De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GVTK Les 6. Vandaag Presentaties Feedback Presentaties week 7 Eindrapport.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GVTK Les 6. Vandaag Presentaties Feedback Presentaties week 7 Eindrapport."— Transcript van de presentatie:

1 GVTK Les 6

2 Vandaag Presentaties Feedback Presentaties week 7 Eindrapport

3 De eindpresentatie Zorg dat je de presentatie goed hebt voorbereid (de power point op tijd klaar, een paar keer geoefend, de tekst goed in je hoofd) Neem ook de lijst met beoordelingscriteria door (zie volgende dia’s en bijlage 1) Zorg dat je er op tijd bent ! Als de presentatie niet goed is, of niet door kan gaan, volgt herkansing in lesweek 9

4 Beoordeling presentatie Op de allereerste plaats: is de presentatie overtuigend ? Zou je als investeerder geld hierin willen steken ?

5 Beoordeling presentatie Opbouw van de onderdelen: Inleiding - kern – slot, afstemming verschillende sprekers Duidelijkheid: structuur-aanduiders, samenvattingen, voorbeelden, audiovisuele hulpmiddelen Verbale aspecten: stemgebruik, articulatie, stopwoorden Non-verbale aspecten: gedrag bij opkomst, oogcontact, houding, beweging, uit het hoofd, uitstraling, kleding Inhoudelijk: argumentatie, omgaan met kritiek, beantwoording van vragen, diepgang

6 Beoordeling eindrapport De onderbouwing / motivering van het idee (20 punten) Onderdeel trends (20 punten) Onderdeel markt (20 punten) Het onderzoek (10 punten) Financiën: opbrengsten, kosten en winst (20 punten) Vormgeving van het rapport (10 punten) Inleveren week 9

7 De onderbouwing / motivering van het idee (20 punten) Welke maatschappelijke ontwikkelingen ? Welke doelgroep is daar het meest bij betrokken ? Welke behoefte hoort daarbij ? Waarom dus dit product ? Onderdeel trends (20 punten) Welke trendfactoren spelen een rol ? economie, demografie, technologie, politiek, cultuur en sociologie, ecologie Is er rekening gehouden met de trendniveaus ?microtrends, maxitrends en megatrends Onderdeel markt (20 punten) Is de markt in termen van behoeften gedefinieerd ? Is de markt in deelmarkten / segmenten verdeeld ? Is rekening gehouden met de voorwaarden voor segmentatie ? meetbaarheid, voldoende omvang, bereikbaarheid, haalbaarheid Hoe is er gesegmenteerd ? demografisch, geografisch, psychografisch, gedrag Is er aandacht besteed aan lifestyle ? Activiteiten, Interesses, Opinies, vooral blijkend uit consumptiegedrag Is er rekening gehouden met segmentatiestrategieën ? ongedifferentieerd, gedifferentieerd of geconcentreerd Het onderzoek (10 punten) Zijn het doel en de probleemstelling van het onderzoek vastgesteld ? Zijn er secundaire gegevens (desk research) verzameld en is vastgesteld aan welke informatie er nog behoefte is ? Is een steekproef getrokken (vijf tot tien respondenten) ? En hoe ? Is rekening gehouden met representativiteit en validiteit ? En hoe ? Financiën: opbrengsten, kosten en winst (20 punten) Prijzen Maak een schatting van de prijs die je voor het product zou wilt vragen in het eerste jaar en kijk daarbij ook naar de prijzen van vergelijkbare producten. Motiveer in het eindrapport het gekozen prijsniveau: ben je wat duurder, wat goedkoper of ongeveer even duur als de concurrenten ? Maak ook een schatting van de prijzen in jaren 2 en 3 (waarom hoger of lager of gelijk ?) Als het om een product voor consumenten gaat, moet je er rekening mee houden dat de groothandel, de vervoerder en de detaillisten ook wat moeten verdienen Aantallen Maak een schatting van het aantal producten dat je denkt te kunnen verkopen in jaar 1 Geef daarbij ook aan hoe groot de totale markt is (die heb je al gedefinieerd in het stukje marktsegmentatie en doelgroepbepaling) en welk aandeel je daarvan mogelijk zou kunnen hebben -Maak ook een schatting van de ontwikkeling in de jaren 2 en 3 Wees hierbij realistisch en zeker niet te optimistisch; eventueel kun je met twee scenario’s werken Kosten Ontwikkelkosten, productiekosten en distributiekosten (ga hier slechts beknopt op in) Promotiekosten (ga hier uitgebreider op in) Vormgeving van het rapport (10 punten) is rekening gehouden met de eisen die aan een zakelijk rapport gesteld worden ? nodigt het rapport uit om geld in dit project te investeren ?


Download ppt "GVTK Les 6. Vandaag Presentaties Feedback Presentaties week 7 Eindrapport."

Verwante presentaties


Ads door Google