De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sneak preview 1 Welk offer bracht Zacharias toen een engel aan hem verscheen? brandoffer zoenoffer reukoffer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sneak preview 1 Welk offer bracht Zacharias toen een engel aan hem verscheen? brandoffer zoenoffer reukoffer."— Transcript van de presentatie:

1 Sneak preview 1 Welk offer bracht Zacharias toen een engel aan hem verscheen? brandoffer zoenoffer reukoffer

2 Sneak preview 2 Hoeveel maanden was Elisabeth zwanger toen Maria zwanger werd? 3 maanden 7 maanden zes maanden

3 Sneakpreview 3 Waar riep Johannes de Doper toe op?
Doen wat goed is nalaten wat verkeerd is gebed anderen vertellen over God

4 Sneakpreview 4 Welke boeken citeert Jezus als Hij de duivel in de woestijn tegenspreekt? Jesaja en Hosea Genesis en Daniel Deuteronomium en Psalmen

5 Sneakpreview 5 Welke mensen stelt Jezus de Joden in Nazareth ten voorbeeld? de profetes Hulda de profeet Samuel de weduwe van Serepta

6 Sneakpreview 6 Wat maakt de Farizeeen boos toen 4 mannen hun verlamde vriend bij Jezus brachten? dat Hij hem genas dat zij via het dak binnen kwamen dat Hij de zonde vergaf v. d. verlamde man

7 Sneakpreview 7 Om zijn 12 leerlingen goed te kunnen kiezen?
vroeg Jezus de mensen advies bad Hij de hele nacht wierp Hij het lot

8 Sneakpreview 8 Wat is een bijbelse uitspraak?
Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden Wat jij niet wilt dat u geschied, doe dat ook aan anderen niet Offer jezelf op voor anderen

9 Sneakpreview 9 Wat kenmerkt volgens Jezus iemand die veel liefde laat zien? Weet wat een ander nodig heeft weet wat het is om zelf veel vergeven te zijn weet hoe met mensen om te gaan

10 Sneakpreview 10 Wat had de Romeinse centurion wiens slaaf door Jezus genezen werd, voor de Joden gedaan? betere wegen gegeven gevangenen vrijgelaten een synagoge laten bouwen

11 Sneakpreview 11 God schiep....wat hoort niet in het rijtje thuis?
scheidingsgewelf tussen water boven en water beneden allerlei levende wezens (vee e.a.) licht en duisternis

12 Sneakpreview 12 Waar spraken God en de duivel zich anders over uit?
dat God de mens geschapen heeft dat kennis van goed en kwaad maakt dat je sterft dat de mens zelf keuzes moet maken

13 Sneakpreview 13 Wat deed God als eerste nadat Hij Adam en Eva de consequenties van hun daden had verteld? Hij maakte kleren voor hen Hij zette ze uit het paradijs Hij stuurde twee engelen

14 Sneakpreview 14 Wat was de verplichting voor Abraham en zijn nakomelingen als blijk van het verbond met God? elke dag bidden elke maand vasten alle jongetjes acht dagen na de geboorte besnijden

15 Sneakpreview 15 Wanneer is er in de bijbel voor het eerst sprake van jaargetijden? bij de schepping na de zondvloed na de torenbouw van Babel

16 Sneakpreview 16 Wie waren de afstammelingen van Lot (neef van Abraham)? Moabieten en Ammonieten Amelekieten en Chorieten Filistijnen

17 Sneakpreview 17 Sara was..... een halfzus van Abraham
een nicht van Abraham geen familie van Abraham


Download ppt "Sneak preview 1 Welk offer bracht Zacharias toen een engel aan hem verscheen? brandoffer zoenoffer reukoffer."

Verwante presentaties


Ads door Google