De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Service Oriented Architecture

Verwante presentaties


Presentatie over: "Service Oriented Architecture"— Transcript van de presentatie:

1 Service Oriented Architecture
Deel 2 - Organisatorisch perspectief

2 Overzicht Deel 2: SOA vanuit organisatorisch perspectief
Basisconcepten SOA vanuit organisatorisch perspectief Software services en organisatiediensten Domeinen Lagenstructuur en procesondersteuning Procesbesturing SOA vanuit technisch perspectief De SOA infrastructuur SOA in het ontwerpproces

3 SOA Concepten Vanuit organisatorisch perspectief
Software- en organisatiediensten Softwarediensten (services) corresponderen met organisatiediensten Services zijn voor gebruikers betekenisvolle diensten Domeinen Verantwoordelijkheidsgebied binnen een organisatie Verleent diensten aan andere domeinen Betrekt diensten van andere domeinen Is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop die diensten worden geleverd Diensten en processen Services / Diensten zijn de verantwoordelijkheid van een domein Processen overstijgen dit niveau

4 Business-ICT paradigma
Diensten (services) = IT organiseren o.b.v. business- activiteiten Uitgaan van verschillende eigenaren van systemen en gegevens Ontwikkeling organisatie (aanpassing aan veranderingen omgeving en technologie) Belangen / politiek dus slim organiseren Accepteren heterogeniteit van systemen en technologie Losse koppelingen

5 Belofte van SOA IT oerwoud => Business controle
IT Transparantie Afstemming van IT op de business IT rigiditeit => IT soepeler meebewegen met business (IT flexibiliteit) business innovatie makkelijk efficiency verbetering realiseren Maakt het mogelijk een veranderstrategie te kiezen die past bij veranderambitie (incrementeel versus bigbang) Output orientatie (stimuleert denken over nut en efficiency) Efficientie door hergebruik geen duplicatie van functionaliteit in verschillende applicaties services van buiten organisatie gebruiken

6 Basisdiensten Elementaire diensten ontsluiten databases en bestaande systemen
Backends Database Bestaand systeem

7 Afnemers gebruiken diensten
(presentatie) Basisdiensten Backends Database Bestaand systeem

8 Domeinen zijn eigenaar van diensten Eigenaarschap is in de organisatie belegd
Afnemers (presentatie) Basisdiensten Backends Database Bestaand systeem Domein Domein

9 Samengestelde diensten
Afnemer (presentatie) Samengestelde diensten Basisdiensten Backends Database Bestaand systeem Domein Domein

10 Procesdiensten Ondersteuning van bedrijfsprocessen
Afnemers (presentatie) Procesdiensten Samengestelde diensten Basisdiensten Backends Database Bestaand systeem Domein Domein

11 Enterprise servicebus
Afnemers (presentatie) Procesdiensten Servicebus Samengestelde diensten Basisdiensten Backends Database Bestaand systeem Domein Domein

12 Orkestratie engine Afnemers (presentatie) Procesdiensten Orchestration
Servicebus Samengestelde diensten Basisdiensten Backends Database Bestaand systeem Domein Domein

13 Portaal Portaal Afnemers (presentatie) Procesdiensten Orchestration
engine Servicebus Samengestelde diensten Basisdiensten Backends Database Bestaand systeem Domein Domein

14 Samengestelde diensten
Portaal J2EE Portlets .NET Web parts Presentatie J2EE JSP / Java Beans) .NET ASP / ActiveX) HTML, XML, XSL Orkestratie engine BPEL Procesdiensten Samengestelde diensten J2EE (EJB etc.) .NET (C# etc.) Basisdiensten Servicebus XML, SOAP WSDL, UDDI Backends ODBC, JDBC

15 SOA Classificatie Volgens ‘SOA in practice’
macro-flow stateful micro-flow Process-enabled SOA Procesdiensten orchestrated services Federated SOA Samengestelde diensten Basisdiensten Fundamental SOA stateless basic data services basic logic services

16 Nog een stap verder Zie bijv. paper Papazoglou
Service registry Service interface is meer dan operaties Signatures (operaties) Capabilities (doel, resultaat) Behaviour (proces) Quality of service (kwaliteitskenmerken) Service aanbieder (provider) Find - UDDI Bind - SOAP Service registry Service afnemer (consumer, client) Publish - WSDL operation operation implementatie operation operation

17 Samengestelde services zijn afhankelijke van andere services en verbergen complexiteit

18 Stabiel service portfolio Veranderlijke processen én technische implementatie
Bedrijfsprocessen orkestratie dynamisch Service portfolio interface stabiel ICT oplossing dynamisch implementatie

19 Extended Service Oriented Architecture

20 Bas Kruiswijk bkr@tg.nl www.twynstragudde.nl
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.


Download ppt "Service Oriented Architecture"

Verwante presentaties


Ads door Google