De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Is flexicurity (in) de beperking meester?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Is flexicurity (in) de beperking meester?"— Transcript van de presentatie:

1 Is flexicurity (in) de beperking meester?
Maarten Keune Universiteit van Amsterdam Wat is de zekerheid in flex & zeker? conference oktober 2010

2 Het flexicurity concept
Succesvol in academische en beleidskringen voor analyse en beleid Gepresenteerd als universeel toepasbaar maar geen one-best-way: reeks mogelijke combinaties tussen verschilende vormen van flexibiliteit en zekerheid Complementarities: flexibiliteit en zekerheid complementair en onderling versterkend ‘Win-win’ benadering, grote rol sociale dialoog in beleid Vooral over nationaal arbeidsmarkt- en sociaal beleid

3 Flexicurity matrix Zekerheid / Flexibiliteit Baan Werk Inkomen
Combinatie werk-niet werk Extern (ontslag, contracten) Arbeidstijd Functioneel Loon

4 Problemen Ambiguïteit Complementarities ‘Win-win’ aspect
Beperkte visie wbt bronnen flexibiliteit en zekerheid

5 Ambiguïteit Compleet tegenovergestelde modellen passen in flexicurity discourse Taalkundige combinatie van tegengestelde begrippen die kan worden toegepast of vrijwel ieder beleidsmix Wanneer is het flexicurity, hoeveel van wat? Iedereen vóór flexicurity, maar niet eens over vertaling naar beleid

6 Meer flexibiliteit nodig vanwege int. concurrentie
BusinessEurope ETUC Arbeids- markt Meer flexibiliteit nodig vanwege int. concurrentie Flexibiliteit al hoog, probleem is precaire arbeid Flexicurity Gaat over aanpassen aan markt Gaat ook over sociale ontwikkeling, betere banen Ontslag-bescherm. Kost banen Tegen onredelijk ontslag, investeren in HR Flexibele contracten Hard nodig Uitzonderingen Werkeloosh uitkeringen Werk eerst Brede, beschermende welvaartsstaat Interne-externe flex Interne flexibiliteit én externe flexibiliteit Interne is alternatief voor externe flexibiliteit

7 Win-win benadering? Weinig aandacht voor belangentegenstellingen en machtsverschillen werkgevers-werknemers Benadert arbeidsmarkt te homogeen, weinig aandacht voor groepen met verschillende posities en belangen Weinig aandacht voor problemen sociale dialoog: politieke kleur regeringen, verdeeldheid binnen vakbeweging of werkgevers, ontbrekende actoren, …

8 Complementarities Flexicurity strategieën: zoektocht naar complementarities Maar ontstaan/continuïteit complementarities niet vanzelf  actoren, beleidscoördinatie Niet voldoende geproblematiseerd door flexicurity benadering, nadruk op coördinatie door markt

9 Beperkte visie wbt bronnen flexibiliteit en zekerheid
Focus op macro arbeidsmarkt- en sociaal beleid, weinig aandacht voor collectieve onderhandelingen, HRM beleid bedrijven, informele sector, … Weinig aandacht voor bredere context: financiële markten, macro-economisch beleid, families, onderwijssystemen, etc.

10 Hoe vooruit? Bye bye flexicurity? Duidelijkere definities
Analytisch: breng verschillende soorten flexibiliteit en zekerheid in kaart, inclusief onderlinge samenhang Beleid: concreet model met specifieke combinaties en niveau’s van flexibiliteit en zekerheid Meer aandacht voor beleidscoördinatie Onderken heterogeniteit en belangentegenstellingen Van ‘win-win’  ‘evenwichtige trade-offs’ of ‘onderhandelde hervormingen’ Bredere opvatting bronnen flexibiliteit en zekerheid


Download ppt "Is flexicurity (in) de beperking meester?"

Verwante presentaties


Ads door Google