De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarrapportage Nederlandse screeningslaboratoria 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarrapportage Nederlandse screeningslaboratoria 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Jaarrapportage Nederlandse screeningslaboratoria 2011
Overzicht 2011 Jacqueline Siljee RIVM-IDS, Bilthoven

2 Overall Analytische prestaties van de laboratoria voldeden in het algemeen aan de kwaliteitseisen Alle laboratoria opereren binnen de kwaliteitsnormen van UK-NEQAS

3 Aantallen per regio screeningstests afgenomen. 27,7 % van de zwangeren onderging de combitest

4 Mediane maternale leeftijd nam af
Mediane leeftijd 31,8-33,8 jaar

5 Bloedafname per regio RIVM-regio neemt bloed eerder in de zwangerschap af. Overige regio’s onveranderd.

6 Leeftijdsopbouw in percentage
‘hoog risico’ uitslagen (SPR) loopt gelijk op SPR per regio verschilt tussen regio’s* binnen regio’s is de SPR vrij constant 2011 SPR Confidence interval AMC 7.2 RIVM 5.8 VUMC 8.1 Rijnstate 6.7 MUMC 6 UMCG 8.6 StAR - Compleet risico in lab: MUMC 100%, RIVM 77,5%, Rijnstate 45,4%, 12,75% AMC, 0% UMCG en 0% StAR *SPR gegevens niet beschikbaar van alle regio’s en alle jaren

7 MoMs per maand De MoMs vallen over het algemeen tussen de 0.9-1.1.
Het meermaals buiten deze range vallen van de mediane maandelijkse MoMs is een signaal dat aanpassing van de mediaanberekening wenselijk is

8 Aanbevelingen 2010 Criteria vaststellen waaraan de resultaten van de screeningslaboratoria moeten voldoen Afgerond Evaluatie van de instellingen van de kansbepalingssoftware van alle laboratoria Evaluatie van de kansbepaling voor trisomie 13 en 18-zwangerschappen. Invoering in de loop van Evaluatie afronden in 2013 met post-partum informatie

9 Aanbevelingen 2011 Bijstelling van de medianen per laboratorium
Correlatiecoëfficiënt* berekenen en aanpassen in software T13 en T18 in de jaarrapportages *Correlatiecoëfficiënt heeft geen grote invloed op kansberekening; deze na invoering van nieuwe mediaanberekening uitrekenen per laboratorium, en waar nodig aanpassen in de software


Download ppt "Jaarrapportage Nederlandse screeningslaboratoria 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google