De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30-01 Welkom 30-03 Startbijeenkomst Pilot 2012-2013 11 september 2012 Annie MG Schmidtschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30-01 Welkom 30-03 Startbijeenkomst Pilot 2012-2013 11 september 2012 Annie MG Schmidtschool."— Transcript van de presentatie:

1 30-01 Welkom Startbijeenkomst Pilot september 2012 Annie MG Schmidtschool

2 Welkom Deelnemers MDO op school in Werkwijze Documenten Pauze: nadere kennismaking + een broodje Tops, tips en valkuilen Dossiers van Vragen en afspraken Afsluiting Programma

3 Avonturijn --- Hilversum Curtevenneschool --- Kortenhoef De Dubbeldekker --- Hilversum Fabritiusschool --- Hilversum Graaf Florisschool --- Loenen De Hoeksteen --- Bussum Jozefschool --- Weesp Kinderrijk --- Naarden Kors Breijerschool --- Weesp De Levensboom --- Blaricum

4 Lorentzschool --- Hilversum Montessorischool Zuid --- Hilversum Nassauschool --- Hilversum Nieuw Baarnse school --- Baarn De Parel --- Huizen De Regenboog --- Kortenhoef Violenschool --- Hilversum Vitusschool --- Bussum De Wegwijzer --- Eemnes Zuidwend --- Eemnes

5 Rec 1 Visio Rec 1 Bartimeus Rec 2 MZw Auris Rec 3 De Kleine Prins Rec 3 Stg. CSO Gooi Rec 3 Waterlelie Rec 4 Donnerschool

6 BJZ CJG GGD afd. JGZ MEE OC Trompendaal RBL RCKJP Sherpa Vangnet Jeugd Versa Zandbergen Trompendaal Orthopedagogisch Centrum

7 Loketgroeppilot: Rob van Elswijk Ada Fischer Angeline Gorgels Hans Harmsen Mirella van Minderhout Noëlle Pameijer Caroline van Veen Jennie de Wit

8 8 Multi Disciplinair Overleg op school Werkwijze: doelstelling & organisatie Angeline Gorgels Mirella van Minderhout Noëlle Pameijer SWV-en Het Gooi e.o en Annie M.G. Schmidt 11 september 2012, AMGS te Hilversum

9 9 Doelen Informeren over werkwijze MDO Voorbeelden van ‘good practices’ Vragen en reacties bespreken

10 Passend onderwijs: geen kind in ons SWV tussen wal en schip 10

11 11 Kansen Passend Onderwijs Van wat een kind heeft of is  wat het nodig heeft om …. (doel) Eenvoudiger procedures Minder formulieren Ondersteuning in/rondom de school Jeugdhulp de school in Onderwijs jeugdhulp arrangement: OJA

12 Doelen pilot MDO HGW  HGD  HGA Korte lijnen en snel Transparante procedures Expertise van SO/SBO de school in  leerkrachten en interne begeleider Flexibele arrangementen, in ‘natura’ (expertise en ondersteuning) Samenwerking onderwijs en jeugdhulp

13 13 Streven is Hoe meer onderwijs/opvoedbehoeften kind … en hoe meer ondersteuningsbehoeften leerkracht, IB-er en/of ouders … … hoe meer begeleiding in onderwijs en/of opvoeding: OJA op maat een formulier, samen, open, ouders erbij, passend in groepsplan (haalbaar?) Meer leerlingen profiteren ervan?

14 14 Uitgangspunten HGW Doelgericht werken en evalueren 1.Onderwijs/opvoedbehoeften kind & ondersteuningsbehoeften leraren en ouders 2.Wisselwerking en afstemming (integraal) 3.Samenwerking ouders, leraren, kind, OW en JH 4.Positieve factoren kind, onderwijs en opvoeding 5.Systematische werkwijze & transparantie Gebaseerd op onderzoek, praktijkervaringen en beroepscodes

15 15 Op alle niveaus HGW Groep: groepsplan met – bespreking en observatie (leerkracht en IB-er) Leerlingenbespreking: enkele leerlingen (leerkracht en IB-er) MDO: 1 leerling (leerkracht, IB-er, ouders en 1 of meer externen) Bovenschoolse pool: multidisciplinair, professionals uit onderwijs en zorg

16 16 waarnemen begrijpen plannen realiseren Jeugdhulp groepsbespreking + groepsobservatie Multidisciplinair Overleg op school: leerkracht, IB-er, RT-er, ouders en één of meer deskundigen uit de “pool” 1.Groepsoverzicht Bijstellen & GP evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften 5. Opstellen groepsplan 6. Uitvoeren groepsplan Leerlingen Ouders Leerkracht 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs- behoeften HGW- cyclus op GROEPSNIVEAU PILOT HG MDO BOVENSCHOOLSE POOL : AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, (school) maatschappelijk werk, jeugdartsen + jeugdverpleegkundigen, procesregisseurs CJG, hulpverleners uit BJZ, MEE/VTO, JGGZ, OC Trompendaal, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Zandbergen TRAJECT BEGELEIDER TRAJECT BEGELEIDER OPP LOKET leerling- bespreking CJG Preventief/ lichte opvoedondersteuning SCHOOLNIVEAU Zat PO

17 17 Waarom een pilot? Think big, start small (Fullan) Van discussie  doen Experimenteer en evalueer Van wenselijk  haalbaar? Van inhoud  organisatie? Meerwaarde?

