De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afval bestaat niet De techniek staat niet stil Kijk maar!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afval bestaat niet De techniek staat niet stil Kijk maar!"— Transcript van de presentatie:

1 Afval bestaat niet De techniek staat niet stil Kijk maar!
Van Gansewinkel Afval bestaat niet De techniek staat niet stil Kijk maar!

2

3 Duurzaamheid is onze business
Waste Services Recycling Waste to Energy 8 Mt 11 Mt 3 Mt

4 Rondmaken van de Cirkel: Samenvoegen van ketens!
Klant

5 Van Gansewinkel Op verschillende locaties in Europa wordt er gezorgd voor opwerking van afvalstoffen tot grondstof, secundaire grondstof of brandstof Terugwinning van secundaire grondstoffen Maltha: opwerken hol, bol en vlak glas tot grondstof Coolrec: opwerken elektrische en koelapparatuur tot grondstoffen

6 Cradle to Cradle

7 WEEE – Terugname en Recycling

8 Houtafval – Inzameling en bewerking
Bewerken van houtafval: Voorbehandeling voor recyclage in spaanplaatindustrie (A -hout) Voorbehandeling voor energetische valorisatie in biomassa-centrale (B-hout)

9 Houtafval – Inzameling en bewerking
Bewerken van houtafval: Voorbehandeling voor recyclage in spaanplaatindustrie (A -hout) Voorbehandeling voor energetische valorisatie in biomassa-centrale (B-hout) Recyclage: Selectief inzamelen of uitsorteren van A-hout en op specificatie brengen voor spaanplaatproducenten Via proces van schredderen, ontijzeren en zeven Energetische valorisatie: Op specificatie brengen voor biomassa-centrale Verkleinen en afzeven Afzeven op specifieke grootte naargelang soort centrale

10 Houtafval – Inzameling en bewerking

11 Houtafval – Inzameling en bewerking

12 Houtafval – Inzameling en bewerking
Sterke evolutie in vraag naar biomassa Tot 2009: - ongeveer ton/jaar B-hout nodig in Vlaanderen - afzet naar Stora Enso en kleinere verwerkers - veel export richting Duitsland en Scandinavië Heden: - extra vraag van à ton/jaar extra vraag - uitbereiding Stora Enso en oprichting bij Spano - nog een aantal projecten staan op til voor de toekomst Nabije toekomst: - België wordt importeur in plaats van exporteur B-hout/ biomassa

13 Restafval – Inzameling en opwerking
Eerste fase werd alles gestort

14 Restafval – Inzameling en opwerking
Eerste fase werd alles gestort Tweede fase, ongeveer 20 jaar geleden, oprichting verbrandingsovens en opstart uitsorteren en recyclage

15 Restafval – Inzameling en opwerking
Eerste fase werd alles gestort Tweede fase, ongeveer 20 jaar geleden, oprichting verbrandingsovens opstart uitsorteren en recyclage Standaard AfvalVerbrandingsInstallatie (type RO) Primair gericht op verwijderen (D10) tvv storten Tweede generatie terugwinning van energie Sinds ongeveer 30 jaar in Vlaanderen (afbouw van ongeveer 30-tal tot 10-tal installaties) Laag calorisch afval (9-11 MJ/kg) Energetisch rendement van ongeveer 30%

16 Restafval – Inzameling en opwerking
Eerste fase werd alles gestort Tweede fase, ongeveer 20 jaar geleden, oprichting verbrandingsovens opstart uitsorteren en recyclage Derde fase, gebruik van Hoogcalorisch afval in cementindustrie Productie van HC-pellets Gebruik van maximale energie-inhoud Reststoffen (assen) zijn onderdeel cement Geen schadelijke rookgassen

17 Restafval – Inzameling en opwerking
Eerste fase werd alles gestort Tweede fase, ongeveer 20 jaar geleden, oprichting verbrandingsovens opstart uitsorteren en recyclage Derde fase, gebruik van Hoogcalorisch afval in cementindustrie Nu: Storten tot minimum herleid (asbest, rest zeer uitzonderlijk) Uitsorteren van te recycleren materialen Opwerken tot brandstof voor verschillende centrales in functie van samenstelling en eigenschappen Alles wat niet recycleerbaar is zoveel mogelijk energetisch valoriseren

18 Restafval – Inzameling en opwerking
Oprichting centrales met maximale energie benutting, maar met speciale eisen inzake aan te leveren afval (brandstof) Oprichting Electrawinds en samenwerking met Van Gansewinkel Verbeterde versie van roosteroven Laag- en middencalorisch afval Temperatuur beter beheersbaar Maximale terugwinning van energie (elektriciteit en warmte/stoom) Energetisch rendement tot 80% Nieuw statuut: R01 en niet meer D10

19 Restafval – Inzameling en opwerking
Eisen voor aanlevering op Electrawinds Calorische waarden tussen 11 en 18 MJ/kg Chloorgehalte lager dan 1% Zwavelgehalte lager dan 0,6% Voldoende aanwezigheid van biomassa (min. 40%) Grootte van de brandstof mm Vrij van metalen Ontwerp van de productiemachines (fluflijnen) Via mechanische scheiding voldoen aan chemische eisen Opbouw van onze fluflijnen (Eeklo en Puurs) Continue kwaliteitscontrole op eindproduct

20 Restafval – Inzameling en opwerking

21 Restafval – Inzameling en opwerking
Bekomen van 3 eindproducten in functie van grootte 0-10 stoffractie: inzet als absorptiemiddel in cementindustrie

22 Restafval – Inzameling en opwerking
Bekomen van 3 eindproducten in functie van grootte 0-10 stoffractie: inzet als absorptiemiddel in cementindustrie middenfractie: inzet als brandstof (biomassa) in biostoomcentrale van Electrawinds

23 Restafval – Inzameling en opwerking
Bekomen van 3 eindproducten in functie van grootte 0-10 stoffractie: inzet als absorptiemiddel in cementindustrie middenfractie: inzet als brandstof (biomassa) in biostoomcentrale van Electrawinds 200+ overfractie: verdere opwerking voor HC-pellets voor inzet als brandstof in de cementindustrie

24


Download ppt "Afval bestaat niet De techniek staat niet stil Kijk maar!"

Verwante presentaties


Ads door Google