De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Klinimetrie tijdens de teambespreking Ronald Meijer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Klinimetrie tijdens de teambespreking Ronald Meijer."— Transcript van de presentatie:

1 1 Klinimetrie tijdens de teambespreking Ronald Meijer

2 2 SomatischRARA LOLO ETET FTVPVP MWMW PSPS SCSC BABA Gestandaardiseerde meet- /onderzoeksmethode symptomen Pijn3 131 RA: VAS-score, FT: specifiek onderzoek (gericht op arthrogeen) Oedeem (perifeer) 2 FT: protocol ft-onderzoek lymfe-functie, arthrogeen onderzoek Conditie/longfunctie 3 Onderzoeksformulier longcommissie Houding/beweging Arthrogeen bewegingsonderzoek 1 3 FT: Range of motion, protocol fysiotherapie Steun- en opvangreacties1 3 FT: NDT/Fugl Meyer Evenwichtsreacties1 3 FT: NDT/Fugl Meyer Balans3 3 RA: Trunc Control Test, FT: NDT/Fugl Meyer/Trunc control test Actief bewegingsonderzoek3 2 RA: APS,Fugl Meyer motoriek sectie, FT: protocol/Motricity Index Kracht3 3 MRC; MI Tonus3 2 RA: Ashworth schaal Coördinatie3 2 RA: protocol revalidatiegeneeskunde Positioneren/manipuleren1 22 - Houding 2 - Kauwen en slikken 3 LO: protocol DIAGNOSTISCHE MODULES

3 3 Multidisciplinaire assessment GK 1 = het aandachtsgebied wordt gemeten/onderzocht 2 = de discipline is verantwoordelijk voor het onderzoek 3 = de discipline is verantwoordelijk voor het onderzoek, en heeft een gestandaardiseerde/ evidence based meetmethode Wanneer het hokje grijs gearceerd is, betekent dit dat het onderzoek standaard bij iedere patiënt wordt gedaan

4 4 DIAGNOST. MODULES RARA FTFT MOTORIEK Gewrichtsmo- biliteit 13ROM volgens protocol Evenwichts reacties 13Fugl Meyer Balans13Trunc Control Test, TIS Aktief bew. ond. 31Fugl Meyer motoriek sectie, Motricity Index Tonus31Ashworth schaal

5 5 Evidence BasedPractice Het direct toepassen van nieuwe relevante inzichten, gebaseerd op bewijs, bij patienten die daar baat bij hebben

6 6 Formuleren revalidatiedoelen 1 Huidige situatie teambespreking –Doelen SMART geformuleerd –Fundament van globale keuze doelen is voldoende –Fundament van precieze keuze doelen is niet altijd voldoende –Onvoldoende monitoring gedetailleerde klinische toestand van de patient

7 7 Formuleren revalidatiedoelen 2 Gewenste situatie teambespreking –Gedetailleerde klinimetrische analyse klinische toestand patient –Revalidatiedoelen SMART geformuleerd op basis van klinische toestand patient –Monitoren veranderingen in klinische toestand patient d.m.v. vervolgklinimetrie –Revalidatiedoelen bijstellen aan de hand van de veranderingen

8 8 Formuleren revalidatiedoelen 3 Een item hoeft niet opnieuw gescoord te worden, indien –de eerste screening niet afwijkend is –de score bij herhaling hetzelfde is en er geen reden is aan te nemen, dat die zal veranderen

9 9 Doelen teambespreking Op team niveau gaat het om de rode draad: “kernproblemen en hulpvragen” –Vaststellen hiervan en prioriteren in “Teamagenda” van het RAP Op discipline niveau gaat het om –Details van problemen en hulpvragen –Formuleren van details volgens SMART principe in “Behandeldoelen” van het RAP

10 10 Samenvattend In teambespreking Eerst klinimetrie Daarna formuleren revalidatiedoelen in het RAP o.b.v. klinimetrische gegevens Teamniveau Rode draad Disciplineniveau Detaillering

11 11 Wensen teambespreking 1.Grafische weergave van klinimetrie van klinische toestand patient en veranderingen daarin m.b.t. de probleemgebieden 2.SMART formuleren van revalidatie- doelen op basis van klinische toestand patient

