De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.1 aanstellingsplichtaanstellingsplicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.1 aanstellingsplichtaanstellingsplicht."— Transcript van de presentatie:

1 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.1 aanstellingsplichtaanstellingsplicht Decr. 19/4/1995 art. 3.2.1. B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.1. B.Vl.Reg. 6/2/1991 bijlage 1 kwalificatieplichtkwalificatieplicht B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.2. (bij)scholingsplicht(bij)scholingsplicht B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.2 aanstellingsplichtaanstellingsplicht Decr. 19/4/1995 art. 3.2.1. B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.1. B.Vl.Reg. 6/2/1991 bijlage 1 kwalificatieplichtkwalificatieplicht B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.2. (bij)scholingsplicht(bij)scholingsplicht B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.2 MILIEUCOORDINATIE: MC (1)

2 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.2 decretaal takenpakketdecretaal takenpakket Decr. 19/4/1995 art. 3.2.2. B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.3. aansprakelijkheidaansprakelijkheid burgerrechtelijk: BW art. 1382. strafrechtelijk: Decr. 19/4/1995 art. 3.8.3. wettelijke beschermingwettelijke bescherming B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.2.- 3.- 4. decretaal takenpakketdecretaal takenpakket Decr. 19/4/1995 art. 3.2.2. B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.3. aansprakelijkheidaansprakelijkheid burgerrechtelijk: BW art. 1382. strafrechtelijk: Decr. 19/4/1995 art. 3.8.3. wettelijke beschermingwettelijke bescherming B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.2.- 3.- 4. MILIEUCOORDINATIE: MC (2)

3 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.3 permanente opdrachtenpermanente opdrachten adviserend, controlerend, informatief, administratief periodieke opdrachtenperiodieke opdrachten adviserend, controlerend, informatief, administratief occasionele opdrachtenoccasionele opdrachten jaarkalenderjaarkalender permanente opdrachtenpermanente opdrachten adviserend, controlerend, informatief, administratief periodieke opdrachtenperiodieke opdrachten adviserend, controlerend, informatief, administratief occasionele opdrachtenoccasionele opdrachten jaarkalenderjaarkalender MILIEUCOORDINATOR (MC)

4 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.4 bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieu- vriendelijke productiemethoden en producten (BIM art. 3.2.2. § 1. a)bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieu- vriendelijke productiemethoden en producten (BIM art. 3.2.2. § 1. a) - geactualiseerde milieubeschrijvingen bedrijf - milieuzelftesten (GOM,...) - adviezen conform BBT-richtlijnen VITO - adviezen conform PRESTI-programma’s -... bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieu- vriendelijke productiemethoden en producten (BIM art. 3.2.2. § 1. a)bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieu- vriendelijke productiemethoden en producten (BIM art. 3.2.2. § 1. a) - geactualiseerde milieubeschrijvingen bedrijf - milieuzelftesten (GOM,...) - adviezen conform BBT-richtlijnen VITO - adviezen conform PRESTI-programma’s -... TAKENPAKKET MC (1)

5 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.5 waken over de naleving vd milieuwetgeving door meer bepaald op regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de zuiveringstechnische werken en de afval- stromen (BIM art. 3.2.2. § 1. b)waken over de naleving vd milieuwetgeving door meer bepaald op regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de zuiveringstechnische werken en de afval- stromen (BIM art. 3.2.2. § 1. b) - vastgestelde periode en frequentie - milieuvergunningenstelsel en -voorwaarden - overeenkomst tussen bedrijfsleiding en MC - rapportering !! -... waken over de naleving vd milieuwetgeving door meer bepaald op regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de zuiveringstechnische werken en de afval- stromen (BIM art. 3.2.2. § 1. b)waken over de naleving vd milieuwetgeving door meer bepaald op regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de zuiveringstechnische werken en de afval- stromen (BIM art. 3.2.2. § 1. b) - vastgestelde periode en frequentie - milieuvergunningenstelsel en -voorwaarden - overeenkomst tussen bedrijfsleiding en MC - rapportering !! -... TAKENPAKKET MC (2)

6 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.6 rapporteren vd vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en voorstellen doen om deze te verhelpen (BIM art. 3.2.2. § 1. b vervolg)rapporteren vd vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en voorstellen doen om deze te verhelpen (BIM art. 3.2.2. § 1. b vervolg) - schriftelijk !! - vastgestelde periode en frequentie - milieujaarverslag bedrijf - jaarverslag milieucoördinator -... rapporteren vd vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en voorstellen doen om deze te verhelpen (BIM art. 3.2.2. § 1. b vervolg)rapporteren vd vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en voorstellen doen om deze te verhelpen (BIM art. 3.2.2. § 1. b vervolg) - schriftelijk !! - vastgestelde periode en frequentie - milieujaarverslag bedrijf - jaarverslag milieucoördinator -... TAKENPAKKET MC (3)

