De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs in getallen 30 maart 2009. Waar gaat het over? In kaart brengen van de regio m.b.t. de reguliere en speciale leerlingenzorg in het PO,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs in getallen 30 maart 2009. Waar gaat het over? In kaart brengen van de regio m.b.t. de reguliere en speciale leerlingenzorg in het PO,"— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs in getallen 30 maart 2009

2 Waar gaat het over? In kaart brengen van de regio m.b.t. de reguliere en speciale leerlingenzorg in het PO, VO en MBO In kaart brengen van de regio m.b.t. de reguliere en speciale leerlingenzorg in het PO, VO en MBO Bron: I&O Research BV, februari 2009 Bron: I&O Research BV, februari 2009 Coördinatoren samenwerkingsverbanden PO en VO Coördinatoren samenwerkingsverbanden PO en VO

3 Waarom? Er bestaat behoefte aan kengetallen, zodat op basis van idealen en feiten de leerlingenzorg in de regio “Passend” kan worden gemaakt. Er bestaat behoefte aan kengetallen, zodat op basis van idealen en feiten de leerlingenzorg in de regio “Passend” kan worden gemaakt.

4 Over wie gaat het? 21.987 leerlingen in de leeftijd van 4 – 12 jaar 21.987 leerlingen in de leeftijd van 4 – 12 jaar 12.793 leerlingen in het Voortgezet Onderwijs 12.793 leerlingen in het Voortgezet Onderwijs 3.130 MBO studenten 3.130 MBO studenten

5 Primair onderwijs Regulier basisonderwijs: 20.873 leerlingen Regulier basisonderwijs: 20.873 leerlingen Speciaal basisonderwijs: 759 leerlingen (de Wissel, de Piramide en ‘t Palet) Speciaal basisonderwijs: 759 leerlingen (de Wissel, de Piramide en ‘t Palet) Speciaal onderwijs Cluster 3: 104 leerlingen (de Eenhoorn) Speciaal onderwijs Cluster 3: 104 leerlingen (de Eenhoorn) Speciaal Onderwijs Cluster 4: 50 leerlingen (‘t Jolletje en MKD Tamarinde) Speciaal Onderwijs Cluster 4: 50 leerlingen (‘t Jolletje en MKD Tamarinde)

6 PO: LGF (rugzak) Cluster I (slechtziende en blinde kinderen): 2 leerlingen Cluster I (slechtziende en blinde kinderen): 2 leerlingen Cluster II (spraaktaalstoornissen/slechthorenden/doven/autisme): 75 leerlingen Cluster II (spraaktaalstoornissen/slechthorenden/doven/autisme): 75 leerlingen Cluster III (mythyl/tylthyl/ZMLK/langdurig zieke kinderen): Cluster III (mythyl/tylthyl/ZMLK/langdurig zieke kinderen): 89 leerlingen 89 leerlingen Cluster IV (ZMOK/psychiatrie): 165 leerlingen Cluster IV (ZMOK/psychiatrie): 165 leerlingen

7 Totaal LGF BAO 330 leerlingen, waarvan 209 binnen het regulier BAO en 121 binnen het SBO 330 leerlingen, waarvan 209 binnen het regulier BAO en 121 binnen het SBO

8 VO Regulier VO: 12.221 leerlingen Regulier VO: 12.221 leerlingen OPDC: 121 leerlingen OPDC: 121 leerlingen Praktijkschool: 443 leerlingen Praktijkschool: 443 leerlingen SO Cluster III (de Stormvogel): 149 leerlingen SO Cluster III (de Stormvogel): 149 leerlingen SO Cluster IV de Spinaker: 71 leerlingen SO Cluster IV de Spinaker: 71 leerlingen

9 LGF binnen het VO (1-10-2007) Cluster I (slechtziende en blinde kinderen): 2 leerlingen Cluster I (slechtziende en blinde kinderen): 2 leerlingen Cluster II (spraaktaalstoornissen/slechthorenden/doven/autisme): 75 leerlingen Cluster II (spraaktaalstoornissen/slechthorenden/doven/autisme): 75 leerlingen Cluster III (mythyl/tylthyl/ZMLK/langdurig zieke kinderen): Cluster III (mythyl/tylthyl/ZMLK/langdurig zieke kinderen): 89 leerlingen 89 leerlingen Cluster IV (ZMOK/psychiatrie): 165 leerlingen Cluster IV (ZMOK/psychiatrie): 165 leerlingen

