De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Doel van dit verhaal: Op basis van de opgebouwde kennis en ervaring van de afgelopen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Doel van dit verhaal: Op basis van de opgebouwde kennis en ervaring van de afgelopen."— Transcript van de presentatie:

1 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Doel van dit verhaal: Op basis van de opgebouwde kennis en ervaring van de afgelopen 20 jaar inzicht geven in de: Invloedsfactoren op onderhoud Mogelijkheden van de TD

2 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Onderwerpen –Algemeen –Product/markt combinatie –Processen –Organisatie Productie Techniek –Apparatuur –Acties

3 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Kernbegrippen –Beschikbaarheid De installatie werkt op de gewenste momenten –Betrouwbaarheid De tijd dat de installatie ongestoord draait –Capaciteitsbenutting De installatie maakt het gewenste aantal per tijdseenheid, inclusief uitval en stops enz. Samen: Operational Equipment Efficiency

4 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Onderhoud is een bedrijfskundig probleem en niet langer een technisch probleem Onderhoud is een vak en baseert zijn taken op –De eisen van de product/markt combinatie –De eisen van het productieproces –De eisen van de ondersteunende processen –De kennis en kunde van de productiedienst

5 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Op basis van de eisen wordt de TD organisatie gestructureerd –De mate en beheersing van uitbesteding –De keuze in onderhoudsconcepten –De risico’s voor operatie, veiligheid en milieu

6 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD De invloed van de product/markt combinatie –Commodity Veel produceren, soms continudienst Grote betrouwbaarheid gewenst Stilstanden plannen voor preventief onderhoud Inspectie aan de lijn, storingen beperkt houden –Stuks productie Veel handelingen, dus veel stappen Grote beschikbaarheid gewenst Inspectie en onderhoud voor productie

7 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD De invloed van de markt op onderhoud –Korte levertijden Hoge beschikbaarheid Productie strak plannen, dus ook onderhoud De capaciteit op goed nivo houden Zo weinig mogelijk uitval Inspecteren voor de productie begint –Lange levertijden Ruimte voor onderhoud, inspectie en storingen Uitval is mogelijk

8 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD De invloed van de markt op onderhoud –Voorspelbare verkopen Productie, dus onderhoud strak plannen en werk voorbereiden Betrouwbare installatie gewenst –Fluctuerende verkopen Onderhoud op rustmomenten Inspectie voor productie Grote beschikbaarheid gewenst

9 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Mogelijke acties –Vergroten betrouwbaarheid RCM Maintenance engineering Integraal ontwerpen LCC RAMSE –Vergroten beschikbaarheid Inspectieprogramma TPM

10 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD De invloed van het productieproces op onderhoud –Weinig stappen en weinig buffers Productie, dus onderhoud strak plannen en werk voorbereiden Betrouwbare installatie gewenst –Veel stappen en veel buffers Onderhoud op rustmomenten Inspectie voor productie Grote beschikbaarheid gewenst

11 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD De invloed van het productieproces op onderhoud –Continu proces Productie, dus onderhoud strak plannen en werk voorbereiden Betrouwbare installatie gewenst –Batch proces Onderhoud op rustmomenten Inspectie voor productie Grote beschikbaarheid gewenst

12 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Mogelijkheden voor de verbetering van het productieproces –BPR –Debottlenecking –Opleiding operators –Procesanalyse

13 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Wat kan de productiedienst nog meer –Installatieverantwoordelijkheid –Inspectie voor productiestart –Voorstellen van modificaties –Onderhoud uitvoeren –Uitbesteding beheersen

14 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Mogelijke acties ter versterking van de productiedienst –Trainen –Opstellen inspectielijst –Opstellen onderhoudsschema’s –TPM

15 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Wat verwacht u van de onderhoudsdienst (1) –Kennis en toezicht –Installatie opdelen in categorieën –Voor ieder installatiedeel een “eigen” onderhoudsconcept –Voorstellen voor storingsdienst –Maintenance engineering

16 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Wat verwacht u van de onderhoudsdienst (2) –Plannen en werkvoorbereiding –Beheerst uitbesteden/ contracten/ SLA –Efficient of Effectief werken –Adviezen over aanschaf van apparatuur

17 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Acties ter verbetering van de onderhoudsdienst –Opleiden –(Beleids)doelen stellen –Helderheid over zelf doen/ uitbesteden –TPM –In richten OBS

18 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD De bedrijfsfasen in onderhoud –Brandweeronderhoud –Efficiënt onderhoud –Gestructureerd onderhoud –Asset management Deze fasen moeten doorlopen (doorleefd) worden

19 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Uitbesteden –Complexere installaties maken kennis van de leverancier noodzakelijk –Eigen TD’ers zijn te duur voor simpel herhalingswerk –Eigen TD’ers beschikken niet over certificaten voor b.v. STEK enz. De kwaliteit van onderhouders herkenbaar maken door certificatie

20 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Analyse van de apparaten –Storingsregistratie en -analyse –RCM –FMECA –LCC –Modificaties –Risico-analyse –RAMSE

21 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Maintenance execution Planning & preparation Reliability engineering Safety, Health & Environment Management Equipment performance planning Maintenance budgeting Cost analysis Loss analysis Loss registration Cost registration MRO supply chain management Skill & tool management Service supply chain managementEquipment knowledge management Asset Utilization Cost Control Bron: VDM Mainnovation

22 Auke Hofstra B.V. Production Improvement TEST22 Toepassing van het NVDO Innovatie model score matrixongecorrigeerd Exploitatie-eisenOrganisatiestructuurProcesketenProducten en Diensten 65857851 ContractmanagementResource ManagementProcesmanagementMaintenance Management 79767761 Systems EngineeringOrganisatieontwerpProcesontwerpMaintenance Engineering 70839045 ExploitatieplanOrganisatieplanProcesplanOnderhoudsplan 77816371 TPM

23 Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Conclusie: De TD kan veel meer voor uw bedrijf betekenen dan ze nu doet De keuze vraagt: –Beleid en doelstellingen –Prioriteit –Capaciteit


Download ppt "Auke Hofstra B.V. Production Improvement Professionalisering van de TD Doel van dit verhaal: Op basis van de opgebouwde kennis en ervaring van de afgelopen."

Verwante presentaties


Ads door Google