De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ben van Asten & Danielle Brienne Projectcoördinatoren Servicepunt Zorg&Welzijn Servicepunt Zorg & Welzijn Zuid-Holland Zuid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ben van Asten & Danielle Brienne Projectcoördinatoren Servicepunt Zorg&Welzijn Servicepunt Zorg & Welzijn Zuid-Holland Zuid."— Transcript van de presentatie:

1 Ben van Asten & Danielle Brienne Projectcoördinatoren Servicepunt Zorg&Welzijn Servicepunt Zorg & Welzijn Zuid-Holland Zuid

2 Kort stukje geschiedenis Juni 2009 : Subsidie gestart door VWS en SZW voor 30 Servicepunten November 2009 : Intentieverklaring Servicepunt Zorg en Welzijn Drechtsteden Januari 2010 : Voorlichtingsbijeenkomst voor P&O’ers door Regio+ Juni 2010 : Eindadvies Regio+ aan voorbereidingscommissie 28 Oktober 2010 : Oprichting Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn ZHZ 1 December 2010 : Eerste Stuurgroepvergadering Servicepunt Zorg en Welzijn 28 Februari 2011 : Opening Servicepunt Zorg en Welzijn Drechtsteden 4 Oktober 2011 : Op Eigen Kracht bijeenkomst SZW & VWS 31 Mei 2012 : Einde subsidie 29 Mei 2013 : Herbekrachtiging samenwerking Servicepunt Zorg en Welzijn

3 Nieuws Er komt een Servicepunt Zorg en Welzijn Drechtsteden! Februari 2011

4 Doelstelling “Het verhogen van de instroom, het bevorderen van de doorstroom en het verlagen van de uitstroom”

5 Impuls Servicepunt Zorg en Welzijn: -Meer werklozen door economische crisis vanaf 2008/2009 -In nabije toekomst is er in de zorg extra personeel nodig NB: Op dit moment zijn er tijdelijk minder problemen in de personeelsvoorziening door de economische crisis; Arbeidsmarkt Zorg&Welzijn

6 UWV Dordrecht Servicepunt Techniek Mobiliteitsdiensten Servicepunt Zorg en Welzijn Leerwerkloket Werkgevers Services Wajongdiensten UWV Gorinchem Sociale Dienst Gorinchem Werkplein Dordrecht Werkgeversservicepunt Gorinchem Sociale Dienst Drechtsteden Werkplein Gorinchem Baanbrekend Drechtsteden Werkgeversdienstverlening wordt aangestuurd vanuit Dordrecht Werkgeversdienstverlening is uitbesteed aan de Randstad Holding (Randstad & Tempo Team) Werkgeversbenadering UWV en Sociale Diensten

7 Doelen 1.Het informatiepunt Zorg en Welzijn worden voor werkgevers en werkzoekenden 2.Komen tot een werkende infrastructuur waar werkzoekenden snel aan een baan in de zorg komen en werkgevers effectief bediend worden op hun wensen voor nieuw personeel 3.Een platform bieden aan specialisten voor het opstellen van regionale arbeidsmarktstrategieën 4.Het in kaart krijgen van de arbeidsmarkt(mobiliteit) in de Drechtsteden 5.Verhogen instroom en doorstroom en verlagen uitstroom

8 Verwachtingen: Onder andere... Voor u als werkgever…Van u als werkgever… Snelle plaatsing van uw vacatures op werk.nl Beschikbare vacatures voor reguliere functies en BBL-trajecten Sociale kaart met activiteiten en regelingen rond arbeidsbemiddeling Terugkoppeling van succesvolle vervulling van vacatures Snel en helder antwoord op uw vragen aan het UWV en de Sociale Dienst Regelmatige afstemming rond uw verwachtte arbeidsmarktbehoefte Betere begeleiding van kandidaten, ook na plaatsing Betrokkenheid bij promotie van de sector Zorg en Welzijn Branchegerichte functieprofielen, voor de juiste kandidaten Meebouwen aan een goede infrastructuur Recente regionale en lokale arbeidsmarktinformatie Etc.…

9 Bereikte resultaten Meer dan 500 mensen geïnformeerd over het werken in Zorg en Welzijn Meer dan 150 mensen naar werk binnen Zorg en Welzijn begeleid Twee edities van het project Welslagen Een vacaturebank speciaal voor zorg en welzijn ingericht Zes banenmarkten opgezet Twintig wajongeren opgeleid voor de zorg Knooppunt voor makelen en schakelen Zorg en Welzijn Niet onbelangrijk: De afstemming op regionaal arbeidsmarktbeleid

10 Resultaten in beeld

11 Hoe gaan we verder? 4 Kerngebieden: Zicht op de arbeidsmarkt Aanpak op de knelpunten Mobiliteit van en naar Zorg en Welzijn De toegang tot het onderwijs

12 De nieuwe missie Missie Het Servicepunt Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid zet zich in voor een gebalanceerde arbeidsmarkt rond zorg en welzijn, zowel voor de korte, als voor de middellange en lange termijn, waarbij op basis van het (strategisch) personeelsbeleid van regionale zorg en welzijnsinstellingen instroom en uitstroom in dynamisch evenwicht worden gehouden en doorstroom wordt gestimuleerd om te komen tot optimale inzet van het arbeidsmarktpotentieel.

13 De toekomst is veranderd http://youtu.be/k9IwvMhk3BM

14 Uitdagingen voor de toekomst ZORGTECHNIEK De samenleving

15 Extramuralisering ZZP 1/m 4 Alles met budgetkorting van 25% 1 e doorrekening voor ZHZ (vóór de brief van Van Rijn) VVT: 1010 medewerkers (4%) GGZ: 410 medewerkers (3%) GHZ: 1290 medewerkers (7%) Van Zorg naar WW

16 Uitdagingen voor de toekomst

17 Genoeg uitdagingen Onze expertise: Kansen zien en benutten

18 Nieuwe kijk op Zorg en Welzijn

19 Veel aandacht voor de overstap van Welzijn naar Zorg Zorg en Welzijn met integrale wijkaanpak Nieuwe initiatieven nodig voor werk op functieniveaus 1 en 2 De participatie van alle burgers in werk De blik vooruit

20 Iets om over na te denken http://youtu.be/AJg2DnrF1UI


Download ppt "Ben van Asten & Danielle Brienne Projectcoördinatoren Servicepunt Zorg&Welzijn Servicepunt Zorg & Welzijn Zuid-Holland Zuid."

Verwante presentaties


Ads door Google