De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Workshop: Begeleiding en Wmo-aanpak: door op ingeslagen weg Presentatie: Leven in het Dorp WWZ – strategische koers overheveling functie begeleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Workshop: Begeleiding en Wmo-aanpak: door op ingeslagen weg Presentatie: Leven in het Dorp WWZ – strategische koers overheveling functie begeleiding."— Transcript van de presentatie:

1 1 Workshop: Begeleiding en Wmo-aanpak: door op ingeslagen weg Presentatie: Leven in het Dorp WWZ – strategische koers overheveling functie begeleiding Peel en Maas Drs. Marlou Absil, Wethouder Jeugd, gezin, zorg en ontwikkeling 19-09-2011 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ Senior beleidsmedewerker Maatschappelijke ontwikkeling tel.: 077-3279630, mail: ron.genders@peelenmaas.nlron.genders@peelenmaas.nl

2 gemeente Peel en Maas Fusie 4 gemeenten per 01-01-2010 43.000 inwoners In Noord-limburg tussen Venlo en Weert Plattelandsregio met 11 dorpen Behoefte WWZ veel overeenkomsten Voorzieningenniveau verschilt per kern Sterk (georganiseerd) vrijwilligersbestand

3 3

4 Presentatie De droom van Peel en Maas Voorbeelden uit de praktijk Dorpsdagvoorziening Grashoek Model Peel en Maas 4

5 De droom van Peel en Maas Wat willen we? Wat is het effect?

6 Voorbeelden uit de praktijk Juffrouw Marij Mevrouw Janssen

7 Model Peel en Maas Strategische koers – overheveling begeleiding Het doel is: –Voorkomen dat mensen tussen wal en schip geraken –Het huidige niveau van ondersteuning/begeleiding en dagvoorzieningen overeind te houden en verder te ontwikkelen naar een toekomstbestendig niveau Kanteling ondersteuning –Meer met minder –Van zorg naar welzijn –Van individueel naar collectief –Eigen regie van individu en uitvoeringsorganisatie –Van beperkingen naar mogelijkheden –Nieuwe “Indicatie”-methodiek 7

8 Waar komen we vandaan? Leven in het Dorp WWZ – totaalvisie WWZ Convenant – 33 partijen Stuwende regie gemeente en UVIT-zorgkantoor sinds 2003 Netwerkstructuur met gelijkwaardig partnership Dialoogsturing in Gouden driehoek: dorp/doelgroep, maatschappelijk partners en regiepartijen 8

9 Dorp gesticht rond 1900 1.700 inwoners Leefbaarheiddiscussie 2000 Kernteam WWZ Grashoek 2001 Dialoog met de Vrager – behoeftepeiling WWZ 55+ers 2002 9 Grashoek – pilot en steunpunt in WWZ

10 Grashoek WWZ trajecten 2001-2003Verbouwing / uitbreiding Ankerplaats 2003Wekelijks eetpunt gerund door vrijwilligers 2004Dorpsdagvoorziening senioren 2005Bibliotheeksteunpunt 2006Wooncomplex Vlaswiek naast Ankerplaats 2008Dorpsbusje 2009PlusPunt Centrum voor gezond en actief ouder worden 2010Blijvend Thuis in Eigen Huis 2011Verbouwing Ankerplaats 10

11 11 Dorpsdagvoorziening Grashoek

12 12 Dorpsdagvoorziening Grashoek Rendement –Mensen met en zonder indicatie in dezelfde groep –Dagvoorziening van het dorp EN maatschappelijk partners –Zwaardere zorgprofessional alleen wanneer nodig (zorg op afstand) –Tussen de middag gezonde maaltijd –Ontlasting voor mantelzorgers thuis

13 13 2010 5 dorpsdagvoorzieningen (3 in ontwikkeling)

14 Functie begeleiding – Model Peel en Maas Aanpak functie begeleiding: 2 sporen Collectieve ondersteuning: (arbeidsmatige) dagbesteding –Dorpsdagvoorzieningen –Maatschappelijk ondernemers / zorgboerderijen –Intramurale dagbehandeling/besteding Individuele begeleiding: individuele arrangementen –Uitrol “Netwerk welzijn versterkt” als individuele ondersteuning nieuwe stijl Naar één complementaire en integrale ondersteuningstructuur voor onze inwoners 14

15

16 Model Peel en Maas Innovatieve elementen: Verlengen thuissituatie als uitgangspunt Norm = levenskwaliteit ≠ zorgkwaliteit Geen indicatie voor dagbesteding (collectieve voorliggende voorziening) Meer met minder: –Nieuwe rol welzijn- en zorgaanbieders – ondersteunend en op vraag uitvoerende organisatie –Exploitatie Peel en Maas over dagvoorzieningen heen (afspraken gemeente en UVIT – gezamenlijk inkoopkader) 16

17 Model Peel en Maas Innovatieve elementen: Versterking eigen regie: –Vernieuwde ‘indicatie’-methodiek – individuele arrangementen –Exploitatie per dagvoorziening – uitvoerende organisatie (Dorp/gemeenschap, Maatschappelijk ondernemer/zorgboer) Nieuwe ‘indicatie’-methodiek – gebaseerd op: –wat hij nodig heeft (needs) –wat hij wil (wants) –wat hij ‘eist’ (demands) –en bovenal wat hij zelf kan en wil bijdragen (competences) –Leidt tot kanteling in loketfunctie en signaalfuncties 17

18 Voorbeelden uit de praktijk Marij Van kwetsbare inwoner naar juffrouw –Verstandelijke beperking –Werkzaam in sociale werkplaats –Voorleesjuffrouw kleuters basisschool –Licht overgewicht – ‘straalt’ weer –Sporadisch gebruik van huisarts / specialisten Mevrouw Janssen Van eenzame senior naar vitale vrijwilliger –70 jaar –Kinderen en kleinkinderen wonen in randstad –Vitaal, voelt zich fit –Neemt deel aan dorpsdagvoorziening –Kookt 2x per week als vrijwilliger in eetpunt

19 Model Peel en Maas Belangrijke elementen: Past in totaalvisie Leven in het Dorp WWZ Dialoogsturing in gouden driehoek Stuwende regie gemeente en zorgkantoor Gezamenlijk inkoopkader gemeente en zorgkantoor – bundelen budgetten Financiering aan uitvoeringsorganisatie – zij huren professionele ondersteuning welzijn en zorg in Match tussen vraag en aanbod in ‘servicepunt begeleiding’ Geen indicatie voor dagbesteding Nieuwe ‘indicatie’-methodiek – individuele arrangementen Van zorg naar WELZIJN – Wmo 19

20 Peel en Maas model - Succesfactoren 20 Enthousiasme Partnership Samenwerking Vertrouwen Passie Concrete resultaten Kartrekkers Aanjagers Toetsingskaders Lef Integrale aanpak Elkaar ontmoeten Gadgets Laagdrempelig Speels Elkaar iets gunnen

21


Download ppt "1 Workshop: Begeleiding en Wmo-aanpak: door op ingeslagen weg Presentatie: Leven in het Dorp WWZ – strategische koers overheveling functie begeleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google