De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijksplatform voor privacyfunctionarissen, 11 december 2008 Leon Kuunders – Trusted-ID (+31 6411 64 995) Ministerie van Binnenlandse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijksplatform voor privacyfunctionarissen, 11 december 2008 Leon Kuunders – Trusted-ID (+31 6411 64 995) Ministerie van Binnenlandse."— Transcript van de presentatie:

1 Rijksplatform voor privacyfunctionarissen, 11 december 2008 Leon Kuunders – Trusted-ID leon.kuunders@minbzk.nl (+31 6411 64 995) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Justitie @trusted-id/leon B S N & IdM

2 inhoud 1. Wat is identity management? 2. Hoe werkt het? 3. Gebruik BSN: 1. - wat is het belang van het B S N voor Identity Management? 2. - hoe wordt het B S N gebruikt in IdM 3. - mág het B S N worden gebruikt? 4. Beveiliging 5.... maar eerst

3 nummers

4

5 burgernummer

6 internet nummer: IP adres

7 telefoonnummer = IP adres

8 IP adres = persoon? European Parliament legislative resolution of 24 September 2008 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2002/22/EC on universal service and users" rights relating to electronic communications networks, Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector and Regulation (EC) No 2006/2004 on consumer protection cooperation (COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)) Amendment 185 Proposal for a directive – amending act Recital 27 a (new) (27a) IP addresses are essential to the working of the internet. They identify network participating devices, such as computers or mobile smart devices by a number. Considering the different scenarios in which IP addresses are used, and the related technologies which are rapidly evolving, questions have arisen about their use as personal data in certain circumstances. The Commission should therefore conduct a study regarding IP addresses and their use and present such proposals as may be appropriate.

9 connectie http://www.youtube.com/watch?v=LWc9M3msC4o

10 burgernummer = IP adres?

11 mijn mening:

12 Wat is identity management?

13 Regel #1 Identity Management is géén personenbeheer

14 Identity Management richt zich op het beheer van persona's, als representatie van de persoon.

15 Regel #2 Identiteit is géén enkelvoud

16 Regel #3 Identiteit is bepaald door context

17 Hoe werkt het?

18 voorbeeld bzk/jus

19

20 Nummerstrategie 57563817-6eac-44d5-a4b9-2862e415903f d4ae3512-c644-4d5b-9870-eabff1fd24e9

21 Gebruik B S N

22 B S N in IdM

23 Geldende regels WBP Verwerkingsgronden Verzameldoel Doelbinding Bewaren

24 verwerkingsgronden Voor het uitvoeren van een overeenkomst... [art 8b] Die overeenkomst is de “aanstelling”, oftewel “arbeidsrelatie”, oftewel “dienstverband”, kortom de (contractuele) betrekking

25 verwerkingsgronden Alleen als het verwerkingsdoel niet op andere (minder belastende wijze) kan worden bereikt. Zijn er alternatieven?

26 voorbeeld bzk/jus

27 strategie “Match” Matchen met gebruik van B S N (partners moeten het B S N gebruiken als kenmerk van de entiteit) Matchen met gebruik van andere kenmerken (zoals naamgegevens i.c. met organisatiegegevens)

28 strategie “Match” De scope van IdM bevat ook niet- ingezetenen zonder B S N. Dus B S N alléén is niet afdoende!

29 instrumentele waarde B S N in IdM Het BSN heeft toegevoegde waarde in de processen voor het “matchen”, of samenbrengen, van gegevens van de medewerker. alternatief: nummer identiteitsbewijs, algemene persoonsgegevens + contextuele informatie

30 instrumentele waarde B S N in IdM Met behulp van het BSN kan de kwaliteit van de (te verwerken) persoonsgegevens worden bewaakt.

31 distributie

32 Beveiliging

33 financieel economische persoons- gegevens bijzondere persoons- gegevens (B S N, (pas)foto) algemenere persoons- gegevens beveiligingsniveau's aard van de persoonsgegevens: hoeveelheid persoonsgegevens: aard van de verwerking: weinig persoonsgegevens veel persoonsgegevens lage complexiteit hoge complexiteit 0 I II III Vrij naar Gerrit-Jan Zwenne “regels voor verwerking persoonsgegevens”

34 Backup

35 nummerbeheer

36 Denkpatroon: Mét B S N zekerheid over identiteit.

37 Denkpatroon? Mét B S N zekerheid over identiteit.

38 Denkpatroon! Mét B S N zekerheid over persoon.

39 Spinoza “Zouden wij van alle dingen het wezen kennen, dan zouden wij het wereldgebeuren precies kunnen voorspellen, zoals nu alleen het oneindige verstand van God dit kan.” - Hubbeling.

40 Spinoza “Wie meer waarneemt maakt nauwkeurigere voorspellingen. Wie nauwkeuriger voorspelt neemt meer waar.” - Leon.


Download ppt "Rijksplatform voor privacyfunctionarissen, 11 december 2008 Leon Kuunders – Trusted-ID (+31 6411 64 995) Ministerie van Binnenlandse."

Verwante presentaties


Ads door Google