De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatieavond HAVO 4 11 september 2013. Programma informatieavond Voorstellen / de rol van profielcoördinator Bovenbouw: het karakter van de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatieavond HAVO 4 11 september 2013. Programma informatieavond Voorstellen / de rol van profielcoördinator Bovenbouw: het karakter van de."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatieavond HAVO 4 11 september 2013

2 Programma informatieavond Voorstellen / de rol van profielcoördinator Bovenbouw: het karakter van de vierde klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische zaken

3 Sander Persoon Profielcoördinator CM en EM Havo 4 & CM Havo 5 Docent Lichamelijke Opvoeding s.persoon@bernardinuscollege.nl 06-47118676

4 Doelen Mijn doelen -Transparante begeleiding -Monitoren van cijfers Doelen van de leerlingen -Overgang behalen naar 5 havo -Behalen van diploma -Goede keuze vervolg- (HBO)opleiding -Groei in ontwikkeling -Ontdekken van ‘kwaliteiten’ en ‘ontwikkelpunten’

5 Gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Culturele en kunstzinnige vorming Levensbeschouwing (schoolkeuze)

6 Vakken in het profieldeel C&M, verplicht profielkeuzevak en examenvak in de vrije ruimte Geschiedenis (CE) Frans of Duits (CE) Kunstvak Beeldend of Kunstvak Muziek (CE) of Filosofie (CE) of Duits (CE) of Frans (CE) Economie (CE) of Maatschappijwetenschappen (CE) of Aardrijkskunde (CE) Eén keuzevak uit de overige vakken

7 Vakken in het profieldeel E&M, verplicht profielkeuzevak en examenvak in de vrije ruimte Geschiedenis (CE) Economie (CE) Wiskunde A (CE) of B (CE) M&O (CE) of Frans (CE) of Duits (CE), Maatschappijwetenschappen (CE) of Aardrijkskunde (CE) Eén keuzevak uit de overige vakken

8 19 aug – 24 nov 1 e lesperiode (12 lesweken) 12 okt – 20 oktherfstvakantie 18 nov – 22 nov1 e proefwerkweek 25 nov – 23 maart2 e lesperiode (13 lesweken) 21 dec – 5 jankerstvakantie 18 decalgemene ouderavond 9 janouderavond PC 28 janthemamiddag 1 maart– 9 maartcarnavalsvakantie 17 maart – 21 maart2 e proefwerkweek Belangrijke data dit schooljaar

9 24 maart – 22 juni3 e lesperiode (12 lesweken) 24 maart – 30 maartreisweek 31 maartthemamiddag 15 en 17 aprilouderavond PC 28 april – 9 meimeivakantie 23 juni – 1 juli3 e proefwerkweek 11 julirapportuitreiking Belangrijke data dit schooljaar

10 Onderwerpen 1.Studiewijzers / PTA 2.Schoolexamens en centrale examens 3.Combinatiecijfer: LV, MA en PWS 4.Herkansingsregeling

11 Rekentoets Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. De rekentoets telt tot en met 2014-2015 nog niet mee voor de examenuitslag. Het resultaat van de rekentoets staat wel op de cijferlijst van het examen, maar leerling kan hierop niet zakken Vanaf 2015-2016 telt de toets mee voor de examenuitslag. Een kandidaat is dan pas geslaagd als hij/zij bij de eindcijfers als onvoldoende cijfer niet meer dan één 5 heeft voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde én rekenen.

12 Overgangsnormen Een leerling wordt bevorderd wanneer hij of zij: Niet meer dan 3,0 verliespunten heeft voor alle cijfers en Deze maximaal verspreid zijn over drie vakken en Niet meer dan twee vakken onvoldoende heeft en Niet meer dan 1,5 verliespunt heeft in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde en Het gemiddelde der cijfers niet lager is dan 6,0 Een leerling mag niet twee keer een opeenvolgend jaar doubleren (ongeacht het schooltype)

13 Overgangsnormen Onder de 6.0 wordt geteld als verliespunt Onder de 5.5 is een onvoldoende VOORBEELD Stel leerling heeft 4 vakken een 5.6 dan bespreking. Maar bij één vak 5.0 en één vak 5.8 is de leerling bevorderd.

14 Overgangsnormen Een leerling is niet bevorderd wanneer hij of zij: 4,5 of meer verliespunten heeft, of Voor de reeds afgesloten vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer een eindcijfer lager dan 4 behaald heeft. Buiten deze bepalingen beslist de vergadering

15 Slaag – zak - regeling 1 e eis:- geen onvoldoende eindcijfer of - één 5 of - één 4 of twee 5en: 2 comp. punten of - één 4 en één 5: 3 comp. punten 2 e eis:- maximaal één 5 bij Ne, En en Wi 3 e eis:- gemiddeld 5,5 voor CE-cijfers !!! 4 e eis:- LO, CKV en LBO voldoende handelingsdelen

16 Ouderavond 18 december 2013 (algemeen) 9 januari 2014 (profielcoördinator) 15 en 17 april 2014 (profielcoördinator) Uitnodiging krijgt u via zoon/dochter en/of mail Bij voorkeur zoon of dochter aanwezig bij het gesprek

17 Digitale snelweg Via het ouderportaal heeft u toegang tot o.a. cijfers en aanwezigheid. (brief in uw bezit?) Verder zal er veel informatie via de mail verstrekt worden, dus het is van belang dat de mailgegevens correct zijn binnen school.

18 Onderwerpen 1. Profielwerkstuk 2. Handelingsdelen 3. Absentieregeling 4. Ziekmelding bij SE 5. Doorstroom mogelijkheden Atheneum 6.Rapportages

19 Onderwerpen 7. Faciliteiten binnen de school 8. Status proefwerken en schoolexamens 9. Inlevertijden (deadline) 10. Doubleren en vrijstellingen 11. Buitenlandse reizen 12. Klankbordgroep Ouders Tweede Fase

20 Loopbaanoriëntatie Eerste begeleiding door PC Tijdens mentorbijeenkomsten plan van aanpak opstellen Dhr. A. Erven, decaan havo en vwo, docent Maatschappijwetenschappen aja.erven@bernardinuscollege.nl

21 Oh ja; dit nog even…… Meeloopdagen Bijbaantjes, alles wat school in de weg kan staan Rookbeleid GSM gebruik

22 Goede begeleiding Samen verantwoordelijk!


Download ppt "Welkom Informatieavond HAVO 4 11 september 2013. Programma informatieavond Voorstellen / de rol van profielcoördinator Bovenbouw: het karakter van de."

Verwante presentaties


Ads door Google