De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

onderwijsdoorstroomkaart

Verwante presentaties


Presentatie over: "onderwijsdoorstroomkaart"— Transcript van de presentatie:

1 onderwijsdoorstroomkaart
vmbo – mbo Jetty Pohlmann Lody Smeets Conferentie Ruimte en Regels, maart 2007 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

2 Opzet Beoordelingsmethode Een praktijkvoorbeeld Vragen en discussie:
Toepasbaarheid op school Vergelijkbaarheid binnen en tussen scholen © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

3 Doelen doorstroomkaart
Vakinhoud én algemene competenties Landelijk vergelijkbare beoordeling Betere overgang vo-vervolg intake op maat begeleiding op maat in vo en vervolg Hanteerbaar voor school: digitaal en papier

4 De doorstroomkaart: een standaard onderdeel in een portfolio
vervolg vo po standaard doorstroomkaart Portfoliosysteem A Regio A, Leerling A © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

5

6 Succesvolle loopbaan vmbo-mbo
Planmatig en georganiseerd werken Communiceren en presenteren Informatie verwerken en onderzoeken Samenwerken Evalueren en reflecteren Problemen oplossen, beslissen/acties kiezen Omgaan met veranderingen en tegenslagen Ondernemend en klantgericht werken Oriënteren op de loopbaan Gevalideerd op basis van: Interviews Contacten en ervaringen met andere projecten en scholen: Utrecht, Wellantscholen © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

7 persoonlijke eigensch.
Wat zijn competenties? De bekwaamheid om: kennis, vaardigheden, attitudes, persoonlijke eigenschappen op geïntegreerde wijze in een bepaalde context in te zetten om taken verantwoord en bewust uit te voeren volgens een kwaliteitsstandaard. kennis vaardigheden persoonlijke eigensch. attitude Uiting in gedrag © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

8 Analyse van een competentie
Succesfactor 1 Succesfactor 2 Succesfactor 3 ………… Beoordelingsaspect 1 Beoordelingsaspect 2 indicator a indicator b …….. indicator a indicator b …….. © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

9 De competentie samenwerken
De leerling kan bij de uitvoering van groepsopdrachten in wisselende rollen een bijdrage leveren aan het groepsproces (met mede-leerlingen, docenten, mensen buiten de school) zodanig gebruik makend van communicatietechnieken, de eigen talenten en die van de ander(en) en rekening houdend met aanwezige waarden, normen en afspraken dat in een constructieve werksfeer een (gezamenlijk) resultaat wordt behaald dat door de samenwerking een duidelijke meerwaarde heeft.

10 De competentie samenwerken
Samen met anderen je werk doen brengt eigen ideeën in overlegt en verdeelt de taken maakt haalbare werkafspraken en handelt daarnaar spreekt anderen aan op gemaakte afspraken biedt hulp en wil hulp ontvangen Het werk van jezelf/een ander beoordelen benoemt sterke punten en verbeterpunten van zichzelf benoemt sterke punten en verbeterpunten van de ander vat opbouwende kritiek positief op en handelt daarnaar.

11 Bepalen gewenste niveau
Startbekwaam voor .. Beginners © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

12 Beoordelingsschaal Score 4: Zeer gevorderd
Laat dit uitstekend en zeer zelfstandig zien Score 3: Gevorderd Voldoet aan de eisen (op het gewenste niveau) Tips van de begeleider volstaan Score 2: Half gevorderd Voldoet deels aan de eisen (nog niet op gewenste niveau) Er is nog verbetering en hulp nodig Score 1: Beginner Nauwelijks te zien of te herkennen Veel hulp en oefening nodig

13 Eisen beoordelingen Bevorder accurate en vergelijkbare beoordelingen:
formuleer indicatoren als concrete aanwijzingen te observeren te zien in procesverslag of product terug te vragen in evaluatiegesprek let alleen op de relevante indicatoren verhelder de schaalpunten met voorbeelden meer beoordelaars, meer momenten en meer opdrachten oefen en overleg over een gelijke interpretatie © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

14 Eisen bewijsstukken/opdrachten
Doet de opdracht daadwerkelijk een beroep op de boogde competentie? Zijn de eisen voor aanpak en resultaat helder voor leerling en beoordelaar? Is de opdracht niet te eenvoudig of juist te complex? © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

15 Bouwstenen opdracht bronnen, materialen ? handelingen/taken tijd
eisen aanpak routine of nieuw eisen resultaat presentatie taakzelfstandigheid vakinh. diepgang © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

16 Ontwikkeling van een competentie
hoog Roos gemiddeld laag Alex Complexiteit opdracht Competentie niveau 1 2 3 4 © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

17 Opdrachten in portfolio
Planmatig werken Communi-ceren presente-ren Info verwerven en verwerken Samen-werken Evalueren en reflecteren Maak een … voor ….. xxxxxxx Organiseer een …… voor …. xxxxxx © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

18 Excel monitor competenties
© Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

19 Score per aspect en per indicator
© Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

20 Score per aspect en per indicator
© Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

21 Score per bewijsstuk © Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

22 Samenvattend profiel doorstroomkaart
© Cito Arnhem, Esloo, Northgo, Stichting Willibrord, ROC ASA

23 Doelen proeven op scholen
Herkenbaarheid en eenduidigheid beoordelingsindicatoren Overeenstemming oordelen docenten onderling en leerling Verbeteren hanteerbaarheid methode: digitaal en papier

24 Aandachtspunten uit de pilot
Hoe gaat mbo het gebruiken? Hoeveel meetmomenten? Landelijke/regionale beoordelingsindicatoren, maar welke eisen gelden voor de opdrachten op basis waarvan de oordelen tot stand komen?

25 Meer informatie Artikel van Jetty Pohlmann en Lody Smeets over de digitale doorstroomkaart in Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk december 2006, nummer 4


Download ppt "onderwijsdoorstroomkaart"

Verwante presentaties


Ads door Google