De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grote verzoendag Jom Kippoer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grote verzoendag Jom Kippoer"— Transcript van de presentatie:

1 Grote verzoendag Jom Kippoer

2 Jom Kippoer De voorjaarsfeesten 1. Pesach Pascha, Pasen
2. Matsoot Ongezuurde broden 3. Jom habbikoeriem Dag der Eerstelingen 4. Sjevoeoot Wekenfeest, Pinksteren

3 Jom Kippoer De najaarsfeesten, in de zevende maand
1. Rosh Hasjana Gedachtenis des geklanks 2. Jom Kippoer Grote verzoendag 3. Sukkot Loofhutten

4 Jom Kippoer Israël – een heilig volk Leviticus 19:2; 20:26

5 Jom Kippoer De vastendag De vasten De dag Jom - dag
Kippoer – van ‘kafar’ bedekken, verzoenen, vezoening doen; voor het eerst in Genesis 6:14

6 Jom Kippoer De laatste en ernstigste van de tien boetedagen aan het begin van het jaar.

7 Jom Kippoer Leviticus 23:27 - 32
Verootmoedigen - vers 27, 29, zichzelf vernederen Net als de wekelijkse sabbat (vers 3) een sabbat der rust (vers 32)

8 Jom Kippoer Leviticus 16 De procedure

9 Jom Kippoer Leviticus 16 De klederen van de Hogepriester (Exodus 28)
Speciale klederen voor Jom Kippoer, als hij het Heilige der Heilige binnengaat. (16:4, 5)

10 Jom Kippoer Leviticus 16 De offers:
- Een var, een jong rund, ten zondoffer voor zichzelf (v. 3) - Een ram, ten brandoffer (v. 3) - Twee geitenbokken, ten zondoffer, voor het volk (v. 5) - Een ram, ten brandoffer (v. 5)

11 De feesten des HEEREN Grote Verzoendag Azazel:
1. De geit die weggaat (‘ez azal), o.a. S.V. 2. Van een vorm azalzel, wat verwijderen of wegdragen betekent. 3. Eigennaam van een woestijngebied 4. Naam van een woestijndemon In het boek Henoch: gevallen engel Azaël.

12 Jom Kippoer Type: De hogepriester offerde voor zichzelf
Tegenbeeld: Hebreeën 2:17 Hebreeën 4:14 – 17 Hebreeën 5:1 – 10 Hebreeën 7:27, 28 Hebreeën 9:7 - 14

13 Jom Kippoer Type: De hogepriester offerde voor het volk
Tegenbeeld: Hebreeën 2:17 Hebreeën 5:1 Hebreeën 7:27 Hebreeën 9:7 - 14

14 Jom Kippoer Type: De Hogepriester ging eenmaal per jaar het Heilige der Heiligen binnen. Tegenbeeld: Hebreeën 4:14 Hebreeën 7:27 Hebreeën 8:1 Hebreeën 9:7,11, 12, 25 – 27 Hebreeën 10:11, 12

15 Jom Kippoer Type: Besprenging van het verzoendeksel en het altaar
Tegenbeeld: Hebreeën 9:

16 Jom Kippoer Type: Het zondoffer verbrand buiten het leger
Tegenbeeld: Hebreeën 13:11

17 Jom Kippoer Christus is nu in het Heiligdom om verzoening te doen. Gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hebreeën 9:28

18 Jom Kippoer Type: De Hogepriester komt uit het Heilige der Heiligen, nadat hij het zondoffer heeft gebracht. Tegenbeeld: Zacharia 12:10 – 13:1 Openbaring 1:7

19 De feesten des HEEREN Grote Verzoendag Verzoendeksel Romeinen 3:25

20 De feesten des HEEREN Grote Verzoendag
Het bijzondere van het onderwijs in o.a. de brief aan de Efeziërs: ‘Wij met Hem’


Download ppt "Grote verzoendag Jom Kippoer"

Verwante presentaties


Ads door Google