De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijsdoorstroomkaart vmbo – mbo Jetty Pohlmann Lody Smeets Conferentie Ruimte en Regels, maart 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijsdoorstroomkaart vmbo – mbo Jetty Pohlmann Lody Smeets Conferentie Ruimte en Regels, maart 2007."— Transcript van de presentatie:

1 onderwijsdoorstroomkaart vmbo – mbo Jetty Pohlmann Lody Smeets Conferentie Ruimte en Regels, maart 2007

2 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 2 Opzet Beoordelingsmethode Een praktijkvoorbeeld Vragen en discussie: –Toepasbaarheid op school –Vergelijkbaarheid binnen en tussen scholen

3 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 3 Doelen doorstroomkaart Vakinhoud én algemene competenties Landelijk vergelijkbare beoordeling Betere overgang vo-vervolg –intake op maat –begeleiding op maat in vo en vervolg Hanteerbaar voor school: digitaal en papier

4 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 4 vo vervolg po Portfoliosysteem A Regio A, Leerling A standaard doorstroomkaart De doorstroomkaart: een standaard onderdeel in een portfolio

5 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 5

6 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 6 Succesvolle loopbaan vmbo-mbo Planmatig en georganiseerd werken Communiceren en presenteren Informatie verwerken en onderzoeken Samenwerken Evalueren en reflecteren Problemen oplossen, beslissen/acties kiezen Omgaan met veranderingen en tegenslagen Ondernemend en klantgericht werken Oriënteren op de loopbaan

7 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 7 Wat zijn competenties? De bekwaamheid om: kennis, vaardigheden, attitudes, persoonlijke eigenschappen op geïntegreerde wijze in een bepaalde context in te zetten om taken verantwoord en bewust uit te voeren volgens een kwaliteitsstandaard. vaardigheden attitude persoonlijke eigensch. kennis

8 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 8 Analyse van een competentie Succesfactor 1 Succesfactor 2 Succesfactor 3 ………… Beoordelingsaspect 1 Beoordelingsaspect 2 ………… indicator a indicator b …….. indicator a indicator b ……..

9 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 9 De competentie samenwerken De leerling kan bij de uitvoering van groepsopdrachten in wisselende rollen een bijdrage leveren aan het groepsproces (met mede-leerlingen, docenten, mensen buiten de school) zodanig gebruik makend van communicatietechnieken, de eigen talenten en die van de ander(en) en rekening houdend met aanwezige waarden, normen en afspraken dat in een constructieve werksfeer een (gezamenlijk) resultaat wordt behaald dat door de samenwerking een duidelijke meerwaarde heeft.

10 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 10 De competentie samenwerken Samen met anderen je werk doen –brengt eigen ideeën in –overlegt en verdeelt de taken –maakt haalbare werkafspraken en handelt daarnaar –spreekt anderen aan op gemaakte afspraken –biedt hulp en wil hulp ontvangen Het werk van jezelf/een ander beoordelen –benoemt sterke punten en verbeterpunten van zichzelf –benoemt sterke punten en verbeterpunten van de ander –vat opbouwende kritiek positief op en handelt daarnaar.

11 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 11 Bepalen gewenste niveau Beginners Startbekwaam voor..

12 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 12 Beoordelingsschaal Score 4: Zeer gevorderd Laat dit uitstekend en zeer zelfstandig zien Score 3: Gevorderd Voldoet aan de eisen (op het gewenste niveau) Tips van de begeleider volstaan Score 2: Half gevorderd Voldoet deels aan de eisen (nog niet op gewenste niveau) Er is nog verbetering en hulp nodig Score 1: Beginner Nauwelijks te zien of te herkennen Veel hulp en oefening nodig

13 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 13 Eisen beoordelingen Bevorder accurate en vergelijkbare beoordelingen: oformuleer indicatoren als concrete aanwijzingen te observeren te zien in procesverslag of product terug te vragen in evaluatiegesprek olet alleen op de relevante indicatoren overhelder de schaalpunten met voorbeelden omeer beoordelaars, meer momenten en meer opdrachten ooefen en overleg over een gelijke interpretatie

14 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 14 Eisen bewijsstukken/opdrachten Doet de opdracht daadwerkelijk een beroep op de boogde competentie? Zijn de eisen voor aanpak en resultaat helder voor leerling en beoordelaar? Is de opdracht niet te eenvoudig of juist te complex?

15 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 15 Bouwstenen opdracht bronnen, materialen handelingen/taken eisen aanpak eisen resultaat taakzelfstandigheidvakinh. diepgang presentatie routine of nieuw tijd ?

16 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 16 Ontwikkeling van een competentie hoog Roos gemiddeld Roos laagAlex Roos Alex Complexiteit opdracht Competentie niveau 1234

17 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 17 Opdrachten in portfolio Planmatig werken Communi- ceren presente- ren Info verwerven en verwerken Samen- werken Evalueren en reflecteren Maak een … voor ….. xxxxxxx Organiseer een …… voor …. xxxxxx

18 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 18 Excel monitor competenties

19 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 19 Score per aspect en per indicator

20 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 20 Score per aspect en per indicator

21 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 21 Score per bewijsstuk

22 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 22 Samenvattend profiel doorstroomkaart

23 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 23 Doelen proeven op scholen Herkenbaarheid en eenduidigheid beoordelingsindicatoren Overeenstemming oordelen docenten onderling en leerling Verbeteren hanteerbaarheid methode: digitaal en papier

24 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 24 Aandachtspunten uit de pilot Hoe gaat mbo het gebruiken? Hoeveel meetmomenten? Landelijke/regionale beoordelingsindicatoren, maar welke eisen gelden voor de opdrachten op basis waarvan de oordelen tot stand komen?

25 21-9-2014 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA 25 Meer informatie Artikel van Jetty Pohlmann en Lody Smeets over de digitale doorstroomkaart in Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk december 2006, nummer 4 jetty.pohlmann@cito.nl lody.smeets@cito.nl


Download ppt "Onderwijsdoorstroomkaart vmbo – mbo Jetty Pohlmann Lody Smeets Conferentie Ruimte en Regels, maart 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google