De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerste bijeenkomst Hs 8 Docent: Caroline Heijmans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerste bijeenkomst Hs 8 Docent: Caroline Heijmans."— Transcript van de presentatie:

1 Eerste bijeenkomst Hs 8 Docent: Caroline Heijmans

2 1. Introductie 2. Moodboards 3. Beantwoorden ‘kennisvragen’ 4. Hoe zitten we zelf in elkaar (resultaten van de tests) 5. De definitie van persoonlijkheid 6. Verduidelijking aan de hand van de theorie 7. Evaluatie van de les © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl2

3 Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les: 1. kun je de definitie van persoonlijkheid uitleggen; 2. kun je uitleggen hoe patronen in persoonlijkheid ontstaan; 3. kun je de invloed van biologische processen op de vorming van persoonlijkheid beschrijven; 4. kun je de invloed van omgeving op de vorming van persoonlijkheid beschrijven 5. kun je persoonlijkheidstrekken beschrijven in adjectieven. © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl3

4 1. Freud 2. Onbewuste is bron van alle impulsen, drijfveren en conflicten in de persoonlijkheidsontwikkeling van de mens 3. Proces van verbanning van onacceptabele gedachten en gevoelens uit het onbewuste 4. De behoefte zich aan te passen, te leren, te groeien en uit te blinken 5. Zelfactualisatie 6. Eigen voorbeeld © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl4

5 5 Aristoteles Ethica Nicomachea hipocrates Claudius Galen

6 © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl6 Carl Jung 4 gedragsstijlen (1921) Intuïtie Voelen Denken beseffen Marston Na jaren 60 – gedragsmetingen en voorspelbaarheid Trait-descriptive adjectives

7  Each person is, in certain respects, like all others, like some other persons, and like no other person. © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl7

8  Enneagram  Mini Big 5  Jung Persoonlijkheidstest  MBTI © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl8

9 Personality is the set of traits and mechanisms within the individual that are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to, the intrapsychic, physical and social environment. © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl9

10 Personality is the set of traits and mechanisms within the individual that are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to, the intrapsychic, physical and social environment. © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl10

11 Personality is the set of traits and mechanisms within the individual that are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to, the intrapsychic, physical and social environment © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl11

12 Personality is the set of traits and mechanisms within the individual that are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to, the intrapsychic, physical and social environment © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl12

13 Personality is the set of traits and mechanisms within the individual that are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to, the intrapsychic, physical and social environment © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl13

14 Personality is the set of traits and mechanisms within the individual that are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to, the intrapsychic, physical and social environment. © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl14

15 Personality is the set of traits and mechanisms within the individual that are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to, the intrapsychic, physical and social environment. © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl15

16 Personality is the set of traits and mechanisms within the individual that are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to, the intrapsychic, physical and social environment. © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl16

17 Personality is the set of traits and mechanisms within the individual that are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to, the intrapsychic, physical and social environment. © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl17

18 © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl18

19 © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl19

20  opvoeding binnen gezin  druk van leeftijdsgenoten in puberteit  volgorde van geboorte  etc. © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl20 Bronfenbrenner

21  Persoonlijkheid versus situatie Onderzoek naar voorspellende waarde persoonlijkheidsvragenlijsten (Guion, 1965) situatie waarin mensen zich bevinden bepalend voor gedrag = situationisme (!) © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl21

22  voortdurende interactie tussen gedrag, cognitie en omgeving (=reciproque determinisme) © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl22 omgeving gedrag cognitie

23  Wat wil je ontdekken?  Snel beeld van huidige persoonlijkheidskenmerken? temperamenten, trekken of typen  Manier om iemand te begrijpen als ontwikkelend en veranderend wezen? psychodynamische, humanistische of sociaal-cognitieve persoonlijkheidstheorieën  Hoe individuen elkaar begrijpen? impliciete persoonlijkheidstheorieën  Overal op de wereld hetzelfde? crosscultureel onderzoek © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl23

24  standaardinstellingen van uniek patroon van  motieven  emoties  percepties  in combinatie met de aangeleerde schema’s  collectieve term voor eigenschappen die ons maken tot wie we zijn  ingebed in context van cultuur, sociale relaties en ontwikkelingsniveau © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl24

