De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouders in uw vereniging:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouders in uw vereniging:"— Transcript van de presentatie:

1 Ouders in uw vereniging:
Last of lust? 4e Ontmoetingsdag Btreedtesportimpuls

2

3 Oudertypen: Supporter. Afwezige. Politicus. Carrièremaker. Kwelgeest.
vlgns. OCW Onderwijsmagazine Supporter. Afwezige. Politicus. Carrièremaker. Kwelgeest. Superouder.

4 Soorten ouders: 7 slechte: - afkeurende, - ongeïnteresseerde,
(vlgns. Wim Keizer, sportpsycholoog) 7 slechte: - afkeurende, - ongeïnteresseerde, - coachende, - fanatieke, - overkritische, - pronkende en overbezorgde ouders. 4e Ontmoetingsdag Btreedtesportimpuls

5 Gelukkig valt tachtig procent van de ouders onder deze categorie!
Slechts één ‘goed’ type: de betrokken ouders. Deze ouders houden rekening met zowel de praktische als de mentale behoeften van hun kind. Zij laten de motivatie en het plezier van hun kind bij het sporten voorop staan en leggen niet de prioriteit bij de prestaties. Gelukkig valt tachtig procent van de ouders onder deze categorie! 4e Ontmoetingsdag Btreedtesportimpuls

6 Profiel van een “sportieve” ouder:
- Ik toon belangstelling voor mijn kind en ga regelmatig mee naar een training,wedstrijd of evenement. - Sporten is fun, ik kijk kalm en relaxed naar het spel. Ik blijf ouder en moedig aan, de (sport)coach/begeleider geeft de instructies. - Ik blijf positief, ook al verliest mijn kind. - Ik laat mijn kind kind zijn: het moet nog veel leren. De scheidsrechter/begeleider doet zijn best. Ik trek zijn beslissingen niet in twijfel. Als mijn kind talent heeft, merkt iemand het wel op. Ik blijf zelf realistisch. Als ik niet akkoord ga met de coach/begeleider, praat ik er met hem/haar over. 4e Ontmoetingsdag Btreedtesportimpuls

7 De "succeschecklist" voor ouders.
Kunt U uw zoon of dochter met anderen delen? Kent U uw eigen tekortkomingen? Kunt U omgaan met de teleurstellingen van uw kind? Kunt U omgaan met de successen van uw kind? Kunt U tijd vrijmaken voor uw kind? Kunt U uw kind zijn/haar beslissingen laten nemen? Geeft U uw kind het goede voorbeeld? Gaat U consequent op een positieve manier met hem/haar om? 4e Ontmoetingsdag Btreedtesportimpuls

8 10 gedragsregels voor sportieve ouders.
1. Blijf tijdens de wedstrijd/uitvoering in het gebied dat is bestemd voor toeschouwers. 2. Geef de trainer/coach/begeleider geen adviezen m.b.t. zijn taak (al zijn ze nog zo goed bedoeld) 3. Coach uw kind niet tijdens de wedstrijd/uitvoering. 4. Maak geen beledigende opmerkingen naar spelers, ouders, scheidsrechters, trainers/coaches of andere begeleiders, ook al horen ze bij de tegenstander; en al helemaal niet waar de kinderen bij zijn. 5. Gebruik geen alcohol, en rook niet op het sportveld. 6. Moedig uw kind (ploeg) aan. 7. Toon interesse en enthousiasme en steun uw kind. 8. Laat uw emoties niet de vrije loop. 9. Help mee als een trainer/coach of een andere begeleider dit vraagt. 10. Bedank de trainer/coaches, begeleiders en andere vrijwilligers die een wedstrijd organiseren en/of leiden. 4e Ontmoetingsdag Btreedtesportimpuls

9 Maak van ouders graag geziene gasten.
4e Ontmoetingsdag Btreedtesportimpuls

10 Tips voor de omgang met ouders in uw vereniging:
Neem contact op met ongeïnteresseerde ouders en probeer op een vriendelijke manier te achterhalen waarom ze nooit aanwezig zijn. Leg ongeïnteresseerde ouders uit dat niet alleen hun kind, maar ook andere leden van de vereniging hun aanwezigheid op prijs zouden stellen. Leg ‘over’kritische ouders uit dat voortdurende kritiek tot stress en emotionele verwarring bij hun kind kan leiden. Leg ouders die hun kinderen vanaf de kant toeroepen tijdens een pauze of na afloop kalm en tactvol uit dat dergelijk geschreeuw een slecht voorbeeld is voor de jeugdleden. Wijs de ouders die zich opstellen als coaches langs de lijn niet direct terecht, maar maak ze tijdens een pauze of na afloop duidelijk dat het voor de jeugd verwarrend is om naar de aanwijzingen van twee of meerdere personen te moeten luisteren. 4e Ontmoetingsdag Btreedtesportimpuls

