De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als je niet kunt zien dan bekijk je het maar…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als je niet kunt zien dan bekijk je het maar…"— Transcript van de presentatie:

1 Als je niet kunt zien dan bekijk je het maar…
Visuele beperking

2 Experimenteel onderzoek
In Nederland mensen men een ernstige visuele beperking Waarvan blind Mensen met visuele beperking: hebben te maken met stigmatiserende reacties Stigmatiserende reacties -> ernstige consequenties (interpersoonlijk vlak) Onderzocht: factoren die stigmatisering van blinde en slechtziende mensen beïnvloeden

3 Modellen van stigmatisering
Stigma= afwijking & ongewenst kenmerk van een persoon/groep dat negatieve reacties bij anderen oproept. Beperkingen (zoals slechthorendheid): als stigma’s beschouwd Verbale & non-verbale vorm van stigmatisering

4 Modellen van stigmatisering
Wiener: als 1ste het proces van stigmatisering beschreven 2 emotionele reacties van mensen: Medelijden Boosheid Later: model van Weiner te beperkt Dijker en Koomen: cognitief-emotionele model van stigmatisering van zieken en gehandicapten Wiender model uitbreiden: ormovertreding & leedvermaak M.b.v. een SEM analyse

5 Een model voor stigmatisering van mensen die blind/slechtziend zijn
Model van Dijker & Koomen als uitgangspunt van het onderzoek

6 Methode: Proefpersonen en design
176 mbo-studenten at random toegewezen Gemiddelde leeftijd van de studenten: 18,9 j. Denkbeeldige nieuwe collega >(blind/slechtziend) Studenten: een vragenlijst invullen Vragen over hun emoties en gedrag ten aanzien van blinde collega Anoniem Na afloop: uitleg over onderzoek

7 Vragenlijst Start: 3 manipulatiechecks
Daarna: variabelen angst, medelijden en boosheid Dan werd: Stigmatisering en sociale steun gemeten

8 Resultaten Manipulatiechecks: Emoties Stigmatisering en sociale steun
ANOVA’s uitgevoerd op de manipulatiechecks Resultaat: de klachten van blinde Peter ernstiger bevonden slechtziende Peter in de open conditie: Peter was meer open over zijn beperking dan in de gesloten conditie Emoties Openheid: significant effect op medelijden Angst: significant effect van persoonlijke verantwoordelijkheid Ernst van visuele beperking -> effect op emoties angst en medelijden Stigmatisering en sociale steun Openheid & ernst van de beperking -> effect op sociale steun

9 Discussie Verwachte vermindering van angst = marginaal en niet significant Resultaten: niet in overeenstemming met het werk van Goffma => Model en bevindingen: meer algemeen en niet diagnose specifiek

10 Kanttekeningen bij het onderzoek
Kanttekeningen bij onderzoeksstrategie Variabele ernst: breder geoperationaliseerd Openheid: als een modererende factor in het model Vignetten: nadeel -> geen daadwerkelijke interactie tussen stimuluspersoon & proefpersonen Niet gevraagd naar persoonlijke ervaring Persoonlijke ervaring: zou invloed kunnen hebben op de gevonden verschillen

11 Bronnen


Download ppt "Als je niet kunt zien dan bekijk je het maar…"

Verwante presentaties


Ads door Google