25  Biologie  Bijv. voordeel van agressie  Effecten van nurture/nature  Nurture: 50% omgeving die ons vormt (volgens principes van behavioristische conditionering en cognitief leren)  Nature: 50% genen ▪ karakter en psychische processen ▪ mentale filters (kernelementen van de persoonlijkheid) ▪ Bijv. dimensie introvert-extravert © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl25

26  Beschrijvende peroonlijkheidstheorieën  nadruk op de betrekkelijk stabiele persoonlijkheidskenmerken of karaktertrekken  Procestheorieën  Psychodynamische, Humanistische, Sociaal-cognitieve  verklaren de persoonlijkheid in termen van interne persoonlijkheidsprocessen: ▪motivatie ▪perceptie ▪leren en ontwikkeling ▪op basis van bewuste en onbewuste processen  Beide nodig voor een volledige verklaring van persoonlijkheid © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl26

27  Temperament wordt bepaald door de verhouding tussen de vier humores (lichaamssappen):  Hart: sanguïnisch – opgewekt (sterk, warm bloed)  Lever: cholerisch – woede (overvloed aan gele gal)  Milt: melancholisch – gedeprimeerd (overvloed aan zwarte gal  Hersenen: flegmatisch – koel, afstandelijk, traag, weinig emotioneel (overvloed aan slijm) © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl27

28  Biologische disposities beïnvloeden onze basale persoonlijkheid  verhouding van chemische stoffen in de hersenen (neurotransmitters)  waarschijnlijk in genen vastgelegd  temperament lijkt stabiel (bijv. als baby responsief en prikkelbaar -> later verlegen/introvert)  Maar: erfelijkheid en omgeving beïnvloeden elkaar; doordat in eerste instantie aangeboren eigenschappen in de loop der jaren worden versterkt of verzwakt. © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl28

29  stabiele persoonlijkheidskenmerken  bevinden zich in het individu  vormen in verschillende omstandigheden de leidraad voor gedachten en handelingen  product van verborgen processen  manier waarop onze motieven, emoties en cognities gewoonlijk in gedrag tot uiting komen  Meerdimensionale structuur  Basis: temperament  Invloed: psychologische processen in de persoon © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl29

30  Allport - lexicografische hypothese  Welke termen gebruiken mensen om hun persoonlijkheid te beschrijven?  20.000 termen (te veel: wetenschap is spaarzaam en zoekt meestal naar simpele verklaringen)  Factoranalyse: Cattel (1930) - 16 basispersoonlijkheidseigenschappen Eysenk (1947) - 2 en later 3 tegenwoordig - 5 © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl30

31 1. Openess to experience 2. Conscientiousness 3. Extraversion 4. Agreeableness 5. Neuroticism  Ook in andere culturen toepasbaar  Erfelijkheid (Loehlin, 1992)  Extraversie:.36  Agreeableness:.28  Conscientiousness:.28  Neuroticism:.31  Openess to experience:.46 © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl31

32 © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl Big 5 32

33 1. Stel dat je iemand voor het eerst tegenkomt. Wat wil je van hem/haar weten? Aardig? Betrouwbaar? Stabiel? 2. Evolutionair gezien: adaptatie en overleving biologische verankering 3. Personeelsselectie goede verkoper = hoog op extraversie, vriendelijkheid en openess goede manager = hoog op contiousness en extraversie, maar laag op neuroticism 4. Test: NEO Personality Inventory Veiligheid! Partnerkeuze: dominantie vriendelijkheid stabiliteit © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl33

34 1.Psychodynamische aandacht op motieven vanuit het onderbewuste, en op blijvende invloed van ervaringen uit de vroegste jeugd op onze geestelijke gezondheid 2.Humanistische accent op het bewuste en de huidige subjectieve realiteit op onze overtuigingen en de manier waarop we onszelf zien in relatie tot anderen 3.Sociaal-cognitieve Onze persoonlijkheid is beïnvloed door leren, perceptie en sociale interactie 34© drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl

35  Grondlegger van de psychoanalyse  “Onbewuste is bron van alle impulsen, drijfveren en conflicten in de persoonlijkheidsontwikkeling van een mens”  Angsten, fobieën en depressies verklaard uit het onderbewuste  Onbewuste motiveert ook gezonde mensen tot handelen  Drijfveren: Eros en Thanatos 35© drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl

36  Psychoseksuele ontwikkelingsstadia  Fixatie  Theorie van de persoonlijkheid = ideeën over drijfveren + ontwikkelingsstadia 36© drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl

