De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OVERZICHT Het onderzoek Informatie in de beginsituatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "OVERZICHT Het onderzoek Informatie in de beginsituatie"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIENODEN VAN MANTELZORGERS, EEN EXPLORATIEF BESCHRIJVEND ONDERZOEK

2 OVERZICHT Het onderzoek Informatie in de beginsituatie
Situering Onderzoeksopzet Informatie in de beginsituatie Informatie in het verdere verloop Besluit

3 OVERZICHT Het onderzoek Informatie in de beginsituatie
Situering Onderzoeksopzet Informatie in de beginsituatie Informatie in het verdere verloop Besluit

4 HET ONDERZOEK- ONDERZOEKSOPZET
Onderzoeksopzet: foucusgroepen ? Deelnemers geselecteerd door de 5 erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. Nadeel van focusgroepen Voordeel van focusgroepen Geen representatieve steekproef Heterogene samenstelling  zoektocht naar informatie exploreren breed spectrum aan problemen en verwachtingen

5 OVERZICHT Het onderzoek Informatie in de beginsituatie
Situering Onderzoeksopzet Informatie in de beginsituatie Informatie in het verdere verloop Besluit

6 INFORMATIE IN DE BEGINSITUATIE
Gebrek aan informatie Tekort aan praktische informatie Informatie is te algemeen, waardoor het moeilijk toe te passen is op eigen situatie Betrokken actoren Beëindigingen Sociale dienst ziekenhuis Zeer verschillend qua begeleiding Het ziekenfonds Geeft op eigen initiatief informatie Zelfhulpgroep Goede steun en informatie bij lotgenoten

7 INFORMATIE IN DE BEGINSITUATIE
Verwachtingen Informatie naar de mantelzorger brengen. Geen informatie opdringen. Mensen zelf de keuze laten om al dan niet op het aanbod in te gaan. Juist en volledige informatie over het ziektebeeld is cruciaal.

8 OVERZICHT Het onderzoek Informatie in de beginsituatie
Situering Onderzoeksopzet Informatie in de beginsituatie Informatie in het verdere verloop Besluit

9 INFORMATIE IN HET VERDERE VERLOOP
Betrokken actoren Beëindigingen Het ziekenfonds Gespreks- en infoavonden Krantjes: goede bron van informatie Personeel onvoldoende op de hoogte Verzuiling  versnippering van informatie Kwaliteit verschilt tussen de verschillende ziekenhuizen Dokters Belangrijke morele steun Onvoldoende op de hoogte Thuisverpleegkundigen + Vooral praktische tips Weinig tijd door de werkdruk Overheid Gemeenteblad Doet weinig moeite op belangrijke informatie te verspreiden

10 INFORMATIE IN HET VERDERE VERLOOP
Verwachtingen Informatie over thuis- en mantelzorg centraliseren. Centraal telefoonnummer voor mantelzorgers. Bundelen van alle relevante informatie.

11 OVERZICHT Het onderzoek Informatie in de beginsituatie
Situering Onderzoeksopzet Informatie in de beginsituatie Informatie in het verdere verloop Besluit

12 BESLUIT Hier volgen enkele algemene aandachtspunten
Professionelen hebben vaak een te afwachtende houding Professionele zorgverstrekkers schieten vaak te kort als infoverstrekkers. Te vaak wordt onvolledige informatie doorgegeven die niet is toegepast op de specifieke situatie. Professionele zorgverleners moeten op de scharniermomenten extra waakzaam zijn.

13 BIBLIOGRAFIE Synthese gemaakt op basis van: CRAEYNEST K. & DE KOKER B. Informatienoden van mantelzorgers, een exploratief beschrijfvend onderzoek. In: Tijdschrift voor Welzijnswerk, Jg 30, nr. 275, 2006, p. Gebruikte afbeeldingen 1STEUNPUNT THUISZORG, geraadpleegd op 18/11/09 2ONDERSTEUNING IN THUISZORG, geraadpleegd op 18/11/09 3ZIEKENZORG VAN DE CHRISTELIJKE MUTUALITIET, geraadpleegd op 18/11/09 4ONS ZORGNETWERK, geraadpleegd op 18/11/09 5KENNISCENTRUM MANTELZORG, geraadpleegd op 18/11/09

14 5 ERKENDE VERENIGINGEN Steunpunt Thuiszorg
1 Steunpunt Thuiszorg Ondersteuning in de thuiszorg Ziekenzorg van de Christelijke Mutualiteiten Ons Zorgnetwerk Kenniscentrum Mantelzorg Terug 2 3 4 5

15 FOCUSGROEPEN Een reeks groepsgesprekken, die onder leiding van een moderator, verlopen volgens een vooraf bepaald vragenschema. De moderator waakt erover dat iedereen voldoende aan bod komt, maar neemt zelf niet deel aan het gesprek. De rapporteur registreert de gesprekken. Terug

16 SCHARNIERMOMENTEN De aanvang van de zorg.
Veranderingen in de zorgsituatie, dit zowel voor de zorgbehoevende als de mantelzorger. Verandering in de wetgeving en tegemoetkomingen. Wijzigingen in het aanbod van diensten


Download ppt "OVERZICHT Het onderzoek Informatie in de beginsituatie"

Verwante presentaties


Ads door Google