De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LIFO® en Omgaan met agressie Een specifieke toepassing Hans Fischer

Verwante presentaties


Presentatie over: "LIFO® en Omgaan met agressie Een specifieke toepassing Hans Fischer"— Transcript van de presentatie:

1

2 LIFO® en Omgaan met agressie Een specifieke toepassing Hans Fischer
Het LIFO® model LIFO® en Omgaan met agressie Een specifieke toepassing Hans Fischer

3 Mindset voor deze workshop
U bent Professionals U zoekt of biedt oplossingen in agressiehantering Of: U bent geïnteresseerd in het LIFO® model Wij zullen laten zien op welke manier LIFO® meerwaarde heeft in agressietrainingen Ons doel: Aan het eind denkt u: ‘Daar wil ik meer over weten’ U bent professional die medewerkers helpt om beter te weer te gaan tegen agressie. We zullen laten zien op welke manier LIFO inzicht kan bieden om meerwaarde betekent tov gebruikelijke agressie-trainingen. We zullen laten zien wat volgens ons de uitgangspunten moeten zijn bij een agressietraining. Overigens hebben we het over sitauties waar beïnvloeding van de agressieve persoon nog mogelijk is. Dus: verbale agressie. Doel van de presentatie: u denkt aan het eind ‘hier wil ik meer over weten’ VOV

4 3 onderwerpen Beknopte uitleg van het LIFO® model
Theoretisch kader agressie De meerwaarde van LIFO® in agressietrainingen We zullen dus in vogelvlucht stilstaan bij theorie rond agressietraining en we geven u een beknopte uitleg van het LIFO model. De focus ligt uiteindelijk op de toegevoegde waarde die het LIFO model heeft als deze wordt verbonden aan een gebruikelijke agressietraining VOV

5 Wat is LIFO® Communicatiemodel Vragenlijst
Voorkeursgedragsstijlen en drijfveren 4 gedragsstijlen Gunstige en ongunstige omstandigheden Uitgangspunt gedragssterktes LIFO is een communicatiemodel dat middels een vragenlijst iemands voorkeursgedragsstijlen aftapt en de achterliggende drijfveren: waarden( hoe vindt jij dat mensen met elkaar om moeten gaan), behoeften( wat wil je graag ervaren in interactie met anderen) en doelen(hoe wil je door anderen gezien worden). 4 stijlen waar iedereen aan deelneemt. Één van de weinige modellen die twee gedragsvoorspellingen doet: gunstig en ongunstig, daar komen we later op terug. Optimistisch model: het gaat uit van kwaliteiten. later meer VOV

6 Vier Basisoriëntaties
ACTIE UITBLINKEN IK RATIO VERBINDING VOV 6

7 Interactieverloop tijdens agressie
Agressie/dreiging Instinct: vechten/vluchten/bevriezen Zelfcontrole: fysiek en mentaal Situatie inschatten Strategie kiezen Beïnvloeden Als we uitgaan van agressie-interactieschema. Er gebeurt iets, systeem herkent bedreiging (dit kan fysieke dreiging zijn, maar ook een aantasting van de drijfveren), impuls vechten vluchten, de spanning loopt op: spierspanning, de ademhaling verandert, de bloeddruk loopt op, het denken wordt moeilijker. professioneel doel: zelfcontrole, deels fysiek, deels mentaal, als dat lukt: situatie inschatten: eigen veiligheid eerst. informatie verzamelen die nodig is voor het verdere verloop. welke soort agressie, wat voor persoon is dit (wellicht een bekende?) welke LIFO stijl? dan strategie kiezen, eventueel beïnvloeden, dan heb je de juiste vaardigheden nodig. VOV

8 De toegevoegde waarde van LIFO®
Mentale zelfcontrole Minder hevig vecht/vlucht gedrag: Het ‘Early Warning System' Situatie inschatten Maatwerk in beïnvloeden Zelfvertrouwen/autonomie Agressietrainingen vaak gericht op vaardigheden. Vaak ook zelfcontrole, vooral fysiek. Het mentale deel LIFO belangrijke toevoeging. Door te weten waar je gevoelig voor bent, vroeg stadium jezelf tot de orde roepen ‘early warning system’. Situatie inschatten: stijlinterpretatie. Bij keuze voor beïnvloeden stijloverbrugging VOV

9 Bespreek met elkaar Wat moet men tegen u zeggen of doen om de adrenaline te laten stromen? Anders gezegd: hoe krijgt men u op de kast? Even met elkaar smoezen in tweetallen en drietallen over wanneer de adrenaline gaat stromen bij uzelf. Waarmee krijgt men u op de kast? Wees daarbij zo concreet mogelijk. Geef voorbeelden. En kunt u uitleggen wat maakt dat u daarover zo kwaad wordt? Dan inventariseren. Op flap of op een A-4 tje? Voorbeelden direct wegschrijven bij de stijlen. Nog niets verklappen. Later bij de bedreigde drijfveren voorbeelden terughalen per stijl. VOV