37  Volgens theorie voortdurende strijd tussen id en superego, met ego als bemiddelende rol  Ego heeft arsenaal aan afweermechanismen, waarmee het de conflicten tussen de impulsen van het id en de eisen van het superego kan oplossen:  Verdringing  Projectie  Ontkenning  Rationalisatie  Regressie  Sublimatie  etc. 37© drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl

38  niet op duidelijke, operationele wijze geformuleerd -> groot deel van theorieën kan niet wetenschappelijk worden getoetst.  Verklaring voor verleden (retrospectief), geen voorspelling voor toekomst  Wel aandacht voor vrouwen maar weergave van vrouwbeeld in zijn tijd  Onbewuste geest minder slim dan Freud meende onbewuste reageert reflexmatig, soms op basis van geconditioneerde responsen (ondersteund door neurowetenschappelijk onderzoek naar emoties) © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl38

39  Jung  collectieve onderbewuste (archetypen)  Persoonlijkheid bestaat uit bepaalde voorkeuren bij tegenstellingen (introvert extravert)  Erikson en Adler  Meer nadruk op sociale variabelen  Persoonlijkheid kan zich gedurende het gehele leven ontwikkelen 39© drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl

40  nadruk op menselijk potentieel en geestelijke gezondheid  persoonlijkheid gedreven door behoefte zich aan te passen, te leren, te groeien en uit te blinken  centraal onderdeel: positieve motivatie  liefde  achting  Zelfactualisatie  Psychische stoornis  veroorzaakt door ongezonde situatie; niet door ongezonde individuen 40© drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl

41  zelfactualiserende persoonlijkheden  behoeften in hiërarchie (piramide)  onvervulde behoefte (deficiëntie), bijv. aan liefde leidt tot onevenwichtigheid 41© drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl

42  Volledig functionerende persoon  Zelfbeeld is positief + in overeenstemming met de realiteit  Belang van percepties en gevoelens  Fenomenale veld  Maakt deel uit van onze persoonlijkheid als een soort filter van onze ervaringen  Bevat interpretaties van zowel de externe als de interne wereld  Bevat het ‘zelf’, de humanistische versie van het freudiaanse ego © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl42

43  voorwaardelijke versus onvoorwaardelijke relaties  kritiek:  te vaag : Wat wordt precies bedoeld met zelfactualisatie (aangeboren neiging of cultuurbepaald?)  te weinig aandacht voor omgevingsfactoren  niet wetenschappelijk toetsbaar 43© drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl

44  Dezelfde doelen als Humanistische collega’s, maar meer aandacht voor wetenschappelijke grondslag van theorieën. Seligman ‘Learned helplessness’ Csikszentmihalyi ‘flow’ 44© drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl

45  Nadruk op sociaal leren (rolmodellen)  Verwachtingen over de wijze waarop onze handelingen ons beloningen of straffen zouden kunnen opleveren  Verwachtingen niet afkomstig van directe ervaring maar door waar te nemen wat er met anderen gebeurt  indirect leren (d.w.z. via anderen) 45© drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl

46  Volgens Bandura is persoonlijkheid een verzameling van aangeleerde gedragspatronen  Maar persoonlijkheid is meer -> Inzicht in de gehele mens betekent inzicht in de voortdurende interactie tussen gedrag, cognitie en omgeving (=reciproque determinisme) © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl46 Bandura is ook de man van ‘self-efficacy’

47  Family Systems Theory (Systeemtheorie, Familieopstellingen)  analyse van het gehele gezin  persoonlijkheid wordt gevormd door de manieren waarop mensen met elkaar omgaan (eerst in gezin, later met leeftijdgenoten)  gericht op interactie, manier waarop gezinsleden/leeftijdgenootjes elkaar beïnvloeden © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl47

48 Invloed van cultuur Crosscultureel onderzoek (bijv. individualisme vs collectivisme) Invloed van sekse Mannen en vrouwen beoordelen zelfde situatie anders en geven blijk van verschillende voorkeuren 48© drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl

49  Gedrag vertalen naar karaktertrekken zonder rekening te houden met de situatie 49© drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl

50  https://testmoz.com/80065 https://testmoz.com/80065 © drs. Caroline Heijmans - info@ator-opleidingen.nl50


Download ppt "Eerste bijeenkomst Hs 8 Docent: Caroline Heijmans."

Verwante presentaties


Ads door Google