De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bas Kruiswijk Amersfoort 12 september 2009 Service Oriented Architecture Deel 1: Basisconcepten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bas Kruiswijk Amersfoort 12 september 2009 Service Oriented Architecture Deel 1: Basisconcepten."— Transcript van de presentatie:

1 Bas Kruiswijk Amersfoort 12 september 2009 Service Oriented Architecture Deel 1: Basisconcepten

2 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 2 Overzicht 1.Basisconcepten 2.SOA vanuit organisatorisch perspectief 3.Procesbesturing 4.SOA vanuit technisch perspectief 5.De SOA infrastructuur 6.SOA in het ontwerpproces

3 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 3 Service georienteerde architectuur en andere architectuurbenaderingen Enterprise- architectuur Software- architectuur Service- georiënteerde architectuur Individuele systeemscope Gericht op ontwerp, realisatie en specificatie Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Conceptuele basis

4 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 4 Service georienteerde architectuur is geen oplossing, maar een strategie –Service georiënteerde architectuur –Is eigenlijk helemaal geen architectuur –Het is ook geen concrete oplossing –Het is een filosofie, een aanpak, een paradigma –SOA is een strategie –Voor geïntegreerde procesondersteuning, –door een veelheid aan systeemcomponenten, –die losjes gekoppeld en gedistribueerd zijn. –Gericht op de bedrijfsfunctionaliteit, en niet (alleen) op de techniek, –waarbij de verantwoordelijkheid voor de ICT ondersteuning ligt bij de verantwoordelijke voor het bijbehorende bedrijfsproces –Niks nieuws én radicaal anders

5 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 5 De basisconcepten (1) een kort overzicht –Service als basisconcept –Zelfstandig stuk bedrijfsfunctionaliteit –Vertegenwoordigt waarde in organisatie-termen –Betekenisvol in technische én organisatorische termen –Gedistribueerd en losjes gekoppeld –Generieke infrastructuur: de servicebus –Processen en beleid is nodig om SOA te laten werken –Technische Implementatie –Technologieneutraal –Platformonafhankelijk –Internet standaarden –Balanceren tussen centralisatie en decentralisatie –Centraal: generieke aspecten, architectuur, infrastructuur, beleid + managementsteun voor concept –Decentraal: verantwoordelijke domeinen bepalen zelf wat ze nodig hebben

6 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 6 De basisconcepten (2) een kort overzicht –Faciliteert organische groei –Stapsgewijze vernieuwing –Voortdurende aanpassing aan organisatieverandering (agile) –Heterogeniteit –Diversiteit van systemen is uitgangspunt –Best of breed –Eigenaarschap waar het hoort –Organisatie-eenheden zijn verantwoordelijk voor hun eigen organisatorische diensten, –dus ook voor de ICT diensten (services) die daarmee corresponderen –Definitie uit het boek (p. 24) –SOA is een architectuurconcept voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen middels een omvangrijk landschap van bestaande en nieuwe informatiesystemen die de verantwoordelijkheid zijn van verschillende eigenaren

7 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 7 SOA Concepten Vanuit technisch perspectief –Services –In technische zin een doorontwikkeling van object- en componenttechnologie –Brede adoptie van (internet)standaarden voor webservices –Basisconcept van (bijna) alle ontwikkelplatforms –Heterogeniteit / Interoperabiliteit –Heterogeniteit is een gegeven in complexe omgevingen –Verschillende (ontwikkel)platforms, –talen en infrastructuur –Platformonafhankelijkheid –Losjes koppelen van systemen –Beperking van de afhankelijkheden tussen systemen –Flexibiliteit: minimalisering van de impact bij wijzigingen

8 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 8 Losjes koppelen Sterke koppelingLosse koppeling Koppelingen tussen systemenDirect, 1:1Via intermediair CommunicatiestijlSynchroonAsynchroon DatamodelGedeeld, geharmoniseerd Eenvoudige gemeenschappelijke datatypes TypesystemSterkZwak Interactiepatronen Navigatie door ingewikkelde structuren Eenvoudige, ‘self contained’ berichten ProcesbesturingCentrale regieDecentrale regie BindingStatischDynamisch PlatformafhankelijkheidAfhankelijkOnafhankelijk Transacties2-phase commitCompensatie DeploymentGelijktijdigGespreid VersiebeheerExpliciete upgradesImpliciete upgrades

9 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 9 SOA Concepten Vanuit organisatorisch perspectief –Software- en organisatiediensten –Softwarediensten (services) corresponderen met organisatiediensten –Services zijn voor gebruikers betekenisvolle diensten –Domeinen –Verantwoordelijkheidsgebied binnen een organisatie –Verleent diensten aan andere domeinen –Betrekt diensten van andere domeinen –Is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop die diensten worden geleverd –Diensten en processen –Services / Diensten zijn de verantwoordelijkheid van een domein –Processen overstijgen dit niveau

10 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 10 Belofte van SOA –IT oerwoud => Business controle –IT Transparantie –Afstemming van IT op de business –IT rigiditeit => IT soepeler meebewegen met business (IT flexibiliteit) –business innovatie –makkelijk efficiency verbetering realiseren –Maakt het mogelijk een veranderstrategie te kiezen die past bij veranderambitie (incrementeel versus bigbang) –Output orientatie (stimuleert denken over nut en efficiency) –Efficientie door hergebruik –geen duplicatie van functionaliteit in verschillende applicaties –services van buiten organisatie gebruiken

11 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 11 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Bas Kruiswijk bkr@tg.nl www.twynstragudde.nl


Download ppt "Bas Kruiswijk Amersfoort 12 september 2009 Service Oriented Architecture Deel 1: Basisconcepten."

Verwante presentaties


Ads door Google