De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De EU-richtlijn slachtoffers: een kritische, wetenschappelijk visie

Verwante presentaties


Presentatie over: "De EU-richtlijn slachtoffers: een kritische, wetenschappelijk visie"— Transcript van de presentatie:

1 De EU-richtlijn slachtoffers: een kritische, wetenschappelijk visie
Antony Pemberton

2 Aankondiging op EU website
75 million Europeans each year become victims of crime. The European Union is guaranteeing their right to support, protection and access to justice. Wherever you are in the EU. 5 april 2017

3 Scheingold (1974) The myth of rights:
Instead of thinking of rights as accomplished social facts or moral imperatives they must be thought of, on one hand, as authoritatively articulated goals of public policy and, on the other, as political resources of unknown value in the hands of those who want to alter the course of public policy” 5 april 2017

4 Opzet De resultaten van het kaderbesluit slachtoffers
De richtlijn slachtoffers als oplossing voor de tekortkomingen van het kaderbesluit? De lessen uit de ervaring met het Kaderbesluit 5 april 2017

5 Het Kaderbesluit EU Kaderbesluit inzake de positie van het slachtoffer in de strafprocedure Aangenomen op 15 maart 2001 18 artikelen Moesten goeddeels binnen een jaar worden omgezet in nationale wetgeving Mijlpaal (1): eerste ‘hard law’ internationaal instrument voor slachtoffers Mijlpaal (2): een van de eerste EU-kaderbesluiten op het gebied van het strafrecht 5 april 2017

6 Slachtofferrechten in Kaderbesluit
Respectvolle bejegening (Begrijpelijke) informatie Gehoord worden Onkostenvergoeding Compensatie (van de staat en van de dader) (Juridische) ondersteuning Bemiddeling met de dader Slachtofferhulp In de jaren ‘80 eerste internationale instrumenten, 2001 EU dwingernder wetgeving, en wellicht in 2012 nog dwingender! NL loopt in Europa trouwens hartstikke voor: zeker waar het implementatie van de rechten betreft Ik noem ze even, ze komen in de volgende colleges in deze cursus ruimer aan bod 5 april 2017

7 Enige karakteristieken van het Kaderbesluit
Vage en onduidelijke formulering van normen Gelden ‘in voorkomend geval’, ‘volgens de toepasselijke nationale voorschriften’ Recht op bemiddeling: Elke lidstaat zorgt voor de bevordering van bemiddeling van strafzaken met betrekking tot de strafbare feiten waarvoor hij die maatregel passend acht. Lidstaten dienen voorschriften uit het Kaderbesluit om te zetten in wetgeving Niet hetzelfde als implementeren in de praktijk Monitoring door de Europese Commissie Op basis van rapporten van de lidstaten 5 april 2017

8 Resultaten Het rapport van de Commissie uit 2004 Erg negatief
Soms voor de verkeerde redenen Vanwege de nadruk op omzetting, niet implementatie Eigen uitleg van artikelen Onderstreept verkeerde inschatting lidstaten Meeste lidstaten dachten dat ze met gemak zouden voldoen aan Kaderbesluit Vandaar de gedachte dat een jaar wel genoeg zou zijn 5 april 2017

9 Resultaten (2) Evaluaties 2009/ 2010
Kaderbesluit, leverde wel waarschijnlijk bijdrage aan het verbeteren van de positie van slachtoffers ...maar alleen tot op zekere hoogte Vaak nog geen omzetting van kaderbesluit artikelen Waar dat wel is gebeurd, blijkt de praktijk erg tegen te vallen: met name qua compensatie, slachtofferhulp, informatie en bescherming 5 april 2017

10 Reactie op tekortschieten kaderbesluit
EU erkent tekortschieten van het kaderbesluit In Verdrag van Lissabon In Stockholm programma En zoekt de oplossing in twee hoofdzaken: Het ‘sterkere’ instrument van de richtlijn Een duidelijker terminologie ten opzichte van het kaderbesluit Maar analyse van falen blijft goeddeels uit. En wijsheid van hoog aspiratieniveau ook. 5 april 2017

