon? European Parliament legislative resolution of 24 September 2008 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2002/22/EC on universal service and users" rights relating to electronic communications networks, Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector and Regulation (EC) No 2006/2004 on consumer protection cooperation (COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)) Amendment 185 Proposal for a directive – amending act Recital 27 a (new) (27a) IP addresses are essential to the working of the internet. They identify network participating devices, such as computers or mobile smart devices by a number. Considering the different scenarios in which IP addresses are used, and the related technologies which are rapidly evolving, questions have arisen about their use as personal data in certain circumstances. The Commission should therefore conduct a study regarding IP addresses and their use and present such proposals as may be appropriate.

9 connectie

10 burgernummer = IP adres?

11 mijn mening:

12 Wat is identity management?

13 Identity Management is géén personenbeheer
Regel #1 Identity Management is géén personenbeheer

14 Identity Management richt zich op het beheer van persona's, als representatie van de persoon.

15 Identiteit is géén enkelvoud
Regel #2 Identiteit is géén enkelvoud

16 Identiteit is bepaald door context
Regel #3 Identiteit is bepaald door context

17 Hoe werkt het?

18 voorbeeld bzk/jus

19 voorbeeld bzk/jus

20 voorbeeld bzk/jus Nummerstrategie d4ae3512-c644-4d5b-9870-eabff1fd24e9
eac-44d5-a4b9-2862e415903f

21 Gebruik BSN

22 BSN in IdM

23 Verwerkingsgronden Verzameldoel Doelbinding Bewaren
Geldende regels WBP Verwerkingsgronden Verzameldoel Doelbinding Bewaren

24 verwerkingsgronden Voor het uitvoeren van een
overeenkomst ... [art 8b] Die overeenkomst is de “aanstelling”, oftewel “arbeidsrelatie”, oftewel “dienstverband”, kortom de (contractuele) betrekking

25 verwerkingsgronden Alleen als het verwerkingsdoel
niet op andere (minder belastende wijze) kan worden bereikt. Zijn er alternatieven?

26 voorbeeld bzk/jus

27 strategie “Match” Matchen met gebruik van BSN (partners
moeten het BSN gebruiken als kenmerk van de entiteit) Matchen met gebruik van andere kenmerken (zoals naamgegevens i.c. met organisatiegegevens)

28 strategie “Match” De scope van IdM bevat ook niet-
ingezetenen zonder BSN. Dus BSN alléén is niet afdoende!

29 instrumentele waarde BSN in IdM
Het BSN heeft toegevoegde waarde in de processen voor het “matchen”, of samenbrengen, van gegevens van de medewerker. alternatief: nummer identiteitsbewijs, algemene persoonsgegevens + contextuele informatie

30 instrumentele waarde BSN in IdM
Met behulp van het BSN kan de kwaliteit van de (te verwerken) persoonsgegevens worden bewaakt.

31 distributie

32 Beveiliging

33 beveiligingsniveau's aard van de persoonsgegevens: hoeveelheid
algemenere persoons- gegevens bijzondere persoons- gegevens (BSN, (pas)foto) financieel economische persoons- gegevens hoeveelheid persoonsgegevens: aard van de verwerking: weinig persoonsgegevens lage complexiteit II II veel persoonsgegevens hoge complexiteit I III Vrij naar Gerrit-Jan Zwenne “regels voor verwerking persoonsgegevens”

34 Backup

35 nummerbeheer

36 Mét BSN zekerheid over identiteit.
Denkpatroon: Mét BSN zekerheid over identiteit.

37 Mét BSN zekerheid over identiteit.
Denkpatroon? Mét BSN zekerheid over identiteit.

38 Mét BSN zekerheid over persoon.
Denkpatroon! Mét BSN zekerheid over persoon.

39 Spinoza “Zouden wij van alle dingen het wezen kennen, dan zouden wij het wereldgebeuren precies kunnen voorspellen, zoals nu alleen het oneindige verstand van God dit kan.” - Hubbeling.

40 Spinoza “Wie meer waarneemt maakt nauwkeurigere voorspellingen.
Wie nauwkeuriger voorspelt neemt meer waar.” - Leon.


Download ppt "BSN & IdM Rijksplatform voor privacyfunctionarissen, 11 december 2008 Leon Kuunders – Trusted-ID leon.kuunders@minbzk.nl (+31 6411 64 995) Ministerie van."

Verwante presentaties


Ads door Google