10 Mogelijk bedreigde drijfveren
Beheersend/Overheersend Steungevend/Opgevend Ik ben een actief persoon. Wat ik doe doe ik goed Ik ben toegewijd , behulpzaam en integer Ik doe graag dingen samen Ik ben persoonlijk en enthousiast. Ik ben objectief, punctueel en redelijk Meegevend/Weggevend Behoudend/Afhoudend VOV

11 Pas op de plaats Zelfinzicht Persoonlijke kwetsbaarheid
Het ‘Early Warning System’ Meer motivatie voor gezamenlijk beleid kennis van de eigen stijlen en achterliggende drijfveren geeft inzicht in persoonlijke kwetsbaarheid en helpt om vroegtijdig signalen op te pikken, die waarschuwen dat zelfcontrole van belang is. Daarnaast bevordert het de kwaliteit van samenwerking doordat men beter begrijpt waarom collega`s wel last hebben van bepaald gedrag VOV

12 Waarom heb ik altijd die agressieve klanten en mijn collega niet
Waarom heb ik altijd die agressieve klanten en mijn collega niet? Persoonlijke valkuilen Productief Contra-productief Kwaliteit in balans Teveel vertrouwen op kwaliteit Het wordt wat technisch, doet u goed uw best om mij te volgen. Wellicht onderschat ik u, maar voor de zekerheid: Bent u nog aangehaakt? Waarom heb ik altijd agressieve klanten, en mijn collega niet? Als we doorschieten in kwaliteiten, kan dat contraproductief gaan werken; dan irriteert die klant zich juist aan die sterke eigenschap.LIFO confronteert op een niet normerende manier met persoonlijke valkuilen VOV

13 Waarom liet ik me zo gaan? De achilleshiel:
Een aantasting van de persoonlijke drijfveren Waarden Behoeftes Doelen Of een persoon geraakt wordt door gedrag van anderen is stijlgebonden: het heeft te maken met de mate waarin de drijfveren van de bewuste persoon gevaar lopen. Als uw persoonlijke waarden, behoeften of doelen worden aangetast, neemt de kans toe dat u zelf uit uw slof zult schieten. Na afloop van een incident met agressie of ongewenst gedrag van een persoon, kijkt men soms met schrik terug op het eigen gedrag. VOV

14 Dat ken ik niet van mezelf LIFO® en ongunstige omstandigheden
Coping strategie Andere neiging tot gedrag Contra-productief kan onbekend zijn Ongunstige omstandigheden: als een van de weinige modellen staat LIFO stil bij gedrag onder ongunstige omstandigheden. Velen van ons hebben gedrag ontwikkeld dat bedoeld is om onder ongunstige omstandigheden overeind te blijven. Dit is onze aangeleerde ‘overlevings’strategie (coping mechanisme) om de situatie weer gunstig te krijgen. Veel mensen zijn ooit geschrokken van het eigen gedrag in een agressieve situatie. Het kan goed zijn, dat er sprake was van contraproductief gedrag onder ongunstige omstandigheden, oftewel doorgeschoten kwaliteiten in een spanningsvolle situatie Lifo kan daarin inzicht geven en geruststellen. VOV

15 Maatwerk in beïnvloeding BRIDGING THE GAP
Stijlherkenning: Met wie heb ik te maken? Hoe ziet deze stijl zichzelf? Wat vindt deze stijl belangrijk in interactie? Waar heeft deze stijl behoefte aan? In interactie zijn dit altijd relevante vragen. In het geval van agressie gaat het nog nauwer luisteren om goed aan te sluiten bij de belevingswereld van de ander. LIFO voegt dan iets wezenlijks toe. VOV

16 De toegevoegde waarde van LIFO®
Mentale zelfcontrole Minder hevig vecht/vlucht gedrag: Het ‘Early Warning System’ Situatie inschatten Maatwerk in beïnvloeden Zelfvertrouwen/autonomie Agressietrainingen vaak gericht op vaardigheden. Vaak ook zelfcontrole, vooral fysiek. Het mentale deel LIFO belangrijke toevoeging. Door te weten waar je gevoelig voor bent, vroeg stadium jezelf tot de orde roepen ‘early warning system’. Situatie inschatten: stijlinterpretatie. Bij keuze voor beïnvloeden stijloverbrugging VOV

17 HIER WIL IK MEER OVER WETEN. Spreek ons aan Standnummer: 96 www
HIER WIL IK MEER OVER WETEN ! Spreek ons aan Standnummer: 96 VOV


Download ppt "LIFO® en Omgaan met agressie Een specifieke toepassing Hans Fischer"

Verwante presentaties


Ads door Google