10 MBO 3.130 studenten: 2.800 Horizon College en 330 Clusius College 3.130 studenten: 2.800 Horizon College en 330 Clusius College 1.000 studenten van buiten de regio, 1.900 studenten die zelf elders buiten de regio het MBO bezoeken 1.000 studenten van buiten de regio, 1.900 studenten die zelf elders buiten de regio het MBO bezoeken Totaal aantal studenten 16-23 jaar binnen de regio Westfriesland: 4.030 Totaal aantal studenten 16-23 jaar binnen de regio Westfriesland: 4.030

11 MBO en speciale zorg Geen informatie over bekend. Geen informatie over bekend.

12 Ontwikkeling 1999-2009 Groei van leerlingaantallen PO (2%) en VO (8%). Groei van leerlingaantallen PO (2%) en VO (8%). Groei van Cluster III en IV: van 90 leerlingen naar 220. Heeft te maken met uitbreiding van het voorzieningenpakket + bevolkingsgroei. Ontwikkeling volgt landelijke tendens. Groei van Cluster III en IV: van 90 leerlingen naar 220. Heeft te maken met uitbreiding van het voorzieningenpakket + bevolkingsgroei. Ontwikkeling volgt landelijke tendens. SBO: fluctueert, maar nu weer op peil 1999. SBO: fluctueert, maar nu weer op peil 1999.

13 Aanwezige voorzieningen in de regio Regulier basisonderwijs Regulier basisonderwijs Speciaal basisonderwijs + ambulante begeleiding vanuit het SBO Speciaal basisonderwijs + ambulante begeleiding vanuit het SBO I.O.B.G. : intensieve observatie- en begeleidingsgroep voor jonge kinderen I.O.B.G. : intensieve observatie- en begeleidingsgroep voor jonge kinderen Ambulante begeleiding vanuit alle REC’s Ambulante begeleiding vanuit alle REC’s Medisch Kinderdagverblijf Medisch Kinderdagverblijf ZMLK en tythylonderwijs (zeer moeilijk lerend + lichamelijke beperking) ZMLK en tythylonderwijs (zeer moeilijk lerend + lichamelijke beperking)

14 Vervolg Regulier voortgezet onderwijs Regulier voortgezet onderwijs Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) + ambulante begeleiding Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) + ambulante begeleiding Praktijkschool Praktijkschool Onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren (ZMOK) Onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren (ZMOK) Ambulante begeleiding vanuit de diverse REC’s Ambulante begeleiding vanuit de diverse REC’s MBO MBO

15 Voorzieningen buiten de regio Cluster I Cluster I Cluster II Cluster II Pedologische instituten Pedologische instituten ZMOK-onderwijs aan kinderen tussen 8-12 jaar ZMOK-onderwijs aan kinderen tussen 8-12 jaar ZMOK onderwijs aan “moeilijk lerenden” ZMOK onderwijs aan “moeilijk lerenden”

16 Wat is buiten de regio? Alkmaar, Bergen, Wijk aan Zee/Beverwijk, Santpoort, Schagen, Amsterdam, Haarlem, Huizen, Castricum/Limmen,Heerhugowaard, Den Helder, Purmerend Alkmaar, Bergen, Wijk aan Zee/Beverwijk, Santpoort, Schagen, Amsterdam, Haarlem, Huizen, Castricum/Limmen,Heerhugowaard, Den Helder, Purmerend Totaal aantal leerlingen die door het leerlingenvervoer buiten de regio naar school worden gebracht: 265 Totaal aantal leerlingen die door het leerlingenvervoer buiten de regio naar school worden gebracht: 265


Download ppt "Passend onderwijs in getallen 30 maart 2009. Waar gaat het over? In kaart brengen van de regio m.b.t. de reguliere en speciale leerlingenzorg in het PO,"

Verwante presentaties


Ads door Google