De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs in getallen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs in getallen"— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs in getallen
30 maart 2009

2 Waar gaat het over? In kaart brengen van de regio m.b.t. de reguliere en speciale leerlingenzorg in het PO, VO en MBO Bron: I&O Research BV, februari 2009 Coördinatoren samenwerkingsverbanden PO en VO

3 Waarom? Er bestaat behoefte aan kengetallen, zodat op basis van idealen en feiten de leerlingenzorg in de regio “Passend” kan worden gemaakt.

4 Over wie gaat het? 21.987 leerlingen in de leeftijd van 4 – 12 jaar
leerlingen in het Voortgezet Onderwijs MBO studenten

5 Primair onderwijs Regulier basisonderwijs: 20.873 leerlingen
Speciaal basisonderwijs: 759 leerlingen (de Wissel, de Piramide en ‘t Palet) Speciaal onderwijs Cluster 3: 104 leerlingen (de Eenhoorn) Speciaal Onderwijs Cluster 4: 50 leerlingen (‘t Jolletje en MKD Tamarinde)

6 PO: LGF (rugzak) Cluster I (slechtziende en blinde kinderen): 2 leerlingen Cluster II (spraaktaalstoornissen/slechthorenden/doven/autisme): 75 leerlingen Cluster III (mythyl/tylthyl/ZMLK/langdurig zieke kinderen): 89 leerlingen Cluster IV (ZMOK/psychiatrie): 165 leerlingen

7 Totaal LGF BAO 330 leerlingen, waarvan 209 binnen het regulier BAO en 121 binnen het SBO

8 VO Regulier VO: 12.221 leerlingen OPDC: 121 leerlingen
Praktijkschool: 443 leerlingen SO Cluster III (de Stormvogel): 149 leerlingen SO Cluster IV de Spinaker: 71 leerlingen

9 LGF binnen het VO ( ) Cluster I (slechtziende en blinde kinderen): 2 leerlingen Cluster II (spraaktaalstoornissen/slechthorenden/doven/autisme): 75 leerlingen Cluster III (mythyl/tylthyl/ZMLK/langdurig zieke kinderen): 89 leerlingen Cluster IV (ZMOK/psychiatrie): 165 leerlingen

10 MBO 3.130 studenten: 2.800 Horizon College en 330 Clusius College
1.000 studenten van buiten de regio, studenten die zelf elders buiten de regio het MBO bezoeken Totaal aantal studenten jaar binnen de regio Westfriesland: 4.030

11 MBO en speciale zorg Geen informatie over bekend.

12 Ontwikkeling 1999-2009 Groei van leerlingaantallen PO (2%) en VO (8%).
Groei van Cluster III en IV: van 90 leerlingen naar Heeft te maken met uitbreiding van het voorzieningenpakket + bevolkingsgroei. Ontwikkeling volgt landelijke tendens. SBO: fluctueert, maar nu weer op peil 1999.

13 Aanwezige voorzieningen in de regio
Regulier basisonderwijs Speciaal basisonderwijs + ambulante begeleiding vanuit het SBO I.O.B.G. : intensieve observatie- en begeleidingsgroep voor jonge kinderen Ambulante begeleiding vanuit alle REC’s Medisch Kinderdagverblijf ZMLK en tythylonderwijs (zeer moeilijk lerend + lichamelijke beperking)

14 Vervolg Regulier voortgezet onderwijs
Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) + ambulante begeleiding Praktijkschool Onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren (ZMOK) Ambulante begeleiding vanuit de diverse REC’s MBO

15 Voorzieningen buiten de regio
Cluster I Cluster II Pedologische instituten ZMOK-onderwijs aan kinderen tussen 8-12 jaar ZMOK onderwijs aan “moeilijk lerenden”

16 Wat is buiten de regio? Alkmaar, Bergen, Wijk aan Zee/Beverwijk, Santpoort, Schagen, Amsterdam, Haarlem, Huizen, Castricum/Limmen ,Heerhugowaard, Den Helder, Purmerend Totaal aantal leerlingen die door het leerlingenvervoer buiten de regio naar school worden gebracht: 265


Download ppt "Passend onderwijs in getallen"

Verwante presentaties


Ads door Google