De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als je niet kunt zien dan bekijk je het maar… Visuele beperking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als je niet kunt zien dan bekijk je het maar… Visuele beperking."— Transcript van de presentatie:

1 Als je niet kunt zien dan bekijk je het maar… Visuele beperking

2 Experimenteel onderzoek In Nederland 360.000 mensen men een ernstige visuele beperking – Waarvan 16.000 blind Mensen met visuele beperking: hebben te maken met stigmatiserende reacties Stigmatiserende reacties -> ernstige consequenties (interpersoonlijk vlak) Onderzocht: factoren die stigmatisering van blinde en slechtziende mensen beïnvloeden

3 Modellen van stigmatisering Stigma= afwijking & ongewenst kenmerk van een persoon/groep dat negatieve reacties bij anderen oproept. Beperkingen (zoals slechthorendheid): als stigma’s beschouwd Verbale & non-verbale vorm van stigmatisering

4 Modellen van stigmatisering Wiener: als 1ste het proces van stigmatisering beschreven 2 emotionele reacties van mensen: – Medelijden – Boosheid Later: model van Weiner te beperkt Dijker en Koomen: cognitief-emotionele model van stigmatisering van zieken en gehandicapten Wiender model uitbreiden: ormovertreding & leedvermaak M.b.v. een SEM analyse

5 Een model voor stigmatisering van mensen die blind/slechtziend zijn Model van Dijker & Koomen als uitgangspunt van het onderzoek

6 Methode: Proefpersonen en design 176 mbo-studenten at random toegewezen Gemiddelde leeftijd van de studenten: 18,9 j. Denkbeeldige nieuwe collega – >(blind/slechtziend) Studenten: een vragenlijst invullen – Vragen over hun emoties en gedrag ten aanzien van blinde collega Anoniem Na afloop: uitleg over onderzoek

7 Vragenlijst Start: 3 manipulatiechecks Daarna: variabelen angst, medelijden en boosheid Dan werd: Stigmatisering en sociale steun gemeten

8 Resultaten Manipulatiechecks: – ANOVA’s uitgevoerd op de manipulatiechecks – Resultaat: de klachten van blinde Peter ernstiger bevonden slechtziende Peter – in de open conditie: Peter was meer open over zijn beperking dan in de gesloten conditie Emoties – Openheid: significant effect op medelijden – Angst: significant effect van persoonlijke verantwoordelijkheid – Ernst van visuele beperking -> effect op emoties angst en medelijden Stigmatisering en sociale steun – Openheid & ernst van de beperking -> effect op sociale steun

9 Discussie Verwachte vermindering van angst = marginaal en niet significant Resultaten: niet in overeenstemming met het werk van Goffma => Model en bevindingen: meer algemeen en niet diagnose specifiek

10 Kanttekeningen bij het onderzoek Kanttekeningen bij onderzoeksstrategie – Variabele ernst: breder geoperationaliseerd – Openheid: als een modererende factor in het model Vignetten: nadeel -> geen daadwerkelijke interactie tussen stimuluspersoon & proefpersonen Niet gevraagd naar persoonlijke ervaring – Persoonlijke ervaring: zou invloed kunnen hebben op de gevonden verschillen

11 Bronnen http://www.google.be/imgres?imgurl=http://bart.vanherreweghe.com/files/u1/a-blind- call.jpg&imgrefurl=http://bart.vanherreweghe.com/programmeer-blind-call-als-eerste-je- telefoonlijst&usg=__CV4ue_Fqk_LdDnf76MnfAHrN6IE=&h=200&w=200&sz=6&hl=nl&start=0&zoom=1&tbnid=kk_mJ2YkJxA0XM:&tbn h=160&tbnw=160&prev=/images%3Fq%3Dblind%26hl%3Dnl%26biw%3D1276%26bih%3D848%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&i act=hc&vpx=532&vpy=142&dur=31&hovh=160&hovw=160&tx=37&ty=62&ei=TX7vTNqjGM2BhQfS5IykCg&oei=TX7vTNqjGM2BhQfS5I ykCg&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:2,s:0&ty=62&ei=TX7vTNqjGM2BhQfS5IykCg&oei=TX7vTNqjGM2BhQfS5I ykCg&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:2,s:0 http://www.vakbibliotheek.nl/frontend/redir.asp?product=1873%2D1791&page=1873%2D17 91/09014f3c801f676b%2Ehtml&highlight=kunt+zien&phrase http://www.vakbibliotheek.nl/frontend/redir.asp?product=1873%2D1791&page=1873%2D17 91/09014f3c801f676b%2Ehtml&highlight=kunt+zien&phrase


Download ppt "Als je niet kunt zien dan bekijk je het maar… Visuele beperking."

Verwante presentaties


Ads door Google