De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO-SVO West-Friesland Presentatie Inventarisatie Zorgprofielen West-Friesland op 29 maart 2011 Versie: 24.03.10 SWV\Passend Onderwijs\VO-Zaken\

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO-SVO West-Friesland Presentatie Inventarisatie Zorgprofielen West-Friesland op 29 maart 2011 Versie: 24.03.10 SWV\Passend Onderwijs\VO-Zaken\"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO-SVO West-Friesland Presentatie Inventarisatie Zorgprofielen West-Friesland op 29 maart 2011 Versie: 24.03.10 SWV\Passend Onderwijs\VO-Zaken\

2 Doel bijeenkomst Waarom is Passend Onderwijs zo belangrijk? Wie vormen het samenwerkingsverband? Wat zijn onderwijszorgprofielen? Wat is relevant bij de enquête?

3 Waarom is Passend Onderwijs belangrijk? Landelijke ontwikkelingen Historie West-Friesland Van aanbodgestuurd onderwijs naar vraaggestuurde onderwijs & zorg??

4 Waarom is Passend Onderwijs belangrijk? Missie: De regio West-Friesland biedt iedere leerling een onderwijsaanbod dat past! Visie: Leerling-ontplooiing! Doen wat werkt! Samenwerken!

5 Wie vormen het samenwerkingsverband? Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland wordt sinds 2000 gevormd door: Atlas College met locaties De Dijk, Titaan, Copernicus en OSG Clusius College met locaties Hoorn en Grootebroek Martinuscollege met vmbo- en avo-afdelingen RSG Enkhuizen met vmbo-t, havo, vwo SG Tabor met locaties d’Ampte, Oscar Romero en Werenfridus

6 Wie vormen het samenwerkingsverband? Onder het bestuur van het samenwerkingsverband: OPDC West-Friesland Praktijkschool Hoorn Praktijkschool Stede Broec Partners voor Passend Onderwijs: Zmok De Spinaker Zmlk De Stormvogel Platform Samenwerkingsverbanden PO-VO West-Friesland

7 Wat zijn onderwijszorgprofielen? Het profiel geeft aan welke zorg een school kan bieden, al dan niet samen met partners uit of buiten het onderwijs. Het profiel helpt om te zorgen dat elke leerling een passende plek, noodzakelijk voor uitvoering van zorgplicht. In het profiel wordt onderscheiden basis-, breedte- en dieptezorg. Mogelijk een uniforme basiszorg per sector. Alle schoolprofielen + de speciale bovenschoolse voorzieningen moeten samen zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijszorg in het SWV.

8 Wat zijn onderwijszorgprofielen? Inventariserend overzichtsinstrument: zorgaanbod per school en in SWV in kaart brengen Financieel instrument: basis voor inzet en verdeling van de zorgmiddelen in SWV Strategisch ontwikkelingsinstrument voor de school: wat heb ik, wat kan ik en waar wil ik naar toe

9 Wat zijn onderwijszorgprofielen? Kwaliteitseisen onderwijszorgprofielen is vastgelegd samen met het personeel is vastgesteld na instemming van de MR is actueel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids bevat een oordeel over de kwaliteit van de basiszorg bevat een beschrijving van het aanbod aan onderwijs, begeleiding, deskundigheid en voorzieningen biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van de leerlingenzorg de inspectie ziet toe

10 Wat is relevant bij de enquête? Referentiegroep o.a.: -Locatiedirecteur -Lid Managementraad -Zorgcoördinator/ZAT-voorzitter -Docenten Proces in de schoollocatie: -Groepsanalyse referentiegroep -Staffelen individuele leden referentiegroep -Enquête binnen school (groepen)

11 Wat is relevant bij de enquête? Wat levert de ingevulde enquête op? -Algemene schoolgegevens -Typering school -Kengetallen -Zorgdeskundigheid in de school (basiszorg) -Zorgvoorzieningen in de school (breedtezorg) -Zorgdeskundigheid van buiten de school (breedte- of dieptezorg) -Kwaliteit basiszorg

12 Wat is het traject? Fase 1 - enquête - inventarisatie maart - mei 2011 - uitwerking juni - augustus 2011 - presentatie Managementraad 15.09.11 Fase 2 - afronding - september - december 2011 Fase 3 - implementatie - januari - juli 2012

13 Financiële middelen Regionaal € 128.000,-- (€ 10,-- per leerling) Elke locatie ontvangt € 1.000,00 voor de kick-off (= 12,5 % ) Scholingsaanbod via het SWV van max. € 5,00 per ll. (= 50%) Reservering van 37,5 % voor uitvoering van de inventarisatie en de implementatie (via de Managementraad)

14 Informatie? www.swvwestfriesland.nl www.passendonderwijs.nl Lid Managementraad van uw schoollocatie

15 Puzzel?


Download ppt "Samenwerkingsverband VO-SVO West-Friesland Presentatie Inventarisatie Zorgprofielen West-Friesland op 29 maart 2011 Versie: 24.03.10 SWV\Passend Onderwijs\VO-Zaken\"

Verwante presentaties


Ads door Google