De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kringloopwijs! PZ studiedag, 27 november 2012 Frans Aarts ( Wageningen-UR)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kringloopwijs! PZ studiedag, 27 november 2012 Frans Aarts ( Wageningen-UR)"— Transcript van de presentatie:

1 Kringloopwijs! PZ studiedag, 27 november 2012 Frans Aarts ( Wageningen-UR)

2 1992 1999 2010 DAIRYMAN De Marke Koeien & Kansen KringloopWijzer 2012

3

4 Verlies ammoniak, stikstofoxide, methaan Verlies nitraat en fosfaat Nitrate Directive Water Framework Directive Verlies N,P en C uit kringloop National Emissions Ceilings Directive Climate Change Programme

5 Verlies ammoniak, stikstofoxide, methaan Verlies nitraat en fosfaat Nitrate Directive Water Framework Directive Verlies N,P en C uit kringloop National Emissions Ceilings Directive Climate Change Programme = onbenut deel voer en meststoffen

6 Beter functioneren kringlopen Betere milieukwaliteit Minder voer en meststoffen nodig Efficient boeren voelt prettig 25% beter moet mogelijk zijn Nodig: kennis, innovaties, zelfvertrouwen, aangepaste wetgeving, beloning

7 Melkveehouderij Kringloop-landbouw:  In NL 75% eigen voer, 70 – 100 % eigen N- en P- meststof Typisch NL:  Gespecialiseerd  Weing grond, veel melk (= weinig grond per kg melk)  Daardoor milieu-risico groot (veel mest)  Milieuschade voorkomen door uitstekend kringloop-management

8 Dairy farm specialized Dairy farm with at least two other productions Dairy farm with energy production Dairy farm with arable crops Dairy farm with beef cattle

9 Area average dairy farm % grassland % forage crops % arable land

10 Herd average dairy farm

11 Milk production average dairy farm

12 Nitrogen 12

13 Phosphorous 13

14 █ Good Ecological Status █ Unknown Ecological Status ▌ Exemptions Starting point and ambition Water Framework Directive

15 Dairy Economics – Costs and revenues (4) 15

16 Wat te verbeteren: de zorgen van de veehouder BFBWFBFLFNGEINIRLUNL High land prices HMMMMHMHHH Low income MHHMHHHHMM Costs manure surplus HMLLLLLLLH Price fluctuations (input/output) HHHHHMHHMM High workload/lack of free time HMHMHHHMHM Administrative burden related to regulations HMHHHHMHHM Lack of education/skills to use innovations LMLLLLMMMM Lack of farm successors LLMMHMMMLM

17 Wat te verbeteren: de zorgen van het milieu BFBWFBFLFNGEINIRLUNL Air quality Ammonia4333232215 GHG4533125523 Water quality nitrate 5554432143 phosphate 4232125335 pesticides3444311123 Soil quality Erosion 3321521131 Fertility 3411112122 Biodiversity2334343142

18 Op naar de top

19 Verlies ammoniak, stikstofoxide, methaan Verlies nitraat en fosfaat Nitrate Directive Water Framework Directive Verlies N,P en C uit kringloop National Emissions Ceilings Directive Climate Change Programme

20 Optimaliseren bedrijf Resultaten KringloopWijzer Diagnose (‘kringloop-signalen’) passende strategie & maatregelen Grondstof voor een zinnig onderhoud met uw adviseur

21 Geen kennis van kringloop: = dwalen in het donker! diagnose passende strategie & maatregelen ??

22 Geen kennis van kringloop: = dwalen in het donker! diagnose passende strategie & maatregelen Als je niet weet waar je naar toe wilt is elke weg goed.

23 Wetgeving De overheid als boer: voorschrijven maatregelen om daarmee kringlopen te sturen (zonder nauwkeurige kennis daarvan) De overheid als controleur: boer moet duurzaam produceren kunnen verantwoorden (kiest zelf de maatregelen)

24 Nut KringloopWijzer Brengt jaarlijks de N-, P- en C-kringloop in beeld, waardoor:  Verantwoording kan worden afgelegd (overheden, zuivel)  Inzicht wordt geboden in efficiëntie van benutting voer en meststoffen ( bedrijfsoptimalisatie) Biedt alternatief voor generiek wettelijk voorgeschreven handelings-voorschriften Standaard die door alle partijen wordt gebruikt

25 Kringloopscore: benuttingen (met als voorbeeld N) Kuks 2011 Gemiddelde NL

26 Toelichting & verdieping: ‘voer’ voor analyse 269 277223 288

27 Uitvergroting veestapel (kg N/ha)

28 Uitvergroting bodem (kg P 2 O 5 /ha)

29 Eisen aan KringloopWijzer Wetenschappelijk ‘state of the art’ Fraudebestendig (Borging BEX) Beperkte administratieve lasten en andere kosten

30 Voorwaarde: fraudebestendig! Berekeningen met gegevens die digitaal zijn vastgelegd (voerleverancier, melkafnemer, overheden, etc.) Inlezen van deze gegevens, dus zonder dat er vingers tussen zitten Resultaten centraal digitaal opslaan en controleren

31 Samenwerking Alle landbouworganisaties Overheden Alle melkverwerkers Voerleveranciers, accountants Wageningen-UR, Boerenverstand, PPP-agro Advies CRV BLGG

