De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grondgebruiksmodellering, Toepassing Land Use Scanner in Suriname Ronnie Lassche Vrije Universiteit Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grondgebruiksmodellering, Toepassing Land Use Scanner in Suriname Ronnie Lassche Vrije Universiteit Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Grondgebruiksmodellering, Toepassing Land Use Scanner in Suriname Ronnie Lassche Vrije Universiteit Amsterdam

2 Regionale Vraag Allocatie Toekomst Componenten van een GrondGebruiks Model Lokale Geschiktheid Huidig grondgebruik FysiekBeleidNabijheid

3 Regionale vraag – Basis scenario 1.Bebouwd Bevolkingsprognose: Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) 2010 – 547298 2025 - 719067 Huidig oppervlakte per inwoner Toename van 4% per inwoner per jaar 2.Grootschalige landbouw Huidig areaal per inwoner Toename 12% per inwoner per jaar

4 Regionale vraag – Basis scenario 4.Kleinschalige en natte landbouw Huidig areaal per inwoner 5.Zwerf landbouw & Moeras savanne bos Afname van 100.000 hectare 6.Open gebied Onveranderlijk 7.Bos Oppervlakte Suriname – alle andere klassen

5 Regionale vraag – met weg en dammen 1.Bebouwd, grootschalige, kleinschalige en natte landbouw Extra bevolkingsgroei van 23.000 personen 2.Open gebied Toename van 2000 hectare ten gevolge van mijnbouw Toename van 1500 m2 per meter nieuwe weg 3.Bos Extra afname, als gevolg van toename van andere landgebruiksklassen

6 Regionale vraag Demo ScenarioComponents ClaimSets High_population High_population_new_infrastructure

7 Regionale Vraag Allocatie Toekomst Componenten van een GrondGebruiks Model Lokale Geschiktheid Huidig grondgebruik FysiekBeleidNabijheid

8 Lokale geschiktheid Pagina 43 - high_population.dms

9 Lokale geschiktheid Demo ScenarioComponents Suitability High_population landbouw_zwerf bebouwd …. High_population_new_infrastructure landbouw_zwerf bebouwd ….

10 Lokale geschiktheid - basis Elke landgebruiksklasse eigen geschiktheid Huidig grondgebruik Nabijheid Bereikbaarheid Fysieke factoren Concessies Beleid

11 Lokale geschiktheid – Huidig grondgebruik Bebouwd7000 Grootschalige landbouw5000 Natte landbouw5000 Kleinschalige landbouw4000 Zwerflandbouw3000 Bos2500 Moeras savanne bos2500 Open gebied 500 attribute CurrentLanduse (Geography/Suriname250mGrid): expr = "float32(1.0) * (Landuse/model == classifications/LU/luModel/landbouw_zwerf" "?, value(3000 dollar_ha)" ": value( 0, dollar_ha))";

12 Lokale geschiktheid – Nabijheid Per landgebruiksklasse - Potentiaal 1 kilometer - Potentiaal 5 kilometer attribute neighbourhood (Geography/Suriname250mGrid): " float32(0.0) * DistanceDecay/LandUse/pot_km1/landbouw_zwerf * value(500, dollar_ha)“ "+ float32(0.0) * DistanceDecay/LandUse/pot_km1/bebouwd * value(500, dollar_ha)“ "+ float32(0.0) * DistanceDecay/LandUse/pot_km1/landbouw_grootschalig * value(500, dollar_ha)“ "+ float32(0.0) * DistanceDecay/LandUse/pot_km1/landbouw_kleinschalig * value(500, dollar_ha)“ "+ float32(0.0) * DistanceDecay/LandUse/pot_km1/landbouw_nat * value(500, dollar_ha)“ “ + …….

