De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Training “Doe-het-zelf” Programma “Samen duurzaam inzetbaar” Welkom Jan Stok & Margot Ruijters, 19 mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Training “Doe-het-zelf” Programma “Samen duurzaam inzetbaar” Welkom Jan Stok & Margot Ruijters, 19 mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Training “Doe-het-zelf” Programma “Samen duurzaam inzetbaar” Welkom Jan Stok & Margot Ruijters, 19 mei 2009

2 “Doe-het-zelf” Programma “Samen duurzaam inzetbaar”: 3 Bouwstenen 1) Introductiepresentatie 2) Online employabilityscan 3) Spel “Route naar inzet verzekerd”

3 Achtergronden, hoofddoelstelling en uw rollen als programmaleider(s)  Campagne “Inzet Verzekerd”  Subsidie voor “Doe-het-zelf” programma en afgesproken eindresultaten  Hoofddoelstelling “Doe-het-zelf” programma: verantwoordelijkheden van medewerkers en managers bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en de daarbij nodige randvoorwaarden vanuit de organisatie  Uw rollen als programmaleider(s), bijvoorbeeld bij het spel: 1.Als spelleider: voorbereiding, speluitleg, tijdsplanning en speltempo 2.Als procesbegeleider: stimuleren van ieders inbreng, leiden van de discussies, samenvatten en doorvragen en speerpunten verzamelen 3.Als resultaatverantwoordelijke: speerpunten samenvatten en gezamenlijk verantwoordelijkheden en randvoorwaarden erbij benoemen “Doe-het-zelf” Programma “Samen duurzaam inzetbaar”: U als programmaleider(s)

4 Programma- onderdeel Beoogde resultaten (zie ook “Uitgewerkte Programma”) 1.Introductie- presentatie 1.Kennis van en inzicht in het thema: duurzame inzetbaarheid 2.Actiegerichtheid en -bereidheid bij medewerkers stimuleren 3.Betrokkenheid en voortgang stimuleren 2.Employability- scan 1.Uitvoeren 2.Er zelf een vervolg aan geven 3.Spel “Route naar inzet verzekerd” 1.Reflecties op “eigen verantwoordelijkheid” van de medewerkers 2.Samen benoemen van verantwoordelijkheden en randvoorwaarden per speerpunt, conform Format: “Verantwoordelijkheden en Randvoorwaarden” 3.Acties en afspraken bevestigen 4.Verslag van de uitgevoerde programmaonderdelen, conform: Format “Evaluatie en Verslag Programma” “Doe-het-zelf” Programma “Samen duurzaam inzetbaar”: Beoogde resultaten

5 Bijlage 1  Uitgewerkt Programma, met: tijden, onderdelen, resultaten, werkvorm / werkwijze en materialen Bijlage 2.1Format: “Introductiepresentatie”, inclusief: introductie Employabilityscan en Spel Bijlage 2.2Checklist: Presenteren Bijlage 3Employabilityscan: Productfolder Bijlage 4Spel “Route naar inzet verzekerd”: Handleiding voor spelleiders Bijlage 5Formulier: “Verantwoordelijkheden en Randvoorwaarden” Bijlage 6Formulier: “Evaluatie en Verslag Programma” Algemeenwww.inzetverzekerd.nl: Informatie en achtergronden over campagne “De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid”www.inzetverzekerd.nl “Doe-het-zelf” Programma “Samen duurzaam inzetbaar”: Doe-het-zelf pakket Integraal uitvoeringsdraaiboek + Bijlagen

6  Pilotstatus: met verzoek om aan het einde tips mee te geven voor de definitieve opzet van de training en het “Doe-het-zelf” programma  Doelstelling van de pilottraining: u bent enthousiast, toegerust en vaardig om zelfstandig het “Doe-het-zelf” programma te leiden binnen de eigen afdeling / organisatie  Opzet van de pilottraining: 1.Samen het Spel “Route naar inzet verzekerd” spelen: met behulp van het spel speerpunten verzamelen en daarbij verantwoordelijkheden en randvoorwaarden benoemen 2.Focus op de 3 rollen 3.Introductiepresentatie “Samen duurzaam inzetbaar”: belang en urgentie, algemeen en binnen onze organisatie/afdeling, en waar moeten we mee aan de slag (interactieve presentatie) 4.Aanbieden en stimuleren van de employabilityscan: in principe voor persoonlijk gebruik van medewerkers 5.Evaluatie van de Pilottraining “Doe-het-zelf” Programma “Samen duurzaam inzetbaar”: Deze training 12:45 – 14:15 14:15 – 16:00 16:00 – 16:30 16:30 – 16:45 16:45 – 17:00 pauze: 14:45 – 15:00 lunch: 12:15 – 12:45


Download ppt "Training “Doe-het-zelf” Programma “Samen duurzaam inzetbaar” Welkom Jan Stok & Margot Ruijters, 19 mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google