32 CATTLE MANURE CROP SOIL MILK ANIMALS FEEDS FERTILISER LOSSES BEX BEX: feed input, turn over of N and P by cattle, excretion N and P 32

33 CATTLE MANURE CROP SOIL MILK ANIMALS FEEDS FERTILISER LOSSES BEX BEA BEA: ammonia losses from excrements and mineral fertilisers 33

34 CATTLE MANURE CROP SOIL MILK ANIMALS FEEDS FERTILISER LOSSES BEX BEA BEP: crop yields (DM, P), utilisation P-fertilisers, soil surplus P BEP 34

35 CATTLE MANURE CROP SOIL MILK ANIMALS FEEDS FERTILISER LOSSES BEX BEA BEN: crop yields (N), utilisation N-fertilisers, soil surplus N, N-accumulation soil, nitrate, N2O BEP BEN 35

36 CATTLE MANURE CROP SOIL MILK ANIMALS FEEDS FERTILISER LOSSES BEX BEA BEC: CH4, CO2, C content soil BEP BEN BEC 36

37 BEN BEP BEX BEA BEC N, P and C-cycles quantified! 37

38 Opbouw kringloop VEESTAPEL MEST GEWAS BODEM MELK VEE MEST KRACHTVOER RUWVOER KUNSTMEST KLAVER DEPOSITIE NH3 P, N 2, N 2 O, NO 3 BEX BEA BEP/ BEN

39 Performances to be presented 1.- Feed consumption and efficiency of turn over of N and P into milk + bodyweight 2.- Excretion of N and P 3.- Ammonia losses from excrements and mineral fertilisers 4.- Crop yields: N, P, C, energy (kVEM) 5.- Fertiliser applications and efficiency of turn over of fertilisers into crops 6.- Surpluses of N, P and C on farm balance 7.- Surpluses of N, P and C on soil balance 8.- Nitrate content groundwater (model calculated based on N-soil surplus and soil characteristics 9.- Dynamics C-content soil (C- sequestration) 10.- Green House Gas emissions (model calculated with farm specific data) N C P 39

40 BEX BEA BEP BEN BEC ontwikkeling * * fase 1 fase 2 fase 3 fase

41 CATTLE MANURE CROP SOIL MILK ANIMALS FEEDS FERTILISER LOSSES BEX BEX: feed input, turn over of N and P by cattle, excretion N and P 41

42 Principe norm excretie: balans dier-deel kringloop Melkproductie Vastlegging Excretie Voeropname Gemiddeld NL

43 Principe BEX balans dier-deel kringloop Melkproductie Vastlegging Excretie Voeropname Bedrijfspecifiek

44 (stikstof) Milk 41 kg N Gross excretion 137 kg N (180 - 41 – 2) Intake 180 kg N Milk kg 7482 %protein 3.5 urea (mg/100 g) 26 Grass silage Kg dm 2160 g N/kg dm 29.0 Corn silage Kg dm 1200 g N/kg dm 12.5 Concentrates Kg dm 1895 g N/kg dm 27.5 Pasture grass Kg dm 1445 g N/kg dm 34.6 Accretion 2 kg N N flow (kg/year) of the standard Dutch dairy cow Live weight 600 kg Volatilisation 17 kg N N-manure (137-17) x 0.95 = 114 kg N Young stock>1 Kg N 66 Young stock<1 Kg N 31

45 Comparison N excretion Above line y =x …. C&O excretion higher than BEX

46 Stikstofvoordeel t.o.v. van de forfaitaire norm (%)

47 Fosfaatvoordeel t.o.v. van de forfaitaire norm (%)

48 Besparing mestafzet KK- bedrijven Periode 2009 – 2011:  gemiddeld: 375 m3  hoogste: 700 m3

49 Deelname BEX

50 NEMA/BEA Total Ammonia N Manure storage pasturingslurry + solid manure Grass landArable land N-fertilizer TAN in manure storage N-excretion %TAN Coëff average Average N excretion X %TAN

51 Characteristics example farms 2006 NL averageHoefmansVan Hoven Utilization digested feed protein cows (%)37.240.836.5 N efficiëncy cows (%)25.928.525.6 Number of cows88 102 Milk production (kg)681472768394790811 Milk fat (%)4.394.364.56 Milk protein (%)3.483.473.42 Grazing in days per year12564192 Grazing in hours per day7612 Crude protein content ration (g/kg dm)161.5152.5159.5

52 Results for Dutch farms 2006NL averageHoefmansVan Hoven Kg NH 3 -N per 1000 kg milk4.21 2.9 1) 3.66 2.8 3.34 2.6 Stable and storage35.234.235.6 Slurry application grassland47.347.839.8 Slurry application arable land12.813.915.9 Application N-fertlizers3.33.84.2 Pasturing1.70.54.8 %TAN Year61.957.562.8 Grazing period68.262.867.8 Stable period56.0 51.6 1) Total farm emission in tons of NH 3 -N

53 BEP Bodem/gewas-deel kringloop Opbrengst gewas-P Toegestaan overschot P Bemesting-P Bedrijfspecifiek

54 Fosfaatopbrengst grasland (BIN-bedrijven)

55 Dank voor de aandacht


Download ppt "Kringloopwijs! PZ studiedag, 27 november 2012 Frans Aarts ( Wageningen-UR)"

Verwante presentaties


Ads door Google