13 Lokale geschiktheid – Bereikbaarheid Reiskosten in dollars Afhankelijk van helling en landgebruiksklasse KlasseHellingKosten per cellAfstand $100 Bos0212.500 m Bos554.000 m Bebouwd00.05500 km

14 Lokale geschiktheid – Bereikbaarheid Bereikbaarheid grote rivieren

15 Lokale geschiktheid – Bereikbaarheid Reiskosten tot Rivieren – groot, klein Wegen – groot, klein Steden en dorpen Delfstoffen Vliegveld attribute accessibility (Geography/Suriname250mGrid): expr = " float32(0.0) * (max_elem(value(500, dollar_ha) - value( 2.5, dollar_ha) * Present/accessibility/River_major, value(0,dollar_ha)))" "+ float32(0.0) * (max_elem(value(500, dollar_ha) - value( 2.5, dollar_ha) * Present/accessibility/River_minor, value(0,dollar_ha)))" "+ float32(0.0) * (max_elem(value(500, dollar_ha) - value(10, dollar_ha) * Present/accessibility/Road_major, value(0,dollar_ha)))"

16 Lokale geschiktheid – Fysieke factoren Helling Hoogte Bodem attribute physical (Geography/Suriname250mGrid): expr = " float32(0.0) * value(100,dollar_ha_degree) * Present/physical/slope" "+ float32(0.0) * value( 1, dollar_ha_m) * Present/physical/elevation" "+ float32(0.0) * (Classifications/soiltypes/total/landbouw_zwerf[Present/physical/soil] * value(500, dollar_ha))";

17 Lokale geschiktheid – Concessies Goud Bauxiet Hout attribute material (Geography/Suriname250mGrid): expr = " float32(0.0) * (value(500, dollar_ha) * float32(Present/material/goud == TRUE))“ "+ float32(0.0) * (value(500, dollar_ha) * float32(Present/material/bauxiet == TRUE))" "+ float32(0.0) * (value(500, dollar_ha) * float32(Present/material/timber == TRUE))";

18 Lokale geschiktheid – Beleid Beschermde gebieden attribute policy (Geography/Suriname250mGrid): expr = " float32(0.0) * (value(1000, dollar_ha) * float32(Present/policy/protected == TRUE))";

19 Lokale geschiktheid – Basis totaal Som van alle factoren attribute total (Geography/Suriname250mGrid): expr = "CurrentLandUse + neighbourhood + accessibility + physical + material + policy";

20 Lokale geschiktheid - extra Basis geschiktheid Invloed nieuwe weg Invloed voorgestelde dammen

21 Lokale geschiktheid – Nieuwe weg Bereikbaarheid nieuwe weg attribute proposed_road(Geography/Suriname250mGrid) : expr = " float32(0.0) * (Present/accessibility/Road_proposed[dollar_ha] < value(25,dollar_ha) " " ? value(500, dollar_ha) " " : (max_elem(value( 500, dollar_ha) - value( 10, dollar_ha) * Present/accessibility/Road_proposed, value(0,dollar_ha))))";

22 Lokale geschiktheid – extra totaal Bereikbaarheid dammen Stuwmeren attribute proposed_dam(Geography/Suriname250mGrid) : expr = " float32(0.0) * (max_elem(value( 500, dollar_ha) - value( 50, dollar_ha) * Present/accessibility/Dam, value(0,dollar_ha)))" "+ float32(0.0) * (value( 500, dollar_ha) * float32(Present/policy/dam_impact_area == TRUE))";

23 Lokale geschiktheid – Extra totaal Som van basisgeschiktheid + extra factoren attribute total (Geography/Suriname250mGrid): expr = "total_high_population + proposed_road + proposed_dam";

24 Lokale geschiktheid Geschiktheid natte landbouw

25 Regionale Vraag Allocatie Toekomst Componenten van een GrondGebruiks Model Lokale Geschiktheid Huidig grondgebruik FysiekBeleidNabijheid

26 Allocatie Demo Simulations High_population results Landuse model Hoofdklassen endogenous High_population_new_infrastructure results Landuse model Hoofdklassen endogenous

27 Allocatie Geschiktheid natte landbouw

28 Evaluatie Demo Simulations High_population results evaluation Huidig grondgebruik …. Combikaarten High_population_new_infrastructure results evaluation Huidig grondgebruik …. Combikaarten

29 Evaluatie Evaluatie natte landbouw

30 Evaluatie Evaluatie natte landbouw


Download ppt "Grondgebruiksmodellering, Toepassing Land Use Scanner in Suriname Ronnie Lassche Vrije Universiteit Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google