De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop: Begeleiding en Wmo-aanpak: door op ingeslagen weg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop: Begeleiding en Wmo-aanpak: door op ingeslagen weg"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop: Begeleiding en Wmo-aanpak: door op ingeslagen weg
Presentatie: Leven in het Dorp WWZ – strategische koers overheveling functie begeleiding Peel en Maas Drs. Marlou Absil, Wethouder Jeugd, gezin, zorg en ontwikkeling Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ Senior beleidsmedewerker Maatschappelijke ontwikkeling tel.: , mail:

2 gemeente Peel en Maas Fusie 4 gemeenten per 01-01-2010 43.000 inwoners
In Noord-limburg tussen Venlo en Weert Plattelandsregio met 11 dorpen Behoefte WWZ veel overeenkomsten Voorzieningenniveau verschilt per kern Sterk (georganiseerd) vrijwilligersbestand HKMM, fusie Neerzetten gemeente en neerzetten

3 Ontwikkelingen met onze doelgroepen, nu ongeveer 900 geindiceerden voor functie begeleiding, gemiddeld

4 Presentatie De droom van Peel en Maas Voorbeelden uit de praktijk
Dorpsdagvoorziening Grashoek Model Peel en Maas

5 De droom van Peel en Maas Wat willen we?
Wat is het effect? Wat willen we? Doelstelling Leven in het Dorp WWZ: Senioren en mensen met beperkingen in Peel en Maas in staat stellen om zolang mogelijk: regie over eigen leven en leefomgeving behouden in vertrouwde omgeving blijven leven en deel blijven nemen aan samenleving Keuzevrijheid daarin belangrijk goed Wat is het effect? Talenten en mogelijkheden inzetten van alle inwoners Meer voor elkaar betekenen Minder eenzaamheid Van zorg naar welzijn

6 Voorbeelden uit de praktijk
Juffrouw Marij Mevrouw Janssen Marij Van kwetsbare inwoner naar juffrouw Verstandelijke beperking Obesitas Veelvuldig gebruik van huisarts / specialisten Werkzaam in sociale werkplaats Mevrouw Janssen Van eenzame senior naar vitale vrijwilliger 70 jaar Pas geleden weduwe geworden Vitaal, beginnende ouderdomskwalen Kinderen en kleinkinderen wonen in randstad Eenzaam en depressief

7 Model Peel en Maas Strategische koers – overheveling begeleiding
Het doel is: Voorkomen dat mensen tussen wal en schip geraken Het huidige niveau van ondersteuning/begeleiding en dagvoorzieningen overeind te houden en verder te ontwikkelen naar een toekomstbestendig niveau Kanteling ondersteuning Meer met minder Van zorg naar welzijn Van individueel naar collectief Eigen regie van individu en uitvoeringsorganisatie Van beperkingen naar mogelijkheden Nieuwe “Indicatie”-methodiek Abstracte koers, samen hebben we de koers vastgesteld

8 Waar komen we vandaan? Leven in het Dorp WWZ – totaalvisie WWZ
Convenant – 33 partijen Stuwende regie gemeente en UVIT-zorgkantoor sinds 2003 Netwerkstructuur met gelijkwaardig partnership Dialoogsturing in Gouden driehoek: dorp/doelgroep, maatschappelijk partners en regiepartijen Beleidsontwikkeling in toetsingskaders Innovatieve initiatieven, projecten en diensten Samenwerking, hoe dat dan ging, eerst sturend later echt in dialoog, nu gelijkwaardig, bij nieuw inititatief altijd de ander raadplegen Ook zorgkantoor ging buiten eigen kader, (kwaliteit vraag bij mensen zonder indicatie

9 Grashoek – pilot en steunpunt in WWZ
Dorp gesticht rond 1900 1.700 inwoners Leefbaarheiddiscussie 2000 Kernteam WWZ Grashoek 2001 Dialoog met de Vrager – behoeftepeiling WWZ 55+ers 2002 Zelf de vragenlijsten opgesteld; 2003 gemeentehuis, eetpunt open, Gemeentehuis, zelfsturing is de natuurlijke vindplaats voor wwz

10 Grashoek WWZ trajecten
Verbouwing / uitbreiding Ankerplaats 2003 Wekelijks eetpunt gerund door vrijwilligers 2004 Dorpsdagvoorziening senioren 2005 Bibliotheeksteunpunt 2006 Wooncomplex Vlaswiek naast Ankerplaats 2008 Dorpsbusje 2009 PlusPunt Centrum voor gezond en actief ouder worden 2010 Blijvend Thuis in Eigen Huis 2011 Verbouwing Ankerplaats

11 Dorpsdagvoorziening Grashoek
2005 – Experiment gemeente (welzijn) en UVIT (AWBZ) Lokale werkgroep – plan dagvoorziening in gemeenschapshuis Behoefte onder senioren Grashoek geïnventariseerd Start 4 maart 2005 Nu 5 dagdelen met max. 12 deelnemers per dagdeel Deelnemers thuis opgehaald door vrijwilligers met ‘dorpsbusje’

