De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professionalisering van de TD

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professionalisering van de TD"— Transcript van de presentatie:

1 Professionalisering van de TD
Doel van dit verhaal: Op basis van de opgebouwde kennis en ervaring van de afgelopen 20 jaar inzicht geven in de: Invloedsfactoren op onderhoud Mogelijkheden van de TD

2 Professionalisering van de TD
Onderwerpen Algemeen Product/markt combinatie Processen Organisatie Productie Techniek Apparatuur Acties

3 Professionalisering van de TD
Kernbegrippen Beschikbaarheid De installatie werkt op de gewenste momenten Betrouwbaarheid De tijd dat de installatie ongestoord draait Capaciteitsbenutting De installatie maakt het gewenste aantal per tijdseenheid, inclusief uitval en stops enz. Samen: Operational Equipment Efficiency

4 Professionalisering van de TD
Onderhoud is een bedrijfskundig probleem en niet langer een technisch probleem Onderhoud is een vak en baseert zijn taken op De eisen van de product/markt combinatie De eisen van het productieproces De eisen van de ondersteunende processen De kennis en kunde van de productiedienst

5 Professionalisering van de TD
Op basis van de eisen wordt de TD organisatie gestructureerd De mate en beheersing van uitbesteding De keuze in onderhoudsconcepten De risico’s voor operatie, veiligheid en milieu

6 Professionalisering van de TD
De invloed van de product/markt combinatie Commodity Veel produceren, soms continudienst Grote betrouwbaarheid gewenst Stilstanden plannen voor preventief onderhoud Inspectie aan de lijn, storingen beperkt houden Stuks productie Veel handelingen, dus veel stappen Grote beschikbaarheid gewenst Inspectie en onderhoud voor productie

7 Professionalisering van de TD
De invloed van de markt op onderhoud Korte levertijden Hoge beschikbaarheid Productie strak plannen, dus ook onderhoud De capaciteit op goed nivo houden Zo weinig mogelijk uitval Inspecteren voor de productie begint Lange levertijden Ruimte voor onderhoud, inspectie en storingen Uitval is mogelijk

8 Professionalisering van de TD
De invloed van de markt op onderhoud Voorspelbare verkopen Productie, dus onderhoud strak plannen en werk voorbereiden Betrouwbare installatie gewenst Fluctuerende verkopen Onderhoud op rustmomenten Inspectie voor productie Grote beschikbaarheid gewenst

9 Professionalisering van de TD
Mogelijke acties Vergroten betrouwbaarheid RCM Maintenance engineering Integraal ontwerpen LCC RAMSE Vergroten beschikbaarheid Inspectieprogramma TPM

10 Professionalisering van de TD
De invloed van het productieproces op onderhoud Weinig stappen en weinig buffers Productie, dus onderhoud strak plannen en werk voorbereiden Betrouwbare installatie gewenst Veel stappen en veel buffers Onderhoud op rustmomenten Inspectie voor productie Grote beschikbaarheid gewenst

11 Professionalisering van de TD
De invloed van het productieproces op onderhoud Continu proces Productie, dus onderhoud strak plannen en werk voorbereiden Betrouwbare installatie gewenst Batch proces Onderhoud op rustmomenten Inspectie voor productie Grote beschikbaarheid gewenst

12 Professionalisering van de TD
Mogelijkheden voor de verbetering van het productieproces BPR Debottlenecking Opleiding operators Procesanalyse

13 Professionalisering van de TD
Wat kan de productiedienst nog meer Installatieverantwoordelijkheid Inspectie voor productiestart Voorstellen van modificaties Onderhoud uitvoeren Uitbesteding beheersen

14 Professionalisering van de TD
Mogelijke acties ter versterking van de productiedienst Trainen Opstellen inspectielijst Opstellen onderhoudsschema’s TPM

15 Professionalisering van de TD
Wat verwacht u van de onderhoudsdienst (1) Kennis en toezicht Installatie opdelen in categorieën Voor ieder installatiedeel een “eigen” onderhoudsconcept Voorstellen voor storingsdienst Maintenance engineering

16 Professionalisering van de TD
Wat verwacht u van de onderhoudsdienst (2) Plannen en werkvoorbereiding Beheerst uitbesteden/ contracten/ SLA Efficient of Effectief werken Adviezen over aanschaf van apparatuur

17 Professionalisering van de TD
Acties ter verbetering van de onderhoudsdienst Opleiden (Beleids)doelen stellen Helderheid over zelf doen/ uitbesteden TPM In richten OBS

18 Professionalisering van de TD
De bedrijfsfasen in onderhoud Brandweeronderhoud Efficiënt onderhoud Gestructureerd onderhoud Asset management Deze fasen moeten doorlopen (doorleefd) worden

19 Professionalisering van de TD
Uitbesteden Complexere installaties maken kennis van de leverancier noodzakelijk Eigen TD’ers zijn te duur voor simpel herhalingswerk Eigen TD’ers beschikken niet over certificaten voor b.v. STEK enz. De kwaliteit van onderhouders herkenbaar maken door certificatie

20 Professionalisering van de TD
Analyse van de apparaten Storingsregistratie en -analyse RCM FMECA LCC Modificaties Risico-analyse RAMSE

21 Professionalisering van de TD
Maintenance execution Planning & preparation Reliability engineering Safety, Health & Environment Management Equipment performance planning Maintenance budgeting Cost analysis Loss registration MRO supply chain management Skill & tool management Service supply chain management Equipment knowledge management Asset Utilization Control Bron: VDM Mainnovation

22 Toepassing van het TPM TEST NVDO Innovatie model score matrix
ongecorrigeerd Exploitatie-eisen Organisatiestructuur Procesketen Producten en Diensten 65 85 78 51 Contractmanagement Resource Management Procesmanagement Maintenance Management 79 76 77 61 Systems Engineering Organisatieontwerp Procesontwerp Maintenance Engineering 70 83 90 45 Exploitatieplan Organisatieplan Procesplan Onderhoudsplan 81 63 71 TPM TEST

23 Professionalisering van de TD
Conclusie: De TD kan veel meer voor uw bedrijf betekenen dan ze nu doet De keuze vraagt: Beleid en doelstellingen Prioriteit Capaciteit


Download ppt "Professionalisering van de TD"

Verwante presentaties


Ads door Google