De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe helpen we langdurig werklozen aan een baan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe helpen we langdurig werklozen aan een baan?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe helpen we langdurig werklozen aan een baan?
Inge Groot, ministerie van Economische Zaken 18 november 2008

2 Nederland kent relatief veel langdurig werklozen
Aandeel langdurig werklozen (> 1 jaar)

3 Lage baanvindkans: duurafhankelijk versus selectiviteit
Verschil in productiviteit Verschil in perceptie werkgever Duurafhankelijkheid: Veroudering kennis Signaal naar werkgever Belangrijk voor timing

4 Verschillen in productiviteit
WML Uitkeringsgerechtigden Permanente ondersteuning gericht op arbeidsparticipatie Permanente ondersteuning gericht op maatschappelijke participatie Tijdelijke ondersteuning gericht op arbeidsparticipatie

5 Veel verschillende instrumenten
Verlagen loonkosten Loonkostensubsidies Premiekorting Werken met behoud uitkering WSW Wegnemen risico´s No risk polis Wegnemen begeleiding Jobcoach Verhogen productiviteit / verbeteren match Re-integratietrajecten

6 Actief arbeidsmarktbeleid (1)
Doel Werkgevers compenseren voor hoge (gepercipieerde) loonkosten Verhogen productiviteit Verkleinen afstand arbeidsmarkt Verminderen moral hazard Verbeteren match Verschil tussen tijdelijke en permanente ondersteuning

7 Actief arbeidsmarktbeleid (2)
Valkuilen Displacement effect Substitutie effect Dead weight loss Lock in effect Stigmatisering Verstoring belasting Belang goede loonwaardebepaling

8 Loonkostensubsidies Effecten Geen Nederlandse effectiviteitstudies Andere EU-landen: positieve effecten op individuele baanvindkans Succesvoller dan trainingprogramma´s Optimale vormgeving Private sector Kortdurend (uitruil stigmatisering en lock in)

9 Re-integratietrajecten (1)
< 1 jaar 1-4 jaar 20 jaar Diagnose 1,7 0,5 0,1 Algemene aanbodversterking 2,5 0,9 Nvt (Beroepsgerichte) scholing 7,2 4,0 Arbeidsbemiddeling 4,4 2,6 2,8 Sociale activering -2,8 -0,5

10 Re-integratietrajecten (2)
Effecten Enige procentpunten Zowel voor nieuwe instroom als zittende bestand Niet effectief voor mensen met a priori hoge en lage baanvindkansen Optimale vormgeving Moment van inzet: uitruil duurafhankelijkheid en dead weight loss Snelle inzet bijstandsgerechtigden Inzet na 1 jaar voor WW´ers (Beroepsgerichte) scholing en bemiddeling effectiever dan algemene aanbodversterking

11 Investeringen in inzetbaarheid
Van baanzekerheid naar werkzekerheid Scholing is belangrijk, maar inzetbaarheid kan ook op andere manieren worden verhoogd onderzoek: werklozen uit kleine bedrijven vinden net zo snel baan als werklozen uit grote bedrijven nader onderzoek naar rol werkgevers bij investeringen in inzetbaarheid

12 Conclusies Vormgeving instrumentarium houdt weinig rekening met verwachte productiviteit => groep met productiviteit beneden WML is onderbelicht Loonkostensubsidies met doel plaatsing in reguliere baan moeten kort zijn Uitruil tussen dead weight loss en duurafhankelijkheid =>moment van inzet re-integratietrajecten is bepalend voor effectiviteit


Download ppt "Hoe helpen we langdurig werklozen aan een baan?"

Verwante presentaties


Ads door Google