11 Les 1: Verschillen in ontwikkeling rechten
Implementatie van kaderbesluitartikelen hangt af van: Kosten: hoe duurder, hoe minder Belangen andere strafrechtsactoren Implementatie hangt af van de mate waarin ook andere doelen worden gediend Zie de ontwikkeling van strafrechtelijke bemiddeling 5 april 2017

12 Les 2: Verschillen in de implementatie tussen lidstaten
De verbetering is geconcentreerd in lidstaten met een relatief sterke slachtoffervoorzieningen, weinig/ geen vooruitgang lidstaten waarbij dit niet het geval is In plaats van harmonisatie, groter gat tussen lidstaten Het belang van de aanwezigheid van een sterke ‘slachtoffer-beweging’ Pleitbezorger en waakhond Gebruikt Kaderbesluit als een middel in het arsenaal om de positie van slachtoffers te verbeteren Kaderbesluit werkt als ‘soft law’ ipv ‘hard law’ 5 april 2017

13 Les 3: Een ongelijk speelveld
Verschillen tussen strafrechtsystemen Verschillen in politiek profiel slachtoffers Verschillen in beschikbaar budget slachtoffers Verschillen in context Verzekeringsgraad, welvaartsstaat, geestelijke gezondheidszorg, vertrouwen in de rechtsstaat, in strafrechtelijke actoren, de rol van NGO’s, de mate van vrijwilligerswerk En toename verschillen met toetreding voormalige Oostbloklanden 5 april 2017

14 Les 4: De werking van de EU
Functioneren van de EU in het algemeen Verschillen in omzetting en naleving EU wetgeving tussen landen: ‘Worlds of compliance’: ‘World of law observence’ ‘World of domestic politics’ ‘World of transposition neglect ‘World of dead letters’ Verschillen tussen harmonisatie op economische terreinen en het strafrecht Deregulering versus extra taken overheid Verbondenheid van het strafrecht met kern van de natiestaten Type 1 en Type 2 ‘governance’ 5 april 2017

15 Les 4: De werking van de EU
Overlap tussen lidstaten met mindere slachtofferrechten en ‘world of dead letters’ (Falkner en Treib, 2008) Samenhang tussen slechtere positie slachtoffers Mindere context World of dead letters Mismatch met hoog aspiratieniveau Middelen die op andere terreinen al niet altijd even veel effect sorteren: wat moeten we verwachten op het terrein van het strafrecht? 5 april 2017

16 Les 5: Het wezen van slachtofferrechten
De impact op een veelheid aan onderdelen van het strafrecht De connectie van slachtofferrechten met de context buiten het strafrecht De kern van slachtofferrechten als empowerment ‘Positieve’ vrijheden en rechten (Berlin, 1969) Nadruk op uitvoering door de overheid, niet terugtreding van de overheid Empowerment-rechten laten zich minder goed van rechtswege afdwingen (Hirschl, 2008) 5 april 2017

17 Scheingold (1974) The myth of rights:
Instead of thinking of rights as accomplished social facts or moral imperatives they must be thought of, on one hand, as authoritatively articulated goals of public policy and, on the other, as political resources of unknown value in the hands of those who want to alter the course of public policy” 5 april 2017

18 Aankondiging op EU website
75 million Europeans each year become victims of crime. The European Union is guaranteeing their right to support, protection and access to justice. Wherever you are in the EU. 5 april 2017

19 Meer weten? Pemberton, A. and Groenhuijsen, M.S. (2012).Developing victims rights in the European union: past, present, future. In Morosawa, H., Dussich, J. & Kirchhoff, G.F. (eds). Victimology and Human Security: new horizons. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 5 april 2017


Download ppt "De EU-richtlijn slachtoffers: een kritische, wetenschappelijk visie"

Verwante presentaties


Ads door Google