De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Enkele ideeën om ons uit de crisis te halen Constituante.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Enkele ideeën om ons uit de crisis te halen Constituante."— Transcript van de presentatie:

1 Enkele ideeën om ons uit de crisis te halen Constituante

2 30 jaar maatschappelijke evolutie 19862013

3 De terugkeer van de slinger Na de Nationale Raad van Verzet … … Is de tijd van Thatcher en Reagan aangebroken

4 Een democratie die uitgehold wordt België achter Jamaïca, Costa Rica en Namibië. Frankrijk, het land van de vrijdenkers staat in 37 e positie Een verwerping van het politieke en nog meer van Europa

5 Een wereld waar de invloed van het financiële buitensporig groeit. (financialisering) Een steeds aangroeiend aandeel van de financiële activa Het aandeel van de resultaten van de financiële vennootschappen in het totaal van de winsten

6 Een asociaal Europa Een werkloosheid van 10% stoort de Commissie niet Men praat het volk een schuldgevoel aan mbt. de overheidsschuld

7 Een losgeslagen financiële sector Een enorme stijging van de activa ondergebracht in fiscale paradijzen de laatste 10 jaar Een toename van de kredieten toegekend door de banken aan henzelf en aan de privé-sector met meer dan 100% van 1997 tot 2010 alhoewel het het BPI met minder dan 20 % groeide

8 Misleidende economische dogma’s De schuld heeft niet de negatieve impact die men haar toeschrijft op de economische groei. De VS zijn even geldverslindend als België inzake sociale transfers

9 Een afnemende fiscaliteit zowel voor de particulieren als voor de ondernemingen

10 Een maatschappij met hoe langer hoe meer ongelijkheid GINI-coëfficient op basis van de fiscale aangiften – België 1990 – 2007 Source : INS. Het éne percent van de meest welstellende bevolking bezit tot 20 % van het nationale patrimonium Source: Piketty

11 Enkele ideeën 1. De koopkracht verhogen door een verhoging van de lonen. 2. Voor alle Europese landen: op een gecoördineerde manier uit de NAVO stappen (Ch. de Gaulle, R. Debray) 3. Het ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme) is misschien niet noodzakelijk een slecht idee maar mag niet voorwaardelijk onderworpen zijn aan het IMF, noch aan besparingsplannen die raken aan de gezondheid, opvoeding, aan maatregelen om het werkl ‘flexibeler’ te maken. 4. De huishoudens die een inkomen kleiner dan 25 000 € per jaar hebben niet belasten. 5. De huishoudens met een inkomen tussen 25 000 – 50 000 € per jaar belasten aan 10 % 6. De effectieve marginale topbelastingstarieven opnieuw instellen aan ten minste 35 % (P. Thibaut) 7. De geldstromen tussen de Europese banken en de niet-Europese fiscale paradijzen verbieden (wetsvoorstel van het Franse Nationale Assemblée) 8. De vennootschappen belasten aan een effectief minimaal tarief van 20 % (Ph. Maystadt) 9. De vennootschappen belasten in het land waar ze hun economische winst realiseren en het systeem van transfertprijzen afschaffen(Ph. Maystadt) 10. De droge CDS (kredietderivaten) verbieden (aanvaard) 11. De banken verbieden, -wanneer ze spaartegoeden inzamelen-, dit geld te investeren op de beurs (acties, opties, grondstoffen) of op de OTC-markt voor dezelfde instrumenten. Scheiding van de activiteiten van depositobanken en investeringsbanken ((P. Krugman) (P. Volker) (Sir John Vickers) (P.Maystadt) 12. Pan-europese investeringsprojecten creëren, gevalideerd en uitgekozen door onafhankelijke experten gefinancieerd door de EIB (Europese Investeringsbank)(projects bonds) (een initiatief van de Europese Commissie) 13. Op hun vervaldag, de staatsleningen vervangen door euro bonds wat, in eerste instantie, een negatief effect op de Euro zal hebben en wat aan de Europse ondernemingen zal toestaan hun concurrentievermogen terug te winnen. En bovenal, wat een eind zal stellen aan de eindeloze discussies over welke staat moet gered worden, wanneer en onder welke voorwaarden (voorstel think tank Brueghel) 14. Aanvaarden dat de groei van het BNP niet de enige meestaf voor de gezondheid van de economie is (S. Latouche) 15. Eisen dat een land dat lid is van de Wereldhandelsorganisatie, een zwevende munt aanneemt (adopter)

12 Enkele ideeën 16. Een volkslening uitschrijven (K.Geens, minister van Financiën) 17. De statuten van de ECB wijzigen zodat ze zich niet alleen richt op het beperken van de inflatie maar dat ze erover waakt de koopkracht te bewaren. 18. Een Europees minimumloon vastleggen (P. Magnette & B.Tobback) 19. De regels vastleggen van de ‘rechtvaardige’ uitwisseling (P. Magnette & B.Tobback). Europa mag geen zeef meer zijn (E. Todd, J. Sapir) er moeten opnieuw enkele protectionistische barrières opgericht worden. (Commissie K. De Gucht) (D. Cohn Bendit) 20. De ECB zou rechtstreeks de souvereine (nationale) schulden moeten kunnen financieren. Men zou aan de private banken de macht moeten ontnemen dat zij alleen dit mogen doen.. 21. Installatie van een nieuwe structuur van financiële supervisie. (J. de Larosière) 22. De ontwikkeling van coöperatieve banken begunstigen. 23. Opnieuw aanknopen met een Europese industriële politiek (die sommige activiteitssectoren zou kunnen subsidiëren. (P. Magnette) 24. De inkomsten gehaald uit innovatie fiscaal tot 150 % aftrekbaar maken.(D. Reynders) tax shelter voor de techologische starts up 25. Belastingheffing op financiële transacties, de zogenaamde Tobin taks (aangenomen door 11 europese landen) 26. Nadenken over de zin “De (politieke) economie breidt haar verontrustende heerschappij uit en wordt de naam zelf van de betrekkingen tussen de mens en de wereld.” van Pascal Blanqué en deze van Jean-Pierre Dupuy « De economie heeft de plaats van het heilige ingenomen daar waar ze gelast is het menselijke geweld te bevatten ( in de twee betekenissen van het woord) 27. De economische wetenschap hervormen (J. Stiglitz) 28. De strijd op het politieke vlak. 29. Een CO2taks heffen op alle industriële goederen ingevoerd van buiten Europa.


Download ppt "Enkele ideeën om ons uit de crisis te halen Constituante."

Verwante presentaties


Ads door Google