De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 Genoeg voor iedereen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 Genoeg voor iedereen?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 1 Genoeg voor iedereen?

3 §1.2 Een paradijs boven de evenaar?
Gebiedskenmerken Interne en externe relaties en voedselvoorziening De twee laatste onderdelen van het geografisch beeld van Ethiopië, vooral gezien vanuit de voedselvoorziening.

4 §1.2 Een paradijs boven de evenaar?
Gebiedskenmerk: fysisch milieu Veel verschillende landschappen Hooglanden Savannes Steppen Woestijnen Klimaat in de hooglanden koel en nat Droogste tijd in winterseizoen Hoe droger de streek is, hoe minder betrouwbaar de neerslag

5 §1.2 Een paradijs boven de evenaar?
Gebiedskenmerk: fysisch milieu Vier neerslaggebieden, vier verschillende landschappen Aride zone < 500 mm / jaar Korte regentijd Vooral laagland Nomaden Semi-aride zone 500 – 750 mm / jaar Lager dan 1500 m Extensieve akkerbouw

6 §1.2 Een paradijs boven de evenaar?
Gebiedskenmerk: fysisch milieu Subhumide zone mm / jaar Hoger gelegen Koeler: minder verdamping Veel maïs Humide zone > 1500 mm / jaar Droge tijd in de winter Oorspronkelijke plantengroei was tropisch bos Koffieteelt

7 §1.2 Een paradijs boven de evenaar?
Gebiedskenmerk: ingerichte landschap Veel kansen voor akkerbouw en tuinbouw: Veel gewassen mogelijk Irrigatie dankzij bouw stuwmeren mogelijk Gemiddeld voldoende jaarlijkse neerslag Vruchtbare vulkanische bodem Bron foto: Jan Bulthuis

8 §1.2 Een paradijs boven de evenaar?
Gebiedskenmerk: ingerichte landschap Toch grote onderbenutting van het agrarisch potentieel: Veel kleine zelfvoorzienende boeren Bevolking groeit sneller dan landbouwproductie Op kleine bedrijven is mechanisering onrendabel Vooral in drogere gebieden onbetrouwbare neerslag Landbezit onzeker door rechtsonzekerheid en corruptie Landverlies door bodemdegradatie Veel kleine zelfvoorzienende boeren  geen overschotten om tijdelijke tekorten op te vangen Bevolking groeit sneller dan landbouwproductie  afname gem. bedrijfsgrootte Op kleine bedrijven is mechanisering onrendabel  lage arbeidsproductiviteit Vooral in drogere gebieden onbetrouwbare neerslag  regionale voedseltekorten Landbezit onzeker door rechtsonzekerheid en corruptie  investeren in bedrijf riskant Landverlies door bodemdegradatie

9 §1.2 Een paradijs boven de evenaar?
Gebiedskenmerk: fysisch milieu Verdwijnende bodems door grote variabiliteit en intensiteit van de neerslag bodemuitputting door onjuiste landbouwtechnieken ontbossing van hellingen overbegrazing Gevolgen bodemdegradatie: landverlies afnemende opbrengsten overstromingen Foto’s: Geulerosie in het centrale hoogland van Ethiopië.

10 §1.2 Een paradijs boven de evenaar?
Gebiedskenmerk: externe en interne relaties Invoer drukt zwaar op de handelsbalans Gevolg van regelmatige aankoop voedsel import dure olie aanschaf kapitaalgoederen Negatieve handelsbalans staatsschuld groeit afhankelijkheid neemt toe Oplossingen zoeken in: stimuleren commerciële landbouw Grond voor exportgerichte agrarische bedrijven Buitenlandse investeerders met uitstralingseffect naar eigen boeren verbetering infrastructuur nodig voor marktgerichte productie


Download ppt "Hoofdstuk 1 Genoeg voor iedereen?"

Verwante presentaties


Ads door Google