De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Gansewinkel Afval bestaat niet De techniek staat niet stil Kijk maar!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Gansewinkel Afval bestaat niet De techniek staat niet stil Kijk maar!"— Transcript van de presentatie:

1 Van Gansewinkel Afval bestaat niet De techniek staat niet stil Kijk maar!

2

3 Duurzaamheid is onze business 11 Mt 3 Mt 8 Mt Recycling Waste to Energy Waste Services

4 Rondmaken van de Cirkel: Samenvoegen van ketens! Klant

5 Van Gansewinkel Op verschillende locaties in Europa wordt er gezorgd voor opwerking van afvalstoffen tot grondstof, secundaire grondstof of brandstof Terugwinning van secundaire grondstoffen  Maltha: opwerken hol, bol en vlak glas tot grondstof  Coolrec: opwerken elektrische en koelapparatuur tot grondstoffen

6 Cradle to Cradle

7 WEEE – Terugname en Recycling

8 Houtafval – Inzameling en bewerking Bewerken van houtafval:  Voorbehandeling voor recyclage in spaanplaatindustrie (A-hout)  Voorbehandeling voor energetische valorisatie in biomassa- centrale (B-hout)

9 Houtafval – Inzameling en bewerking Bewerken van houtafval:  Voorbehandeling voor recyclage in spaanplaatindustrie (A-hout)  Voorbehandeling voor energetische valorisatie in biomassa- centrale (B-hout) Recyclage:  Selectief inzamelen of uitsorteren van A-hout en op specificatie brengen voor spaanplaatproducenten  Via proces van schredderen, ontijzeren en zeven Energetische valorisatie:  Op specificatie brengen voor biomassa-centrale  Verkleinen en afzeven  Afzeven op specifieke grootte naargelang soort centrale

10 Houtafval – Inzameling en bewerking

11

12 Sterke evolutie in vraag naar biomassa  Tot 2009: - ongeveer 200000 ton/jaar B-hout nodig in Vlaanderen - afzet naar Stora Enso en kleinere verwerkers - veel export richting Duitsland en Scandinavië  Heden: - extra vraag van 300000 à 400000 ton/jaar extra vraag - uitbereiding Stora Enso en oprichting bij Spano - nog een aantal projecten staan op til voor de toekomst  Nabije toekomst: - België wordt importeur in plaats van exporteur B-hout/ biomassa

13 Restafval – Inzameling en opwerking Eerste fase werd alles gestort

14 Restafval – Inzameling en opwerking Eerste fase werd alles gestort Tweede fase, ongeveer 20 jaar geleden, oprichting verbrandingsovens en opstart uitsorteren en recyclage

15 Restafval – Inzameling en opwerking Eerste fase werd alles gestort Tweede fase, ongeveer 20 jaar geleden, oprichting verbrandingsovens opstart uitsorteren en recyclage Standaard AfvalVerbrandingsInstallatie (type RO)  Primair gericht op verwijderen (D10) tvv storten  Tweede generatie terugwinning van energie  Sinds ongeveer 30 jaar in Vlaanderen (afbouw van ongeveer 30-tal tot 10-tal installaties)  Laag calorisch afval (9-11 MJ/kg)  Energetisch rendement van ongeveer 30%

16 Restafval – Inzameling en opwerking Eerste fase werd alles gestort Tweede fase, ongeveer 20 jaar geleden, oprichting verbrandingsovens opstart uitsorteren en recyclage Derde fase, gebruik van Hoogcalorisch afval in cementindustrie  Productie van HC-pellets  Gebruik van maximale energie-inhoud  Reststoffen (assen) zijn onderdeel cement  Geen schadelijke rookgassen

17 Restafval – Inzameling en opwerking Eerste fase werd alles gestort Tweede fase, ongeveer 20 jaar geleden, oprichting verbrandingsovens opstart uitsorteren en recyclage Derde fase, gebruik van Hoogcalorisch afval in cementindustrie Nu:  Storten tot minimum herleid (asbest, rest zeer uitzonderlijk)  Uitsorteren van te recycleren materialen  Opwerken tot brandstof voor verschillende centrales in functie van samenstelling en eigenschappen  Alles wat niet recycleerbaar is zoveel mogelijk energetisch valoriseren

18 Restafval – Inzameling en opwerking Oprichting centrales met maximale energie benutting, maar met speciale eisen inzake aan te leveren afval (brandstof) Oprichting Electrawinds en samenwerking met Van Gansewinkel  Verbeterde versie van roosteroven  Laag- en middencalorisch afval  Temperatuur beter beheersbaar  Maximale terugwinning van energie (elektriciteit en warmte/stoom)  Energetisch rendement tot 80%  Nieuw statuut: R01 en niet meer D10

19 Restafval – Inzameling en opwerking Eisen voor aanlevering op Electrawinds  Calorische waarden tussen 11 en 18 MJ/kg  Chloorgehalte lager dan 1%  Zwavelgehalte lager dan 0,6%  Voldoende aanwezigheid van biomassa (min. 40%)  Grootte van de brandstof 0-200 mm  Vrij van metalen Ontwerp van de productiemachines (fluflijnen)  Via mechanische scheiding voldoen aan chemische eisen  Opbouw van onze fluflijnen (Eeklo en Puurs)  Continue kwaliteitscontrole op eindproduct

20 Restafval – Inzameling en opwerking

21 Bekomen van 3 eindproducten in functie van grootte  0-10 stoffractie: inzet als absorptiemiddel in cementindustrie

22 Restafval – Inzameling en opwerking Bekomen van 3 eindproducten in functie van grootte  0-10 stoffractie: inzet als absorptiemiddel in cementindustrie  10-200 middenfractie: inzet als brandstof (biomassa) in biostoomcentrale van Electrawinds

23 Restafval – Inzameling en opwerking Bekomen van 3 eindproducten in functie van grootte  0-10 stoffractie: inzet als absorptiemiddel in cementindustrie  10-200 middenfractie: inzet als brandstof (biomassa) in biostoomcentrale van Electrawinds  200+ overfractie: verdere opwerking voor HC-pellets voor inzet als brandstof in de cementindustrie

24


Download ppt "Van Gansewinkel Afval bestaat niet De techniek staat niet stil Kijk maar!"

Verwante presentaties


Ads door Google