7 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.7 waken over of instaan voor de uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissie- metingen en de registratie van de resultaten ervan (BIM art. 3.2.2. § 1. c)waken over of instaan voor de uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissie- metingen en de registratie van de resultaten ervan (BIM art. 3.2.2. § 1. c) - schriftelijke meetstrategie - jaarlijkse / periodieke actualisatie - rapportering !!... waken over of instaan voor de uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissie- metingen en de registratie van de resultaten ervan (BIM art. 3.2.2. § 1. c)waken over of instaan voor de uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissie- metingen en de registratie van de resultaten ervan (BIM art. 3.2.2. § 1. c) - schriftelijke meetstrategie - jaarlijkse / periodieke actualisatie - rapportering !!... TAKENPAKKET MC (4)

8 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.8 waken over het bijhouden vh afvalstoffen- register en de naleving van de meldingsplicht... (terzake) (BIM art. 3.2.2. § 1. d)waken over het bijhouden vh afvalstoffen- register en de naleving van de meldingsplicht... (terzake) (BIM art. 3.2.2. § 1. d) - jaarlijkse melding voor 10 februari - schriftelijke motivering van eventueel uitstel - schriftelijke afspraken over registratiewijze - rapportering !!... waken over het bijhouden vh afvalstoffen- register en de naleving van de meldingsplicht... (terzake) (BIM art. 3.2.2. § 1. d)waken over het bijhouden vh afvalstoffen- register en de naleving van de meldingsplicht... (terzake) (BIM art. 3.2.2. § 1. d) - jaarlijkse melding voor 10 februari - schriftelijke motivering van eventueel uitstel - schriftelijke afspraken over registratiewijze - rapportering !!... TAKENPAKKET MC (5)

9 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.9 voorstellen doen en bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu vd inrichting, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken (BIM art. 3.2.2. § 1. e)voorstellen doen en bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu vd inrichting, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken (BIM art. 3.2.2. § 1. e) - schriftelijk !! - adviezen, rapporten, meldingen, respons, info,... - intern: bedrijfsleiding én werknemers - extern: milieuadmin., buurt, collega’s, media,... -... voorstellen doen en bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu vd inrichting, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken (BIM art. 3.2.2. § 1. e)voorstellen doen en bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu vd inrichting, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken (BIM art. 3.2.2. § 1. e) - schriftelijk !! - adviezen, rapporten, meldingen, respons, info,... - intern: bedrijfsleiding én werknemers - extern: milieuadmin., buurt, collega’s, media,... -... TAKENPAKKET MC (6)

10 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.10 advies geven over elke voorgenomen investe- ring die vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn; het advies wordt tijdig ingewonnen en wordt voorgelegd aan het orgaan dat de beslissing neemt; op verzoek van de MC wordt hij/zij gehoord (BIM art. 3.2.2. § 2.)advies geven over elke voorgenomen investe- ring die vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn; het advies wordt tijdig ingewonnen en wordt voorgelegd aan het orgaan dat de beslissing neemt; op verzoek van de MC wordt hij/zij gehoord (BIM art. 3.2.2. § 2.) - schriftelijk !! - op vraag van de bedrijfsleiding - n.v.t. bij ontstentenis van een tijdige vraag -... advies geven over elke voorgenomen investe- ring die vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn; het advies wordt tijdig ingewonnen en wordt voorgelegd aan het orgaan dat de beslissing neemt; op verzoek van de MC wordt hij/zij gehoord (BIM art. 3.2.2. § 2.)advies geven over elke voorgenomen investe- ring die vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn; het advies wordt tijdig ingewonnen en wordt voorgelegd aan het orgaan dat de beslissing neemt; op verzoek van de MC wordt hij/zij gehoord (BIM art. 3.2.2. § 2.) - schriftelijk !! - op vraag van de bedrijfsleiding - n.v.t. bij ontstentenis van een tijdige vraag -... TAKENPAKKET MC (7)

11 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.11 jaarlijks een verslag opstellen... over de wijze waarop de MC de opdracht heeft vervuld t.b.v. de bedrijfsleiding en... de OR... het comité PBW of... de vakbondsafvaardiging (BIM art. 3.2.2. § 3.)jaarlijks een verslag opstellen... over de wijze waarop de MC de opdracht heeft vervuld t.b.v. de bedrijfsleiding en... de OR... het comité PBW of... de vakbondsafvaardiging (BIM art. 3.2.2. § 3.) - activiteitenverslag + knelpunten en oplossingen - m.b.t. het voorbije kalenderjaar - vastgestelde opbouw -... jaarlijks een verslag opstellen... over de wijze waarop de MC de opdracht heeft vervuld t.b.v. de bedrijfsleiding en... de OR... het comité PBW of... de vakbondsafvaardiging (BIM art. 3.2.2. § 3.)jaarlijks een verslag opstellen... over de wijze waarop de MC de opdracht heeft vervuld t.b.v. de bedrijfsleiding en... de OR... het comité PBW of... de vakbondsafvaardiging (BIM art. 3.2.2. § 3.) - activiteitenverslag + knelpunten en oplossingen - m.b.t. het voorbije kalenderjaar - vastgestelde opbouw -... TAKENPAKKET MC (8)