12 12 Ziekte / biologie Premorbide functioneren ActiviteitenFuncties / structuren Sociaal domein Leeftijd 50 Zelfred- zaamheid 20 Zelfredzh. 7 Balans (TIS) 6 Draagkracht JaJa Recidief CVA Ja Cognitief 0 Communi- catie 7 Parese been 27 Bereidheid JaJa Ernstig CVA N Stemming 6 Gedrag N Bewegings- zin enkel ja Aanwezig- heid JaJa Comor- biditeit J Functies / structuren Neglect 54 Woning N Cognitief. a/g/t/c 18 Apraxie 90 Prof. Zorg JaJa Cognitief. oriëntatie 10 Stemming 24 Sociale situatie JaJa Glasgow Coma Sc. 15 Urine- incontinent 0 Financiën N Stroke-unit Ontslag Richtlijn Model (afname dag 7 na de beroerte)

13 13 Premorbide functioneren en z iekte/biologie

14 14 Activiteiten

15 15 Functies/structuren

16 16 Sociale situatie

17 17 Samenvatting ZKH fase Jonge patiente Recidief ICVA + Nicotine abusus Comorbiditeit met goede prognose Ernstige problemen met ADL en ambulantie Balansstoornis Paresen arm/been Gestoorde positiezin enkel Depressief Sterk thuisfront Prognose terugkeer naar huis: goed

18 18 Beslisfactoren voor keuze van ontslagbestemming Prognose toekomstige vermogen patiënt om –zelfstandig te wonen –activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren en zich te verplaatsen Sociale steun Aard behandelingen die patiënt nodig heeft

19 19 Premorbide functioneren, Ziekte, Activiteiten

20 20 Functies/structuren

21 21 Samenvatting start klin reval fase + Nicotine abusus Comorbiditeit Ernstige problemen met ADL en ambulantie Balansstoornis Paresen arm/been Positiezin enkel ↓ Depressief Definitie kernprobleem en hulpvraag patiënt Keuze behandeldoelen –Inclusief bestrijden risicofactoren Keuze vervolg- klinimetrie –Niet op communicatief en cognitief gebied

22 22 Ziekte, Activiteiten

23 23 Functies/structuren

24 24 Samenvatting klin reval behandelfase + Nicotine abstinentie Comorbiditeit ↓ BI: 14 FAC: 2 Balans: ↑ (TIS: 18/23) ARA: 18/57 Depressie ↓ mAshworth arm ↑ Goede vooruitgang Behandeldoelen: –ADL –Transfers, lopen, balans –Arm/handfunctie –Behoud nicotine abstinentie –Voortzetting behandeling comorbiditeit, depressie –Tonusinhibitie aangedane arm

25 25 Ziekte, Activiteiten

26 26 Functies/structuren

27 27 Samenvatting uitkomst na klin reval + Nicotine abstinentie = Comorbiditeit genezen BI: 18 FAC: 4 Balans: ↑ (TIS: 20/23) ARA: 23/57 Depressie genezen mAshworth arm ↑ Verdere progressie Ontslag naar huis met PRB –Lopen, traplopen, transfer in/uit bad –Reconditioneren –Tonusreducerend beleid arm/hand –Arbeidsreïntegratie Sexualiteit, e.a.

28 28 Doelen nabije toekomst Klinimetrie kernsets invoeren conform landelijk beleid WCN –Verder uitdiepen klinimetrie reval behandelfase Kernsets klinimetrie invoeren in behandelprogramma’s CVA Daarna: vervaardigen van protocollen –Klinimetrie verbinden aan behandelmodules –Afhankelijk van uitslag scores screenende klinimetrie: vervolgklinimetrie in gang zetten

29 29 Nabije toekomst WG klinimetrie

30 30 Nabije toekomst WG klinimetrie

31 31 Dank voor jullie aandacht C V A

32 32


Download ppt "1 Klinimetrie tijdens de teambespreking Ronald Meijer."

Verwante presentaties


Ads door Google