De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe studies binnen het consortium STAN TRUFFLE AMPHIA Verloskundig consortium STANSTAN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe studies binnen het consortium STAN TRUFFLE AMPHIA Verloskundig consortium STANSTAN."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe studies binnen het consortium STAN TRUFFLE AMPHIA Verloskundig consortium STANSTAN

2 The cost-effectiveness of ST-analysis of the fetal electrocardiogram as compared to fetal blood sampling for intrapartum monitoring: a randomised controlled trial STAN studie groep Verloskundig consortium STANSTAN

3 Probleem CTG als screeningstest intra-observer-bias normaal CTG afwijkend CTG goede voorspellende waarde slechte voorspellende waarde goede foetale conditie diagnostische test : foetale bloedgasanalyse (pH) foetaal ECG?

4 ST trace Ontsluiting: 70 % normaal CTG patroon Uitdrijving: 16 % normaal CTG patroon

5 Voorbeeld STAN-registratie Abnormaal CTG met ST verandering ST-informatie Reden tot interventie

6 % Metabole acidoseKunstverlossingen navelstrengarteriefoetale nood p=0.02 p=0.047 - 54 %- 19 % CTG vs. CTG+ST –Zweedse RCT Resultaten ANALYSE intention-to-treat n= 4966n= 4238 Amer-Wahlin et al. Lancet 2001

7 PICO ► P: aterme zwangere in partu met indicatie voor CTG-bewaking ► I: foetale bewaking met STAN ► C: foetale bewaking met CTG + MBO ► O:neonatale uitkomst (metabole acidose)

8 Inclusie CTG + ST-analyse (alleen MBO op strikte indicatie) ► In partu ≥ 36 weken ► Eenling ► Hoofdligging ► Reden voor CTG- bewaking (inwendig) CTG + MBO Randomisatie

9 CTG ► Beoordeling CTG volgens FIGO-criteria:  Normaal  GEEN ACTIE  Suboptimaal  Abnormaal  (Pre-) terminaal  INTERVENTIE

10 Suboptimaal/Abnormaal CTG MBO-arm ► MBO  pH ≥ 7.25  herhalen als arts/vv het nodig vindt  pH < 7.25 en ≥ 7.20  na 30 minuten herhalen  pH < 7.20  interventie

11 Suboptimaal/Abnormaal CTG STAN-arm ► STAN : Handelen volgens STAN ® -richtlijnen

12 Uitkomstmaten ► Primair -metabole acidose (pH < 7.05 en BE < -12 mmol/l) ► Secundair -kunstverlossingen -kosteneffectiviteit -Apgarscore (< 4 na 1min en < 7 na 5 min) -opname MC – NICU + 6-mnd follow-up bij asphyxie

13 Power analyse ► Berekend op primaire uitkomstmaat ► Afname metabole acidose 3.5 naar 1.5 % ► N=2400 ► Echter kleiner verschil of geen verschil meer waarschijnlijk STREVEN:4400 inclusies

14 STAND van ZAKEN STAN Monitoren (N) Inclusie (N) Totaal Streven (N) UMCU3245800 VUMC5800 OLVG1400 Maxima MC273400 Diakonessen1400 Antonius ZH1400 TweeSteden18400 Jeroen Bosch1400 AZM1400

15 Trial Randomizing Umbilical and Fetal Flow in Europe Randomized trial of timing of delivery in fetal growth restriction based on early and late fetal Doppler venous changes versus cardiotocography Truffle studie groep Verloskundig consortium

16 Afwijkende AU Doppler Afname hoeveelheid vruchtwater Hartactie deceleraties Afgenomen variabiliteit Afgenomen bewegingen Beweging afwezig Terminaal CTG Hypoxaemie Acidose IUGR foetus: verslechtering van de conditie

17 Standard deviations Arterie cerebri media Korte termijn variatie PI Ductus venosus Days before delivery PI arterie umbilicalis Amniotic Fluid Index Hecher et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2001 Longitudinale doppler studie Hamburg, Amsterdam, Utrecht en Londen

18 Ductus Venosus

19 PICO ► P: IUGR < 32 weken met afwijkende doppler a.umbilicalis ► I: geboorte o.b.v. ductus venosus afwijkingen of CTG afwijking ► C: geboorte o.b.v. CTG afwijkingen ► O:neonatale uitkomst op 2 jarige leeftijd

20 ► IUGR: ► FAC 500 gr ► PI a.umb > p95 ► Eenling, 26-32 weken ► Normale PI in ductus venosus Computer CTG Vroege ductus venosus afw. (PI > p95) Late ductus venosus afw. (neg/rev a wave) Inclusie Randomisatie

