De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w.

2 Uniek = enige vereniging Privé Ondernemerschap van de Landeigenaar Platteland

3 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. VLE + KBBM (SRFB) 800 leden Brussel

4 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. Eigenaars en Zakelijke Rechthouders Historisch Duurzaam Beheer Multidisciplinaire aanpak Kenmerken

5 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. Multidisciplinair Groen :Bos - Natuur - Water Rood :Ruimtelijk beleid – Afbakening Monumenten – Landschappen Grondbeleid Geel :Landbouw gezien door eigenaar Pacht - Toeslagrechten Plattelandsontwikkeling Mestproblematiek Horizontaal :Fiscaliteit - Medegebruik Landgoederen Plattelandsbeleid

6 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. Platform Buitengebied Vloro Inverde ELO - FPG KBBM - NTF – WoodNet PHP – VCM Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu OVERLEG Boerenbond - Bos en Groen – Natuur Hoge Bosraad – MiNa-Raad – IPO Samenwerkingen

7 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. Betutteling Kentering Privaat is efficiënt en goedkoop Plaats van de landeigenaar Houding van de eigenaar in overleg Omgeving

8 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. Natuur Natura 2000 Natuurrichtplannen Biodiversiteit en jacht Bos Bosbeheersplannen – Harmonisch parkbeheer Exotenbeheer - Stadsbossen Bosgroepen Certificatie Waterbeheer Overstromingsgebieden - Waterdecreet Uitdagingen : Groen / Leefmilieu

9 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. NATUUR VEN ≠ NATURA 2000 Natura 2000 = Vogel- en Habitatrichtlijngebieden Natura 2000 = SBZ-V(ogel) en SBZ-H(abitat) (Speciale beschermingszone) Maar wel ingeschreven in het decreet Natuurbehoud VEN = enkel Vlaams Grote verwarring Objectieve evaluatie, compensatie Natuurrichtplannen

10 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. Duurzame landbouw Sectoreconomie – Europa - Wereldhandel Plattelandsontwikkeling, 2 pijlers en 3 assen Pachtwet en eigendomsontmanteling Mestdecreet Driehoeksrelatie eigenaar overheidlandbouwer Verbreding van de landbouw Beheersovereenkomsten Landbouwgevoeligheidsanalyse Uitdagingen : Geel / Landbouw

11 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. Plattelandsontwikkeling Vlaamse > Europees beleid Vlaams = Europa + beleid van sociale, economische en ecologische ontwikkeling …. EU plattelandsontwikkeling 2007 - 2013 ‘LEADER’ as As 1 Competitiviteit Landbouw en Bosbouw As 2 Leefmilieu en Landbeheer As 3 Economische diversificatie en Levenskwaliteit één kader voor subsidie- financiering, monitoring, auditing en programmering Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (EAFRD) Markt- gericht- beleid Inkomens steun Beleid inzake plattelands ontwikke- ling Publieke diensten 1 ste pijler2 de pijler Voedsel- productie MilieufunctiePlattelands- functie LANDBOUW

12 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. Afbakening landbouw, bos, natuur Grondbeleidsplan Grondenbank - Voorkooprechten Ruimtelijke onderhandelingsplanologie Erfgoed - Landschappen Zonevreemdheid - Landbouwgebouwen Uitdagingen : Rood

13 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. Afbakening landbouw, bos en natuur

14 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. Recreatief Medegebruik Fiscaliteit Landgoederen Plattelandsbeleid (wonen, werken, gemeenschap) Uitdagingen : Horizontale Afstemming

15 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. Landgoed Definitie - model NL Meerwaarde voor gemeenschap Economisch draagvlak - Rechtszekerheid Knelpunten Geïntegreerd beheer Flexibiliteit voor Groen Ankerplaats in het platteland Nieuwe landgoederen Fiscaal ? Burgerlijk Recht ?

16 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. Doelstellingen  Organisatie – Activiteiten  Versterken  Communicatie  Verbreding doelgroep  Netwerk lokale actoren  Werkgroepen in 3 thema’s  Corporate partners

17 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. Oproep Ledenwerving Vrijwilligerswerk Steun Lokale actie en maatschap Sectorkennis

18 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. SWOT: Sterktes LVErkenning Toegang – Gehoor Bondgenoten EigJuridisch statuut Duurzaam beheer Motivatie - Values Genotswaarde

19 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. SWOT: Zwaktes LVWisselwerking info Opvolging- en Voorstelcapaciteit Profiel - Versnippering Budget EigRendement Fiscaliteit Alternatieven Perceptie vrijheid – ingewikkeld Dossierkennis en interesse Generatie-interesse Taal Burgerlijk Recht

20 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. SWOT: Gevaren LVStand alone en bestendigheid invloed Imago EigToekomst platteland Verstedelijking Nieuwe actoren Politieke wisseling Eigendomsbeperkingen Luxeverkavelingen

21 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. SWOT: Opportuniteiten LV Ledenbasis - Overleg Overheid vragende partij EigKentering in beleid - Communicatie Ondersteuning privé-beheer Instrumenten Plattelandsbeleid - Pacht Ondernemerschap - Landgoederen Prijzen - Nieuwe eigenaars Europees beleid - Duurzame landbouw

22 Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w. Landelijk Vlaanderen Landelijke eigendom duurzaam en kwalitatief beheren Ondernemerschap met toegevoegde maatschappelijke meerwaarde PPS Volwaardige partner in een verstedelijkt Vlaanderen


Download ppt "Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars v.z.w."

Verwante presentaties


Ads door Google