De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak ex-gedetineerden Leeuwarden Wij zorgen voor pas, poen,dak en zonodig zorg, dus aan het systeem zal het niet liggen……..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak ex-gedetineerden Leeuwarden Wij zorgen voor pas, poen,dak en zonodig zorg, dus aan het systeem zal het niet liggen…….."— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak ex-gedetineerden Leeuwarden Wij zorgen voor pas, poen,dak en zonodig zorg, dus aan het systeem zal het niet liggen……..

2 Aanpak ex-gedetineerden Leeuwarden Proefproject Leeuwarden voor Fryslân in kader Wmo experimenten (naast ex-gedetineerden ook risicojongeren  zelfde problematiek) Experimenteren en ontwikkeling maataanpak Protocollen op diverse thema’s voor alle Friese gemeenten (in 2007)

3 Aantallen ex-gedetineerden Fryslân 2006 Provincie Fryslân985 Leeuwarden467Dantumadeel15 Smallingerland 83Wûnseradiel14 Heerenveen 73Het Bildt11 Sneek 60Opsterland10 Franekeradeel 26Lemsterland 8 Achtkarspelen/ Ooststellingwerf 25Boarnsterhim 7 Kollumerland en Nieuwkruisland 24 Wymbritseradiel 7 Skarsterlân 22 Bolsward, Nijefurd en Menal’deel 6 Harlingen 20 Leeuwarderadeel 4 Dongeradeel 20Ferwerderadiel/Gaasterlân-Sleat 3 Weststellingwerf 19 Littenseradiel 2 Tytsjerksteradiel 16Terschelling/Vlieland 1

4 ‘woonladder’ ‘participatieladder’ ‘De goot’ Stap 1: rust diagnose verwijzing woonpension beschermd wonen begeleid wonen zelfstandig wonen Stap 1 : ‘Skrep’ zwerfvuil de Riepe ‘cultuurprojecten ‘natuurproject’ ‘kansentrajecten’ Werk met behoud uitkering Sober zorgpakket: nachtopvang, dagopvang, gebruiksruimte, medische zorg, maaltijdvoorziening ? Ex-gedetineerden Ontwikkeling van preventiestrategieën Resocialisatie en en detectie van RisicogroepenRe-integratie

5 Ex-gedetineerden zonder inkomen Ontslag detentie Justitie/PI/ Reclassering Inkomensvraag met (legale) huisvestingzonder (legale) huisvesting Verstrekking ‘broodnood’ + € 50 Aanvraagprocedure WWBvoorwaarden HuisvestingBegeleiding Nachtopvang SMO F. + briefadres SMO Fryslân pension Minimaal wekelijks afspraak Begeleiding naar dagbesteding Begeleiding bij schulden financiën Begeleiding bij vinden huisvesting Aanvraagprocedure en aanpak problematiek WWB/ UWV uitkeringen etc. adreshoppen; Fraude-risico,dus handhaving Verblijfadres tijdelijk (max. 3 maanden). Briefadres stadskantoor Bij familie, vrienden etc. max. 3 maanden zonder dat andere wordt gekort op evt. uitkering. Tevens tijdelijk briefadres Voorwaarde voor slagen aanpak: Warme overdracht bij alle stappen.

6 ID-bewijs bij verblijf in detentie kan ID-bewijs worden aangevraagd. voorwaarde: - ingeschreven staan in Leeuwarden procedure - aanvraag door Mmd’er bij Gemeente

7 ID-bewijs - eventueel (digitale) aangifte bij vermissing ID-bewijs door Mmd’er - telefonisch contact tussen Mmd’er en Burgerzaken over hoeveel ID- bewijzen nodig zijn

8 ID-bewijs -aanvraagformulieren worden door Mmd’er naar Burgerzaken gebracht, kan ook anders, (al naar gelang de situatie) -op dezelfde dag worden de formulieren inge- vuld en voorzien van een pasfoto ingeleverd - de betaling voor het ID-bewijs vindt dan gelijktijdig plaats - het ID-bewijs is na 5 werkdagen en bij de vermissingsprocedure, na 10 werkdagen, beschikbaar en wordt opgehaald door MMd’er

9 ID-bewijs Enkele voorwaarden: de PI Blokhuispoort beschikt over speciale pasfotoapparatuur, de Marwei nog niet, binnenkort wel. Aanvragen kunnen dus aangemaakt worden in de PI. de gedetineerde bekostigt zelf de aanschaf ID-bewijs. indien gedetineerde zelf ID-bewijs niet kan bekostigen dan schiet de Gemeente Leeuwarden voor. De verrekening gebeurt later op basis van een machtiging via uitkering

10 Voorschot/uitkering Uitgangspunt: Bij ontbreken van financiële middelen op de dag van vrijlating nog “poen” verstrekken door de betreffende uitkerende instantie. Detailafspraken zijn gemaakt met Sociale Zaken, Uwv-WW en Uwv-AG.

11 Voorschot/uitkering Gemeente Leeuwarden/Soza Dak/thuisloos (de Tuinen/Zuidergrachtswal) aanvraag iedere dag 09.00 – 12.00 uur in het Stadskantoor (dak/thuislozenteam) screening adres bij broodnood dezelfde dag voorschot

12 Voorschot/uitkering Legaal adres Aanvraag via het CWI, claimbeoordeling Frontoffice Soza Bij broodnood dezelfde dag voorschot Aanvraagset uitkering Wwb al tijdens detentie invullen

13 Voorschot/uitkering Uwv-ag Bij detentie < 3 maanden/geen voorlegging aan verzekeringsarts Directe heropening uitkering Voorschot mogelijk via een rekeningnummer of via kasbetaling bij de Postbank

14 Veel voorkomende problemen na detentie (gem. Leeuwarden) Meldingen mei t/m december 2006: 97 personen waarvan: -16 onder 23 jaar (RMC), 40 personen 24/35 jaar -23 veelplegers -52 personen aangewezen op uitkering -29 personen dakloos, (en 29 personen onbekend) -39 personen zonder ID -33 personen met zorgcontacten, 29 personen onbekend -20 personen willen niet meewerken aan opstellen basisdocument nazorg.

15 Voorschot/uitkering Uwv/WW Bij detentie korter dan 6 maanden, herleeft oud recht Voorschot mogelijk (gelijk aangeven bij het CWI) Verkorte aanvraagset WW alvast tijdens detentie invullen

16 Ontwikkelingen de eerste voorschotverstrekking namens de Gemeente/Soza al bij vrijlating door Justitie/Mmd’er realiseren. een proefproject wordt opgestart in Leeuwarden.

17 De nabije toekomst Gemnet…..


Download ppt "Aanpak ex-gedetineerden Leeuwarden Wij zorgen voor pas, poen,dak en zonodig zorg, dus aan het systeem zal het niet liggen…….."

Verwante presentaties


Ads door Google