12 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.12 complexcomplex multisectorieelmultisectorieel ‘grens’overschrijdend‘grens’overschrijdend » organisatorische vs juridische aspecten» organisatorische vs juridische aspecten » economische vs ecologische benadering» economische vs ecologische benadering complexcomplex multisectorieelmultisectorieel ‘grens’overschrijdend‘grens’overschrijdend » organisatorische vs juridische aspecten» organisatorische vs juridische aspecten » economische vs ecologische benadering» economische vs ecologische benadering TAKENPAKKET MC (9)

13 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.13 doelstellingen vh milieubeleid (AMB art. 1.2.1.)doelstellingen vh milieubeleid (AMB art. 1.2.1.) » maatschappelijk draagvlak bedrijfsinterne milieuzorg (BIM art. 3.1.1.)bedrijfsinterne milieuzorg (BIM art. 3.1.1.) = impliciete taak vd MC » bedrijfsverantwoordelijkheid takenpakket van de MC (BIM art. 3.2.2.)takenpakket van de MC (BIM art. 3.2.2.) = expliciete taak vd MC » persoonlijke verantwoordelijkheid doelstellingen vh milieubeleid (AMB art. 1.2.1.)doelstellingen vh milieubeleid (AMB art. 1.2.1.) » maatschappelijk draagvlak bedrijfsinterne milieuzorg (BIM art. 3.1.1.)bedrijfsinterne milieuzorg (BIM art. 3.1.1.) = impliciete taak vd MC » bedrijfsverantwoordelijkheid takenpakket van de MC (BIM art. 3.2.2.)takenpakket van de MC (BIM art. 3.2.2.) = expliciete taak vd MC » persoonlijke verantwoordelijkheid MILIEUCOORDINATIE

14 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.14 persoonlijke verantwoordelijkheidpersoonlijke verantwoordelijkheid zendeling, docent, politieagent, begeleider,... impliciet: bedrijfsverantwoordelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheidburgerrechtelijke aansprakelijkheid strafrechtelijke aansprakelijkheidstrafrechtelijke aansprakelijkheid geldboete tot ± 50 M€! gevangenisstraf tot 3 jaar persoonlijke verantwoordelijkheidpersoonlijke verantwoordelijkheid zendeling, docent, politieagent, begeleider,... impliciet: bedrijfsverantwoordelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheidburgerrechtelijke aansprakelijkheid strafrechtelijke aansprakelijkheidstrafrechtelijke aansprakelijkheid geldboete tot ± 50 M€! gevangenisstraf tot 3 jaar MC: AANSPRAKELIJKHEID

15 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.15 burgerrechtelijkburgerrechtelijk BA polis + milieuluik strafrechtelijkstrafrechtelijk niet verzekerbaar contract MC - bedrijf » nood aan beroepsorde» nood aan beroepsorde VMC (www.vmd-vmc.be) burgerrechtelijkburgerrechtelijk BA polis + milieuluik strafrechtelijkstrafrechtelijk niet verzekerbaar contract MC - bedrijf » nood aan beroepsorde» nood aan beroepsorde VMC (www.vmd-vmc.be) MC: VERZEKERBAARHEID

16 I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.16 MC = verpersoonlijking bedrijfsmilieubeleidMC = verpersoonlijking bedrijfsmilieubeleid van initiator naar coach integraal zorgbeleid knelpuntenknelpuntentaakafbakeningpositioneringaansprakelijkheid... » nood aan praktische instrumenten» nood aan praktische instrumenten MC = verpersoonlijking bedrijfsmilieubeleidMC = verpersoonlijking bedrijfsmilieubeleid van initiator naar coach integraal zorgbeleid knelpuntenknelpuntentaakafbakeningpositioneringaansprakelijkheid... » nood aan praktische instrumenten» nood aan praktische instrumenten MILIEUCOORDINATIE: BESLUIT


Download ppt "I. Milieubeleid Cursus BedrijfsMzorg Prof. G. Van Eetvelde IVPV opleiding ‘Milieucoördinator’ Module C deel C 0_1030922v1.0p.1 aanstellingsplichtaanstellingsplicht."

Verwante presentaties


Ads door Google