De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor gegevens Compliance aan wetgeving bij gegevensverstrekking Wout Adema Voorzitter DHD-bestuur DHD Symposium 21 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor gegevens Compliance aan wetgeving bij gegevensverstrekking Wout Adema Voorzitter DHD-bestuur DHD Symposium 21 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor gegevens Compliance aan wetgeving bij gegevensverstrekking Wout Adema Voorzitter DHD-bestuur DHD Symposium 21 september 2011

2 Wat kan en mag bij het (niet) verstrekken van gegevens aan collega-ziekenhuizen, zorgverzekeraars, overheidsorganen, onderzoekers en overige gebruiker? Vraagstelling

3 16.00 uur - Opening en inleiding drs. W.J. Adema RA MBA, voorzitter bestuur DHD, voorzitter RvB St. Jansdal (dagvoorzitter) 16.30 uur – Uitwisseling van gegevens; wat mag wel en wat mag niet? mw. Mr. M.L. Broekhuizen, namens Dr. J.H. Don, Raad van Bestuur NMa 17.00 uur – Transparantie en toegankelijkheid van gegevens; taken en bevoegdheden NZa en afbakeningt.o.v. NMa en CBP drs. M.S. Mulder, directeur Cure NZa 17.30 uur - Verstrekking van gegevens en de privacy Mr. dr. J. Nouwt, juridisch consultant en juridisch adviseur KNMG, voorzitter privacycommissie DHD 18.00 uur - Dinerbuffet 19.00 uur - Discussie aan de hand van praktijkvoorbeelden 20.15 uur - Afsluiting door de dagvoorzitter, conclusies en aanbevelingen 20.30 uur - Einde Programma

4 drs. M.S. Mulder, NZa: Casus 2 – Boycot parallelle gegevensuitvraag van de zorgverzekeraars Mw. Mr. M.L. Broekhuizen, NMa: Casus 3 – Levering DIS-gegevens door DHD Mr. Dr. Nouwt: - Casus 4 – Afscherming gegevens Casussen

5 -Opgericht in 2007 door NVZ en NFU Doelstelling: Verzamelen, verwerken, beheren en distribueren van landelijke ziekenhuisgegevens DHD

6 Gegevensverzamelingen DHD: Zorggegevens/patientenniveau: –Klinische gegevens (LMR) –Poliklinische gegevens (LAZR) –Zorg en DBC’s (DIS aanvragen derden) Bedrijfsmatig/instellingsniveau: –Bedrijfsgegevens (productie, bedden, personeel; EJZ) –Loonkostengegevens Kwaliteit van zorg: –prestatie-indicatoren IGZ –complicatieregistratie radiotherapeutische centra

7 Gegevensloket DHD - Distribueren van de landelijke ziekenhuisgegevens Wettelijk rechthebbenden (o.a. CBS) Ziekenhuizen Wetenschappelijk onderzoek Overheid/non-profit: RIVM, Consument en Veiligheid Profit NB 1: Distributie van de landelijke ziekenhuisgegevens (o.b.v. gegevensprotocol) NB 2: Privacycommissie DHD (randvoorwaarden)

8 Mededinging & DHD Toegestaan Benchmarks t.o.v. alle Nederlandse ziekenhuizen Benchmarks t.o.v. groepen van ziekenhuizen (UMC, STZ, SAZ, overig) Geografische benchmarks met gegevens >12 mnd Voorzichtigheid is geboden bij (Strategische) gegevens < 12 mnd Geografische benchmarks Financiële gegevens

9 Sinds 2011: Uitlevering DIS-gegevens on-hold -Uitspraak NMa m.b.t. gegevensuitwisseling ziekenhuizen in Groot-Amsterdam: nader onderzoek naar wetgeving -Advies privacycommissie -Ziekenhuizen hebben aangegeven het onwenselijk te vinden dat hun gegevens op naam ter beschikking worden gesteld van commerciële partijen t.b.v. het maken van benchmarkproducten als zij het product niet bij deze commerciële partij willen afnemen

10 Huidige praktijk: DIS-databestanden geaggregeerd aan ziekenhuizen zelf leveren Databestand van het eigen ziekenhuis Databestand van alle Nederlandse ziekenhuizen –Type ziekenhuis - Declaratiecode –Zorgtype - Leeftijdscategorie –Setting - Geslacht –Specialisme - Postcode –Diagnose - Jaartal

11 BKZ Monitor 2012 (in ontwikkeling) Doel: Tijdige inzage in productie, omzet, OHW en kostenonwikkeling van de ziekenhuizen – in relatie tot landelijke afspraken

12 Casus ZKH – Wie de gegevens heeft, heeft de macht… Segment B overleg 2011 Verzekeraar confronteert aanbieder met de prijzen van 90 ziekenhuizen, voor de 20% belangrijkste DBC’s (omzetwaarde), en verwacht dat je, per DBC, niet duurder bent dan gemiddeld. Probleem: –Inkoopmacht (te) groot? –informatie-asymmetrie?


Download ppt "Zorg voor gegevens Compliance aan wetgeving bij gegevensverstrekking Wout Adema Voorzitter DHD-bestuur DHD Symposium 21 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google