De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gasgevaren van biogasinstallaties Wat niet weet, soms wel deert! Jetty Middelkoop MPS 2010-2012, Delft Toptech.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gasgevaren van biogasinstallaties Wat niet weet, soms wel deert! Jetty Middelkoop MPS 2010-2012, Delft Toptech."— Transcript van de presentatie:

1 Gasgevaren van biogasinstallaties Wat niet weet, soms wel deert! Jetty Middelkoop MPS 2010-2012, Delft Toptech

2 Gebeuren er in NL wel ongevallen met biogasinstallaties?  Nauwelijks informatie te vinden  In NL rapporten vooral melding van gaslozingen en uitloop van substraat  Is er wel een risico?

3 Onderzoeksvragen 1. Welke gasgerelateerde gevaren? (hst. 4) 2. Inventarisatie gasgerelateerde ongevallen in Dld en NL (hst. 5) 3. Beschikbare kennis en informatie in Dld en NL (hst. 6) 4. Aandacht in vergunningen (hst. 7)*

4 1. welke gasgerelateerde gevaren Gemiddelde samenstelling van de belangrijkste bestanddelen van biogas (Kools e.a. 2005) Component Chem. formule GevarenConcentratie Methaan CH 4 Brandbaar 45 –75 % Kooldioxide CO 2 Verstikkend (giftig) 24 – 45% Waterdamp H2OH2OH2OH2O 2 – 7% Waterstofsulfide H2SH2SH2SH2S Giftig, brandbaar 20–20.000 ppm Stikstof N2N2N2N2Verstikkend < 2% Zuurstof O2O2O2O2Brandbevorderend Waterstof H2H2H2H2Brandbaar < 1% Overige (> 100) < 1%

5 Bouw en gasgevaren (co-)vergister Digestaat

6 2. Incidenten  Onderzoeksperiode: 2001-2010 (2005-2010)  Geen centrale registratie ongevallen  Infobronnen: –internationale ongevalsdatabanken –officiële onderzoeken –websites van actiegroepen –meldingen van hulpdiensten –media  In NL weinig, geanonimiseerde info (datum, plaats) (datum, plaats)

7 2. Incidenten Duitsland - analyse  Meest: brand en explosie  Belangrijkste locaties: vergister, machinekamer  Meeste slachtoffers: mengput en vergister  Vergelijking met NL niet mogelijk

8 3. Kennis en informatie  In Dld en NL periodieke scholing verplicht  In Dld: –frequentie vastgesteld door de (coöperatieve) verzekeraar –inhoud opleiding landelijk voorgeschreven, opleidingen breed beschikbaar –voor alle betrokken partijen veel, volledige en makkelijk toegankelijke informatie aanwezig

9 3. Kennis en informatie - vervolg In NL:  bouwers verzorgen de opleiding  Branche: de enige praktijkgerichte informatie over gasveiligheid komt uit België.  Verder alleen gezamenlijke verzekeraars en overheid (beperkt maar snel groeiend)

10 Aanbevelingen 1. Omvang vergiftigingsgevaar H 2 S onbekend  Onderzoek de H 2 S-concentratie vóór ontzwaveling  Onderzoek de relatie cosubstraat / H 2 S-gehalte  Potentie H 2 S-vorming meewegen in toestaan substraat? 2. Omvang risico kuilgassen onbekend  Onderzoek praktijksituaties Deelvraag 1 Welke gasgerelateerde gevaren zijn verbonden aan biogasinstallaties?

11 Centrale registratie ontbreekt  Controleer actief op het verplichte register van “ongewenste voorvallen”  Verwerk dit in een centraal register  Doe onderzoek naar de oorzaak van ongevallen  Is er een relatie met de onderhoudstoestand? Deelvraag 2 - Incidenten a. Welke gasgerelateerde ongevallen hebben plaatsgevonden in NL en in Dld?

12 (nog) niet te beantwoorden door het ontbreken van voldoende informatie over de Nederlandse situatie Deelvraag 2 - Incidenten b. Is de Duitse ongevalsituatie vergelijkbaar met de Nederlandse?

13 Ja, met name van methaan en H 2 S Onbekend of theoretische effectafstanden overeenkomen met de praktijk  Bij toekomstige ongevallen onderzoek doen naar de gevolgen (m.n. brand en explosie) Deelvraag 2 - Incidenten c. Is er wel sprake van gasgevaar?

14 In Dld voldoende, in NL niet In Dld voldoende, in NL niet  Branche (evt. samen met de overheid): ontwikkel praktijkgerichte veiligheids- informatie (ook voor hulpdiensten)  Concrete opleidings- en bijscholingseisen voor alle betrokken partijen Deelvraag 3 – Kennis en informatie Beschikbaarheid en toegankelijkheid

15 Hoe verder…… van groene stroom naar groen gas VEILI G


Download ppt "Gasgevaren van biogasinstallaties Wat niet weet, soms wel deert! Jetty Middelkoop MPS 2010-2012, Delft Toptech."

Verwante presentaties


Ads door Google