21 CTG Timing van de partus obv computer CTG criteria: ► Korte termijn variatie < 3.5 indien AD 26-29 weken ► Korte termijn variatie <4 indien AD 29-32 weken Interventie na twee maal afwijkende registratie met interval 24 uur, eerder bij late deceleraties. Cave: afname variabiliteit na toedienen corticosteroiden

22 Ductus venosus Timing van partus obv Ductus Venosus (a) Vroege D V veranderingen (PI> 95e percentiel) (b) Late D V veranderingen (afwezige / negatieve ‘a’ wave) of CTG korte termijn variabiliteit <2.6 msec bij 26.0-28.6 weken of <3.0 bij 29.0-31.6 weken Interventie na twee maal afwijkende registratie met interval 24 uur, eerder bij CTG met late deceleraties.

23 1.Primaire Uitkomstmaat Normaal neuropaediatrisch onderzoek bij 2 jaar. 2.Secondaire Uitkomstmaat Perinatale sterfte en morbiditeit (samengesteld) Uitkomstmaten

24 Power analyse ► Toename overleving zonder neurologische schade van 50% naar 66% (OR 2) ► alpha 0.05, beta 0.80  540 vrouwen (180 per arm)

25 STAND van ZAKEN tblCodeCenter Centers Amsterdam, AMC Berlin, Charite Campus B. Franklin Berlin, Charite Campus Mitte Brescia Spedali Civili Cambridge, Rosie Hospital Como, Ospedale Valduce Erlangen, University of Erlangen Genova, Istituto G. Gaslini Graz, Universitätsklinik Groningen, AZG Hamburg, Univesitätsklinikum Homburg, Univ of Saarland Leiden, LUMC London, St George's hospital Lübeck, Universität Schleswig-Holstein Lund Malmo Milan, L. Sacco, Universita di Milano Milan, POMM, Universita di Milano Munchen, Technische Universität Paris, Hôpital de Poissy Rotterdam, ErasmusMC Tarragona, Hospital Joan XXIII Trieste, Instituto per l`Infanzia Turin, Universita di Torino Utrecht UMC Zwolle, Isalakliniek

26 Verwijs bij vroege IUGR op tijd naar een -centrum Wat kunt U doen?

27 AMPHIA 17-Alpha hydroxyprogesterone in Multiple pregnancies to Prevent Handicapped InfAnts Verloskundig consortium

28 Achtergrond ► 1/60 zwangerschappen is een meerling ► 15 % bevalt < 34 wk ► 30% van de prematuur geboren kinderen op een NICU is van een meerling PROBLEEM: VROEGGEBOORTE 24-27 28-31 32-34

29 Progesteron versus placebo Partus < 37 wkRR 0.66(0.54-0.81) Partus < 35 wkRR 0.67(0.48-0.93) Partus < 32 wkRR 0.58(0.37-0.91)

30 PICO ► P: Meerlingzwangerschap ► I:Proluton ® ► C: Placebo ► O: Neonatale morbiditeit/mortaliteit tot 10 weken

31  Meerlingzwangerschap monochoriaal of dichoriaal spontaan of na IVF  AD 15 -20 weken  Geen eerdere vroeggeboorte in VG Proluton ® 250 mgPlacebo Inclusiecriteria Randomisatie IM injectie 1 x per week Start 15-20 weeks Stop 36 weken of partus

32 Uitkomstmaten ► Primair:  Samengestelde neonatale morbiditeit (RDS, BPD, IVH, NEC, sepsis, sterfte) ► Secundair:  Vroegeboorte voor 32 weken  Vroegeboorte voor 37 weken  Opname op NICU  Maternale morbiditeit  Kosten

33 Power analyse ► Afname van het aantal bevallingen < 34 weken afname 50 % (placebo: 14.4%,Proluton: 7.2%) ► Zonder medicatie kans per baby op adverse outcome: 7.2%. Met proluton afname tot 3.9%. ► alpha 0.05, beta 0.80 345 vrouwen per arm

34 STAND van ZAKEN ► Start studie: 1 juni 2006 ► METC coördinerend centrum accoord ► 25 klinieken reeds bereid mee te doen

35 AMPHIA Het consortium rekent op U !! www.studies-obsgyn.nl www.trufflestudy.org


Download ppt "Nieuwe studies binnen het consortium STAN TRUFFLE AMPHIA Verloskundig consortium STANSTAN."

Verwante presentaties


Ads door Google