De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energiebesparing in gemeentelijke gebouwen Eric Bouten en Bert Weevers E B M - c o n s u l t E B M c o n s u l t.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energiebesparing in gemeentelijke gebouwen Eric Bouten en Bert Weevers E B M - c o n s u l t E B M c o n s u l t."— Transcript van de presentatie:

1 Energiebesparing in gemeentelijke gebouwen Eric Bouten en Bert Weevers E B M - c o n s u l t E B M c o n s u l t

2 E B M c o n s u l t 2 EBM: Onderzoek en ontwikkeling Beleidsstudies voorraadanalyses energieaspecten KWR, U-bouw gezond binnenklimaat, EI / EPC / labeling. Concept- en instrumentontwikkeling E’pro; EPA-W; EPA-U tools integraal ontwerpen; energieconcepten Kennisoverdracht Brochures, artikelen Helpdesk EPA-W, EPA-U cursussen

3 E B M c o n s u l t 3 EBM: Advies Technisch advies Bouwfysisch onderzoek, klimaat- en energieconcepten Dubo-implementatie, gezond wonen en arbo EPC- en EPL-berekeningen, EPA-U Procesondersteuning EPA-protocol, Q-control Detachering Integraal Ontwerpen Strategisch advies Energievisies gemeenten Strategische inbedding EPA’s woco’s Domotica, MVO

4 E B M c o n s u l t 4 EBM: Synergie Onderzoek en ontwikkeling Advies Onafhankelijkheid = voorwaarde en kracht

5 E B M c o n s u l t 5 “Workshop” Doel: oppakken / vitaliseren van energiebesparing in gemeentelijke gebouwen »Wie, wat, waarmee Vorm: inleiding, kennis- en meningsuitwisseling Onderwerpen: waar te beginnen; proces; onderbouwing; EPBD; gebouwen; instrumenten; EPA-U; plan van aanpak

6 E B M c o n s u l t 6 Waar te beginnen? Welke gebouwen -> straks Waar in proces steek je in? 1.Plaatsbepaling: waar sta je nu? 2.Waar stokt het, waar zit grootste hindernis? Financieel, proces, techniek, belangen, draagvlak,.. 3.Met wie? Belangen, verantwoordelijkheden, bondgenoten, tegenstanders,..

7 E B M c o n s u l t 7 Proces Beleidsuitgangspunten Inventarisatie en analyse Programma en planning Implementatie Monitoring Evaluatie en bijsturen Ambitieniveau, energiezorg Bestaande onderzoeken Systeem, medewerking, effect Politieke verantwoordelijkheid Haalbaarheid, draagvlak, kennis Financien, capaciteit, techniek, sturing Mogelijke vragen

8 E B M c o n s u l t 8 Onderbouwing Kostenbesparing Comfort / ARBO Maatschappelijke verantwoordelijkheid CO2- besparing, Kyoto Voorbeeldfunctie EPBD / wettelijke verplichting

9 E B M c o n s u l t 9 EPBD Europese richtlijn 2002/91/EG Energy performance of Buildings-Directive Eisen aan methode berekening E-prestatie Minimum eisen aan E-prestatie nieuwe en te renoveren gebouwen E-certificering van gebouwen Regelmatige keuring van installaties

10 E B M c o n s u l t 10 Energiecertificaat Bij mutatie van gebouwen Bouw, renovatie, verkoop, verhuur verantwoording van eigenaar Extra voor Overheidsgebouwen > 1000 m2 Referentiewaarden tbv vergelijk (EI/label) Verbetermogelijkheden

11 E B M c o n s u l t 11 art 7-2 EPBD: “De lidstaten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat in gebouwen met een totale bvo van meer dan 1000 m2 waarin overheidsdiensten en instellingen die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken gevestigd zijn, en die derhalve vaak door die personene bezocht worden, een energiecertificaat dat niet ouder is dan 10 jaar wordt aangebracht op een opvallende plaats die duidelijk zichtbaar is voor het publiek. Voor die gebouwen kunnen het bereik van de aanbevolen en actuele binnentemperaturen en, indien van toepassing, andere relevante klimaatfactoren eveneens duidelijk worden aangegeven.”

12 E B M c o n s u l t 12 Welke gebouwen? Gebouwcategorieën: –kantoorgebouwen –onderwijsgebouwen –sport- en recreatiegebouwen –bijeenkomstgebouwen –overige gebouwen

13 E B M c o n s u l t 13 Belangrijke kenmerken Besparingspotentieel energie –gedrag en organisatorische maatregelen –bouw- en installatietechnische maatregelen Eigendomsituatie: –gebruiker is eigenaar –gebruiker is huurder

14 E B M c o n s u l t 14 Instrumenten DE-scan gemeenten Bedrijfsenergieplan (BEP) Energie Potentieel Scan (EPS) Energie Prestatie Advies - Utiliteitsbouw (EPA-U)

15 E B M c o n s u l t 15 EPA-U Doel EPA: –CO2-reductie (Kyoto, overheid) –Energieprestatie gebouwen (EI; EPBD) –Besparingspotentieel gebouwen (opdrachtgever, bevoegd gezag WMb) –Basis voor investeringsbeslissingen (opdrachtgever) –Uniforme en betrouwbare methodiek –Toegesneden energieadvies

16 E B M c o n s u l t 16 EPA-U traject

17 E B M c o n s u l t 17 Context energiebesparing in gemeentelijke gebouwen Wat zijn de beleidslijnen inzake huisvestingsbeleid, onderhoud, verbetering etc. Wat zijn beleidslijnen t.a.v ARBO, comfort, kwaliteit Ambitie niveaus energie en milieu (sober, doelmatig, groen, innovatief, etc) EI A E F G C D B T

18 E B M c o n s u l t 18 Energie labeling en maatregelpakketten

19 E B M c o n s u l t 19 Tijd voor vragen en diskussie

20 E B M c o n s u l t 20 Plan van aanpak Bepaal positie: proces, krachtenveld Versterk motivatie Analyseer bestaande onderzoeken Vul gericht aan, prioriteer Stel haalbaar doel en programma Financieel en technische onderbouwing succes = motivator Stuur implementatie Projectbewaking Co-financiering, subsidies Borg terugkoppeling Politieke verantwoordelijkheid Monitoring Scan, benchmarks EPA-U, E-scan Geintegreerd ontwerpen Voorraad EPA-U

21 E B M c o n s u l t 21 Hartelijk dank voor uw belangstelling.


Download ppt "Energiebesparing in gemeentelijke gebouwen Eric Bouten en Bert Weevers E B M - c o n s u l t E B M c o n s u l t."

Verwante presentaties


Ads door Google