18 18 Waarom ouders erbij? Evaluatie 5 jaar ZAT Gooi Passend Onderwijs: vergroten ouderbetrokkenheid Samenwerking ouders  welbevinden en prestaties leerling beter (HGW) Ouders als ervaringsdeskundigen Betere samenwerking school – ouders Ervaringen pilots ZT en ZAT: positief

19 19 Voor welke leerlingen? Na leerlingenbespreking zorgen en vragen Problemen met leren en gedrag OPP leerlingen met complexe problemen Opvoed/gezinsproblemen Leerlingen die nu bij SWV: CC/begeleiding door AB (SO/SBO), SMW, psycho/ortho (HGD), verwijzing jeugdhulp of SBO/SO (traject)

20 Aanmelding MDO IB-er, leerkracht en ouders vullen samen Groeidocument in: Aanleiding, wat gaat goed/moeilijk kind, onderwijs & opvoeding Wensen, verwachtingen & doelen? Vragen school & ouders (beslissingen?) Wie is/zijn nodig om die vragen te beantwoorden; beslissingen te nemen?

21 21 Werkwijze MDO 1.Groeidocument + Groepsoverzicht + Groepsplan + LVS + HP’s 2.Welke deskundigen uit OW en/of JH nodig? 3.Trajectbegeleider? 4.Leerkracht, IB-er en ouders 5.Wie uit netwerk aanwezig? 6.Doel MDO: vragen/beslissingen?

22 22 Werkwijze MDO -Wie beantwoordt & neemt deze? -Aanvullende doelen bespreking? 7. Groeidocument samen nalopen en aanvullen 8. Analyse: kind, onderwijs & opvoeding? Visualiseer! 9. Doelen: kind, onderwijs & opvoeding?

23 Werkwijze MDO –Wat willen we veranderen? –Wat kunnen we veranderen? 10. Onderwijs/opvoedbehoeften kind: –Instructie/uitleg/feedback … –Opdrachten/activiteiten –Andere kinderen.. –Leerkracht … –Ouders … (!)

24 24 Werkwijze MDO 11. Ondersteuningsbehoeften leraar & ouders –Kennis of vaardigheden … –Ondersteuning bij, met of door Arrangement 8,9,10 & afspraken = verslag = aangevuld groeidocument! 13. Evaluatie (MDO-2): doelen bereikt?

25 Tops van vorig jaar Effectief, meteen allemaal om de tafel Snel, korte lijnen, directe actie, vlot Gedeelde zorg, “samen”, open/transparant Formulier samen met ouders invullen Deskundigen die al vroeg meedenken Gezamenlijke afspraken op papier Groeidocument als aanmelding + verslag

26 Tips van vorig jaar Kindgesprek voor en na MDO Alle pooldeskundigen passen HGW toe CJG meer benutten op alle niveaus Route die start vanuit JH (deel II) Wanneer welke discipline pool: richtlijnen Ondersteuning bij OPP leerling  VO

27 27 Voorstel taakverdeling IB-er en trajectbegeleider (TB-er) organiseren bespreking MDO TB-er is gespreksleider/voorzitter IB-er notuleert de afspraken in GD (eventueel met steun TB) TB-er: contact school - pool OZ/obs deskundige pool: deze maakt kort HG verslag (vraag  antwoord)

28 28 Doelstellingen pilot (par 2.3 notitie) Is dit een wenselijke werkwijze? Is het haalbaar/te organiseren? Tevredenheid scholen, ouders en deskundigen uit pool? CED- evaluatie! Ondersteunt pilot HGW op school? Bij grenzen school: goed traject  S(B)O? Kosten qua inzet mensen? Infinite!

29 29 Wat kan deze pilot niet? Extreme conflicten oplossen Indicaties en wachtlijsten jeugdzorg en SO omzeilen Verspreiding over schooljaar? Snel en efficiënt?


Download ppt "30-01 Welkom 30-03 Startbijeenkomst Pilot 2012-2013 11 september 2012 Annie MG Schmidtschool."

Verwante presentaties


Ads door Google