De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klinimetrie tijdens de teambespreking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klinimetrie tijdens de teambespreking"— Transcript van de presentatie:

1 Klinimetrie tijdens de teambespreking
Ronald Meijer wcn kli imetrie

2 wcn kli imetrie DIAGNOSTISCHE MODULES Somatisch RA LO ET FT VP MW PS
BA Gestandaardiseerde meet-/onderzoeksmethode symptomen Pijn 3 1 RA: VAS-score, FT: specifiek onderzoek (gericht op arthrogeen) Oedeem (perifeer) 2 FT: protocol ft-onderzoek lymfe-functie, arthrogeen onderzoek Conditie/longfunctie Onderzoeksformulier longcommissie Houding/beweging Arthrogeen bewegingsonderzoek FT: Range of motion, protocol fysiotherapie Steun- en opvangreacties FT: NDT/Fugl Meyer Evenwichtsreacties Balans 3 RA: Trunc Control Test, FT: NDT/Fugl Meyer/Trunc control test Actief bewegingsonderzoek 2 RA: APS,Fugl Meyer motoriek sectie, FT: protocol/Motricity Index Kracht MRC; MI Tonus RA: Ashworth schaal Coördinatie RA: protocol revalidatiegeneeskunde Positioneren/manipuleren 1 - Houding Kauwen en slikken LO: protocol wcn kli imetrie

3 Multidisciplinaire assessment GK
1 = het aandachtsgebied wordt gemeten/onderzocht 2 = de discipline is verantwoordelijk voor het onderzoek 3 = de discipline is verantwoordelijk voor het onderzoek, en heeft een gestandaardiseerde/ evidence based meetmethode Wanneer het hokje grijs gearceerd is, betekent dit dat het onderzoek standaard bij iedere patiënt wordt gedaan wcn kli imetrie

4 wcn kli imetrie DIAGNOST. MODULES RA FT MOTORIEK Gewrichtsmo-biliteit
1 3 ROM volgens protocol Evenwichts reacties Fugl Meyer Balans Trunc Control Test, TIS Aktief bew. ond. Fugl Meyer motoriek sectie, Motricity Index Tonus Ashworth schaal wcn kli imetrie

5 Evidence BasedPractice
Het direct toepassen van nieuwe relevante inzichten, gebaseerd op bewijs, bij patienten die daar baat bij hebben wcn kli imetrie

6 Formuleren revalidatiedoelen 1
Huidige situatie teambespreking Doelen SMART geformuleerd Fundament van globale keuze doelen is voldoende Fundament van precieze keuze doelen is niet altijd voldoende Onvoldoende monitoring gedetailleerde klinische toestand van de patient wcn kli imetrie

7 Formuleren revalidatiedoelen 2
Gewenste situatie teambespreking Gedetailleerde klinimetrische analyse klinische toestand patient Revalidatiedoelen SMART geformuleerd op basis van klinische toestand patient Monitoren veranderingen in klinische toestand patient d.m.v. vervolgklinimetrie Revalidatiedoelen bijstellen aan de hand van de veranderingen wcn kli imetrie

8 Formuleren revalidatiedoelen 3
Een item hoeft niet opnieuw gescoord te worden, indien de eerste screening niet afwijkend is de score bij herhaling hetzelfde is en er geen reden is aan te nemen, dat die zal veranderen wcn kli imetrie

9 Doelen teambespreking
Op team niveau gaat het om de rode draad: “kernproblemen en hulpvragen” Vaststellen hiervan en prioriteren in “Teamagenda” van het RAP Op discipline niveau gaat het om Details van problemen en hulpvragen Formuleren van details volgens SMART principe in “Behandeldoelen” van het RAP wcn kli imetrie

10 Samenvattend wcn kli imetrie In teambespreking Eerst klinimetrie
Daarna formuleren revalidatiedoelen in het RAP o.b.v. klinimetrische gegevens Teamniveau Rode draad Disciplineniveau Detaillering wcn kli imetrie

11 Wensen teambespreking
Grafische weergave van klinimetrie van klinische toestand patient en veranderingen daarin m.b.t. de probleemgebieden SMART formuleren van revalidatie-doelen op basis van klinische toestand patient wcn kli imetrie

