De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak ex-gedetineerden Leeuwarden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak ex-gedetineerden Leeuwarden"— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak ex-gedetineerden Leeuwarden
Wij zorgen voor pas, poen,dak en zonodig zorg, dus aan het systeem zal het niet liggen……..

2 Aanpak ex-gedetineerden Leeuwarden
Proefproject Leeuwarden voor Fryslân in kader Wmo experimenten (naast ex-gedetineerden ook risicojongeren  zelfde problematiek) Experimenteren en ontwikkeling maataanpak Protocollen op diverse thema’s voor alle Friese gemeenten (in 2007)

3 Aantallen ex-gedetineerden Fryslân 2006
Provincie Fryslân 985 Leeuwarden 467 Dantumadeel 15 Smallingerland 83 Wûnseradiel 14 Heerenveen 73 Het Bildt 11 Sneek Opsterland 10 Franekeradeel 26 Lemsterland 8 Achtkarspelen/ Ooststellingwerf Boarnsterhim 7 Kollumerland en Nieuwkruisland 24 Wymbritseradiel 7 Skarsterlân Bolsward, Nijefurd en Menal’deel 6 Harlingen Leeuwarderadeel 4 Dongeradeel 20 Ferwerderadiel/Gaasterlân-Sleat 3 Weststellingwerf Littenseradiel 2 Tytsjerksteradiel 16 Terschelling/Vlieland 1

4 Ontwikkeling van preventiestrategieën Resocialisatie en
en detectie van Risicogroepen Re-integratie ‘woonladder’ ‘woonladder’ zelfstandig wonen begeleid wonen Ex-gedetineerden beschermd wonen woonpension ‘kansentrajecten’ Stap 1: rust diagnose verwijzing Werk met behoud uitkering ‘natuurproject’ ‘participatieladder’ Stap 1: ‘Skrep’ zwerfvuil de Riepe ‘cultuurprojecten ‘De goot’ Sober zorgpakket: nachtopvang, dagopvang, gebruiksruimte, medische zorg, maaltijdvoorziening?

5 Ex-gedetineerden zonder inkomen
Ontslag detentie Justitie/PI/ Reclassering Inkomensvraag met (legale) huisvesting zonder (legale) huisvesting Verstrekking ‘broodnood’ + € 50 Verstrekking ‘broodnood’ + € 50 Aanvraagprocedure WWB voorwaarden Huisvesting Begeleiding Nachtopvang SMO F. + briefadres SMO Fryslân pension Minimaal wekelijks afspraak Begeleiding naar dagbesteding adreshoppen; Fraude-risico,dus handhaving Verblijfadres tijdelijk (max. 3 maanden). Briefadres stadskantoor Begeleiding bij schulden financiën Begeleiding bij vinden huisvesting Bij familie, vrienden etc. max. 3 maanden zonder dat andere wordt gekort op evt. uitkering. Tevens tijdelijk briefadres Aanvraagprocedure en aanpak problematiek WWB/ UWV uitkeringen etc. Voorwaarde voor slagen aanpak: Warme overdracht bij alle stappen.

6 ID-bewijs bij verblijf in detentie kan ID-bewijs worden aangevraagd.
voorwaarde: - ingeschreven staan in Leeuwarden procedure - aanvraag door Mmd’er bij Gemeente

7 ID-bewijs - eventueel (digitale) aangifte bij
vermissing ID-bewijs door Mmd’er - telefonisch contact tussen Mmd’er en Burgerzaken over hoeveel ID- bewijzen nodig zijn

8 ID-bewijs aanvraagformulieren worden door Mmd’er naar Burgerzaken gebracht, kan ook anders, (al naar gelang de situatie) op dezelfde dag worden de formulieren inge- vuld en voorzien van een pasfoto ingeleverd - de betaling voor het ID-bewijs vindt dan gelijktijdig plaats - het ID-bewijs is na 5 werkdagen en bij de vermissingsprocedure, na 10 werkdagen, beschikbaar en wordt opgehaald door MMd’er

9 ID-bewijs Enkele voorwaarden:
de PI Blokhuispoort beschikt over speciale pasfotoapparatuur, de Marwei nog niet, binnenkort wel. Aanvragen kunnen dus aangemaakt worden in de PI. de gedetineerde bekostigt zelf de aanschaf ID-bewijs. indien gedetineerde zelf ID-bewijs niet kan bekostigen dan schiet de Gemeente Leeuwarden voor. De verrekening gebeurt later op basis van een machtiging via uitkering

10 Voorschot/uitkering Bij ontbreken van financiële middelen
Uitgangspunt: Bij ontbreken van financiële middelen op de dag van vrijlating nog “poen” verstrekken door de betreffende uitkerende instantie. Detailafspraken zijn gemaakt met Sociale Zaken, Uwv-WW en Uwv-AG.

11 Voorschot/uitkering Gemeente Leeuwarden/Soza
Dak/thuisloos (de Tuinen/Zuidergrachtswal) aanvraag iedere dag – uur in het Stadskantoor (dak/thuislozenteam) screening adres bij broodnood dezelfde dag voorschot

12 Voorschot/uitkering Legaal adres
Aanvraag via het CWI, claimbeoordeling Frontoffice Soza Bij broodnood dezelfde dag voorschot Aanvraagset uitkering Wwb al tijdens detentie invullen

13 Voorschot/uitkering Uwv-ag
Bij detentie < 3 maanden/geen voorlegging aan verzekeringsarts Directe heropening uitkering Voorschot mogelijk via een rekeningnummer of via kasbetaling bij de Postbank

14 Veel voorkomende problemen na detentie (gem. Leeuwarden)
Meldingen mei t/m december 2006: 97 personen waarvan: 16 onder 23 jaar (RMC), 40 personen 24/35 jaar 23 veelplegers 52 personen aangewezen op uitkering 29 personen dakloos, (en 29 personen onbekend) 39 personen zonder ID 33 personen met zorgcontacten, 29 personen onbekend 20 personen willen niet meewerken aan opstellen basisdocument nazorg.

15 Voorschot/uitkering Uwv/WW
Bij detentie korter dan 6 maanden, herleeft oud recht Voorschot mogelijk (gelijk aangeven bij het CWI) Verkorte aanvraagset WW alvast tijdens detentie invullen

16 Ontwikkelingen de eerste voorschotverstrekking namens de Gemeente/Soza al bij vrijlating door Justitie/Mmd’er realiseren. een proefproject wordt opgestart in Leeuwarden.

17 De nabije toekomst Gemnet…..


Download ppt "Aanpak ex-gedetineerden Leeuwarden"

Verwante presentaties


Ads door Google