De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kwaliteitsmonitor Schoolexamens Jan van Weerden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kwaliteitsmonitor Schoolexamens Jan van Weerden."— Transcript van de presentatie:

1

2 De Kwaliteitsmonitor Schoolexamens Jan van Weerden

3

4 Voordelen centrale examens Civiel effect diploma voor vervolgonderwijs en beroep Minder noodzaak tot toelatingsexamens voor universiteit Kansengelijkheid/sociale gelijkheid/kleinere verschillen tussen scholen Gebruik examengegevens voor schoolverbetering Centrale examens dragen blijkens internationaal vergelijkend onderzoek bij aan verhoging leerlingenprestaties Geen spagaat docent als begeleider en beoordelaar Minder problemen met hulp, authenticiteit, fraude en plagiaat Objectieve informatie en landelijke vergelijkbaarheid

5 Voordelen centrale examens Betrokkenheid docenten Recht doen aan professionaliteit docenten Bredere en diepgaandere examinering van onderwijsdoelen en inhouden Onderwijs op maat van de leerling Onderwijs op maat van de regio Regelmatige studie in plaats van stampen voor examen

6 Inspectie en kwaliteit schoolexamen Oordeel over kwaliteit SE gematigd positief, maar: grote kwaliteitsverschillen tussen scholen. slaagkansen verschillen van school tot school. Wat kan beter? inhoud toetsen constructieprocedures toetsvorm: te veel schriftelijk-reproductief correctievoorschriften en puntenwaardering transparantie voor kandidaten

7 Inspectie en kwaliteit schoolexamen De inspectie let tegenwoordig vooral op: documenten school m.b.t. interne kwaliteitszorg SE verschil in cijfer SE en CE constructie SE door één persoon scholing docenten in toetsconstructie kwaliteit SE te weinig geborgd  binnen sectie  tussen secties  met andere locaties / scholen  schoolbrede afspraken over bv. aantal toetsen, weging en normering  toezicht directie en examencoördinator op PTA en SE

8 Waarom Kwaliteitsmonitor Schoolexamens? “Ruimte en regels” Overheidsbeleid: deregulering en autonomievergroting. De scholen mogen inhoud en vorm schoolexamen meer zelf bepalen. Vanaf 2007 nieuwe geglobaliseerde examenprogramma’s minder overlap SE en CE school mag eigen vakonderdelen toevoegen vormvoorschriften voor SE geschrapt Maar … meer verticale en horizontale verantwoording hogere eisen aan interne en externe kwaliteitszorg

9 Voordelen centrale examens functies Kwaliteitsmonitor Schoolexamen communicatie over kwaliteit tijdig signaleren zwakke plekken kwaliteit verbeteren kwaliteit handhaven verantwoording afleggen

10 De Kwaliteitsmonitor Schoolexamens

11 Kwaliteitsmonitor Schoolexamens vooral bedoeld voor docenten vakgericht middenmanagement Scan Kwaliteit Schoolexamens vooral bedoeld voor schoolleiders examencoördinatoren

12 De zes kwaliteitsstandaarden STANDAARDOMSCHRIJVING 1InhoudDe schoolexamens zijn aantoonbaar representatief voor het eindexamenprogramma. 2Technische kwaliteitDe toetsen en opdrachten zijn zorgvuldig samengesteld en voldoen aan technische kwaliteitseisen. 3Organisatie en afnameDe afname van de toetsen en opdrachten is zorgvuldig, blijkend uit een adequate planning en organisatie. 4Beoordeling, normering en weging De beoordeling, normering en weging gebeurt op verantwoorde wijze. 5TransparantieHet is de kandidaten duidelijk wat er getoetst wordt, op welke wijze en hoe dat wordt beoordeeld. 6SchoolbeleidSchoolleiding en vakdocenten voeren een integraal beleid met betrekking tot de kwaliteit van het schoolexamen.

13 De Kwaliteitsmonitor Schoolexamens vragenlijst met 29 vragen: indicatoren zes dimensies van kwaliteit: standaarden per standaard vijf à zes indicatoren per indicator:  toelichting  hyperlinks met uitleg en informatie  hulpvragen (totaal 260) documentatie

14 Cd-rom versie

15 Webversie

16 6INDICATOREN 6.1De schoolleiding heeft vakoverstijgend beleid voor het schoolexamen op schrift gesteld en ziet toe op een consistente toepassing van dit beleid. 6.2Tijdens het overleg van de vakcollega's wordt de verbetering van de kwaliteit van het schoolexamen regelmatig aan de orde gesteld. 6.3Over de afstemming tussen de vakken vindt regelmatig overleg plaats met collega's van andere vakken. 6.4Ten behoeve van het nieuwe schoolexamen wordt de kwaliteit van het voorgaande schoolexamen kritisch en systematisch geëvalueerd. 6.5Er wordt interne en externe expertise ingeschakeld bij het vaststellen, handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het schoolexamen. Voorbeeld Standaard 6: Schoolbeleid

17 Oefening

18 De Kwaliteitsmonitor SE Opbouw vragenlijst met 29 vragen zes dimensies van kwaliteit: standaarden per standaard vijf à zes indicatoren per indicator één vraag, namelijk: In hoeverre is deze indicator voor uw vak gerealiseerd? ANiet of nauwelijks BMin of meer CVrijwel volledig DVolledig E Kan ik niet beoordelen Toelichting – hulpvragen- hyperlinks

19 6INDICATOREN 6.1De schoolleiding heeft vakoverstijgend beleid voor het schoolexamen op schrift gesteld en ziet toe op een consistente toepassing van dit beleid. 6.2Tijdens het overleg van de vakcollega's wordt de verbetering van de kwaliteit van het schoolexamen regelmatig aan de orde gesteld. 6.3Over de afstemming tussen de vakken vindt regelmatig overleg plaats met collega's van andere vakken. 6.4Ten behoeve van het nieuwe schoolexamen wordt de kwaliteit van het voorgaande schoolexamen kritisch en systematisch geëvalueerd. 6.5Er wordt interne en externe expertise ingeschakeld bij het vaststellen, handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het schoolexamen. Voorbeeld Standaard 6: Schoolbeleid

20 Oefening STANDAARD 6 Schoolleiding en docenten voeren een integraal beleid voor het vaststellen, handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het schoolexamen INDICATOR 6.1 De schoolleiding heeft vakoverstijgend beleid voor het schoolexamen op schrift gesteld en ziet toe op een consistente toepassing van dit beleid. In hoeverre is deze indicator voor uw vak gerealiseerd? ANiet of nauwelijks BMin of meer CVrijwel volledig DVolledig E Kan ik niet beoordelen

21 Discussie Vragen voor discussie in groepjes en nabespreking. In hoeverre is deze indicator voor mijn vak gerealiseerd? In hoeverre is mijn kwaliteitsoordeel veranderd? Hoe bruikbaar is dit onderdeel van de kwaliteitsmonitor?

22 Productinformatie Cd-romversie Webversie


Download ppt "De Kwaliteitsmonitor Schoolexamens Jan van Weerden."

Verwante presentaties


Ads door Google