12 Dorpsdagvoorziening Grashoek
Rendement Mensen met en zonder indicatie in dezelfde groep Dagvoorziening van het dorp EN maatschappelijk partners Zwaardere zorgprofessional alleen wanneer nodig (zorg op afstand) Tussen de middag gezonde maaltijd Ontlasting voor mantelzorgers thuis Zij hebben het erg naar hun zin In uitvoering vrijwilligers en activiteitenbegeleider met zorg en welzijn Deelnemers (oud-)inwoners van Grashoek Deelnemers blijven deel uitmaken van dezelfde groep ongeacht of ze meer zorg nodig hebben Leuke activiteiten – samen met basisschool (komen bij opa en oma op bezoek), sinterklaas en natuurlijk carnaval 12

13 2010 5 dorpsdagvoorzieningen (3 in ontwikkeling) Succesfactoren;
Doelgroepen in kart Voorzieningen in kaart voor de overheveling 5 dorpsdagvoorzieningen (3 in ontwikkeling)

14 Functie begeleiding – Model Peel en Maas
Aanpak functie begeleiding: 2 sporen Collectieve ondersteuning: (arbeidsmatige) dagbesteding Dorpsdagvoorzieningen Maatschappelijk ondernemers / zorgboerderijen Intramurale dagbehandeling/besteding Individuele begeleiding: individuele arrangementen Uitrol “Netwerk welzijn versterkt” als individuele ondersteuning nieuwe stijl Naar één complementaire en integrale ondersteuningstructuur voor onze inwoners Strategische koers;hoe verder Dichterbij, zorgboer, meedoen in productie, kaarten Juf marij

15 Voorbeeld Grashoek, Vaak nu nog AWBZ en Welzijn huiskamer, in Grashoek is dat al integraal voor senioren, vervolgstap dat integraal wordt voor alle doelgroepen Betaling uit verschillende potten direct aan de dagvoorziening, Zelf huren ze zorg in

16 Model Peel en Maas Innovatieve elementen:
Verlengen thuissituatie als uitgangspunt Norm = levenskwaliteit ≠ zorgkwaliteit Geen indicatie voor dagbesteding (collectieve voorliggende voorziening) Meer met minder: Nieuwe rol welzijn- en zorgaanbieders – ondersteunend en op vraag uitvoerende organisatie Exploitatie Peel en Maas over dagvoorzieningen heen (afspraken gemeente en UVIT – gezamenlijk inkoopkader) Melk als voorbeeld of vervoer en verzekering Meer met minder; grotere vraag kun je met zelfde budget

17 Model Peel en Maas Innovatieve elementen: Versterking eigen regie:
Vernieuwde ‘indicatie’-methodiek – individuele arrangementen Exploitatie per dagvoorziening – uitvoerende organisatie (Dorp/gemeenschap, Maatschappelijk ondernemer/zorgboer) Nieuwe ‘indicatie’-methodiek – gebaseerd op: wat hij nodig heeft (needs) wat hij wil (wants) wat hij ‘eist’ (demands) en bovenal wat hij zelf kan en wil bijdragen (competences) Leidt tot kanteling in loketfunctie en signaalfuncties Ruimte claimen om grenzen te verleggen NWV indicatie is keukentafel

18 Voorbeelden uit de praktijk
Marij Van kwetsbare inwoner naar juffrouw Verstandelijke beperking Werkzaam in sociale werkplaats Voorleesjuffrouw kleuters basisschool Licht overgewicht – ‘straalt’ weer Sporadisch gebruik van huisarts / specialisten Mevrouw Janssen Van eenzame senior naar vitale vrijwilliger 70 jaar Kinderen en kleinkinderen wonen in randstad Vitaal, voelt zich fit Neemt deel aan dorpsdagvoorziening Kookt 2x per week als vrijwilliger in eetpunt Het peel en maas model levert concreet voor deze mensen op; effecten

19 Model Peel en Maas Belangrijke elementen:
Past in totaalvisie Leven in het Dorp WWZ Dialoogsturing in gouden driehoek Stuwende regie gemeente en zorgkantoor Gezamenlijk inkoopkader gemeente en zorgkantoor – bundelen budgetten Financiering aan uitvoeringsorganisatie – zij huren professionele ondersteuning welzijn en zorg in Match tussen vraag en aanbod in ‘servicepunt begeleiding’ Geen indicatie voor dagbesteding Nieuwe ‘indicatie’-methodiek – individuele arrangementen Van zorg naar WELZIJN – Wmo bundelen budgetten vanuit eigen verantwoordelijkheid van financiers

20 Peel en Maas model - Succesfactoren
Laagdrempelig Partnership Enthousiasme Elkaar ontmoeten Samenwerking Aanjagers Vertrouwen Elkaar iets gunnen Lef Concrete resultaten Passie Kartrekkers Toetsingskaders Speels Integrale aanpak Gadgets

21


Download ppt "Workshop: Begeleiding en Wmo-aanpak: door op ingeslagen weg"

Verwante presentaties


Ads door Google