12 Stroke-unit Ontslag Richtlijn Model (afname dag 7 na de beroerte)
Ziekte / biologie Premorbide functioneren Activiteiten Functies / structuren Sociaal domein Leeftijd 50 Zelfred-zaamheid 20 Zelfredzh. 7 Balans (TIS) 6 Draagkracht Ja Recidief CVA Cognitief Communi- catie Parese been 27 Bereidheid Ernstig CVA N Stemming Gedrag Bewegings-zin enkel ja Aanwezig-heid Comor-biditeit J Neglect 54 Woning Cognitief. a/g/t/c 18 Apraxie 90 Prof. Zorg oriëntatie 10 24 Sociale situatie Glasgow Coma Sc. 15 Urine-incontinent Financiën wcn kli imetrie

13 Premorbide functioneren en ziekte/biologie
core set ZKH wcn kli imetrie

14 Activiteiten core set ZKH wcn kli imetrie

15 Functies/structuren core set ZKH wcn kli imetrie

16 Sociale situatie core set ZKH wcn kli imetrie

17 Samenvatting ZKH fase core set ZKH wcn kli imetrie Jonge patiente
Recidief ICVA + Nicotine abusus Comorbiditeit met goede prognose Ernstige problemen met ADL en ambulantie Balansstoornis Paresen arm/been Gestoorde positiezin enkel Depressief Sterk thuisfront Prognose terugkeer naar huis: goed core set ZKH wcn kli imetrie

18 Beslisfactoren voor keuze van ontslagbestemming
Prognose toekomstige vermogen patiënt om zelfstandig te wonen activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren en zich te verplaatsen Sociale steun Aard behandelingen die patiënt nodig heeft core set ZKH wcn kli imetrie

19 Premorbide functioneren, Ziekte, Activiteiten
cs start klin reval wcn kli imetrie

20 Functies/structuren cs start klin reval wcn kli imetrie

21 Samenvatting start klin reval fase
+ Nicotine abusus Comorbiditeit Ernstige problemen met ADL en ambulantie Balansstoornis Paresen arm/been Positiezin enkel ↓ Depressief Definitie kernprobleem en hulpvraag patiënt Keuze behandeldoelen Inclusief bestrijden risicofactoren Keuze vervolg-klinimetrie Niet op communicatief en cognitief gebied cs start klin reval

22 Ziekte, Activiteiten cs reval fase wcn kli imetrie

23 Functies/structuren cs reval fase wcn kli imetrie

24 Samenvatting klin reval behandelfase
+ Nicotine abstinentie Comorbiditeit ↓ BI: 14 FAC: 2 Balans: ↑ (TIS: 18/23) ARA: 18/57 Depressie ↓ mAshworth arm ↑ Goede vooruitgang Behandeldoelen: ADL Transfers, lopen, balans Arm/handfunctie Behoud nicotine abstinentie Voortzetting behandeling comorbiditeit, depressie Tonusinhibitie aangedane arm cs reval fase

25 Ziekte, Activiteiten cs uitkomstmaten wcn kli imetrie

26 Functies/structuren cs uitkomstmaten wcn kli imetrie

27 Samenvatting uitkomst na klin reval
+ Nicotine abstinentie = Comorbiditeit genezen BI: 18 FAC: 4 Balans: ↑ (TIS: 20/23) ARA: 23/57 Depressie genezen mAshworth arm ↑ Verdere progressie Ontslag naar huis met PRB Lopen, traplopen, transfer in/uit bad Reconditioneren Tonusreducerend beleid arm/hand Arbeidsreïntegratie Sexualiteit, e.a. cs uitkomstmaten

28 Doelen nabije toekomst
Klinimetrie kernsets invoeren conform landelijk beleid WCN Verder uitdiepen klinimetrie reval behandelfase Kernsets klinimetrie invoeren in behandelprogramma’s CVA Daarna: vervaardigen van protocollen Klinimetrie verbinden aan behandelmodules Afhankelijk van uitslag scores screenende klinimetrie: vervolgklinimetrie in gang zetten cs klinimetrie CVA wcn kli imetrie

29 Nabije toekomst WG klinimetrie
cs klinimetrie SUMO wcn kli imetrie

30 Nabije toekomst WG klinimetrie
cs klinimetrie BBVBB wcn kli imetrie

31 Dank voor jullie aandacht
cs klinimetrie CVA C V A wcn kli imetrie Dank voor jullie aandacht

32 wcn kli imetrie


Download ppt "Klinimetrie tijdens de teambespreking"

Verwante presentaties


Ads door Google