11 Tips voor de omgang met ouders in uw vereniging:
Vraag ouders waar een goed contact mee is om schreeuwende ouders kalm te houden. Let op dat dit alleen in bepaalde situaties kan. De ouders moeten niet het gevoel hebben dat ze tegen elkaar opgestookt worden. Probeer de angst die overbezorgde ouders hebben te begrijpen, maar tracht hen tevens ervan te overtuigen dat de sport veilig is. Zorg bij allochtone ouders voor een contactpersoon en betrek hen bij het beleid. Wees alert op discriminatie en bestraf dit onmiddellijk. Houd er rekening mee in de manier waarop u met ouders omgaat dat iedere gezinssituatie weer anders is. Laat uw waardering blijken aan actieve ouders door hen bijvoorbeeld op een ouderavond in het zonnetje te zetten. 4e Ontmoetingsdag Btreedtesportimpuls

12 Tien tips rond ouderparticipatie:
1. Ouders worden nooit van de ene op de andere dag actief. De betrokkenheid moet langzaam opgebouwd worden. De eerste stap daarbinnen is ouders voorzien van goede informatie over het reilen en zeilen binnen de club. 2. Zorg dat ouders een aanspreekpunt hebben in de vorm van een contactpersoon. Eventueel kunnen dat de trainers van de kinderen zijn, maar u kunt ook een aparte contactpersoon aanstellen waar ouders heen kunnen met vragen over beleid van de club, over de prestaties van hun kind, etc. 3. Vraag ouders naar hun verwachtingen en ervaringen. Door wat met hun ideeën te doen, toont u dat u hun inbreng serieus neemt. 4. Iedere gezinssituatie is weer anders. Houd daar rekening mee in de manier waarop u met ouders en kinderen omgaat. Toon bijvoorbeeld begrip als een kind van gescheiden ouders in het weekend ergens anders zit, of als een kind tijdens ramadan liever niet sport. 5. Organiseer elk jaar één of meerdere ouderavonden. Op die manier kunnen ouders met elkaar kennismaken en met het kader van de sportvereniging. Naar activiteiten toe gaan wordt hierdoor veel leuker. 4e Ontmoetingsdag Btreedtesportimpuls

13 Tien tips rond ouderparticipatie:
6. Nodig ouders persoonlijk uit voor activiteiten. Is er bijvoorbeeld een belangrijke wedstrijd van hun kinderen, nodig ze dan uit om samen met andere ouders te komen kijken. 7. Organiseer ook eens een activiteit specifiek voor ouders. Dit kan een sportactiviteit zijn die tijdens de training van de kinderen valt of bijvoorbeeld een discussie- en werkbijeenkomst over 'Ouders en Sportieve Opvoeding'. 8. Als ouders zich eenmaal bij de vereniging betrokken voelen, kunt u ze vragen om eens wat te doen voor de club. Geef ouders de ruimte om t.a.v. hun inzet eigen ideeën en voorkeuren te formuleren. 9. Laat uw waardering blijken aan actieve ouders, bijvoorbeeld door ze op een ouderavond in het zonnetje te zetten. Hierdoor worden ze gestimuleerd om door te gaan met hun taken en krijgen ze een duidelijke voorbeeldfunctie naar andere ouders toe. 10.Leg het ouderbeleid vast en evalueer het af en toe, zodat het beleid van de vereniging naar ouders toe ook op langere termijn gewaarborgd blijft. 4e Ontmoetingsdag Btreedtesportimpuls

14 Stappen Ouders Graag Gezien:
Het scheppen van voorwaarden; waaronder het formeren van een werkgroep die de kar gaat trekken. Een gerichte actie naar de ouders toe: het verschaffen van informatie over uw vereniging. Het persoonlijk betrekken van de ouders bij uw vereniging. het inzetten van ouders bij taken. het samenstellen van een ouderbeleidsplan voor uw vereniging. 4e Ontmoetingsdag Btreedtesportimpuls

15 Investeren in ouders is ….
de toekomst van je club! 4e Ontmoetingsdag Btreedtesportimpuls

16 Meer informatie/hulpmiddelen:
Training “Ouders aan de kant’ NSA Boek:’Langs de lijn of erover; ouders en sport’ Traject: ‘Ouders Graag Gezien’ SIRE-campagne: ‘Geef kinderen hun spel terug’. Posters sportouders. Leidraad voor ouders. 4e Ontmoetingsdag Btreedtesportimpuls


Download ppt "Ouders in uw vereniging:"

Verwante presentaties


Ads door Google